Vasta-alkajan opas


Viimeksi muutettu 13.7.2022/JTu

Sisällys:
Aloitus
Perustiedot
Tietojen siirto ExTimen ja muiden järjestelmien välillä
Ajanottamisen perustemput
Lähtöjärjestys ja -ajat
Urheilijan valinta
Ajan hyväksyntä
Tulosteista
Nappulakisojen ajanotto
Takaisin ExTimen ohjesivulle


Aloitus

ExTime on ohjelma, joka on tarkoitettu urheilukilpailujen tulospalveluun. Alussa se oli pelkkä ajanottamiseen tarkoitettu ohjelma, mutta myöhemmin siihen on lisätty myös yleisurheilun hyppy- ja heittolajit. Ajanoton perusta tuntuu ja näkyy yhä hyvin vahvasti. ExTimeä on kehitetty alussa erityisesti hiihdon ajanottotarpeita varten, myöhemmin siihen on lisätty myös muissa lajissa tarvittavia piirteitä, kuten ampumahiihdn sakkojen käsittely, suunnistuksen rastipistekontrollit ja pyöräilyn/luistelun kierrosajat.

Hiihtolajeissa tulospalvelun kokonaisuus on viety pisimmälle (historiasyistä), urheilijat otetaan kilpailuun mukaan suoraan liiton ylläpitämästä KILMO-järjestelmästä ja kisan jälkeen tulokset viedään Hiihtoliiton tulosarkistojärjestelmään ja kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) pistetietokantaan. Kisan aikana tuloksia voi seurata livenä joko järjestävän seuran omalta palvelimelta tai FIS:n livetulospalvelusta. Nyt sama kokonaisuus alkaa löytyä jo yleisurheilustakin.

ExTime ei tarvitse toimiakseen lainkaan verkkoyhteyksiä eikä tietokantapalvelimia, mutta suurissa kilpailuissa voidaan käyttää usean tietokoneen ExTime-verkkoa, josta on lisäksi yhteys ulkopuoliselle tulospalvelimelle. Tämä tulospalvelin näyttää sitten kisan seuraajille valmiita ExTimen tekemiä tulossivuja. Näissä tulosteissa voidaan käyttää oman seuran logoja ja värimaailmaa.

Ajat voidaan ottaa joko suoraan tietokoneen omaa kelloa käyttäen tai ulkoisilta kellolaitteilta, nämä ovat ExTimessä kiinni (USB)sarjakaapelilla tai verkkoyhteydellä. Urheilijan ja ajan kohdistaminen voi niin ikään tapahtua jo ulkoisella kellolaitteella, erityisesti transponder lukijalla, tai näppäimistöä käyttäen.

ExTime asennetaan tietokoneelle joko asennuspaketin avulla tai kopioimalla pelkkä ExTime.exe ohjelmalle jo aikaisemmin tehtyyn tai varattuun kansioon. Asennuspaketti rakentaa ExTimelle oman kansion ja sinne muutaman alikansion ja kopioi ohjelman suoritukselle välttämättömän ExTime.ini tiedoston paikalleen samaan kansioon exe-tiedoston kanssa.

Suosittelen ExTimen asentamista suoraan C-aseman juureen kansioon c:\ExTime. Asennusohjelma saattaa ehdottaa jotain user\applieddata tai vastaavaa kansiota, mutta siitä seuraa se haittapuoli, että kansioiden nimet ovat pitkiä. Siis C:\ExTime.

ExTime.ini-tiedostossa on tallessa ohjelman seura-avain, jota ilman ohjelma ei toimi. Seura-avaimessa on ohjelman ostaneen seuran nimen lisäksi koodattuna myös ohjelman käyttöajan pituus ja maksetut lisäpiirteet. Jos extime.ini tiedostoa ei löydy ExTimen oletuskansiosta tai siellä oleva seura-avain on vanhentunut, ExTime näyttää seura-avaimen päivitysikkunan (oikealla), jonka avulla voi ohjelmalle antaa uuden avaimen. Jos annettu avain on väärä (kokeillaan eri yhdistelmiä), ei ExTime käynnisty. Kokeiluja varten saa minulta testiavaimen, jolla voi testailla ExTimeä ennen ostopäätöksen tekemistä.

Avaimen 80 hexa-merkkiä kopioidaan yläosan ruutuun ja otetaan käyttöön napilla Tulkitse.

Ohjelma käynnistyy joko työpöydän pikakuvaketta klikkaamalla (siinä tulee olla asetettuna oikea työkansio) tai kansiossa olevaa ohjelman nimeä klikkaamalla. Ja jos ohjelma on asennettu asennuspaketista, myös kisatiedoston nimeä (*.dat loppuinen tiedosto) klikkaamalla ExTime avaa heti kyseisen kisatiedoston. Kisatiedosto voidaan myös raahata ja pudottaa aukiolevan ExTimen näyttöön. Kisatiedostot ovat rakenteeltaan kiinteän mittaisista tietueista koostuvia ns. flat-tiedostoja, yksi kisa muodostuu kahdesta tai useammasta tiedostosta, joiden tiedostonimen perusosa on sama mutta niiden laajennusosa eroaa (*.dat, *.vaj, *.klo, *.esr,..).

