Extime, lähtöjärjestyksen asettaminen ja arvonta

Tehty 16.5.2012, päivitetty viimeksi 19.1.2017/jtu

Sisällys:
Taustaa
Sarjojen kilpailujärjestys
Massakisat ja yhteislähdöt
Arvontaryhmät
Arvonta kotimaan kisoissa
Viestien lähtöjärjestys
FIS:in sääntöjen mukainen arvonta
Ranking- tai FIS-pisteiden mukainen lähtöjärjestys
Sprinttien jatkoerien lähtöjärjestys
Tuloksen tai muun perusteella laadittava lähtöjärjestys
Takaa-ajokisojen lähtöjärjestys
Takaisin ohjesivulle


Taustaa

Hyvin tehty lähtöjärjestyksen määrittäminen on tärkeä vaihe onnistuneen kilpailutapahtuman aikaansaamiseksi. Huonosti tehdystä lähtöjärjestyksestä saa hyvin nopeasti palautetta ja se on aina kielteistä.

Lasken tässä lähtöjärjestyksen määrittämiseksi sekä sarjojen keskinäisen kilpailujärjestyksen asettamisen että kunkin sarjan sisällä kilpailijoiden keskinäisen lähtöjärjestyksen arpomisen tai asettamisen.

ExTime mahdollistaa useita tapoja asettaa lähtöjärjestys. Yleisin on tietysti lähtöjärjestyksen arpominen. Ennen arpomista voidaan vielä sarjan kilpailijat luokitella enintään neljään arvontaryhmään, joita sitten lomitellaan TV:n vaatimuksista keskenään. Yhä useammin on käytössä myös ranking-sijoituksen tai FIS-pisteiden mukaisen lähtöjärjestyksen käyttö.

Takaa-ajokilpailuissa tai sprinttien jatkoerissä aikaisempi aikaisempi kilpailutulos vaikuttaa uuteen lähtöjärjestykseen. Mahdollisuus on myös rekisteröidä todellinen lähtöaika lähtöviikseä käyttäen tai yhteislähdöissä rekisteröidä todellinen lähtöhetki lähtöajaksi napin painalluksella.

ExTime osaa myös jättää pois lähtönumeroista sellaiset numerot, jotka ovat vuosien saatossa jääneet palauttamatta järjestävälle seuralle tai ovat sotkeentuneet pahasti mustikkasoppaan.

Toimintojen järjestys on

 1. Kilpailun sarjojen perustamisen (tai kopioinnin tyhjästä mallikilpailusta).
 2. Kilpailijoiden lisäämisen kilpailuun, yksitellen sähköposteista, massakisojen alkaessa paikanpäällä tai imuroinnin esim. KILMOsta.
 3. Sarjojen keskinäisen kilpailujärjestyksen asettaminen. Tämän laitan vasta tähän vaiheeseen, koska nyt tiedetään ilmoittautuneiden määrät.
 4. Kunkin sarjan sisällä kilpailijoiden asettamisen arvontaryhmiin sekä mahdollisten FIS- tai ranking-pisteiden siirtämisen kilpailijoille.
 5. Mahdollisten kadonneiden lähtönumeroiden kirjaaminen.
 6. Lähtönumeroiden ja lähtöaikojen laskemisen (=arvonnan).

Tässä ohjeessa ei enää kerrata järjestyskohtia 1-2., sarjojen perustamista eikä kilpailijoiden lisäämisiä. Painopiste on sarjojen keskinäisessä kilpailujärjestyksessä ja ennenkaikkea kilpailijoiden lähtöjärjestyksen määräämisessä ja/tai arpomisessa.

Alkuun


Sarjojen kilpailujärjestys

Valitsemalla Muutokset valikosta toiminto Sarjatiedot saadaan allaoleva näkymä kilpailuun (Puolanka-FIS 2014) perustetuista sarjoista. (Tässä on tilanne jo arvonnan jälkeen.)

