Excel-siirtotiedoston käsittelyn ohjeet

Viimeksi muutettu 3.6.2020/jtu

Sisällys:
Siirtotiedoston rakenne
Sarakkeiden lisääminen
Parametrien talletus
Oma arkisto
Tiedoston näyttäminen
Tiedoston lukeminen
Yleisurheilun csv-tiedoston lukeminen
Tiedoston kirjoittaminen

Takaisin ohjeiden pääsivulle


Yleistä

Excel-muotoisen (csv = comma delimited) tekstitiedoston avulla voidaan helposti siirtä tietoa ExTime-ohjelman ja muun maailman välillä. Tälläisiä tapauksia on esimerkiksi massatapahtumien ilmoittautumisen hoitaminen Excelillä ja näiden usealla PC:llä toimivien ilmoittautumisten nopea siirto tuloslaskentaan. Näin hoidamme esimerkiksi Siikajärvijuoksun ilmoittautumiset, avustavan henkilöstön ei tarvitse opetella erikoisohjelman käyttöä. Tosin ExTimehän on helppokäyttöinen !?

Excelin avulla täydennetään kilpailijoiden tietoja mm. FIS-pisteillä käyttäen hyväksi FIS:n netistä saatavia excel-tiedostoja.

Excel-siirtoa voidaan käyttää myös mäkikilpailun pisteiden siirtämiseen yhdistetyn hiihtoa varten.


Siirtotiedoston rakenne

Tiedoston rakenne on siis suoraan Excel-ohjelman käyttämän tekstitiedoston mukainen. Eri kentät on erotettu toisistaan välimerkeillä ja normaalisti yhden kilpailijan tiedot ovat yhdellä rivillä. Tosin muiden kuin ExTimellä kellotettujen kilpailujen helpoksi lisäämiseksi ExTimeen, olen laajentanut tiedoston käsittelyä niin, että yhden kilpailijan tiedot voivat olla myös useammalla rivillä ja vain yhdellä tai useamalla (mieluiten enemmän kuin yksi) välilyönneillä toisistaan erotettuina.

Kirjoitettavan tiedoston rakennetta ja sisäänluettavan tiedoston kenttien keskinäistä järjestystä päästään muokkaamaan Säädöt-valikon Excel-parametrit ja arkisto-toiminnolla.

Työkalujen ikonirivillä on hommaan oikopolku, klikkaamalla Excel-ikonia pääset suoraan muokkaamaan siirtotiedoston kuvausta.

Tiedoston tietojen sarakkeiden nimeäminen noudattaa Excelin käyttämää sarakkeiden kirjainkoodia, A-sarake on siis vasemmanpuoleisin sarake.

 

Avautuvan ikkunan vasemmassa reunassa näkyvät kaikki käytettävissä olevat tiedot, tiedostossa käytettävä ajan tarkkuus sekä tiedostoa ExTimeen imuroitaessa käytettävä tietojen kohdistustapa. Keskellä olevassa listassa ovat siirtotiedostossa olevat tiedot samassa järjestyksessä kuin ne ovat Excel-taulukon sarakkeina. Oikealla näkyvät kenttien erottelun tiedot. Alaosaan voidaan ottaa näyte käsiteltävästä tiedostosta.

Kuvassa ovat KILMOn kentät, sarakkeen B lisenssilajitietoa en itse käytä, vaan se ohitetaan.

Vaihtoehtoja kilpailijan lisäykseen on kolme (keskellä näyttöä):

Lisäämisissä on pakollisena tietona oltava urheilijan sarja (Kilpailijan sarja). Yleisurheilun kilpailukalenterin csv:ssä tätä ei ole, vaan tilalla on urheilijan syntymäaika ja sukupuoli. Rastimalla vaihtoehto Sarja tarkistetaan tai päätetään sukupuolen ja iän perusteella ExTime hakee kisaan jo perustetuista sarjoista parasta vaihtoehtoa.

Yleisurheilijat on kuitenkin parasta lisätä napilla YU txt. Tämä tapa käyttää vakiomuotoista csv-tiedostoa, sen sarakkeita ei tarvitse antaa ja samalla ExTime perustaa myös tarvittavat sarjat ja näyttää lopuksi kilpailijoiden lukumäärät. Jatkossa, varsinkin jos SUL muuttaa tiedostorakennettaan, teen lisäyksestä enemmän räätälöitävän.