ExTime varaa F1-, F2- ja F10-toimintanäppäimet omaan käyttöönsä, joka tarkoittaa sitä, että olipa näytössä mikä tahansa ohjelman käyttämä erillinen apuikkuna niin aina F10-näppäimen painallus synnyttää näytön aika-sarakkeelle näppäinpainallushetken aikaleiman. Jos ExTimen käynnistää vahingossa toisen ExTimen ollessa jo käytössä, ExTime huomauttaa siitä ja ehdottaa tämän jälkimmäisen käynnistyksen pysäyttämistä heti alkuunsa.

Tämän ohjeen alkuun


Perustiedot

ExTimen käsittelemät tiedot voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri luokkaan:

  1. Kilpailussa kilpailtavien sarjojen tiedot mukaanlukien itse kisan nimi, kalenterinumero ja kisapäivä. Osa sarjoista voi olla vain tulosten laskemiseen (seurojen pistekilpailut, urheilijan kokonaispisteet luistelluista matkoista, jne) tai muuta tulosten luokittelua ja kokoamista varten (virtuaalisarjat).
  2. Urheilijoiden perustiedot, kuten lisenssinumero, nimi, lähtönumero, seura, piiri/maa, syntymäaika, kansainvälinen lisensssinumero, FIS-pisteet, ennätykset, jne.
  3. Kilpailun aikatapahtumat ja muut tapahtumat, kuten ammuntatulokset, hyppyjen/heittojen pituudet, jne.

ExTimen ikkunan otsikossa on käynnissä olevan kilpailun nimi ja jos kilpailua ei ole avattu, ikkunassa näkyy vain työkansion nimi.

Vanha kilpailu avataan Kilpailut-valikon toiminnolla Kilpailutiedoston luku. ExTime asentuu muutaman testikilpailun kanssa, niitä voit harjoitellessa käyttää. Viimeksi avattu kilpailu näkyy saman Kilpailut-valikon alimmalla tai toiseksi alimmalla rivillä, jos alin rivi on varattuna viimeksi tallennetun kilpailun nimelle.

Uusi kilpailu aloitetaan Kilpailut-valikon toiminnolla Aloita uusi kilpailu. Esiin tulevaan kilpailujen sarjatietoikkunaan annetaan kilpailun tunnus, nimi, kilpailtava laji sekä tarvittaessa myös muitakin tietoja, kuten käytetty kilpailutapa, ilmoittautumismaksut, jne. Kaikkia tietoja voidaan myöhemmin muuttaa. Kellotettava laji (tai sitä lähellä oleva) valitaan kohdassa Sarjan laji. Välilehdellä Lajipiirteet voidaan lajin ominaisuksia säätää tarkemmin. Tärkeä tieto on kohdassa Sarjan parhaan ratkaisee. Yleensähän se on Kilpailijan lopputulos, mutta esimerkiksi pikaluistelun yhteistulosten sarjassa se onkin Pistemäärä. Ja Laskeva järjestys tarkoittaa, että suurin pistemäärä/aika on paras, näinhän on esimerkiksi Hirvenhiihdossa.

Kilpailussa on oltava sarjat, ennenkuin kilpailuun voidaan lisätä urheilijoita. Lisäämällä kilpailijoita Excelin csv-tiedostosta, voidaan siellä olevia sarjatunnuksia käyttää automaattiseen sarjojen lisäykseen, silloin rastitaan Perusta sarjat-kohta näytössä Säädöt/ Excel-parametrit ja arkisto. Sarjat saavat silloin oletusnimet, jotka voidaan sitten myöhemmin tuunata oikeiksi.

Sarjojen perustamiseen löytyy perustamisapuri, jolla voidaan perustaa usean ikäluokan sarjat kerralla. Sarjat voidaan lisätä myös käsin Muutokset-valikon ensimmäisellä toiminnolla, Sarjatiedot. Tämä ikkuna on aluksi tyhjä, koska sarjoja ei ole. Alaosan napilla Uusi sarja saadaan näkyviin sarjatietojen ikkuna. Sarjan tunnukseksi on annettava 2-8 merkkiä pitkä tunnus. Yleisin ja paras tapa on suunnistuksesta ja hiihdosta tuttu lyhenne, jossa alussa on sukupuoli (M tai N) ja sitten kahdella numerolla ikäluokka (18, 16 tai YL). Tästä (M18) ExTime osaa napilla Rakenna oletusnimi tehdä sarjan nimen automaattisesti (Miehet 18 vuotta) ja myös seuraavan uuden sarjan lisäyksessä ehdottaa jo seuraavaa sarjan tunnusta. Muita tietoja ei sarjasta tarvitse välttämättä heti antaa. Lähtöajat ja lähtövälit voidaan (= kannattaa) määritellä vasta arvontavaiheessa, jos ne ovat tarpeen.

Sarjat kannattaa perustaa kilpailujärjestyksessä. Jos järjestystä halutaan muuttaa, asetetaan sarjan tietojen Tunnus-välilehdellä Kilpailujärjestys ruutuun uuden järjestyksen mukainen numero. Tai sitten sarjojen luettelon ollessa näkyvissä nostaa tai laskea valittua sarjaa ikkunan vasemman reunan nuolenkärjillä.