Normaalisti kisassa sarjojen keskinäinen kilpailujärjestys on lyhimmästä matkasta pisimpään ja aina saman matkan hiihtäjistä oletettavasti nopein sarja lähetetään ensin.

Ranking-säännöistä seuraa kyllä lähtöjärjestykseen sellainen huomioonotettava seikka, että yhteen sarjakokonaisuuteen rankattavat sarjat (esim. M35 ja M40) on hiihdätettävä mahdollisimman lähellä toisiaan, jotta olosuhteet pysyisivät samoina.

Kylminä ajanjaksoina kannattaa hiihdättää huru-ukkosarjat aamun pakkasilla ja nuorten sarjat vasta ilman lämmettyä.

Sarjoista näytettävien tietojen luettelo ja järjestys on extime.inin lohkossa [Sarja].

Jos sarjojen keskinäistä järjestystä halutaan muuttaa vaikkapa niin, että Naiset (NYL) laitetaan lähtemään sarjan N45 jälkeen, tuplaklikataan sarjan NYL riviä (tai painetaan nappia Tiedot, kun sarja NYL on valittuna (keltaisena)). Esiintulevaan sarjan tietoikkunan välilehdistä valitaan Tunnus-lehti ja sen vasemmasta alakulmasta muutetaan järjestysnumeroruutuun numero 9 ja painetaan Vaihda-nappia.

Nyt sarja N16 nousee kilpailujärjestyksessä seitsemänneksi, N45 kahdeksanneksi ja sen tilalle yhdeksänneksi putoaa siis NYL-sarja seitsemänneltä paikalta. Tilanne näkyy OK-napin painalluksen jälkeen.

Yleisin virhe tässä kohtaa lienee Vaihda-napin painamatta jättäminen, silloin sarjan paikka ei vaihdu. Uusimmat versiot kyllä muistuttavat siitä.

Muutos voidaan tehdä myös suoraan sarjatiedot näytössä maalamalla siirrettävät sarjat keltaiksiki ja klikkamaalla hiiren OIKEALLA napilla sitä sarjaa, jonka jälkeen sarjat halutaan ja valitsemalla alimenusta vaihtoehto Merkatun sarjan siirto uuteen paikkaan (alin siis).

Alkuun


Massakisat ja yhteislähdöt

Massatapahtumissa ei yleensä arvota lähtöjärjestystä. Poikkeuksia tietysti löytyy esimerkiksi pitkien matkojen SM-sarjassa, jossa mukana olevat sijoitetaan alkuun parhaille paikoille ennen muuta rahvasta. Massakisoista löytyy lisää ohjeita täältä.

Yhteislähtökisassa on rekisteröitävä todellinen lähtöhetki, tämä tehdään erillisen näytön avulla, se löytyy kohdasta Ajanotto, toiminto Yhteislähtö.

Tätä toimintoa voi myös käyttää siihen, että kaikkien lähtöaika asetetaan nollaksi tai joksikin muuksi jo ennen varsinaista starttia. Arvontaa tai muuta lähtöajan laskentaa ei siis tarvitse tehdä.

Alkuun


Arvontaryhmät

ExTimessä olen varannut kilpailijan kilpailijan arvontaryhmälle neljä eri arvoa, yhdestä neljään. Tämä arvontaryhmä näkyy useimmissa ilmoittautumisnäytöissä sekä perustiedoissa (välilehti Nimi). Alin tarkoittaa ryhmää yksi, ja Kuuma ryhmää 4. Pienin arvontaryhmä sijoitetaan aina sarjan alkuun, ellei arvontaryhmiä lomiteta keskenään. Oletuksena ilmoittautumisissa on ryhmä yksi ja jos ilmoittautumisia syötettäessä arvontaryhmää vaihdetaan, tämä muuttunut ryhmä tulee uudeksi oletukseksi. Mutta oletuksen muutos pätee vain yhden istunnon sisällä.

Uusien lähtöryhmittelysuositusten myötä arvontaryhmä 4 ei aina tarkoita parasta ryhmää, vaan viimeksi lähtevää ryhmää. Yleismanipulaattorilla saa helposti laitettua arvontaryhmän paikalleen esim. FIS-pisteiden mukaan.