Lisäyksissä kannattanee myös rastia vaihtoehto Tarkista avaintieto (näytön vasemassa reunassa keskellä). Silloin ExTime tarkistaa, ettei esim. samaa urheilijaa tule kahteen kertaan.

Myös keskiosassa sijaitseva Perusta sarjat-ruutu rastitaan, jos kaikki siirtotiedostossa olevat kilpailijat halutaan mukaan. Rastin puuttuessa tulee sarjojen jo olla kisatiedostossa perustettuina eikä puuttuvassa sarjassa olevaa kilpailijaa lisätä eikä sarjaa lisätä. Hylätyt rivit kirjoitetaan extime.log-tiedostoon, joka sijaitsee samassa kansiossa kuin suoritettava ohjelma (ExTime.exe) ja sen parametritiedosto (extime.ini).

RF CSV-nappi on lisätty Hopeasompa 2010 aattona, jotta ExTimeen saadaan helposti ladatuksi ilmoitushärvelin (=Result Fellowsin) viestijoukkueiden tiedot. Sen rakenne poikkeaa standardimuotoisesta kilpailija / rivi muodosta, siinä on koko viestijoukkue yhdellä rivillä.

Alkuun

Sarakkeiden lisääminen

Ensiksi valitaan vasemman reunan listasta se tieto, joka halutaan mukaan tiedostoon. Esimerkissä se on kilpailijan pistemäärä. Seuraavaksi valitaan keskeltä se sarake, jonka jälkeen uusi tieto halutaan sijoittaa. Esimerkissä se on FIS-pisteet, jotka on tarkoitus Lisää-painikkeella lisätä keskimmäiseen listaan FIS-koodin jälkeen. Nyt esimerkissä näkyvät tiedot ovat KILMOn tietosarakkeet henkilökohtaisessa kilpailussa.

    ====>

Jos sisäänluettavassa tiedostossa on sellainen sarake, jota ExTimeen ei ole määritetty, parametreihin se annetaan sarakkeena X (ohita tämä sarake). Ohitettavia sarakkeita voi olla useita. Tieto löytyy alimmaisena valintalistasta Käytettävissä olevat tiedot

Jos sarakejärjestystä täytyy vaihtaa, niin painamalla oikean reunan ylempänä olevaa nappia ohjelma nostaa tietoa ylemmäksi (siirtää siis Excelissä saraketta vasemmalle) ja alemmasta napista tietoa siirretään alaspäin (oikealle).

Poista-painikkeella tieto poistetaan listalta. Muuta-painikkeella kentän asetus päivitetään.

Kentän asetukset valinnassa ovat käytössä seuraavat asetusvaihtoehdot:

 • Yhteen tarkoittaa nimi-kentässä etu- ja sukunimen kirjoittamista yhteen, se normaali tapaus.
 • Erikseen tarkoittaa nimi-kentässä nimen kirjoittamista kahteen eri sarakkeeseen, ensimmäinen välityhjä katkaisee. Suunnistuksen esimerkissä näkyi, miten ExTime yhdistää automaattisesti sisäänluvussa kahdessa eri kentässä olevan nimen yhteen kenttään kun nimi-tieto esiintyy kahtena eri sarkkeena.
 • Asciina tarkoittaa kelloajan merkkimuotoista tekstijonoa (tunnit:minuutit:sekunnit,osat), se normaali tapaus.
 • Katkaistuna tarkoittaa kelloajan katkaisua täysiksi sekunneiksi, sekunnin osat pudotetaan pois. Aika on asciitekstijonona HH:MM:SS.
 • Des.lukuna tarkoittaa kelloajan esitystä desimaalikukuna muodossa sekunnit.sekunnin osat
 • Bin (dBase) tarkoittaa kelloajan esitystä vanhan dBase-tietokantaohjelman muodossa MMMMSS.osat, jossa MMMM on aika minuutteina, SS sekunteina ja siihen sekunnin osat päälle. Vanha jäänne roikkuu mukana.

Kun lähtöaikoja siirretään eri järjestelmien välillä kannattaa käyttää sekunneiksi Katkaistuna määrettä, kuten ensimmäissä suunnistuksen esimerkissä oli.

== tästä ylöspäin
 

 

== ja tästä alaspäin

 

 


Parametrien talletus

Talleta muutokset-napin painallus kirjoittaa siirtotiedoston rakenteen kuvauksen extime.ini-tiedostoon.