Nyt vasta voidaan lisätä kilpailijat. Ne voidaan lisätä monella eri tapaa, Excelin csv-tiedostoista, sähköposteista leikkaa/liimamalla, lajijärjestöjen lisenssitiedostoista valitsemalla tai vanhoista ExTime-kilpailuista. Näin alussa helpoin tapa on lisätä kilpailijat valikon Ilmoittautumiset näytöllä Massakilpailujen ilmoittautuminen. Tässä näytössä ei oleteta kilpailijan tarvitsevan mitään kilpailulisenssiä, vaan kaikki halukkaat saavat kilpailla. Näytön ylimmästä listasta valitaan ensin sarja, johon urheilija haluaa osallistua. Sen alapuolella on kilpailijan numeroa varten ruutu, jokaisella urheilijalla on siis oltava oma kilpailunumeronsa ja samassa sarjassa EI saa olla toista samaa numeroa, muissa sarjoissa saa kylläkin tämä annettu numero esiintyä. Kolmas rivi, tunnistimien tiedot, voidaan ohittaa tarpeettomana ja vasta neljännelle riville kirjoitetaan osallistujan nimi. Sen saa kirjoittaa kokonaan pienillä kirjaimilla, jos ruudussa Siivoa nimi automaattisesti annetaan olla rasti. Mahdollinen seura tai paikkakunta kirjoitetaan alimpaan laatikkoon ja nyt nappia Hyväksy painamalla urheilija tulee mukaan kisaan. Pelkkä Enter (CR) toimii hyväksymisen oletusnäppäimenä.

Samalla näytöllä voidaan myös lisätä useita kilpailijoita kerralla, jos haluaa käyttää Pirilän ohjelmasta tuttua vacant-nimeä paikan varukseen. ExTimestä löytyy myös toiminnot, joilla kokonainen sarja kilpailijoineen voidaan kopioida uudeksi sarjaksi, vaikkapa tapauksessa, jossa urheilijoilla on useampi startti eri matkalla.

Pakollisia tietoja on siis vain kolme, sarjan tunnus, kilpailunumero ja nimi. Kaikkia tietoja pääsee myöhemmin muuttamaan ja lisäämään uusia tietoja useammastakin eri kohtaa, tässä kohtaa helpoiten tuplaklikkaamalla urheilijan nimeä näytön oikeanpuoleisella listalla. Kilpailunumero kasvaa automaattisesti. Jos lähtöjärjestys arvotaan myöhemmin, lähtönumeroon ei tarvitse kiinnittää huomiota, se korvaantuu myöhemmin oikealla kilpailunumerolla. Jos taas numerolappu annettiin samalla, mahdollinen jälkeenpäin tehtävä arvonta tulee tehdä huolellisesti, jotta numero ei vaihdu.

Kilpailijoita ei kaikkia tarvitse lisätä kerralla, samoin uusia sarjoja voidaan lisätä myöhemmin. Lisätyt tiedot saadaan talteen valitsemalla ensimmäisellä kertaa Kilpailut-valikosta toiminto Siirrä talteen toiselle nimelle ja antamalla kilpailulle kuvaava tiedoston nimi normaalissa windowsin tiedoston talletusnäytössä. Kilpailun ollessa jo perustettuna ja uudelleen avattuna talletus voidaan tehdä korppu-ikonia (kolmas vasemmalta) kliksauttamalla. Myös Kilpailut-valikon toiminto Entiselle nimelle talteen toimii samalla tavalla.

Tämän ohjeen alkuun


Tietojen siirto ExTimen ja muiden järjestelmien välillä

Alusta alkaen oli selvää, että ExTimeä käytetään muiden ohjelmien kanssa yhdessä ja että käyttötavat muuttuvat koko ajan. Tietojen siirtoon muiden järjestelmien kanssa ExTimessä on työkalu, jonka avulla Excelissä käytettäviä csv-tiedostoja luetaan sisään ja kirjoitetaan ulos. Työkalulla kuvataan esimerkiksi, millä sarakkeella kukin kilpailijan/sarjan tieto on ja täydennetäänkö excel-tiedoilla jo olemassa olevia kilpailijatietoja vai perustetaanko kilpailuun kokonaan uusia sarjoa kilpailijoineen. Työkalun ohjeet löytyvät täältä. Nämä siirtoa ohjaavat parametrit voidaan myös tallentaa ja hakea uudelleen käyttöön, kun tarve vaati. Itselläni on esimerkiksi hiihdon ilmoittautumistietojen sisäänlukuun valmiit pohjat sekä yksilökilpailuille että viestikilpailuille, ne kun ovat KILMO:ssa eri muotoiset.

Räätälöityjä rajapintoja on mm. lähtölistojen tekeminen webscorer-väliaikapalveluun, TV-tuotannon tulospalveluun (Eqtiming) ja yleisurheilun ilmoittautuneiden sisäänlukuun liiton (SUL) teksitiedostosta. Ajantasasaista dataa on tuotettu TV-tuotantoa varten mm. Tampereen nuorten SM-hiihdoissa ja Speedgolfin SM-kisoissa.

Maalikameran käyttöä tukemaan ExTimessä voidaan tehdä tiedostot (EVT) starttaavista urheilijoista ja lukea ja kohdistaa maalikameran tekemän tulostiedoston (LIF) sisältö suoraan urheilijoiden ajoiksi.

