Extime, ampumahiihdon/-juoksun kierrettyjen sakkorinkien kirjaus

Muutettu 27.12.2015/JTu

Sisällys:

Takaisin ExTimen ohjesivulle


Perustietoihin lisäyksiä

Lisäsin ExTimen versioista 8 alkaen sarjojen että kilpailijoiden perustietoihin muutaman ampumahiihtoa/juoksua koskevan uuden tiedon.

Sarjatietoihin lisäsin vakioksi ampumapaikkojen kokonaismäärän, ampumapaikan lajikoodin (Pysty/Makuu) ja yhden ohilaukauksen sakkomäärän. Sakon arvo toki olikin jo, mutta nyt se on myös sarjan perustiedoissa eikä enää ampumapaikkakohtainen. Josta seuraa sellainen käytännön rajoite, että sakkolaukaus tuo aina saman määrän minuutteja, riippumatta ampumapaikasta. Näinhän on yleinen käytäntökin. Sakon arvo annetaan minuutti.sekunnit muodossa ja se saa (täytyy) toki olla nollaa, jos käytetään sakkokierroksia. Eri sarjat voivat käyttää eri sakkomäärää samassa kilpailussa.

Kilpailijatietoihin tuli lisää sakkojen yhteissumma perustietoihin aikaisemman sakoista aina laskettavan summan lisäksi sekä varsinaisena uutuutena kierrettyjen sakkojen määrä.

Sarjaa klikkaamalla tai Tiedot-napilla päästään käsittelemään sarjan tietoja. Ammunnan sakot ovat omalla välilehdellään Sakot.

Ampumapaikan kohta annetaan ruutuun Matka, ammunnan tyyppi kohtaan Pysty/Makuu ja ohilaukauksesta kertyvä aika Sakkoa/hutilaukaus-ruutuun ja Lisää-napilla Extime lisää uuden paikan. Vastaavasti valitsemalla oikean puolen listasta poistettava ampumapaikka ja painamalla Poista-nappia Extime poistaa pisteen. Lisää-nappi toimii samalla muutos-nappinakin, jos kyseisessä kohdassa on jo ampumapaikka, Lisää-nappi vain päivittää Pysty/Makuu-koodia ja sakkomäärää.

Ota sarjasta-nappi kopioi ampumapaikat toisesta sarjasta, näyttöön tulee mallisarjan valintaa varten lisäikkuna. Ammuntapaikkojen kokonaismäärä päivittyy automaattisesti ampumapaikkoihin tehtävien muutosten jälkeen.

Jos Sakkoa/hutilaukaus-ruutuun laitetaan nollaa, ei erillistä sakkoaikaa lisätä kilpailijalle, vaan lukua käytetään sakkokierrosten laskemiseen. Sakkokierrokset näkyvät lopputuloksissa samoin kuten sakkominuutitkin.

Sakkoa/hutilaukaus kentän oletusarvo voidaan antaa Säädöt valikon näytössä Asetusarvot. Se ja pari muuta ampumahiihtoa koskevaa asetusarvoa on toistaiseksi sijoitettuna välilehdelle Lähtöportti, numerosyöttö, mutta kunhan tietoja tulee nykyistä kolmea enemmän, ne siirtyvät omalle ampumahiihdon välilehdelleen, joskus 2020-luvulla.

Ohjeen alkuun

Sakkokierrosten rekisteröinti

ExTime 8-version uutuus ampumahiihtoon/juoksuun on oma näyttönsä toteutuneiden sakkokirjausten ylöskirjaukseen vähän samaan tapaan kuin Upolan Eskon Excel-taulukko toimii. Tämä näyttö avautuu Tilanteet-valikon kohdasta Kierrettyjen sakkojen ylösmerkkaus.

Näytön yläosa jakaantuu kolmeen osaan, vasemmalla on historialista, keskellä näkyy kirjattavan kilpailijan tilanne ja oikealla sitten kilpailussa käytettävät ampumapaikat matkan mukaan.

Alempana on sitten muutama toimintonappi, urheilijan numeron syöttöruutu ja matka-arvion ruutu. Matkaruutua tarvitaan erottamaan eri kierrokset toisistaan, ideana olisi rekisteröidä sakkokierrokset ihan ajantasaisesti, jolloin epäselvyyksissä voitaisiin käyttää syntynyttä aikaleimaa lisätarkisteena.

Tämän ohjeet esimerkit ovat muuten vuonna 2011 pidetyistä ampumajuoksun SM-kisoista, sakkomäärät ja ajat ovat osaksi ihan kuvitteelliset, tietystikin, koska kisasta on jo useampi vuosi. Lisäsin M21 sarjaan yhden ampumapaikan lisää, jotta esimerkeissä näkyisi myös muita kuin sarjan omia ampumapaikkoja.

