ExTime ja TimyListener


Tässä linkki TimyL.exen uusimman version zipattuun tiedostoon Muutettu 6.1.2020 / JTu

Sisällys:
Asennukset
Käynnistys
Komennot
Normaali käyttö
Mahdolliset ongelmat
Takaisin ExTimen ohjeiden sivulle

Kiitokset Alge-Timing Oy:lle ja Matti Jaakonsaarelle Timyn lainaamisesta ohjelmakehitykseen vuonna 2007.

Toiset kiitokset menevät Janakkalan seurayhtymälle helmikuulta 2009.

Ja kolmannet Timo Jokiselle Lauttakylään ja Algen Itävallan pääpaikalle samoista syistä vuoden 2010 ja 2012 sekä uusimmasta 2014/2015 versiotäsmennyksistä.


Asennukset

TimyL(istener) on ExTimen kanssa parina toimiva ohjelma, joka kuuntelee Algen Timy-kelloa USB-liitännän kautta ja lähettää sieltä saamansa ajat edelleen ExTimelle. ExTimessä ei tarvitse tehdä mitään määrityksiä erikseen vaan ajat tulevat suoraan (kuten F10-näppäimellä) ExTimessä käytettäväksi.

TimyL vaatii toimiakseen Algen tekemät USB-ajurit sekä ocx-ohjelmakomponentit. Nämä löytyvät Algen verkkosivulta (katso linkit Timy, TIMY2 and Timy3 USB driver V2.76 ja ALGEUSB OCX V2.7.6 from 2014-02-10. Ne löytynevät myös Timyn mukana toimitettavalta CD-levyltä, mutta aina kannattaa varmistaa, että käytössä ovat Algen uusimmat ajurit.

Olen itse siirtynyt 64 bittisten ajurien käyttöön, ne toimivat samalla luotettavuustasolla kuin 32 bittisetkin (=pysähtelee satunnaisesti). Seuraa Algen ohjeita ajurien asennuksessa, alla niiden suomenkielinen lyhennelmä:

1 ) Timy EI saa olla kiinni PC:ssä.
2 ) Aja ohjelma TimyUSB.exe, se purkaa ja kopioi usb-ajurit.
3 ) Aja ohjelma algeusb276.exe, se purkaa ja kopioi ocx-komponentin.
4 ) Liitä Timy PC:hen ja käynnistä kello
5 ) Windows tunnistaa laitteen ja asentaa ajurin
 

Kopioi TimyL.exe samaan kansioon, jossa on myös ExTime.exe (c:\ExTime), yleensä se menee automaattisesti ExTimen täyden asennuksen yhteydessä. Tarvittaessa suorita myös tästä löytyvä asenna.bat. Se kopioi Algen toimittamat softapalikat C:\windows\system32-kansioon ja rekisteröi ne, huomaa ero 32/64 bittisten välillä, 64-bittisen kansio on C:\Windows\SysWOW64.

Nyt voit siirtyä ajanoton puolelle.

Ohjeen alkuun


Käynnistys

Ensin sinun tulee käynnistää ExTime ja avata kilpailutiedosto.

Heti perään voitkin käynnistää TimyL-ohjelman, jolloin saat näkyviin alla olevan ikkunan. Jos kuitenkin käynnistit TimyL:n ensin, on ikkunassa Connect-nappi aktiivisena ja varoitusteksinä näkyy You must start program ExTime !!  normaalin ExTime found, sending times.. käynnistystekstin sijasta.

TimyL yhdistyy siis automaattisesti ExTime-ohjelmaan, jos se on käynnistettynä. Samoin Timy-kello avataan automaattisesti, jos kelloja on vain yksi (Timy #1 on ainoa löydetty kello). Listalle ilmestyvät ne ajat, jotka siinä olivat TimyL-ohjelmaa edellisen kerran suljettaessa.