Arvontaryhmän numero näkyy sarjan arvontanäytössä ensimmäisenä tietona, ja lista on järjestetty sen mukaan myös nousevaan järjestykseen.

Arvontaryhmää (kuten kilpailijan muitakin tietoja) pääsee muuttamaan useasta eri kohdasta, myös vielä sarjan arvontanäytöstä.


Alkuun

Arvonta kotimaan kisoissa

Kotimaan kisojen (tarkoitan kisaa, jossa ei käytetä FIS:n pisteitä tai arvontasääntöä) arvonta lähtee liikkeelle menun Muutokset kohdasta Arvonta.

Itse en asettele sarjoille etukäteen lähtöaikoja vaan lasken ne 'lennossa' arvonnan edetessä sarja kerrallaan. Arvonta tehdään vain kerran, joten sen nopeuteen malliin 'kaikki sarjat kerralla' en itse oikein usko työn säästämisessä. Toki Kaikki kerralla arvonta on myös ExTimessä mahdollista.

Jos sarjakohtaiset lähtöajat halutaan asettaa etukäteen, se tapahtuu saman menun kohdasta Lähtöaika-asetukset. Mutta kun lähtöajoilla on, varsinkin pienemmissä kisoissa, taipumusta elää sarjojen kilpailijamäärien mukaan, olen päätynyt omassa työjärjestyksessäni asettamaan lähtöajat ja sarjojen ensimmäisten todellisten lähtijöiden numerot vasta arvonnassa, sarjan arvonnan ensimmäisenä temppuna.

Ennen arvonnan aloittamista on syytä vielä katsoa kiellettyjen lähtönumeroiden tilanne saman valikon kohdasta Puuttuvat numerot. Sen näytön avulla annetaan ne numerot, joita ei saa antaa arvonnassa kilpailijoille. Numero lappu on siis kadonnut seuran varastosta. Samalla myös ko. numeroa vastaava lähtöaika myös ohitetaa, jätetään tyhjä paikka. Tämä siksi, että väliajat voidaan laskea suoraan numerosta.

Varsinainen arvontanäyttö jakaantuu useampaan osaan, vasemmalla ylhäällä asetellaan ohjetietoja, oikealla ylhäällä näkyy aikataulussa edeltävän sarjan viimeisen lähtijän tiedot ja lukuarvot, joiden avulla tämän sarjan ensimmäisen lähtijän numero ja aika määräytyvät.

Keskiosan vasemmassa reunassa ovat arvontaan menevät sarjan kilpailijat  ensin arvontaryhmän ja sitten siinä numerojärjestyksessä kuin tällä hetkellä ovat, ilman arvontaa numerona on se numero, kuinka monentena ko. urheilija on kisaan ilmoitettu. Oikean puoleiseen listaan kilpailijat sitten ilmeystyvät kun uusi lähtöaika on laskettu tai sarja on arvottu.

Esimerkissä on juuri painettu nappia Edellisen sarjaan viimeiseen lisää. Sen seurauksena on edellisen ja tämän sarjan väliin jätetty 1 numero (326) jälki-ilmoittautumisvaraa ja saatu sarjan ensimmäiselle todelliselle lähtijälle numero 327. Myös hänen lähtöaikansa 14:07:00 on laskettu edellisen sarjan viimeisestä lähtijästä jättäen sarjan lähtövälin (30 sekuntia) mukainen lähtöaika 14:06:30 ilman lähtijää.

Näitä laskettuja arvoja (327 ja 14:07:00) voit kyllä muuttaa käsinkin, mutta silloin perusteen tulee olla kyllä hyvä. Suosittelen sen sijaan väliin jäävien numeroiden (suositus 2) vaihtamista ja napin Edellisen sarjaan viimeiseen lisää painamista uudelleen, lähtöaika lasketaan silloin varmasti oikein.