Sakkorinkien kirjaus perustuu seuraavaan toimintaideaan:
 1. Numero-ruutuun annetaan sakkoringin kiertäneen kilpailijan numero ja painetaan Enter. Tämä tehdään noin kierroksen lopussa olevan viivan ylityshetkellä.
 2. ExTime vastaa kilpailijan nimellä, seuralla ja sakkotilanteella. Oheisessa esimerkissä näkyy, että Hakalan Matti on saanut paikasta 1 km kolme sakkokierrosta, mutta niitä ei ole vielä kierretty eikä siis kirjattu.
 3. Kierroksen aikaleima-kenttään tulee tietokoneaika hetkellä, jolloin Enter lyötiin.
 4. Matka-arvio kohtaa tulee arvioitu matka sakkokierroksen jälkeen, se lasketaan näytön alaosassa olevan yhden sakkoringin pituuden avulla.
 5. Oletusnapiksi tulee CR (Lisää tehty kierros), joten seuraava pelkkä Enterin painallus rekisteröi tälle kilpailijalle sakkokierroksen. Esimerkissä kierroksen pituus on 180 metriä, joten ensimmäinen sakkokierros päättyy noin 1.180 metrin kohdalla (kellon ollessa 18.25.10, aika täysinä sekunteina)
 6. ExTime himmentää ammuntapaikoista ne, joista tälle kilpailijalle ei saa sakkokierroksia merkata ja merkitsee oletuksena ensimmäisen merkkaamattoman sakkopaikan.
 1. Jos samannumeroisia kilpailijoita on useita, on alaosan valintalistasta valittava oikean sarjan kilpailija. Esimerkissä on vain yksi, ja ainoa rivi MYL Matti Hakala on siis automaattisesti valittuna. Tiesitkö, että sarjoja voidaan pudottaa pois numeron mukaan tapahtuvassa etsinnässä. Tarpeen, jos aamupäivällä ja iltapäivällä on käytössä samoja numeroita. (Valikko Ajanotto, toiminto Rajaa aktiivisia sarjoja).
 2. Napin CR (Lisää tehty kierros) painallus (tai pelkkä Enter-painallus) rekisteröi Matille kierroksen tehdyksi ajassa 18.25.10 kuten oikealla näkyy. Samalla päivittyy kierrettyjen kierrosten määrä.
 3. ExTime listaa kilpailijan muuttuneen tilanteen historialistaan. Nimen ja seuran jälkeen näkyy esimerkissä, että kolmesta kierroksesta on 1 kierretty.
 4. Matka-arviota voi muuttaa ennen jälkimmäistä Enteriä, samoin voi korjata Kierroksen aikaleimaa. Se saattaa olla tarpeen, jos kilpailijan numerossa tuli lyöntivirhe ja jälkeenpäin sakkokierros halutaan kirjata oikealle kilpailijalle. Kirjauksen poisto tapahtuu kirjoittamalla matka-arviokohtaan poistettavan paikan etäisyys ja painamalla nappia Poista kirjaus arvio-kohdasta. Aikaleiman korjaus (jos tarpeen) onnistuu vain poistamalla ensin väärä kirjaus ja tekemällä se sitten uudestaan, kun aikaleimakenttä on käsin korjattu.
 1. Kierroksen rekisteröinnin jälkeen ExTime valitsee kilpailijan numeroruudun sisällön uuden numeron antamista varten. Jos numero on sama, riittää pelkkä Enter, muuten annetaan uusi kilpailijan numero.
 2. Taas ExTime vastaa kilpailijan nimellä, seuralla ja päivitetyllä sakkotilanteella. Nyt esimerkissä näkyy, että Hakalan Matti on ampunut paikassa 1.0 km kolme sakkokierrosta, ja ne kaikki on kirjattu, koska 1.54 km rivillä taustaväri vaihtui vihreäksi.
 3. Saadut sakot näkyvät punaisella taustavärillä, valkoisella näkyvät suoritetut kierrokset, kunnes sakkomäärän ja kierrettyjen kierrosten  täsmätessä taustaväri vaihtuu vihreäksi. Yritin tehdä näytöstä selkeän, onnistuinko ?
 4. Jos ampumapaikkaa ei oltu valittu, tulee virheilmoitus Väärä ammuntapaikka.
Historialista voidaan siivota Tyhjää lista-napilla.

Kertaan vielä: Numero, enter, toinen enter. Siinä on yhden kierroksen rekisteröinti, jos ei tullut virheitä. Sakkokierroksen arviopituus voidaan antaa joko tässä näytössä tai sitten Säädöt/Asetusarvot-näytön välilehdellä Lähtöportti, numerosyöttö. Siellä on paikat myös ohilaukauksen aikasakolle ja kierrettyjä sakkorinkejä rekisteröivän transponderilukijan aikakanavalle.

