Extime, lähtökellojen ohjelmointi

Viimeksi muutettu 31.1.2014/JTu
Takaisin ExTime-sivulle

Sisällys:


Johdanto

Lähtökello on yksinään toimiva kellolaite, joka ohjaa lähetyksen toimintaa. Kello näyttää seuraavan lähtijän numeron ja sekunnit ennen lähtöhetkeä. Äänimerkki varoittaa haluttaessa ennen lähtöä ja lähtöhetkellä tulee myös äänimerkki. Lähtöajat asetetaan kellolle joko kellon omilla näppäimillä (tällöin yleensä vain aloitusaika, alkunumero ja lähtöväli) tai ne siirretään lähtökelloon kellon valmistajan ohjelmalla tai ExTime-ohjelmalla. ExTime osaa nyt (23.9.2010) kolme eri lähtökelloa, HEGOn kaksi mallia ja EMITin ESD2. Toki ExTime-ohjelma itsessäänkin voidaan laittaa toimimaan kuin lähtökello.

Jos kilpailuissa käytetään useita lähtöportteja (takaa-ajo tai yhdistetyn hiihto) on ennen lähtöjärjestyksen asettamista määritettävä käytettävien lähtökarsinoiden määrä. Se asetetaan Säädöt/Asetusarvot-ikkunassa ja se näkyy sekä Muutokset/Takaa-ajolähdöt että Ilmoittautumiset/Yhdistetyn mäki-ikkunoissa, joissa sitä voidaan tilapäisesti myös muuttaa. Lähtökarsinakohtaiset lähtölistat syntyvät Listaukset/Lähtölistat-ikkunan napilla Karsinalista.

Yksittäisen kilpailijan saama lähtökarsina näkyy kilpailijan tietoruudun välilehdellä Nimi oikealla ruudussa Lähtörata, siellä sitä voi myös muuttaa ja siis siirtää kilpailija lähtökarsinasta toiseen, jos siihen on jostain syystä tarvetta. Räätälöinti on tehtävä ennen lähtökellon ohjelmointiin siirtymistä.

Allaolevissa esimerkeissä aineisto on pääosin peräisin Paloheinän 2010 Hopeasomman loppukilpailusta.

Kellojen valmistajat antavat vaihtelevasti apuja kellojensa liittämiseksi, mutta testeissäni kellot ja ExTime toimivat hyvin yhteen.

Muutkin temput kuin tässä esitetyt (ja näytetyssä järjestyksessä) voivat siis toimia. Vanha varoitus on kuitenkin paikallaan, harjoittele ennen tosi tilannetta !!

Ennen sarjojen lähtöaikojen poimintaa on toki sarjat oltava arvottuna tai takaa-ajon lähtöjärjestys asetettuna.

Aikojen siirtoon lähtökellolle päästään, kun Muutokset valikosta valitaan toiminto Ohjelmoi lähtökello. Siitä avautuvassa näytössä on nyt jouduttu vaihtoehtojen runsauden takia ottamaan myös ali-menuvalikot käyttöön.


Toimiva työjärjestys.

Aikojen siirto lähtökelloille on syytä tehdä seuraavassa järjestyksessä:
  1   Poimitaan kilpailun sarjoista lähtöajat ruutuun valitsemalla ensin pienin (ensin lähtevä) ja suurin sarja (viimeksi lähtevä) ja valitsemalla toiminto joko napilla Poimi sarjojen lähtöajat tai valitsemalla sama toiminto alimenusta Lähtöaikojen siirto (tuossa oikealla).

Täydennetään lähtöaikoja parilla ylimääräisellä testiajalla, jos tarvetta napilla Lisää aika ja numero. Ja jos ihan erikoisia kisoja järjestää, niin kaikki lähtöajat voidaan generoida täyttämällä ala-aika, yläaika, numero ja lähtöväli sekä painamalla nappia Generoi alapuolen aikaan asti.

  2 Valitaan kellon tyyppi (Hego 2005, Hego vanha, EMIT esd2) ja kellon ja PC:n yhdistävä sarjaportti/USB-sovitttimen käyttämä sarjaportti.