Jos ja kun arvot vain yhden arvontaryhmän (=sen jossa on rasti), ExTime ottaa vanhan lähtöajan/numeron talteen ja käyttää sitä uusien lähtöaikojen laskemisessa. Yksittäisten ryhmien arvonnan jälkeen voi vielä kerran laskea koko sarjalle uudet lähtöajat numeroiden perusteella ja antaa siellä numeroiden muuttua, jotta aukkoja tai päällekkäisyyksiä ei tule.

Näytön alaosassa on sitten varsinainen arvontanappi, Arvo tämä sarja. Sen painalluksen jälkeen napin yläpuolen listaan tulee sarjan uusi lähtöjärjestys lähtöaikoineen. Jos sarja oli jo arvottu jo aikaisemmin, ExTime varoittaa siitä, mutta arpoo kyllä sarjan uudelleen ja yrittää sekoittaa saman seuran lähtijät erilleen, jos ao. ehto oli vasemassa yläkulmassa rastittu. Tämä vaihtoehto periytyy suunnistuskisoista.

Muista siis työjärjestys:

 • Valitse sarja (Seuraava)
 • Tarkista, että arvontaryhmät vasemmassa listassa ovat oikein, jos eivät, tuplaklikkaa kilpailijaa ja korjaa arvontaryhmä
 • Varmista sarjan ensimmäisen lähtöaika ja numero (Edellisen sarjan viimeiseen lisää), kun väliin jäävä paikkamäärä ovat oikein.
 • Tee arvonta (Arvo tämä sarja)

 

Nappi Laske uudet ajat ja numerot ei sekoita enää lähtöjärjestystä, se säilyy sellaisena kuin vasemman reunan listaus näyttää, mutta päivittää uudet numerot ja lähtöajat niistä arvoista eteenpäin, jotka oli annettu näytön yläosassa (Sarjan aloitusnumero, Sarjan lähtöaika).

Uudelleen laskenta saattaa olla tarpeen, jos jälki-ilmoittautuneita alkaa tulvia sisään enemmän kuin mihin alunperin on varauduttu. Toiminnon avulla voidaan aikaisemmin julkaistu lähtöjärjestys säilyttää samana, lähtönumeroita ja aikoja vain muutetaan, jotta saadaan tilaa uusille kilpailijoille.

Ja toistan, jos sarjan sisällä arvotaan vain yksi arvontaryhmä, uusintalaskenta on syytä tehdä.

Arvonnan jälkeen voidaankin vaihtaa sarjaa, se on paras tehdä napin Seuraava painalluksella, koska silloin liikutaan kisa-aikataulun mukaisessa järjestyksessä. Nappi Lähtölista vaihtaa myös sarjaa, mutta se nimensä mukaisesti tulostaa ensin sarjasta lähtölistan kirjoittimelle.

Esimerkin kuvassa on juuri ennen arvontaa vielä korjattu kolme kaveria (Aki, Otso ja Johan) toiseen arvontaryhmään, sen ehtii tehdä vielä tässä välissäkin.

Nappi Arvo useita sarjoja yhdessä näyttää sarjojen valintaruudukon ja jos se näyttö suljetaan hyväksyen valinta, näiden sarjojen kaikki kilpailijat sekoitetaan (arvontaryhmiä kunnioittaen) ja arvotaan lähtemään yhtenä suurena sarjana. Hyvä olisi, että sarjat olisivat myös aikataulullisesti laitettu peräkkäin. Voihan sen tehdä kyllä arvonnan jälkeenkin. Nappi on lisätty Hirvenhiihto/juoksu-kisojen takia Pirjon pyynnöstä.