Sulje-napilla näyttö sulkeutuu ja ohjelmalla voidaan tehdä jotain muuta, vaikkapa maaliintulon tapahtumia tai tulosteita.

Ohjeen alkuun


Sakkokierrosten rekisteröinti tunnistimia käyttäen

Joulukuussa 2015 ideoimme Mikkelissä ratkaisun, jossa tunnistimia voidaan käyttää kierrettyjen sakkorinkien rekisteröintiin. Ratkaisu olikin hyvin yksinkertainen. Lisäsin ExTimeen yhden aikakanavatyypin (Sakkoringin tagilukija). Muitahan käytettyjä aikakanaviahan ovat Lähtöportin aikakanava, Maaliviivan aikakanava sekä väliaikapisteen aikakanava.

Tämän sakkoringin lukijan aikakanavia voi olla kaikkiaan 4, ne annetaan tällä hetkellä Säädöt valikon näytössä Asetusarvot. Tämä, sakkoa/hutilaukaus kentän oletusarvo ja sakkoringin pituus on toistaiseksi sijoitettuna välilehdelle Lähtöportti, numerosyöttö, mutta kunhan tietoja tulee enemmän kuin nykyiset kolme, ne siirtynevät omalle ampumahiihdon välilehdelle.

Kun ExTime saa joltain tunnistimen lukijalta tapahtuman, jonka aikakanavana on jokin tuossa 4 merkin luettelossa oleva merkki, ExTime toimii seuraavasti:

Miten eri tyyppisille lukijoille määritetään lukijan tässä kisassa käyttämä aikakanava on selitetty erillisessä laitekohtaisessa ohjeessa.

Ohjeen alkuun


Sakkokierrosten valvonta

Kierrettyjen sakkokierrosten valvontaa helpottamaan tein yhden laskennallisen kentän lisää kilpailijan tietoihin. Sen nimi on Sakkoero ja se kuten uudet kentät Sakkoja ansaittu ja Sakkoja kierretty voidaan valita sarjan tilanteesta näytettäviin tietoihin.

Ohessa täydellisin malli, siinä näkyy selvästi, että en jaksanut syöttää toteutuneita kierroksia kaikille, Matti Hakalalla ja Henri Grönillä listan alussa sakkoerona on nolla, eli kaikki saadut sakot on kuitattu kiertämällä sakkorinkiä oikea määrä.

Listan nelosella, Heinosella on erona -2, eli hänelle syötin koemielessä pari rinkiä liikaa. Klikkaamalla sarakkeen otsikkoa Sakkoero, ExTime lajittelee kilpailijat sakkojen eron mukaan järjestykseen jolloin virheelliset ovat joko listan alussa, liikaa kiertäneet, tai listan lopussa, liian vähän kiertäneet. Listan keskellä nollina ovat sitten ne, joilla kaikki täsmää.

Ja kertauksena, nämä tiedot saa tuohon Sarjan tilanne-näyttöön hiiren oikean napin avulla valitsemalla esiin tulevasta valikosta vaihtoehto Lisää tähän uusi sarake ja kahlaamalla sitten aakkosissa olevasta tietoluettelosta haluttu tieto, muuttamalla oma nimitys (jos tarpeen) näytettävän nimen paikalle ja valitsemalla Tämä lisätään.

ExTime muistaa tehdyt sarakemuutokset, kun saatuasi näytön mieleiseksesi talletat sen samaisella hiiren oikean puolen napin painalluksella komennolla Talleta nämä näytön asetukset

Ohjeen alkuun


Tulosteet

Tulosteita voidaan räätälöidä useallakin tapaa. Oikealla on malli oman HTML-tulosteen tekemisestä, johon on valittu useimmat ampumahiihtoa/-juoksua koskevat kentät, kuten
 • Sakkoero
 • Sakkoerittely
 • Sakkoja ansaittu
 • Sakkoja kierretty

Kaikkia ei kannata tietenkään ottaa samaan listaukseen, mutta tuosta esimerkistä selviä idea omien määrittelyjen tekemiseksi.

HTML-määrittelyihin päästään Listaukset-menun valikosta HTML-tulokset löytyvän alimenun Valinnaisen määritys avulla.

Tuolla määritellyllä tehty tulostus on sitten tämän näköinen. Yläosassa on käytössä muihin kisoihin tekemäni Header-tiedosto ja tyylitiedosto on sama, jota käytän tulevankin talven SM-kisojen lähtälistoissa, niiden salat saat selville tiedostoja tutkiessasi.

   

Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTimen ohjeiden sivulle