KILMO - ilmoittautumisten siirto ExTime-ohjelmaan

Viimeksi muutettu 5.10.2013/jtu

Sisällys:
Taustaa
Alkutilanne
Siirto ExTime-ohjelmaan
Sarjatiedot
Viimeistely

Takaisin ohjeiden pääsivulle


Taustaa

KILMOon syötetyt ilmoittautumiset poimitaan KILMOsta csv-tiedostoksi, joka sitten joko sellaisenaan tai excelissä muutettuna siirretään kilpailussa käytettävään ajanottojärjestelmään.

Seuraavassa ruutukaappauskuvilla terästetty esimerkki ilmoittautumisten siirrosta tulospalvelujärjestelmään ExTime.  Viestit siirrän tähän ohjeeseen hiukan myöhemmin, nyt hiukan vanhentuneet löytyvät Viestien ohjeen kohdasta Joukkueet suoraan KILMOsta.

Tämän ohjeen alkuun


Alkutilanne

KILMOon on kirjauduttava ajanottotunnuksella, joka antaa näkymän kaikkiin ilmoittautumisiin, tunnuksia hallinnoi Eeva Käyhkö.

Sisäänkirjautumisen jälkeen valitaan halutun kilpailun numero, jolloin KILMOn näkymä on seuraava:

Kilpailijarivien yläpuolella oikealla on viisi pientä ikonia, joiden käyttötarkoitus näkyy, kun kohdistin viedään ikonin päälle.

Oikeanpuoleisin, printterin kuva
Tulostaa alapuolisen listan kirjoittimelle
Toinen oikealta, nuoli alaspäin
Kopioi listan sellaisenaan (otsikot mukana) csv-tiedostoon
Kolmas ikoni oikealta, Excel-ikoni ja numero 2
Siirtää kilpailijoiden tiedot csv-tiedostoon siten, että nimikenttä on yhtenäinen. Tätä muotoa käytetään ExTimessä.
Neljäs ikoni oikealta, Excel-ikoni ja numero 1
Siirtää kilpailijoiden tiedot csv-tiedostoon siten, että etunimi ja sukunimi ovat eri kentissä. Tätä muotoa EI käytetä ExTimessä.
Viides ikoni oikealta
Suodattaa listan sarjan, seuran tai KilpailuPäivän (KP) mukaan. Suodatusta on käytettävä useamman päivän kilpailuissa ENSIN, ja sitten suodatettu päivä siirretään omaan csv-tiedostoonsa ja seuraavat kilpailupäivät omiinsa. Suodatus tapahtuu valitsemalla KP:n yläpuolisesta valinnasta oikea kilpailupäivä.

Kopiointi-ikonia näpäyttämällä selain kysyy, mitä siirtotiedostolla halutaan tehdä. Sitä ei tarvitse avata excelissä, se vain talletetaan haluttuun kansioon. ExTimen oletusparametreissa csv-tiedostoa etsitään ensin kansiosta c:\ExTime\postit, joten se olisi hyvä talletuspaikka.

ExTime-ohjelman käyttäjien ei tarvitse tehdä excelillä mitään tiedoston muokkausta, vaan ExTime lukee tiedoston sellaisenaan. Toki excel-siirron parametrien on oltava kunnossa, siitä seuraavassa.


Siirto ExTime-ohjelmaan

Siirto aloitetaan tarkistamalla siirtotiedoston määritykset, valikon Säädöt toiminnolla Excel Parametrit.

ExTime-ohjelmassa voidaan etukäteen perustaa kilpailtavat sarjat ja asettaa niiden tiedot paikalleen (matkat, hiihtotapa, yms.), mutta tämä on tarpeen vain, jos KILMOn ulkopuolisia ilmoittautumisia halutaan käsitellä jo etukäteen.

KILMOn nykyisen version sarjatarkistuksen puutteen takia on hyvä, että ilmoittautumisia luettaessa on vaihtoehto Perusta sarjat rastittu, väärin ilmoitettu sarjatunnus on helppo yhdistää oikeaan sarjaan. Lisää kaikki vaihtoehto pitää olla aina ilmoittautumisia luettaessa rastittuna.

Oheisessa kuvassa keskellä näkyy csv-tiedoston kenttäjärjestys, lisenssinumero, ohitettava sarake, nimi, sarja, syntymävuosi ja seuran nimi ja alhaalla sitten vastavaa csv-tiedoston alkua. Huomaa, että csv-tiedoston ensimmäinen rivi on tuplattu ja ekassa on korvattu kentän alku kentän järjestysnumerolla ja sulkumerkillä. Voit helposti tarkistaa, että tiedot ovat oikeassa järjestyksessä.

Esimerkissä on mukana myös FIS-koodi, mutta sitähän ei normaalisti tarvita.

Toinen sarake, lisenssin laji, ohitetaan. Sitä ei ExTime (vielä) käsittele.

Kenttien erotinmerkkinä on puolipiste (;) ja tekstien erottimena lainausmerkki, nämä siis ikkunan oikeassa reunassa. Esimerkissä 6 välityhjää ajaa saman asian kuin yksi puolipiste, se erottaa kaksi kenttää toisistaan. Nimi- ja Seuran nimi-kentissähän on ainakin yksi välilyönti, joten yksi välityhjä olisi liian vähän.

Jokainen kilpailija on yhdellä rivillä, siis rivin määrä kilpailijaa kohti on 1.

Jos nimi olisi kahtena kenttänä niin parametreissa Kilpailijan nimi esiintyisi kaksi kertaa.

Lue csv-tiedosto-napin painalluksen jälkeen valitaan tiedosto ja ExTime ilmoittaa luettujen rivien ja lisättyjen kilpailijoiden määrän. Alareunassa näkyy myös, jos ExTime on perustanut sarjoja. Niiden tiedot (matka, hiihtotapa, maksut, yms.) on sitten laitettava paikalleen. Ja toki sarjojen keskinäinen kilpailujärjestys myös.

 

Käytä arkistoa-nappi avaa arkistonäkymän. Arkistossa voit pitää tallessa useita eri parametreja erilaisia siirtoja varten.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot

Oheisessa esimerkissä nähdään, että eräs ilmoittaja ei osannut käyttää KILMOa ihan oikein, vaan ilmoitti kilpailijan sarjaan M17, jota ei ko. kilpailussa edes hiihdetä.

Asia korjaantuu klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä sarjan riviä, valitsemalla esiin tulevasta menusta kohta Yhdistä, valitsemalla esiintulevasta sarjavalintaikkunasta oikea sarja (M18), ja hyväksymällä sitten sarjan M17 poistaminen.

Aika helppoa, vai ?

 

Tämän ohjeen alkuun


Viimeistely

Tämän jälkeen on vielä työtä jäljellä

ennenkuin päästään itse kilpailupäivään ja aikoja ottamaan.

Tämän ohjeen alkuun


Takaisin ohjeiden pääsivulle