Tekstien erotin-ruudussa olevaa merkkiä käytetään tekstitietoisen merkkijonon alussa ja lopussa (yleisesti lainausmerkki "), esimerkissä se on tyhjä, joten tekstisarakkeen ensimmäinen merkki on jo tietoa.

Kenttien erotin-ruudussa olevaa merkkiä käytetään sarakkeiden erottimena, esimerkissä se on puolipiste (;), joka on yleinen csv-tiedostojen kenttien erotinmerkki. Jos ruudussa näkyvä erotin alkaa pienellä x-kirjaimella, kaksi seuraavaa hexa-merkkiä tulkitaan merkin numeroarvoksi, näin voidaan TAB-merkki (hexa-arvo 0x09) esittää siis koodina x09. FIS käyttää yleisesti TAB-merkkiä kenttien erottimena.

Myös Välityhjät-ruudussa olevaa lukuarvoa käytetään sarakkeiden erottimena. Esimerkissä 4 välilyöntiä tulkitaan kuten yksi puolipiste. Käytän tässä arvoa 5-10 kun luen ExTimeen sisään netissä julkaistavia tulosliuskoja. Samaan lopputulokseen pääsisin editoimalla ensin listatiedostosta kaikki tietojen välissä olevat peräkkäiset spacet yhdeksi puolipisteeksi.

Rivien määrä-ruudun tietoa ExTime käyttää, kun tiedostoa luetaan sisään. Jos luku on 2, niin sisäänluettavassa tiedostossa yhden kilpailijan tiedot ovat kahdella eri rivillä, jne.

Kaikki mukaan-vaihtoehto on oltava rastittuna, jos ExTimen halutaan kirjoittavan siirtotiedostoon myös ilman tulosta olevien kilpailijoiden tiedot. Ranking-siirrossa ilman tulosta olevat jäävät siirron ulkopuolelle.

On otsikkorivi(t) rastitaan silloin, kun tiedostossa on (suunnistusesimerkin mukainen) sarakkeiden otsikkorivi. Tiedostolistauksen sarakekirjaimet (ABCD..) ExTime lisää itse kunkin erotinmerkin (esimerkissä puolipiste) kohdalle automaattisesti, niitä ei siis tiedostossa ole.

 

Alkuun

Oma arkisto

Nappi Käytä arkistoa avaa näytön, jossa hallinoidaan useita parametreja. Itse jouduin sen verran usein vaihtamaan KILMOn ja ranking-tiedostojen parametreja, että usean tiedostomallin samanaikaiselle käytölle oli tarvetta. Arkiston idea on siinä, että kun extime.inissä voi olla vain yhden (juuri käytettävän) tiedoston rakenteen malli, niin arkistosta voidaan hakea tai sinne viedä käytettävä malli ilman, että sitä joutuu uudelleen kuvaamaan.

Arkistoitavia malleja on ExTimessä kahta perustyyppiä:

 • excel-tiedostojen käsittelyyn tarkoitetut mallit
 • HTML-tulostustiedostojen valmiit pohjat
Mallista on tallessa exime.inissä nimi ja säilytyspaikka.
Tiedostossa ExTime.ini mallit näkyvät näin:

[omatexcelmallit]
ranki=I:\tuotanto\ranki\param\omaarkisto.txt
fisnimipaivitys=I:\tuotanto\ranki\param\omaarkisto.txt
kilmoviesti=I:\tuotanto\ranki\param\omaarkisto.txt

[omatHTMLmallit]
kontiolahti=I:\Tuotanto\ranki\param\oma_tulosarkisto.txt
ruka=I:\Tuotanto\ranki\param\oma_tulosarkisto.txt
hirvenjuoksu=I:\Tuotanto\ranki\param\oma_tulosarkisto.txt

Näitä eri tyyppejä ei kannata säilöä samaan arkistotiedostoon, vaan säilyttää kummallekin perustyypille omat tiedostonsa. Tiedostoja voi sitten olla useita, jokaiseen malliin liitetään mukaan tieto, joka kertoo, missä tiedostossa mallin määritykset ovat tallessa.