Tämän ohjeen alkuun


Ajanottamisen perustemput

ExTimen avautuessa tulee esiin aloitusnäyttö, jossa tarjoaa ensimmäisenä vaihtoehtoina jatkaa viimeksi talletetun kilpailun kellotusta (nappi Jatka viimeiseksi talletetun kisan kellotusta). Tiedoston nimi näkyy napin yläpuolella olevassa ruudussa.

Toisena vaihtoehtona se tarjoaa mahdollisuuden valita vanhoista kilpailuista jokin muu, jonka kellottamista jatketaan. Kaikki tällä PC:llä käsitellyt kilpailutiedostot näkyvät aikajärjestyksessä napin yläpuolella olevassa listassa. Niistä siis valitaan yksi ja painetaan nappia Aikaisemman kisatiedoston käyttö.

Muina vaihtoehtoina on aloittaa kokonaan uusi kilpailu (Aloita uuden kilpailutiedoston teko) sekä kaksi poikkeustapausta, jonkin häiriön vuoksi jatkaa ExTimen viimeisestä välitalletuksesta (Aloita viimeisestä välitalletuksesta) tai sitten virtakatkoksen tai käyttöjärjestelmävirheen takia tehdystä viimeisestä talletuksesta (Recovery).

Jos taas on tarkoitus aloittaa esimerkiksi jonkun muun tekemän kilpailutiedoston käyttöä, silloin valitaan nappi Sulje ja valitaan kilpailutiedosto Kilpailut valikon toiminnolla Kilpailutiedoston luku. Nappi Tiedostovalikko on oikotie tiedostovalintaan. Näin teen itse, kun saan esimerkiksi teiltä kisatiedostoja Hiihtoliiton tulosarkistoon siirrettäväksi tai FIS-pistelaskentaa varten.

Jokaisen vaihtoehdon yhteydessä voidaan myös valita, avataanko edellisellä käyttökerralla avoimiksi jätetyt verkkoyhteydet, kellolaitteet ja livetulospalvelut myös. Oletus on, että ne avataan. Mutta varsinkin jos kisan jälkeen teet kotona kisan jälkeen jälkiraportointeja, ei ole tarpeen avata näistä mitään, siksi nämä vaihtoehdot on otettu mukaan.

Jos taas et pidä tästä aloituksesta, poista rasti kohdasta Näytä tämä aina aloitettaessa, niin mitään ennakkovalintoja ei tehdä.

Valinnan jälkeen ilmestyy tyhjä näyttö, jonka ylärivillä on 11 kappaletta menuja ja niiden alapuolella 19 kappaletta ikoneita, joista voidaan myös käynnistää osa ohjelman toiminnoista.

Kun hiirellä osoittaa jotain ikonia, ExTime näyttää siihen liitetyn toiminnon. Kellolaitteiden ja Online-tulospalvelun tila-ikonit tulevat pikatoimintoikoneiden jälkeen sitten kun niitä otetaan käyttöön.

Näytön alaosassa on vasemmalla tiedostusruutu, keskellä on tapahtumalaskuri ja tallennusimaisin sekä tietokoneen kellon kautta laskettu kilpailuaika ja oikealla puolella olevassa ruudussa näkyy tapahtumatietoa.

Aluksi voidaan kokeilla tietokoneen kellon toimivuutta. Painamalla F10-näppäintä näytön vasempaan reunaan tulee tietokoneen kellon sen hetkinen aika. Aikaa ennen on sen järjestysnumero (1:) ja sen perässä ajan tunnus, eli aikakanava (N). Kelloaika on yleensä sadasosina (12.07.44,01). Samankaltainen aika saadaan myös oikeanpuoleisinta sekuntikellon nappia muistuttavaa ikonia klikkaamalla.

Voit kokeilla nopeuttasi tekemällä ajat samaan aikaan, sekä näppikseltä että hiireltä. Ajat tulevat vasempaan reunaan nousevaan (tai laskevaan) järjestykseen, järjestysnumero ei ole aina välttämättä nouseva, jos ajat eivät tule numerojärjestyksessä. Normaalissa kisatilanteessa ajat tulevat tietokoneeseen liitetyltä erilliseltä laitteelta, tunnistimien lukijalta tai vaikkapa tietokoneen pelitikun (joystick) näppäimiä paineltaessa.

Oikeassa reunassa näkyvässä esimerkissä en ollut kovin nopea, ajoilla on eroa 120 tuhannesosaa eli millisekuntia. Kelloajat saa näkymään tuhannesosina Säädöt-valikon toiminnon Perusnäytön tietosarakkeet avulla. Samassa näytössä voidaan myös päättää, mitä kilpailijan esiohjelmoiduista tiedoista näytetään, missä järjestyksessä ja mikä on käytettävä kirjasinlaji ja sen koko.

Tarpeeton kelloaika saadaan pois klikkaamalla sitä hiirellä ja painamalla DEL-näppäintä ja vastaamalla poiston varmistukseen myöntävästi. Osoittamalla aikaa ja painamalla hiiren oikeaa näppäintä, voidaan aika poistaa valitsemalla näkyvästä alimenusta ylin vaihtoehto, Poista tämä aika. Nyt ei varmistuskysymystä kysytä, kuten ei myöskään näppäinyhdistelmällä CTRL + F9, sekin poistaa aktiivisen ajan kyselemättä varmistuksia.

