EMIT - Taustaa ja reittisuunnittelua

Muutettu 10.11.2016/jtu

Sisällys:
Taustaa
Aloitus
Ratasuunnittelu
Radan muuttaminen
Radan ja sarjan kytkentä
Radan tallennus
Leimojen tarkistaminen
Ini-tiedoston asetukset
Ilmoittautumiset

Takaisin

Taustaa

ExTime-ohjelman EMIT-tuen toteutuksessa on seuraavat perusperiaatteet voimassa: Alkuun

Aloitus

EMIT-tuki on sijoitettu omaan valikkoonsa, josta löytyy vaihtoehdot ratojen suunnitteluun, leimojen tarkistamiseen, emit-korttien lukemiseen kuin myös sitten lopussa leimaushistorian siirtämiseen pois ohjelmasta, vaikkapa exceliin csv-tiedostona.
Lisäksi kilpailijan perustiedoissa on max. kaksi tunniste-kenttä, jossa on tieto kilpailijan tagin numerosta (Emit-kortti tai muu mukana kannettava mikrosirun numero). Tieto voidaan ottaa mukaan Sarjan tilanne näyttöön lisäämällä tieto q haluttuun paikkaan ([Kilpailija]-lohkossa). Myös sarjojen perustietoihin on lisätty rata-tieto, se on siis sen radan nimi, jonka kilpailijan on kierrettävä.
ExTime.ini-tiedostossa on oma [RADAT]-lohkonsa ratojen tallennusta varten, ne eivät siis ole kilpailukohtaisia, samoin [MAALI]-lohkossa on oma EMIT-rivinsä, jossa on maalina toimivien rastipisteiden luettelo.

Suunnistusliiton kilpailijatietoja voidaan myös käyttää suoraan ilmoittautumisvaiheessa, EMIT-tunnisteet tulevat mukaan automaattisesti (ainakin hetken kuluttua).

E-kirjain on varattu nyt ulkoiselta kellolta tulevan sanoman tunnisteeksi, ulkoinen laite EMIT 250-lukija onkin jo pidemmän aikaa ollut ExTimen tukema lukijalaite.

Alkuun

Ratasuunnittelu

Tässä "kohtuullisen täydessä" näytössä näkyy vasemmalla kilpailussa olevat radat, kilpailussa olevien sarjojen luettelo sekä apuikkuna, jossa näkyy aina radan valinnan jälkeen mitkä sarjat juoksevat valitun radan. Kytke sarjaan-napilla rakennetaan valitun radan ja sarjan liitos.

Napeilla Hävitä rata poistetaan valittu rata, Uusi rata taas perustetaan uusi, sen nimi tulee ensin kirjoittaa napin alapuolella olevaan ruutuun. Vasemmalla alhaalla onkin sitten maalipisteinä olevat leimanumerot, ne päivittyvät automaattisesti kun uusi rata on talletettu tai vanhaa muutettu. Oikealla puolella näkyy sitten suunnittelun alla olevan radan kontrollien numerot. Listaan voidaan lisätä, poistaa tai tehdä muutoksia omilla napeillaan.

Alhaalla keskellä on paikka luetuille emit-mallileimauksille. Luennan onnistumiseksi tulee ulkoinen laite Emit-250-lukija olla kytkettynä ExTimeen.

Alkuun

Radan muuttaminen

Tässä vaiheessa on EMIT-tagiä näytetty lukijalle, haettu kaikki luetut leimaukset näkyviin (Hae Emitit) ja niistä valittu EMIT-tag numero 52496, uuden radan nimeksi kirjoitettu n14 ja painettu nappia Tästä rata, jolloin oikealla näkyvä lista muodostaa uuden radan pohjan.

Siitä poistetaan tupla 250-leimaukset ja alun 0-leimaus tai ei poisteta (en ole EMIT:llä käytäviin kilpailuihin joutunut ratoja suunnittelemaan).

Huomaa, että Talleta tämän radan muutokset-nappi on aktivoitunut, ylemmässä sitä ei voinut klikata, on siis jotain muutettavaa.

Alkuun

Radan ja sarjan kytkentä

Kun halutut muutokset rataan on tehty, kytketään rata sarjaan N14. Valitaan sarjavalinnasta N14 ja painetaan nappia Kytke sarjaan.

Radan nimen ei toki tarvitse olla sama kuin sarjan nimi, johdonmukaista se kyllä on. Radan nimi voi olla 10 merkkiä, mahottoman pitkiä nimiä et siis voi käyttää.