Open-nappi avaa yhteyden haluttuun kelloon (jos Timyjä on useita, tulee jokaista varten käynnistää oma kuuntelijansa). Haluttu laite on siis valittava ennen napin painamista. Oheisessa kuvassa löytyi yksi Timy-kello, normaali tilanne siis.

Connect-nappi yhdistää ohjelman ExTimeen ja Disconnect-nappi irroittaa ExTime-yhteyden, joka myös tarkoittaa, ettei aikoja välitetä eteenpäin.

Lista-ikkunassa (vasen reuna) näkyy oletuksena 20 viimeistä tapahtumaa.
Listalla pidettävien tapahtumien määrä näkyy siinä oikealla List size-ikkunassa.

Vasemman alareunan Channel position ruudun numero kertoo, monesko merkki kellon sanomasta on ajan kanava (normaalisti kanava 0=lähtöviiksen aika, 1=valokennon aika). Oletuksena on 7. merkki, lisätietoja löytyy Algen manuaaleista, (jos löytyy).

Vasemmalla alhaalla pyörii Timyn juokseva aika. Aika juoksee joko sekunnin tai kymmenesosasekunnin välein, jos sen halutaan juoksevan. Suosittelen sekuntia (=Ticks per second).

Exit-nappi päättää TimyListener-ohjelman suorituksen. Samalla listan sisältö kirjoittuu talteen tiedostoon timylistener.log siihen kansioon, jossa Timyl.exe:kin itsekin sijaitsee.

 

Ohjeen alkuun


Ohjelman komennot

Ohjelman toiminnot olen sijoittanut neljään menuun (alla). Vasemalla kelloon liittyvät, sitten ExTime-ohjelmaan liittyvät, keskellä ovat ohjelmalle ja kellolle annettavat komennot ja oikealla erilaisia vaihtoehtoisia asetuksia.

Timy-menussa ohjelma avaa liitännän Timy-kelloon (Open), sulkee sen (Close) ja päättää koko ohjelman suorituksen (Exit). Käytännössä Open ja Close ottavat yhteyttä Algen tekemään ocx-moduliin ja sitä kautta edelleen kellon ajureihin, ja tekevät samat temput kuin ikkunan vastaavat painonapit.

Connect-komento yhdistää ohjelman ExTimeen ja Disconnect-komento irroittaa yhteyden, joka myös tarkoittaa, ettei aikoja välitetä eteenpäin.

Samat toiminnot siis kuin ikkunan vastaavilla painonapeilla.

Resend selected lähettää lista-ikkunassa olevat valitut ajat uudelleen ExTimelle ja poistaa ne listalta sen jälkeen.

Resend All lähettää lista-ikkunassa olevat kaikki ajat ExTimelle ja tyhjää listan.

Clear list tyhjää listan.

Delete selected from list poistaa listalta vain valitun ajan.

Change list size asettaa listan kooksi laatikossa olevan luvun (oletus 20). Kovin suurta listaa (tuhansia) ei ohjelma salli.

Viivan alapuoliset komennot ovat käskyjä Timylle.

Program ?-kysyy Timyltä siinä käynnissä olevan ohjelman, suositus PC-Timer.

Syncronize Timy asettaa Timyn samaan aikaan PC:n kanssa, erittäin tärkeä komento siis.

Memory content pyytää Timyä lähettämään muistissaan olevat ajat uudelleen. Tarvitaan ongelmatilanteissa, komennon antamista ennen on ehkä syytä  katkaista yhteys ExTimeen ja lähettää vain valitut ajat eteenpäin. Tosin voihan ne ylimääräiset ajat siivota pois ExTimessäkin.

Clear Timy-komento tyhjää (varmistuksen jälkeen) Timyn muistin. Tätä on syytä käyttää kilpailutapahtuman alussa.

Logging rastittuna laittaa päälle Algen OCX:n lokin kirjoituksen. Tavaraa tulee paljon. Sen voi sitten lähettää Itävaltaan analysoitavaksi.

Send BINs pitää olla rastittuna niillä käyttäjillä, jotka syöttävät Timyyn kilpailijan numeron.