Aktiivinen aika ja/tai kilpailija on keltaisella taustavärillä merkitty aika, nuolinäppäimiä alas ja ylös painamalla voidaan aika valita ilman hiirtä. Näytön rivit voidaan tiivistää painamalla HOME-näppäintä tai valitsemalla 7. ikoni vasemmalta, se kysymysmerkkiä ennen oleva. Tiivistys poistaa näytöltä tyhjät rivit sekä kilpailijoille merkityt ajat ja laskee rivinumerot uudelleen. Rivinumeron saa säilymään erillisellä asetuksella (Säädöt/Asetusarvot/Perusasetukset, rasti kohtaan Juokseva kelloaikanumerointi).

Tämän ohjeen alkuun


Lähtöjärjestys ja -ajat

Kilpailijoiden tultua lisätyksi, voidaan kisa käynnistää.

Jos kaikki kilpailijat lähtevät samaan aikaan, valitaan Ajanotto-valikosta alin toiminto Yhteislähtö. Tässä näytössä rastitaan seuraavassa lähdössä lähtevät sarjat, yksi tai useampia ja lasketaan lähtöviivalla olevien urheilijoiden määrä napilla Hae. Seuraavaksi odotellaan lähtömerkkiä ja juuri silloin painetaan nappia START. Lähtöaika ilmestyy napin yläpuoliseen ruutuun ja napilla Hyväksy, siitä tulee kaikkien lähtöön merkittyjen urheilijoiden toteutunut lähtöaika.

Jos sarjassa on yksittäislähtö, lähtöajat joudutaan laskemaan tai arpomaan.

Tämä voidaan tehdä usealla eri tavalla, mutta helpoiten se tapahtuu Muutokset-valikon toiminnoilla Arvonta tai Lähtöjärjestykset usealla eri perusteella. Muita mahdollisia tapoja on esim. FIS-pisteiden mukaan, edellisen kilpailun tuloksen mukaan käänteinen tai kauden parhaan tulokseen perustuva lähtöpaikan laskenta.

Arvonnassa näytön yläosan Arvonnan ohjeet ruutuihin rastitaan yleensä kaksi ylintä (vanha tulos ja Sakon nollaus). Jos numerot jaettiin jo ilmoittautuessa, on nyt rastittava kohta Entiset numerot säilyvät, muuten se jää rastimatta. Tässä näytössä arvottava/laskettava sarja valitaan alhaalta vasemmalta. Ruudussa Edellisen sarjan suurin numero näkyy mahdollisen edeltävän sarjan viimeinen lähtönumero. Seuraavaan ruutuun annetaan tyhjien lähtöpaikkojen määrä (hiihdossa yleensä 2). Näistä kahdesta tiedosta ExTime laskee arvottavan sarjan ensimmäisen kilpailijan numeron napilla Edellisen sarjan viimeiseen lisää. Samalla lasketaan myös Sarjan lähtöaika (ensimmäinen todellinen) ruutujen Edellisen sarjan viimeinen lähtö, Sarjan lähtöväli ja Rinnan lähtee avulla. Hiihdossa on lähtöväli yleensä 30 sekuntia ja 1 urheilija kerrallaan(=rinnan). Mahdollisia jälki-ilmoittautuneita varten ei siis tarvitse lisätä "varalla"-nimisiä kilpailijoita.

Sarjan aloitusnumero-kenttää voi muuttaa vapaasti, samoin Sarjan lähtöaika-kenttää, kunhan pitää ajan muotoiluna esimerkin mukaista (tt.mm.ss). Näytön alaosan napilla Arvo tämä sarja sarjaan syntyy satunnainen lähtöjärjestys kun taas napilla Laske uudelleen järjestys säilyy ennallaan, vain numerot ja lähtöajat lasketaan vastaamaan muutettuja Sarjan aloitusnumero ja Sarjan lähtöaika- ja lähtöväli-ruutuja.

Toki lähtöaika voidaan merkitä erikseen kilpailijalle tämän tiedoissa välilehdellä Tulos ruutuun Lähtöaika, silloin lähtöajassa pitää olla mukana myös sekunnin osat, kaikki toteutuneet ajat merkitään ExTimessä tuhannesosien tarkkuudella. Ja on yksittäislähdöissä myös todellisen lähtöhetken rekisteröinti mahdollinen, siitä vähän myöhemmin lisää.

Tämän ohjeen alkuun


Urheilijan valinta

Sarjat on perustettu, urheilijat lisätty ja lähtöajat on annettu tai arvottu. Kisa on käynnissä joko yhteis- tai yksittäislähtönä. Enää puuttuu maaliintulon ja mahdollisen todellisen lähtöajan rekisteröinti.

Aika tulee ajanoton perusnäyttöön F10-napilla. Nappia painetaan aina kilpailijan maaliin tullessa tai lähtiessä, jos halutaan tarkka rekisteröinti arvonnassa lasketun ajan tilalle. Jos lähtöaikaa ei rekisteröidä, loppuajan laskemisessa käytetään lähtölistan mukaista lähtöaikaa.