Vaikka EMIT on USB-liitäntäinen, PC näkee sen kuitenkin yhtenä COM-porttina, ajurit tulevat kellon mukana ja USBtoSerial mokkula on kellon sisällä. Kun kelloon on yhteys, näkyy oheisessa ruudussa kellon käymä aika. Aika päivittyy 4 sekunnin välein, kun EMIT lähettää 'Olen hereillä'-sanomansa.

  3 Kellolle avataan yhteys ohjelmaan annetun sarjaportin kautta käyttäen alimenua Lähtökellon käyttö.

Hegon mallin ExTime varmistaa lopullisesti, kun kello vastaa omalla tunnuksellaan. Jos saat ilmoituksen, että käyttö on estetty, sinulla taitaa olla tässä sarjaportissa jo kiinni oma maalikellosi, käy vapauttamassa sarjaportti ja yritä uudemman kerran.

  4 Lähtökello asetetaan oikeaan kilpailuaikaan,aika annetaan joko näytön ruudussa Asetettava aika (Asetusaika lähtökellolle) tai otetaan suoraan PC:ltä, (PC:n nykyaika lähtökellolle), alimenu Nykyajan asetus sisältää nämä komentovaihtoehdot. EMIT haluaa ajan muodossa TT:MM:SS, joten tuntimäärään etunolla mukaan aamukisoissa.

Tässä valikossa voit myös säätää ExTimen omaa kilpailuaikaa. Mutta tee se mieluummin omalla näytöllään, joka löytyy versiosta 7.4.2. alkaen heti lähtökellon ohjelmoinnin alta (Muutokset/Räplää PC:n kelloaikaa).

Rastimalla Asetettava aika alueella ruutu Erotuksena, voit säätää PC:n aikaa esimerkiksi +5 sekuntia tai -1:20 sekuntia ilman, että tarvitsee odottaa jotain tiettyä ajan hetkeä synkronointiin.

Komento Uusi aika PC:lle tekee sitten ajan säädön, se ei kuitenkaan vaihda PC:n virallista aikaa, ainoastaan ExTimen kilpailuaikaa. Ja lokitiedostoon menee ajanmuutos muistiin.

  5 Ajat siirretään tai vain osa (jos useita lähtöjonoja) lähtökellolle valitsemalla toiminto joko napilla Siirrä ajat lähtökelloon tai valitsemalla sama toiminto (Siirrä lähtöaikalista kellolle) alimenusta Lähtöaikojen siirto. Siirron ajaksi nappi Siirrä ajat lähtökelloon himmennetään ja siirron aikana ei näyttöä ole hyvä muutenkaan kliksutella, korkeintaan laittaa tapahtumaseurantaa päälle tai pois (oikeanpuoleisin näytön osa).    
  6 Lähtökellolle asetetaan halutut säätöarvot, ne ovat kellotyyppikohtaiset, vasemalla EMIT, oikealla Hegon vanha malli. (EMITin 10 sekunnin varoituksen toteutusta Norja vielä tutkii, ei toiminut manuaalin mukaan ainakaan 24.9.2010.)
Asetusarvojen lähetys löytyy valikon Lähtökellon käyttö kohdasta Lähetä säätöarvot lähetyskellolle.
tai
  7 Sulje yhteys tähän kelloon ja ota käsittelyyn toinen lähtökello. Toista kohtia 2..6 lähtöporttien määrän verran.

Useampia lähtökelloja tarvitaan, jos lähtökarsinoita/portteja (jonoja) on useita tai haluat isoissa kisoissa varmistua, että lähetys toimii, vaikka yksi kello hajoaisikin.

Takaisin ohjeen alkuun


Lähtöaikojen poiminta

Halutut sarjat valitaan kuten ExTimesssä muutenkin kahdesta kehyksen "Sarjojen lähtöajat" ylimmästä valintalaatikosta, ensimmäinen ja viimeinen sarja kilpailujärjestyksessä.
Pari kontrollitietoa on kuitenkin tarkistettava ennen poimintaa, montako lähtöjonoa on (vain takaa-ajossa on enemmän kuin 1) ja asetaanko aina uuden sarjan ensimmäinen lähtemään lähtöportista yksi.