Listing-vaihtoehto rastittuna tarkoittaa sitä, että Lista-ikkunaan tulee näkyviin Timyn tapahtumat, ilman rastia liikennettä ei näytetä lainkaan.

No ticks valittuna ei pyöritä Timyn aikaa ikkunan alaosassa.

Tick per second pyörittää taas sitä sekunnin välein (Jorman suositus) ja...

10 Ticks per second panee ajan juoksemaan jo aika vilkkaasti.

Ohjeen alkuun


Normaali käyttö

Timy-kellosta on valittava ohjelma PC-TIMER, jos haluaa kellolta sanoman 10 kertaa sekunnissa, muuten BACKUP, jota itse käytän. Lue muutenkin tarkoin kellon käyttöohjeet Algen manuaaleista. Tämä ohje EI ole TImyn käytön opaskurssi enkä ole myöskään TIMY-tukihenkilö.

Kilpailutapahtuman aikana TimyL-ikkuna voidaan supistaa windowsin komentopalkkiin tai se voi olla muiden ikkunoiden alla.

Normaalisti TimyL käyttää Timyn aikatapahtuman seitsemättä merkkiä (kuvassa C:n ja M:n välissä) lähtö-(nolla) ja maaliajan (yksi) erottamiseen. Timyn vihreä Start-nappi antaa lähtöajan ja punainen STOP-nappi maaliajan, kuten vastaavasti painonappi tai valokenno, joka on kytketty Timyn oikean kyljen C1-reikiin.

ExTimen asetuksissa tulee siis lähtöportin kanavan olla 0 (nolla) ja maaliajaksi käytettävän ajan kanava 1 (yksi) (Säädöt/Asetusarvot-valikko).

Jos käytössäsi on kovin vanha ja vähämuistinen PC, kannattaa ehkä juokseva kelloaika pitää sekunnin välein tai jopa lopettaa sen näyttö kokonaan.

TimyListenerin vaihtoehtojen arvot ovat muistissa ExTime.ini-tiedostossa lohkossa [TimyListener]

[TimyListener]
Size=100
Position=7
Ticks=2
Logging=0
Numbers=1
Listing=0
Yhtäläisyys vaihtoehtoihin lienee aika selvä. Ohjelmaa lopetettaessa voimassa olevat vaihtoehdot laitetaan muistiin. Ja nyt tammikuusta 2012 lähtien myös siis listalla näkyvät ajat menevät myös muistiin, josta ne käynnistettäessä haetaan takaisin listalle.

Ohjeen alkuun


Mahdolliset ongelmat

Testeissäni saan Algen OCX:n hiljaiseksi pyytämällä Timyltä 1000 tapahtumaa kerralla ja pitämällä kelloaikaa pyörimässä 10 kertaa sekunnissa. TimyListener toipuu siitä seuraavalla toimintoketjulla
  1. Sulje yhteys OCX:ään (Timy/Close)
  2. Odota kunnes Open-nappi aktivoituu, menee sekunti - kolme.
  3. Avaa yhteys Timy OCX:ään (klikkaa Open)
  4. Jos oli maaliintulijoita, pyydä päivän tapahtumat uudelleen Timyltä (Commands/Memory content) ja valitse niistä puuttuvat. Varmista ennen pyyntöä, että listan koko riittää kaikille tapahtumille.

Jos joudut pysäyttämään ExTimen jostain syystä, katkaise ennen ExTimen pysäytystä ExTimen ja TimyListenerin yhteys (Disconnect).

Jätä TimyListener pyörimään.

Tapahtumat puskuroituvat nyt TimyListeneriin, josta ne voidaan kerralla siirtää ExTimeen, kun ExTime on startattu uudelleen ja yhteys TimyListeneriin rakennettu (Connect, Resend selected).

Ohjeen alkuun


Ennen Timyn muistin tyhjäystä ohjelma tarkistaa oletko tosissasi ja lähetetäänkö komento kellolle.

Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTimen ohjeiden sivulle