Alkuun

Viestien lähtöjärjestys

Viestijoukkeiden lähtöjärjestys perustuu yleensä edellisen vuoden / kilpailun vastaavaan tulokseen. Varsinkin parisprintissä ja nuorissa on lisääntynyt joukkueiden jäsenten ranking-pisteiden tai FIS-pisteiden summan perusteella määräytyvän lähtöjärjestyksen käyttö. ExTimen versiosta 8.n.n lähtien on parisprintin lähtäjärjestyksen tekoon ihan oma näyttänsä. Se ohje on täällä.
Hommaa helpottamaan tein kaksi aputoimintoa.
 1. FIS-arvontanäytön vasempaan alakulmaan on ilmestynyt uusi nappi Fetch FIS-points, jonka avulla viestin viejien FIS-pisteiden haku tapahtuu nopeasti. Näyttö on selostettu tarkemmin täällä.
 2. Viestijoukkueiden muutos-näyttöön taas ilmestyi 13.4.2014 nappi Laske pistesummat, jonka avulla joukkueiden jäsenille summatut pisteet siirtyvät joukkueen tietoihin. Samalla kertaa lasketaan yhteen sekä FIS-pisteet että ranking-pisteet, kumpikin omiin kenttiinsä.

Työjärjestys viesteissä (ja parisprintissä, jos et käytä sen omaa näyttöä)  on siis seuraava

 1. Ensin haetaan pisteet paikalleen joukkueiden jäsenille.
 2. Sitten suoritetaan pisteiden leikkaus, nollat ja raja-arvon ylittävät tai alittavat pisteet korvataan oletuksilla (FIS 400.00, ranking 65.00). Leikkauksen teosta manipulaattorilla löytyy kuva täältä. Versiosta 8. eteenpäin FIS-pisteleikkaus on jo sisäänrakennettu.
 3. Yksilöiden pisteet summataan joukkueiden tietoihin.
 4. Viestijoukkueiden sisäinen numerointi asetetaan paikalleen, kaikilla sama numero, osuus ensimmäisenä tai viimeisenä numerona.
 5. Lopuksi lähtöjärjestys tehdään kuten yksilökisoissa, samoilla näytöillä.

Edellisen kilpailun tuloksen mukainen järjestys saadaan esimerkiksi niin, että valitaan sarjan joukkueet Yleismanipulaattorin alalistaan ja sitten näillä kaikilla muutetaan edellisen kilpailun sijoitus pisteet-kenttään. Kakkosjoukkueilla pisteiksi annetaan 100 +  sijoitus, kolmosjoukkueilla 200 + sijoitus jne. Sitten vain sarjan lähtöjärjestys asetetaan (arvotaan) kotimaan rankingpisteiden mukaan, pienin pistemäärä ensiksi. Pistemuutos kannattaa tehdä manipulaattorilla, koska se huolehti automaattisesti seuraavan joukkueen tietosivun aukaisusta pistemääräsyötön päättävän Enter-lyönnin jälkeen. Säästyy kaksi näppäilyä per joukkue!! Toki numeromuutos voidaan tehdä suoraan Viestijoukkueen muutokset-näytössäkin antamalla siellä joukkueelle uusi numero.

Alkuun


FIS:n sääntöjen mukainen arvonta

FISin sääntöjen mukainen arvonta menee saman kaavan mukaan kuin kotimaan arvontakin. Näyttö on erilainen, siinä on lista sekä kilpailijoiden satunnaiselle järjestykselle, että lähtönumeroiden järjestykselle, kuten FIS:n sääntöjen kohdassa 314.4.2. vaaditaan.

314.4.2 This method requires that the names and the grouping of the competitors will be entered into the computer. The programme provides at least four stages of output on the monitor.
1. The list with the registered competitors and their sequential numbers within a group appears on the monitor.
2. The computer randomly selects the name of one competitor and displays it on the monitor.
3. The computer randomly selects a start number for this competitor. The start number and the name of the competitor now appear on the monitor.
4. The monitor then shows the start list order with this competitor listed.

Tämän näytön kieli on englanti, jos vaikka FISin ulkomainen TD olisi valvomassa arvontaa.