Toki valinnan voi aina uusia (Tyhjää lähtöaikalista) tai jonotusta muuttaa (Laske lähtöaikojen jonot uudelleen). Nämä toiminnot löytyvät menusta Lähtöaikojen siirto. Samoin aikoja voi poistaa tai lisätä näytön kehyksessä "Ajan korjaukset ja lisäykset" olevilla napeilla. Kilpailijan numero ja haluttu lähtöaika asetetaan paikalleen ennen napin painallusta ja lisäyksen jälkeen ExTime kasvattaa numeroa ja lähtöaikaa.

Itse olen siirtynyt käyttämään tapaa asettaa lähtökelloon pari numeroa ennen varsinaisia kilpailijoita. Toisella varmistun, että kello lähtee tosiaan toimimaan oikein heti siirron jälkeen (noin vartti ennen kisan alkua) ja toisella annan virallisen kilpailuajan kello 11:00 tai vähän sitä ennen (10:50), tilanteesta riippuen.

Lähtöaikojen lista on aina ajan mukaan nousevassa järjestyksessä ja valitessasi jonkin ajan listalta tulee ensimmäisen sarjatunnuksen laatikkoon aina vastaava kilpailijan sarjatunnus näkyviin.

Takaisin ohjeen alkuun

Lähtöaikojen generointi myös ilman kisatiedostoa

Vanhassa HEGOn kellomallissa voitiin takapuolen painonapeilla säätää kello hälyttämään lähdön tietyllä aikavälillä, näppäilyjärjestys ei kyllä ole helppo muistaa. Vastaavanlainen auto-toiminto löytyy myös EMITin lähtökellosta.

HEGOn uudemmassa kellomallissa ei ole kuin ääni päälle/pois keinukytkin, muuta käsisäätöä sille ei voine tehdä.

Lisäsin ExTimeen lähtöaikageneraattorin (keskellä alueella Ajan korjaukset ja lisäykset), jolla voi tehdä tarvittavat lähtöajat ja sitten siirtää ne kelloon.

Ennen napin Generoi alapuolen aikaan asti-painallusta on:

  1. asetettava Nro-kenttään aloitusnumero, esimerkissä 1
  2. sen viereen aloituskelloaika, esimerkissä 13.00.30, oletus on lähellä PC:n sen hetkistä aikaa pyöristettynä
  3. lähtöväliksi toivottu sekuntimäärä, esimerkissä 30, oletus haetaan viimeisen lähtijän sarjasta
  4. sen viereen lopetuslähtöaika, esimerkissä 14.21.00, oletus on kilpailun viimeisen lähtijän lähtöaika, jos kilpailijoita on.

Jos generointi menee totaalisesti pieleen, näyttö vain kiinni ja uusi yritys.

Takaisin ohjeen alkuun

Aikojen siirto kelloon

Lähtölista on siirrettävä kellolle hyvissä ajoin ennen ensimmäistä lähtöä. Minuutissa siirtyy EMITiin noin 100 aikaa, aika riippuu käytössä olevasta kellosta ja kaapelin hyvyydestä, ei paksuudesta. HEGOlle siirto on noin kolme kertaa nopeampaa, 300 aikaa minuutissa.

Kellojen keskinäiselle tarkistuksellekin on jätettävä aikaa, tietokoneet, kuulutus, lähettäjät, käsiajanotto, kaikkien on tiedettävä virallinen kilpailuaika.

Jos siirto takkuaa, on ensiksi tarkistettava kaapeliyhteys kellon ja PC:n välillä. Huonosta yhteydestä kyllä sait jo esitietoa, jos Avaa yhteys lähtökelloon-valinnan jälkeen ruutuun ei tulekaan kellon tunnusta (HEGO) tai kellolla pyörivää aikaa (EMIT esd2). Siirtoa on vain yritettävä uudelleen, kelloa voi yrittää resetoidakin välillä.

Siirrä ajat lähtökelloon-napilla alkaa valitun kellojonon siirto lähtökellolle. Napin toinen painallus estyy napin muuttuessa harmaaksi ja ruudun alareunaan tulee siirtoa kuvaava jana. Siirron lopussa nappi aktivoituu uudelleen ja edistymisjana häviää.

Lähtöaikalista rullautuu siirron edistyessä  alaspäin.