Rastipisteelle 5 on varalle lisäty kaksi muutakin kontrollia, numerot 106 ja 205. Ensin valitaan listasta muutettava kohta ja sitten listan vasemmalla olevaan korjailu ruutuun kirjoitetaan oikeat arvot, pilkuilla erotettuina, ja painetaan nappia Muuta.

Lisää-nappi lisää uuden rastipisteen, sen numero annetaan ruutuun Järj., leimasinten numerot sen alapuolelle. Järjestysnumero saa olla saman numeroinen kuin jo olemassa oleva (lisätään rataan uusi piste väliin). Listalla saman numeroiset rastipisteet näkyvät sitten ensimmäisten leimasinten suuruusjärjestyksessä. Joudut ehkä lisäyksen jälkeen muuttamaan kontrollin numeroa.

Nappi Numeroi uudelleen poistaa sitten saman numeroiset rastit.

Alkuun

Radan tallennus

Jos nappi Talleta tämän radan muutokset on aktiivinen, on radaan tehty muutoksia, joita ei ole talletettu. ExTime muistuttaa mahdollisesta unohduksesta pikku ikkunalla. Vastauksella Kyllä ratamuutokset kirjoitetaan INI-tiedostoon ja samalla tarkistetaan, että radan viimeinen rasti on maalin tunnusten joukossa. Arkistoi-nappi kirjoittaa "väkisin" alapuolella näkyvät tunnukset maalipisteiksi, ruutua voi vapaasti muokata (ja siis myös tehdä virheitä).
Alkuun

Leimojen tarkistus

Kaikkien määritysten ollessa oikein ja kilpailijoiden leimatessa oikein, ei leimojen tarkistusta tarvitse tehdä lainkaan vaan se hoituu ExTimessä automaattisesti. Ainoana merkintä on pikku e-kirjaimella tulleet loppuajat näytölle, kun kilpailijan EMIT puretaan ExTimeen.

Näinhän se ei oikeassa kilpailussa mene vaan leimauksia joudutaan tutkimaan erikseen. EMIT-valikosta löytyy toiminto Leimojen tarkistus, jossa leimaukset voidaan tarkistaa.

Esiintulevan ikkunan vasemmalla puolella näkyvät tarkistamattomien EMIT-tagien numerot, keskellä valitun tagin leimaukset ja oikealla kilpailuun määritetyt radat, kuten ratamäärittelyssäkin.

EMIT voidaan hakea myös kilpailijan numeron avulla tarkasteluun.

Oheisessa esimerkissä on kilpailijalla ollut väärä EMIT-numero, kilpailijaa ei ole löytynyt automaattisesti.

Viereisessä kuvassa näkyy tilanne, kun kilpailijalle numero 57 on perustietoihin lisätty EMIT-tagiksi 52501 ja sitten haettu ko. tag tarkastettavaksi.

Leimauksia ei tarvitse korjata, ainoastaan painaa nappia Tarkista leimat.

Huomaa että nappia Hyväksy väliajoiksi ei voi vielä käyttää.

Voit myös silmämääräisesti verrata leimauksia valitsemalla oikealta halutun radan leimojen rinnalle.

Tässä on tilanne, kun on leimojen tarkistus suoritettu onnistuneesti. Kilpailijan reitti täsmäsi rataan n14, ExTime näyttää täsmänneen radan ja aktivoi napin Hyväksy väliajoiksi. Sitä painamalla kilpailija saa rastihistoriaansa oikeat ajat, mahdolliset ylimääriset leimaukset eivät tallennu rastihistoriaan.

Kilpailijan leimausten muutos-osiossa voidaan valittua kilpailijan leimausta muuttaa, (aikaa ja/tai rastin tunnusta) tai leimaus voidaan poistaa kokonaan.

Ylimääräisten leimausten ei pitäisi sotkea ExTimen tekemää tarkastusta. Radan pisteet tulee vain olla tehdyissä leimauksissa keskenään oikeassa järjestyksessä. Vapaata radan läpikäyntijärjestystä ExTime ei hyväksy, pitäisikö ?

Väliajoiksi hyväksytyt emit-tagit poistetaan kokonaan käsittelemättömistä. Niitä ei voi enää valita tarkastettavaksi; kuvasta näkyy, että tarkistamattomia leimauksia ei enää ole.

Radan tarkistuksessa voi tulla erilaisia virheilmoituksia.