Jos sarjassa aiotaan laskea lähtöjärjestys suoraan FIS-pisteiden mukaan, täytyy ennen arvontaa FIS-pisteet hakea. Arvontanäytön vasempaan alakulmaan on ilmestynyt uusi nappi Fetch FIS-points, jonka avulla pisteiden haku tapahtuu nopeasti. Esiin tulevassa näytössä kysytään FIS-pisteiden tiedosto, avaintietojen saraketunnukset (excel) ja mitkä pisteet (distance, sprint) noudetaan. Näyttö on selostettu tarkemmin täällä.

Sääntöpykälän 314.4.2 ensimmäinen kohta toteutuu katsomalla sarjaan ilmoitettuja kilpailijoita Tilanteen-menun komennolla Sarjan tilanne. Näyttöön on syytä ottaa arvontaryhmä-tieto normaalien tietojen (lisenssi, nimi, seura, maa) lisäksi.

Toinen kohta toteutuu FIS-arvonnassa valitsemalla sarja, ExTime arpoo vasempaan listaan tuleville kilpailijoille satunnaisen järjestyksen. Seuran nimi ei vaikuta tässä arvonnassa. Ensimmäinen luku rivillä on arvontaryhmä. Nyt tulee oikein väliviiva aina kun arvontaryhmä vaihtuu. Esimerkki on Kontiolahden SM-arvonnasta.

Kolmas kohta toteutuu napin BIB's (Lähtönumerot) painalluksella, kapean listaan ilmestyy arvontaryhmin jaoteltu lähtönumeroiden sarja. Ne alkavat listan yläpuolella olevasta ensimmäisestä lähtönumerosta. Se lasketaan edellisestä sarjasta napilla Update BIB and start time.

Ja vasta tässä kohtaa aktivoituu lähtöaikojen ja numeroiden hyväksyntä nappi Accept starting times.

Uudet ruudut, Use mixing with groups 3 and 4 ja Reverse sequence for group 3 ohjaavat Fis-pisteiden mukaista lähtölistan laadintaa television toiveiden mukaan. Ruudussa Group size olevan lukumäärän mukaan tehdään arvontaryhmät 3 ja 4 ja ne sekoitetaan keskenään niin, että paras lähtee viimeisenä, toiseksi paras kolmanneksi viimeisenä ja heidän välissään kolmannen arvontaryhmän kilpailija.

Tämä tehdään vain, jos kohta Use mixing with groups 3 and 4 on rastittuna. Jos myös kohta Reverse sequence for group 3 on rastittuna, lomitetaan kolmas arvontaryhmä käänteisessä paremmuusjärjestyksessä, eli se vanha tapa. Kontiolahdesta 2013 lähtien on siis mahdollista olla kääntämättä järjestystä kolmannessa arvontaryhmässä.

Nappia Accept starting times painamalla ExTime parittaa samalla kohdalla olevan nimen ja lähtönumeron, laskee lähtöajan ja listaa kilpailijat näytön oikean puoleiseen listaan lähtöjärjestyksessä.

Napeilla Previous Class ja Next Class liikutaan sarjojen välillä kilpailujärjestyksessä. Ja nimensä mukaisesti napilla Done kuitataan arvonta tehdyksi.

Napilla Use Fis-points taas tuotetaan FIS-pisteiden mukainen sarjan lähtöjärjestys. Siinä pienimmän nollasta poikkeavan pistemäärän mukainen kilpailija, siis paras, starttaa ensin, jos näin on rastittu (Smallest first). Ilman rastia huonoin pistemäärä (suurin tai nolla) lähtee ensin.

Tästä lisää seuraavassa osiossa.


Alkuun


Ranking- tai FIS-pisteiden mukainen lähtöjärjestys

Pisteet voidaan syöttää käsin kilpailijan Tulos-välilehden kautta tarvittavaan pistekenttään. Helpoimmin se käy csv-tiedoston avulla, jolloin kohdistustietona on joko FIS-koodi tai lisenssinumero.

Tästä lisäämisestä on kerrottu lisää FIS-kilpailujen yhteydessä.

 

Ennenkuin lähtöjärjestys voidaan asettaa FIS- tai kotimaan ranking-pisteiden mukaan, on pisteet lisättävä kilpailijan kyseisiin perustietoihin.