Sitten vain kellon yhteys suljetaan, kaapeli irroitetaan PC:stä, tarkistetaan toki vielä kerran, että kello on oikeassa ajassa ja eikun kilpailu käyntiin..

Takaisin ohjeen alkuun

Yhteyden seurantaikkuna

Kellon kanssa tapahtuvaa tietojen vaihtoa seurataan näytön oikeassa reunassa olevassa ikkunassa.

Jos Sanomat-ruutu on rastittuna ExTime listaa ikkunaan kaikki kellolle lähtevät sanomat, siitä voi opiskella kellon sanomamuotoa. Vastaavasti jos ruutu Kuittaukset on rastittu, listaan tulee kellon lähettämät vastaukset. Molemmat ruudut voivat olla samaan aikaan joko rastittuina tai tyhjiä.

Osaa kontrollimerkeistä (Hegolla tarkistemerkki, EMITin CRLF) ei näytetä, ei printattavat merkit eivät näytä hyvältä. Jotkut kontrollimerkit näytetään kulmasuluissa symboleina, kuten esim. <ACK>

Rivimäärä-ruudussa on ikkunassa pidettävien rivien lukumäärä, laittamalla siihen riittävän iso arvo (1000), saadaan koko keskustelu säilymään.

Tyhjää-napilla saadaan loki-ikkunan kaikki rivit pois.

Takaisin ohjeen alkuun

ExTimen oma lähtökello

Tältä näyttää ExTimen oma lähtökello. Lähtökellon viereen on lisäksi otettu pyörimään myös Lähdön seuranta-ikkuna, joka annetun aikataulun mukaan näyttää lähtijöitä.

Lähdön seurannan päivitystiheys ja sekuntimäärä, kuinka monta sekuntia ennen lähtöä kilpailija otetaan listalle asetetaan suoraan ExTime.ini-tiedostoon muuttujiin Seuranta ja Odotus, mallia alla.

[Lähtö]
;lähtöön liittyviä parametreja
Portti=0
Fisraja=30
Seuranta=5	; lähtöseurannan näyttö vaihtuu 5 sekunnin välein
Odotus=180	; seurantaan 180 sekuntia ennen lähtöä
Karsinat=4
Autokuittaus=1
Piilokuittaus=1
Lähtökelloa itsessään säädellään valikosta Uudet piirteet/Lähtökellon Ominaisuudet aukeavan ikkunan kautta.

Samasta valikosta löytyy myös lähtökellon käynnistys- ja pysäytystoiminnot.

Lähtökelloa käynnistettäessä ExTime varmistaa, että lähtökarsina-asetus vastaa toivottua, joko kaikki lähtijät näytetään tai vain halutun karsinan lähtijät.

Elementtien paikat annetaan ruudun mittayksiköissä, mutta ne voidaan syöttää hiiren avulla painamalla ensin elementin paikka-nappia, ja sitten osoittamalla ExTimen näytöstä toivotun paikan vasenta yläkulmaa ja painamalla hiiren vasenta nappia. Hyväksy-napin painallus näyttää muuttuneen tilanteen.

Lähtökellon asetuksissa on viisi säädeltävää asiaa. Ylimpänä on nollaa kohti pyörivän numeronäytön säädöt

  • kuinka korkea on numero (ruutu Korkeus)
  • kuinka leveä numero on (ruutu Leveys)
  • kuinka paksuilla segmenteillä numero piirretään (ruutu Paksuus)
  • missä on numerokentän vasen yläkulma (Numero X ja Y)
  • millä värillä numero piirretään (menu Värit)

Keskellä on kaksi äänitiedoston nimen määritystä, ensimmäinen äänitiedosto soitetaan kun lähtöhetkeen on aikaa 5 sekuntia ja toinen lähtöhetkellä. Voit itse windowsin työkaluilla äänittää mieleisesi äänet.

Alhaalla oikealla on kilpailijan numeron ja lähtöajan paikan määritys, keskellä kilpailijan nimen paikan määritys ja oikealla näytettävän lähtökarsinan asetus, nollalla näytetään kaikki lähtijät. Lähtöajan ja nimen kirjasin lajia voidaan vaihtaa alimenun Teksti avulla.

Takaisin ohjeen alkuun

Mitä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi Facebookiin, muutkin näkevät.

Takaisin ExTime-sivulle