Arkistönäytön vasemmassa reunassa näkyvät omassa arkistotiedostossa olevien mallien nimet. Arkistotiedoston nimi taas annetaan Selaa-napilla, tiedosto on tekstitiedosto, jossa kukin malli on esitetty samoin kun extime.ini-tiedostossa. Tiedostoa vaihtamalla vasemman puolen lista täydentyy käsittämään useasta eri tiedostosta koostuvien mallien nimet. Jos kahdessa tiedostossa on malli samalla nimellä, alkuperäinen (ensiksi valittu) jää voimaan, uutta ei kopioida tilalle.

Malli viedään arkistoon hakemalla ensin Selaa-napilla oikea tiedosto kohdalleen, antamalla sitten mallin nimi keskellä ylhäällä olevaan ruutuun ja painamalla Talleta muistista arkistoon nappia. Jos arkistossa on jo saman niminen malli, sen sisältö vaihtuu tähän uuteen malliin.

Malli haetaan arkistosta valitsemalla vasemmasta listasta haluttu malli ja painamalla nappia Lue muistiin. Samalla päivittyy arkistotiedoston nimi ao. ruutuun.

Vastaavasti napilla Poista malli arkistosta valittu malli poistetaan käytöstä.

Alkuun

Tiedoston näyttäminen

Jos olet epävarma vastaavatko parametrit ja tiedosto toisiaan, voit ottaa pienen listauksen sisäänluettavasta/juuri kirjoitetusta tiedostosta Näytä csv-tiedoston alku-napilla. ExTime tulostaa tiedoston alun alaosan ikkunaan. Tiedosto valitaan normaalilla windowsin tiedostovalintaikkunalla ja oletuksena käytetään sitä kansiota, joka näkyy ruudussa Excel-siirron kansio. Ylimmällä rivillä numeroidaan erottimet, tämän tarkoituksena on auttaa huomaamaan puuttuva sarake. Numeroiden pitäisi täsmätä sarake-ikkunassa näkyviin kenttien numeroihin. Esimerkissä F aloittaa seuran nimen, ihan kuten seuran nimi on KILMON tiedostossa sarake F.

Jos kenttien erotinmerkkinä on TAB-merkki, se korvataan listauksessa puolipisteellä, jotta kenttien rakenne olisi visuaalisesti nähtävissä.

Esimerkissä on ranki-tiedostoissa käytettävä tiedostorakenne, kilpailukalenterin 2006 kilpailun 52 (Tampereen Talvikisat 8.1.2006) tulokset. Tässä näkyy Tekstien erotin-ruudussa annettavan merkin vaikutus. Tässä on tekstikenttien alku- ja loppumerkkinä käytetty lainausmerkkiä.
Alkuun

Tiedoston lukeminen

Ennen tiedoston lukemista on varmistuttava, että tiedoston sisältö vastaa parametreja ja että ajan tarkkuus on oikein.

Jos jokainen tiedoston rivi halutaan lisätä kilpailuun, on Lisää kaikki-vaihtoehto rastittava, löytyy Tiedoston tietojen järjestys-listan alapuolelta.

Muussa tapauksessa Avaintieto-ryhmästä valitaan se tieto, jonka avulla lisäykset kohdistetaan jo kisatiedostossa oleviin urheilijoihin. Vaihtoehdolla Lähtönumero haetaan kilpailusta jo saman lähtönumeron omaava ja tälle muutetaan tiedostosta saatavat tiedot. Jos kilpailussa on useita saman numeroisia (viestissä joka osuudella sama lähtönumero) on käytettävä Sarja, lähtö#-vaihtoehtoa. Lisenssinro-vaihtoehdolla haetaan saman lisenssinumeroista, FIS-koodi-vaihtoehdolla pitää kilpailusta ja lisäyksistä löytyä sama FIS-koodi. Tunniste-vaihtoehdolla etsitään saman EMIT-tunnisteen tai ChampionChipin token omistavaa kilpailijaa.

Nimen käyttö avaintietona on myös mahdollinen, vertailu erottaa nimet, jos toisessa on pieni kirjain ja toisessa tiedostossa iso-kirjain. Myös skandimerkkien (äåöÄÅÖ) erilainen koodaus eri välineillä tuotetuissa csv-tiedostoissa voi aiheuttaa yllätyksiä.

Jos haettavaa ei löydetä, se lisätään tai rivin tietoja ei käsitellä. Tämä siis valitusta vaihtoehdosta riippuen.

Tiedosto luetaan sisään Lue csv-tiedosto-napilla. Tiedosto valitaan normaalilla windowsin tiedostovalintaikkunalla ja oletuksena käytetään sitä kansiota, joka näkyy ruudussa Excel-siirron kansio. Toki kansion voi tiedostoa avatessa valita vapaasti.