Yllä Imatran 2012 SM-kisojen dataa, jossa FIS-pisteet on haettu FISin kannasta ja excel-siirolla lisätty kilpailijoille.

Kotimaan ranking-tilanteesta on nykyään netissä koottu HTML-tiedosto, toisessa naiset, toisessa miehet. Niistä saa helposti muodostettua csv-tiedoston avaamalla HTML-tiedosto Excelissä, poistamalla ylimääräiset rivit ja tallentamalla sen csv-tiedostoksi. Avaamalla csv-tiedosto uudestaan excelissä ovat kaikki väri- ja kenttien laajennukset kadonneet ja nyt tiedostoa voidaan mulkata lisää täsmälleen halutuksi ja lopuksi liittää miehet ja naiset samaan tiedostoon. Hyvää excel-harjoitusta.

Toinen vaihtoehto on tilata Oskarilta (tai minulta) pistetilanteen siirtokelpoisena csv-tiedostona. Se syntyy ExTimessä Ranking-menun toiminnolla Keskiarvot CSV-tiedostoon, kunhan käytössä on viimeinen RANKI.DAT tiedosto, eli pistelaskennan ajankohtainen data. Ja pisteet siirretään siis kenttään Pisteet, kun FIS-pisteet menivät kenttään FIS-pisteet.

Tässä esimerkissä Kemin KLL:n kilpailijoille lisätään kotimaan ranking-pisteet keskiarvo.csv tiedostosta. Oikealla näkyy, että tämän tiedoston ensimmäinen sarake on sarja, se ohitetaan, kolmas sarake on lisenssinumero, jota käytetään kohdistamaan pisteet oikealle kilpailijalle. Ja pistemäärä oli sitten se toinen sarake, joka lisätään niille kilpailijoille, joiden lisenssinumero löytyi.

Huomaa, että Avaintieto-alueella on pallotettu Lisenssinumero ja rastit puuttuvat kohdista Lisää kaikki ja Perusta sarjat.

Tuossa oikealla on 20 vuotiaitten miesten sarjan parhaita, kun ranking-pisteet on lisätty. Laitoin siihen näkyviin FIS-piste-kentänkin, mutta kuten näkyy, niitä pisteitä ei ole lisätty.

Sarjan näytöstä on poistettu tilan säästämiseksi kaikki arvonnan kannalta merkityksettömät kentät.

Arvontaryhmällä ei pistemäärään mukaan tapahtuvassa arvonnassa ole merkitystä, kuin siinä tilanteessa, että ilman pisteitä olevia haluttaisiin erotella eri ryhmiin.

Jos samassa sarjassa halutaan käyttää sekä FIS-pisteitä, että kotimaan ranking-pisteitä, menee homma käsipeliksi. Minä ottaisin sarjan tiedot exceliin, sorttaisin rivejä siellä, tarvittaessa käyttäisin excelin satunnaislukugeneraattoria ja ottaisin kilpailijat uudelleen ExTimeen.

Toinen vaihtoehto on jakaa sarja alasarjoihin, arpoa kukin alasarja omalla tavallaan ja yhdistää ne sitten takaisin isommaksi sarjaksi.

Autan tarvittaessa, mutta pitäkää TD:t kurissa.

Tässä on sellainen tilanne ensimmäisestä esimerkkisarjasta jälkeen, kun Arvonnassa on
 1. valittu sarja MYL
 2. Päivitetty edellisen sarjan viimeisestä lähtijästä
  • saatu sarjalle lähtöaika (14:06:00)
  • saatu sarjassa käytettävä lähtöväli (30 sek)
  • saatu sarjan ensimmäisen lähtijän numero (327)
 3. valittu pienin pistemäärä lähtemään ensin (pallotettu Pienin ensin)
 4. asetettu ranking-pisteiden mukainen lähtöjärjestys (painettu nappia Rankingpisteiden mukaan järj.)
 5. rullattu näkyviin sarjan viimeiset lähtijät

 


Alkuun


Sprinttien jatkoerien lähtöjärjestys

Sprintissä jatkoon menijät ja heidän lähtöpaikkansa ja -aikansa riippuvat edellisen vaiheen tuloksista. Jatkoon menijöiden valinta on ExTimessä automatisoitu mahdollisimman pitkälle.