Kilpailija saadaan ajanoton näyttöön antamalla näppäimistöltä kilpailijan numero. Ensimmäisen numeron näppäys aktivoi näytön oikeaan alareunaan erillisen numerosyöttö-ikkunan. Pikku-ikkunaan annetaan kilpailijan numero. Enter-näppäimellä tai Tämä CR-napilla ExTime hakee annettua numeroa kilpailijoiden joukosta. Esc-näppäimellä tai Ohi ESC-napilla keskeytetään numerosyöttö. Jos näytön paikkaa muutetaan, se avautuu seuraavalla kerralla tähän muutettuun paikkaan.

Kilpailijan tiedot tulevat aktiiviselle riville tai sen alapuolelle, ei koskaan yläpuolelle. Väärä kilpailija saadaan pois DEL näppäimellä. Se poistaa kilpailijan vain näytöstä, ei kisatiedostosta.

Ajat ja numerot voidaan syöttää missä järjestyksessä tahansa, ajat ovat aina suuruusjärjestyksessä ja numero liikkuu nuolinäppäimillä riveillä ylös ja alaspäin, kun samalla pidetään shift-nappia pohjassa. Ottamalla kilpailijan nimestä kiinni hiirellä, hänet voidaan vetää hiirellä oikeaan kohtaan.

Tämän ohjeen alkuun


Ajan hyväksyntä

ExTime tarvitsee erillisen kuittauksen siitä, että samalla rivillä oleva aika ja kilpailija kuuluvat nyt yhteen ja aika pysyy tämän urheilijan aikana.

F1, F4, F6 ja F7-näppäimet ovat hyväksymis-näppäimiä (lähtöajalla ei ole omaa näppäintä):

Näillä näppäilyillä numeron kanssa yhteen liitetyt ajat ovat tämän jälkeen pari, sen jälkeen aika ja numero liikkuvat yhdessä ylös ja alas. Yhteenkuulumisen merkkinä on aikasarakkeen ja kilpailijan numerosarakkeen välissä joko =-merkki (loppuaika), V-kirjain (väliaika), C-kirjain (kierrosaika) tai L-kirjain (lähtöaika).

Työkalurivin punainen nuoli-ikoni (lähtö viivasta) kiinnittää ajan kilpailijan lähtöajaksi, vihreä nuoli taas väliajaksi (viiva ylitetään) ja musta nuoli (pysähdytään viivaan) taas maaliajaksi. Kierrokselle kaartuva nuoli-ikoni merkkaa ajan tietysti kierrosajaksi.

Jos aika ei sovi tarkoitukseen, ExTime antaa mahdollisuuden peruuttaa näppäily.

Jos aika hyväksyttiin väärin, niin toistamalla ajan hyväksyntä samalla rivillä peruuttaa ajan kiinnityksen. Kun kysymykseen Onko aika oikealla kilpailijalla vastataan kieltävästi, (aika ei ole oikealla kilpailijalla) niin silloin puretaan ajan kiinnitys tälle kilpailijalle. Jos olet epävarma, vastaa Kyllä, niin tilanne säilyy ennallaan.

Osoittamalla hiirellä tiettyä kilpailijan riviä (oikealla puolen, kilpailijan tietojen päällä) ja painamalla samalla hiiren oikeaa näppäintä, ExTime antaa näkyviin valikon, josta voidaan valita, mitä samalla rivillä olevalle ajalle ja/tai kilpailijalle tehdään. Samalla valikko listaa ne pikanäppäimet (F1, F4, F6, F7), joilla toimenpide voidaan tehdä ilman hiiren käyttöä.

Kun painat hiiren oikeaa näppäintä aikojen alueella vasemmalla, voit syntyvästä valikosta (oikealla) valita ajan poistamisen, kopioimisen tai muuttamisen.

Ajan hyväksynnän jälkeen kilpailijan tietorivi täydentyy loppuajalla, sijoituksella ja maaliin tulon kelloajalla. Samalla nämä tiedot lähtevät samassa verkossa mahdollisesti oleville muilla ExTime-koneille.

Kuuluttajan maalin seuranta näyttöön tulee uusi maalintulija, ajanoton loki-ikkunaan tulee viimeinen tapahtuma ja sarjan seurantanäytössä maaliin tulleen kilpailijan väri muuttuu vihreäksi, toteutuneeksi. Myös netin Online-seurantaan tulee uusi sarjan tilanne. Näistä lisää ExTimen jatkokurssilla.

Jos kilpailija oli sarjan viimeinen ilman aikaa oleva, eli sarja tuli valmiiksi, ExTime antaa äänimerkin ja kirjoittimelle ilmestyy sarjan tulosliuska, jos näin oli asetusarvoissa annettu ohjeeksi (Säädöt/Asetusarvot välilehden Tulosliuskat alimman rivin laatikossa Automaattinen tulostusmäärä kun sarja on valmis on nollaa suurempi numero).

Tämän ohjeen alkuun


Tulosteista

ExTimen paperitulosteiden pohja on 1990-luvulla hiihdossa käytettyjen (ja paljon myytyjen) tulosliuskojen ajalta. Lähtölistoissa voidaan vaihdella kahden sarakkeen sisältöä ja tulosliuskoissa jopa kolmea saraketta kahdella eri rivillä. Tämän lisäksi paperitulosteista löytyy tuki vapaalle listamallille, joka kuvataan antamalla kullekin tiedolle sen alkusarake, johon sen halutaan tulostuvan. Myöskin urheilijoiden tulostusjärjestykseen (nimen mukaan aakkosiin, ajan mukaan laskevaan/jne.) voidaan vaikuttaa.