Radan puute ilmoitus tulee, jos kilpailijan sarjan perustietoihin ei ole kerrottu sarjalle kuuluvaa rataa tai radassa on liian monta kontrollipistettä. 30 rastipistettä pitäisi riittää, jos ei niin kasvatetaan taulukkoa.

Kilpailijan tagi-puute tulee, jos annetaan sellainen kilpailijan numero, jolla ei ole annettua emit-tunnistetta annettu.

Alkuun

INI-tiedostossa on tapahtunut seuraavia muutoksia:

[RADAT] Lohko ratojen tallentamiseen
n14=(93),(102),(103),(104),(105;106;205),(91),(90),(100)
M16=(91),(94),(85;86),(102),(122)
Jokainen rastipiste on ympäröity suluilla.
Rastipisteet on erotettu pilkuilla toisista rastipisteistä. Rastipisteitä saa olla nyt enintään 30.
Yhden rastipisteen sisällä olevat eri leimasimet on erotettu toisistaan puolipisteillä.
Mitään järjestysnumerotietoa ei ole, järjestys on rivillä oleva järjestys.
[MAALI] Maalin toimintaan vaikuttavia asetuksia
EMIT= 100, 122, 90 Jos radalla on leimasimet 100, 122 tai 90, niistä otetaan kilpailijan maaliin tulohetki.
[LISENSSIT] Lisenssien tarkistamisen hakemisto
Kilpailijat=C:\extime\lisenssi\LISENSSI.SSL Kansio ja tiedosto, jossa on voimassa oleva lisenssitiedosto. Sitä käytetään kilpailijoita lisätessä mukaan kilpailuun. Tai kun kilpailun lisenssinumeroiden oikeellisuksia tarkistetaan. Tiedosto konvertoidaan SSL:n tiedostoista.
Tunnistesarake=6 Tämä tieto kertoo, monentenako kenttänä lisenssitiedostossa on kilpailijan mukanaan kantaman tunnisteen eli EMIT-kortin numero. Suunnistusliiton tietokannassa se on kenttä 6. Konversio-ohjelman saat veloituksetta Jormalta. Muunto suunnistusliiton kannasta vaati lisäksi Pirilän PURALIS.EXE ohjelman.
Lyhin=4 Tämä tieto kertoo, kuinka monta merkkiä seuran nimeä tai lyhennettä pitää antaa. Kovin lyhyt nimi (KE) tuo listalle kaikki näin alkavien seurojen kilpailijat ja oikean löytäminen on sitten työlästä, vaikka ne haluttuun järjestykseen tulevatkin.
Alkuun

Ilmoittautuminen

Ennen ilmoittautumisten syöttöä on varmistuttava, että ilmoittautumisten tukena käytettävä lisenssikanta on asetettu oikein.

Kansiot-näytöllä se näkyy alimmalla rivillä. Ja niistä pisteistä nimen oikealla puolella päästään tiedostoa valitsemaan.

Tiedosto tehdään lataamalla verkosta SSL:n tai Pirilän sivuilta lisenssien ZIP-tiedosto, purkamalla se LISTIETO.REK tiedostoksi, ajamalla Pirilän sivuilta löytyvä PURALIS ohjelma ja antamalla se taas syötteeksi Jorman lismake-ohjelmalle.

Tai vain pyytämällä tiedostoa Jormalta valmiina. Tullee useimmiten paluupostissa.

Suunnistuksessa käytetään siis seuralyhenteitä seuranimien sijaan, tämä muistettava kun seuran nimeä annetaan Ilmoittautumis-näytön seura-kenttään.

 

Seuran nimilyhenne annetaan siis Ilmoittautumis-näytön vasempaan yläosaan ja painetaan Hae-nappia, ihan kuten hiihdossakin.

Myös pelkkä lisenssinumeron antaminen ja Hae Lis.nroa napin painaminen hakevat kilpailijan näyttöön, josta se Ilmoita napilla lisätään mukaan nimien alapuolella näkyvään joukkoon.

Ja kun yläpuolella kerrottu Tunnistesarake on oikein annettu (ja oikea tiedosto on käytössä), tulee ilmoittaumisen mukana kilpailijan EMIT-numero mukaan automaattisesti, kuten ohessa itselläni 50-vuotislahjani numero 53844 näkyy.

Ja nimen tähdestä näkyy taas se, että lisenssi on vuodelta 2007 ollut maksamatta !!  Enpä kyllä ehtinyt suunnistamaankaan, vain koiran kanssa maastoharjoitteita tekemään.

Alkuun

Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTime-sivulle