Tarkemmat ohjeet löydät sprintin omista ohjeista täältä.

Alkuun


Tuloksen tai muun perusteella laadittava lähtöjärjestys

Luistelukisoissa viimeisten matkojen pari- ja lähtöjärjestys määräytyy edellisten matkojen perusteella. Myös muissa tapauksissa saattaa olla tarpeen laatia lähtöjärjestys vaikkapa aakkosjärjestykseen.

Näitä tarpeita varten tein oman näytön, joka löytyy vakion Muutokset kohdasta Lähtöjärjestys tuloksen mukaan.

Tässä näytössä laaditaan lähtöjärjestys jonkun käytettävissä olevan, valittavan tiedon perusteella. Lähtöjärjestys voidaan siirtää uuteen sarjaan ja jättää alkuperäinen sarja ennalleen. Näytössä voidaan myös perustaa uusi sarja, mutta suotavampaa on, että kaikki sarjat on jo valmiiksi perustettu etukäteen.

Näytön logiikka toimii seuraavasti:

 • alaosan sarjavalintalistasta valitaan sarja, jonka urheilijoille laaditaan uusi lähtöjärjestys
 • valitaan lähtöjärjestyksen perustana oleva tieto, valittavana on 13 eri tietoa kilpailijan tuloksesta kilpailijan lähtörataan (lisää saadaan helposti).
 • valitaan lähtöjärjestys joko pienimmästä suurimpaan tai päinvastoin
 • annetaan ensimmäinen numero, lähtöaika, lähtöväli, yhtäaikaa lähtevät ja ensimmäinen parinumero, kilpailijan numeroa ei tarvitse vaihtaa eikä luistelukisoissa saakaan vaihtaa
 • päätetään, pudotetaanko ilman tulosta olevat pois uudesta lähtöjärjestyksestä
 • tehdään lähtijöistä oma, uusi sarjansa tai muutetaan tähän sarjaan uusi lähtöjärjestys, luistelussa tehdään uuteen sarjaan
 • jos uudessa sarjassa oli jo kilpailijoita, ne voidaan poistaa ennen uusien lisäämistä tai jatkaa nämä uudet samaan sarjaan

 

Oikeaalla olevassa esimerkissä olen valinnut urheilijat sarjasta M500, joille laadin lähtöjärjestyksen pistemäärän mukaan. 

Kilpailijan numerot pidän ennallaan ja jätän ilman tulosta olevat kolme urheilijaa pois.

Paras lähtee viimeisenä, koska sijoitan listan ylimmän lähtöjärjestyksessä viimeiseksi, pallo kohdassa Listan ylin viimeiseksi.

Ensimmäinen, vajaa pari lähtee 13:15 ja muut parit siitä aina 360 sekunnin = 6 minuutin välein.

Uuden lähtöjärjestyksen teen sarjaan M1500 napin Valittuun sarjaan tähän järjestykseen avulla.

Jos jotain meni pieleen, poistan juuri lisätyt kilpailijat sarjasta M1500 napilla Poista kilpailijat ja korjaan väärin ollutta alkuarvoa ja teen homman uudestaan.

Alkuun

 


Takaa-ajokisojen lähtöjärjestys

Kuten sprinteissä myös takaa-ajokisoissa kilpailijoiden lähtöjärjestys jälkimmäisessä osiossa riippuu edellisen vaiheen tuloksista. Tätäkin prosessia yritin ExTimessä tehdä niin helpoksi kuin mahdollista.

Tarkemmat ohjeet löydät Takaa-ajokilpailujen hoitamisen ohjeista.

Alkuun


Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTimen ohjeiden sivulle