Live-tulospalvelun myötä ExTimeen tuli mukaan piirre, jossa käyttäjä voi räätälöidä HTML-sivujen tietosisältöä. Työkalun avulla poimitaan urheilijan tietoja tulos/lähtölistan sarakkeille haluttuun järjestykseen, tasata tietoa sarakkeen sisällä vasen/oikealaitaisesti tai keskittää tieto. Tyhjä tieto voidaan korvata nollalla tai viivalla (--).

HTML:ää tunteva henkilö voi liittää tekemänsä headerin ja/tai footerin sarjan tuloksia ennen/jälkeen. Nämä lisättävät teksitiedoston pätkät ovat HTML-koodia, ja sillä saadaan esimerkiksi seuran ja yhteistyökumppanien logot näkymään nettitulosteissa. Ja kun oikein hifistellään tuloksen voi viimeistellä käyttämällä HTML:ään kuuluvia tyylitiedostoja (CSS). Näin päästään valitsemaan oma kirjasinlaji, taustan ja pohjan värit ja saada poisjääneet/keskeyttäneet näkymään omalla värillään.

Tulosteiden malleihin pätee sama kuin excel-pohjiinkin. Malli voidaan tallettaa omaan arkistoon ja hakea sieltä tarvittaessa. Olette varmaan huomanneet, että hiihdon SM-kisojen lähtölistat on tehty aina saman mallin mukaan, löytyy työkoneeni kansiosta extime/param.

Tulosteista on oma ohjeensa täällä.

Tämän ohjeen alkuun


Nappulakisojen ajanotto

Nappulakisojen ajanottoa varten lisäsin uuden näytön, joka muistuttaa webscorerin (=väliaikapalveluun alunperin suunniteltu kännykkäsofta) tapaa ottaa aikoja. Siinä ei tarvita ulkoisia kellolaitteita, vaan aika saadaan tietokoneen kellolta, kun urheilijan numeron nappia klikataan. Ajat saadaan toki vain sekunnin kymmenesosien tarkkuudella. Tähän uuteen näyttöön päästään valikon Ajanotto toiminnolla Nappulakisojen ajanotto. Poistin siitä aikaisemman, vähälle jääneen toiminnon.

Valinta avaa näytön alaosaan ikkunan, joka voi olla koko ajan auki. Ikkunan kokoa ja paikkaa voi muuttaa, jolloin siihen syntyy eri määrä urheilijoiden numeronappeja. Jos käytössä on lisänäyttö, kannattaa tämä uusi näyttö raahata sinne ja asetella se niin, että Ajanoton loki-ikkuna voi olla myös auki tällä samalla lisänäytöllä.

Vain niistä urheilijoista syntyy nappi, jotka ovat jo startanneet (joiden lähtöaika on tietokoneen aikaa aikaisempi) ja joista ei ole ilmoitettu poisjääntitietoa. Eikä tietenkään niitä urheilijoita oteta mukaan, joilla on joko loppuaika tai keskeyttämistieto. Napit tulevat numerojärjetykseen vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Ensimmäisenä on nappi Outo, jota klikataan silloin, kun maaliin tulee urheilija, jonka numerosta ei olla varmoja. Toinen vakionappi on Uudet, jota klikkaamalla numeronapit järjestetään uudelleen. Uudelleen järjestäminen tapahtuu myös, jos näytön kokoa muutetaan.

Numeronapit eivät välttämättä ole numerojärjestyksessä. Ne ovat normaalisti lähtöaikajärjestyksessä, ainoastaan silloin kun näppäilyn tunnus täsmää johonkin väliaikapisteeseen, napit ovat viimeisen väliaikapaikan ohitushetken mukaisessa aikajärjestyksessä. Tällä pyrin siihen, että napista suoraan näkee, kuka on seuraavana tulossa väliaikapisteelle.

Maaliin tulleen urheilijan nappi poistetaan. Näytön napit rakennetaan uudestaan näytön Uudet-napilla. Toiminto on tarpeen aika-ajoin, samalla saadaan uusia lähtijöitä mukaan ja maaliintulleiden aukot tiivistettyä.

Näyttöä voi toki käyttää myös lähdön rekisteröintiin, tämä tietysti sillä ajanoton toisella koneella (ja koneet verkossa keskenään). Lähtö rekisteröidään silloin, kun näppäilyn aikakanava on sama kuin lähtöportin tunnus (tästä lisää alempana). Lähdön rekisteröinnissä napit tulevat lähtöaikajärjestykseen ja mukaan tulevat ne urheilijat, joilla ei vielä ole rekisteröityä lähtöaikaa. Tässä rekisteröinnissä ei käytetä hiihdossa yleistä FIS-rajaa (3 sek) todellisen ja taulukkolähtöajan välillä, vaan näppäilyllä rekisteröity lähtöaika kelpaa aina.

Tässä kuva, jossa olen venyttänyt näytön leveäksi. Nyt näen myös ajanoton varsinaisenkin näytön, jonne tässä esimerkissä haluan maaliin tulleista tiedot. Käytännössä on kyllä viisainta  pitää Ajanoton loki-ikkunaa esillä ja seurata sitä kautta kisan etenemistä.