Jos Perusta sarjat-rasti on kruksattu, eikä kilpailijalle merkittyä sarjaa ei löydy kilpailusta, ExTime perustaa sarjan ja antaa siitä ilmoituksen näytön alaosan ilmoitusrivillä. Muussa tapauksessa tulee taas oheinen virheilmoitus.

Alkuun

Yleisurheilun csv-tiedoston lukeminen

Yleisurheilun kilpailukalenterista saatava tiedosto kannattaa lukea suoraan napilla YU txt. Silloin säästyy tiedoston rakenteen kuvaamiselta kokonaan, kaikki on valmiiksi koodattuna ExTimeen. Samalla päivittyvät urheilijalle lajikohtainen tilastotulos (SB) ja henkilökohtainen ennätys (PB).

Tiedoston lopussahan on nimien jälkeen tiedot siitä, mihin lajeihin kukin listattu urheilija osallistuu. ExTime perustaa joka lajia varten oman sarjan, jos sitä ei entuudestaan kilpailusta löydy.

Yleisurheilun kilpailukalenterin tuottaman csv-tiedoston rakenteessa ja käsittelyssä on muutama huomioon otettava juttu, esimerkkikuvassa on sarakeet, jos haluat tiedostoa käyttää ilman nappia YU txt):

 • Ensiksikin nimi on kahdessa kentässä, siksi sarake B (todellisuudessa sukunimi) ja sarake C (etunimi) määritellään molemmat Kilpailijan nimi-kentäksi. ExTime osaa yhdistää ne perättäin ja napin YU txt-automaattilisäyksessä kääntää etunimet ensimmäiseksi.
 • ExTime ei tunne seuralyhenteitä, siksi laitoin sarakkeen E tiedoksi Maa/Piiri/Luokka, jonka voi sitten ottaa mukaan tulosteisiin, jos se on tarpeen. Sinne se menee myös koodatussa lisäyksessä.
 • Sarake G ohitetaan, siinä on ilmeisesti lisenssin maksupäivä. Useampi päiväisessä kisassa on varmaan Excelillä lajiteltava csv ensin kisapäivien mukaan järjestykseen ja pilkottava päiväkohtaisiin tiedostoihin.
 • Ensimmäinen sarake on varmaankin kilpailijanumero, mutta arvontahan sen vaihtaa jos niin halutaan.
 • Sukupuoli on sarakkeella I, ExTime tulkitsee naisiksi kirjaimet N, F, K, T, L ja miehiksi M, H, B, P. Loput kirjaimet kelpaavat kilpailemaan kumpaan sarjatyyppiin tahansa (miesten/naisten sarjoihin).

Alkuun

Tiedoston kirjoittaminen

Tiedosto kirjoitetaan Kirjoita CSV (myös ranki)-napilla. Esiin tulevassa ikkunassa valitaan ne sarjat, joista tiedosto tehdään. Samoin siinä voidaan valita, käytetäänkö Excel-parametreilla määritettyä rakennetta (CSV näistä), vai kirjoitetaanko suoraan ranking-välitystiedoston mukainen tiedosto Maastohiihdon ranking-laskentaan (Maastohiihdon rankiCSV näistä). Syntyvän tiedoston kansio ja nimi annetaan normaalilla windowsin tiedostovalintaikkunalla ja oletuksena käytetään sitä kansiota, joka näkyy ruudussa Excel-siirron kansio.

Tiedoston kirjoittaminen (olettaen että parametrehin ei tule muutoksia) voidaan tehdä myös Kirjoita Excel-toiminolla, joka löytyy Ilmoittautumiset-valikosta, kuten vastaava Excel-tiedoston lukemisen toiminto Lue Excel.

Viestikilpailujen siirrossa tulee huomioida, että se käsittää myös joukkueen kokoonpanoon liittyvät tiedot, kuten kilpailijan joukkuetunnus ja osuusnumero ja myös sarjan osuus. Kaikki ne kilpailijat, joilla on sama joukkuetunnus muodostavat joukkueen, joka käy kilpailun läpi osuusnumeron mukaisessa järjestyksessä. Viestisarjassa täytyy myös olla oikea määrä osuuksia ilmoitettuna.

Alkuun

Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ohjeiden pääsivulle