Maaliin ovat siis tulleet järjestyksessä numerot 3, 4, 7, 10 ja 12. Numeroa 2 ei näissä Lauttakylän Lujan nappulahiihdoissa ollut (ja ajat eivät ole todellisia).

Allaolevassa toisessa esimerkissä on muutama urheilija tullut maaliin ja heidän aikansa näkyvät ajanoton perusnäytössä.

Mukana on myös kaksi tuntematontakin, varmaankin nuo puuttuvat viitonen ja kahdeksikko.

Näytön omassa Valinnat-menussa on 3 toimintoa:

  • Asetukset avaa Säädöt valikon välilehden Aikojen näppäily.
  • Tyhjennä siivoaa ajanottonäytön hyväksytyt ajat.
  • Sulje sulkee näytön.

Säädöt-valikon Asetusarvot-toiminnon Aikojen näppäily välilehdellä räätälöidään numerojen näpyttelyn toimintaa tarkemmin. Välilehden ylimmässä ruudussa annetaan näpyttelyn ajoille oma aikakanavansa, joka siis näkyy ajan vasemmalla puolella heti ajan järjestysnumeron jälkeen. Tämän ruudun alapuolella näkyy, mitä asetuksia on annettu aikakanavasta tulevien aikojen käytöstä.

Esimerkin V-kanavasta tulevaa aikaa ei siis tulkita lähtöajaksi, koska Lähtöportti-välilehdellä on lähtöajan kanavaksi määrätty 0 numero. Jos numeronäppäilyä aiotaan käyttää lähtöaikojen rekisteröintiin, on siis kanavaksi laitettava sama kanavatunnus kuin mikä on lähtöajaksi tulkittavan ajan tunnus. Ja lähtöajan kanava ei saa olla maaliajan tunnusten joukossa. Alaosan Käytä-napilla kelpoisuustekstit päivittyvät.

Aika ei kelpaa myöskään maaliajaksi, koska V ei ole maaliajoiksi kelpaavien tunnusten (1MN) joukossa välilehdellä Ajanoton automaattisuus. Siksi näyttö kehottaa lisäämään tämän tunnuksen (V) sinne, jos tarkoituksena olisi ottaa maaliintulijoita.

Tässä esimerkissä aikaa käsitellään väliaikana, koska kirjain V on listattujen sarjojen ja niiden väliaikapisteiden väliajoiksi kelpaavien kanavatunnusten (V) joukossa (sarjojen tiedoissa välilehdellä Väliajat). Ja pelkässä väliaikakirjauksessa tämä väliajan tunnus (aikakanava V) ei saa olla maaliajan tunnusten joukossa.

Rasti ruudussa Aika hyväksytään automaattisesti tarkoittaa sitä, että mitään F1-näppäilyä ei enää tarvita. Jos rasti puuttuu, aika ja numero tulevat ajanoton perusnäyttöön, jossa ne sitten paritetaan normaaliin tapaan F1-napilla. Tässähän siis kannattaa pitää täppää päällä.

Rasti ruudussa Käytä naputteluhetken aikaa tarkoittaa sitä, että aika otetaan napin painnallushetkestä. Tämä on oletus. Jos rasti puuttuu, on aika saatava ulkoiselta laitteelta ja se on valittava ennen numeronapin painallusta. Tästä muistuttaa numeronappien keltainen väri.

Rasti ruudussa Loppuaika näytetään ajanottonäytössä tarkoittaa sitä, että paritetut aika ja urheilija näkyvät kuin yläpuolen esimerkissä on tilanne. Tässä ei kannattaa pitää täppää päällä vaan katsella kisaa ajanoton loki-ikkunan tai Maalin seurannan kautta. Tämä sama pätee myös rastiin kohdassa Väli- ja kierrosajat näytetään ajanottonäytössä.

Tässä esimerkissä oikealla näkyy tilanne, jossa viisi urheilijaa on ilman väliaikoja. Numeroilta 63, 65 ja 66 puuttuu kaksi viimeistä väliaikaa ja numeroilta 60 ja 61 puuttuu vain viimeinen väliaika.

Ja numeroiden järjestys kertoo, missä järjestyksessä urheilijat kulkevat.

Huomaa, että sarjojen rajaus pätee myös  tässä taputteluajanotossa, niiden sarjojen, jotka on rajattu pois, urheilijoita ei näytetä.

Tässä kuvassa edellinen tilanne on edennyt hiukan, numerot 60 ja 61 ovat saaneet viimeisen väliaikansa, joten heitä ei enää odoteta väliaikapisteelle.

Numero 63 on myös ohittanut väliaikapisteen kertaalleen. Seuraavaksi odotetaan numeroa 65 ja 66 tälle toiseksi viimeiselle väliajalle ja heidän jälkeensä numero 63 saapuu sitten viimeistä kertaa otattamaan väliaikaa.

Tässä kuvassa on taas esimerkki siitä, että nyt on valittava kellolta (tai F10-napilta) saatu aika ennen kuin numeronappia painetaan. Keltainen aika ja keltainen nappi muodostavat parin.

Tämän ohjeen alkuun


Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTimen ohjesivulle