Extime, Kilpailut-valikko

Viimeksi muutettu 16.2.2012/jtu

Sisällys:


Kilpailut-valikosta käynnistettävät toiminnot

Kilpailut-valikkoon olen yrittänyt sijoittaa normaaliin windows-tyyliin niitä toimintoja, joilla käsitellään kilpailun tiedostoja ja tulostustiedostoja.

Yhden kilpailutapahtuman tiedot säilytetään useammassa tiedostossa, selvitys alempana.

ExTime tallentaa automaattisesti kilpailun tiedot levylle, kun ini-tiedoston parametrissa ilmoitettu muutosten määrä on saavutettu. Samoin näppäimen F2 painallus siirtää tiedot levylle talteen. Nämä välitalletukset menevät aina valitalletus.*-nimisiin tiedostohin ohjelman oletuskansioon.

Kilpailutietojen säilytykseen on syytä suunnitella oma kansiorakenteensa ja nimetä kilpailut hyvin kuvaavilla nimillä. Itse tee jokaisesta kilpailukaudesta oman kansionsa, koneeltani löytyy kausi2006, kausi2007 nimiset kansiot, joissa on sitten hoitamieni kilpailujen tiedot. ExTimelle voi antaa oletuskansion (lohko [Oletus], parametri kansio), jota pääsääntöisesti käytetään.


Valikko tarkemmin

Kilpailutiedoston luku-toiminnossa avataan jo tehty kilpailu. ExTime näyttää alimpana tässä valikossa viimeisimmän käytössä olleen kilpailun, siitä päästään nopeasti saman, menossaolevan kilpailun käsittelyyn.

Aloita uusi kilpailu tyhjää menossa olevan kilpailun tiedot, toki varmistuskysymyksen jälkeen, jotta tahattomia tietojen häviämisiä ei tapahtuisi. Seuraavaksi ExTime pyytää antamaan kilpailun perustiedot (sarjan 0 tiedot) ja perustamaan kilpailuun sarjat.

Entiselle nimelle talteen-toiminnossa ExTime kirjoittaa muistissaan olevan kilpailut tiedot saman tiedoston tilalle, jolta ne luettiin. Tiedoston nimi näkyy ikkunan otsikossa ja menun alimmalla rivillä.

Siirra talteen toiselle nimelle-toiminnossa käyttäjä antaa itse sen nimen, jonne kilpailun tiedot tallennetaan. Tätä nimeä sitten käytetään kun seuraavan kerran ExTime käynnistetään tai se näkyy menun alimmalla rivillä. Tätä käytetään, kun esimerkiksi kilpailun tiedot kirjoitetaan muistitikulle.

Pikatalletus (F2) temp-nimelle-toiminto on tässä lähinnä täydellisyyden vuoksi, ja tietysti muistuttamassa, että F2-painalluksella saadaan kilpailun tiedot talteen valitalletus-tiedostoon. Alkuperäistä avattua tiedostoa ei tässä pikatallennuksessa muuteta.

Hätä, avaa viimeinen välitalletus avaa viimeisimmän automaattitallennuksen jälkeisen tilanteen (sekä juuri yllä kuvatun F2-tallennuksen). Tämä on lisätty helpottamaan paniikkitapausten hallintaa. Jotain on mennyt pieleen, sähköt ehkä hävinneet. Nyt ei tarvitse erikseen muistella, minne ExTime varmuuskopioitaan kirjoitteli. Jos kisa on kesken, ExTime varmistaa, että muistissa olevan kilpailun tiedot saa hävittää.

Uusinta-aloitus tälle kisalle aloittaa viimeksi avatun tiedoston uudelleen, käyttöä ajattelin lähinnä arvonnan yhteyteen, jos jotain meni pahasti pieleen ja halutaan aloittaa alusta.

Tulostus tiedostoon-toiminto avaa tulostustiedoston valinta-ikkunan. Kaikki tämän jälkeen tehtävät tulosteet menevät nyt tähän ASCII-muotoiseen tiedostoon. Sieltä ne saadaan helposti vaikkapa MS-Wordiin tai muuhun muokkausohjelmaan. Muista, että tiedostoa ei voida käyttää, jos ExTime siihen yhä kirjoittaa. Sinun on vaihdettava tulostustiedosksi joku toinen tai kirjoitin tai päätettävä ExTime ennenkuin voit tulosteita käsitellä.

Valitse kirjoitin-toiminto avaa tulostimen valinta-ikkunan. Normaalisti ExTime käyttää työaseman oletuskirjoitinta ja varoittaa käynnistyessään, jos sellaista ei ole lainkaan olemassa.

Jos ExTimen asetusarvoihin (extime.ini) tallennetaan tulostus-lohkoon tiedosto-määritys, ohjaa ExTime kaikki tulosteet tähän tiedostoon. Alla olevassa esimerkissäni tulostus ohjautuu oletuksena aina oletus.txt-tiedostoon, näin vältän paperitulosteita ohjelmaa testaillessani.

[Tulostus]
; tulostetaan oletuksena levylle
Tiedosto=d:\tuotanto\ranki\kausi2008\tulokset\oletus.txt kopiot=5

Kopiot-määre taas kertoo paperikopioiden lukumäärän. Parhaiten se itselläni toimi XP-ympäristössä siten, että kirjoitimen valinnassa asetan kopio-määrän windowsin omaan kirjoittimen valintaikkunaan.

Jotain outoa tuossa vielä on, oletusmäärä ei aina näy Kopioiden määrän alkuarvona, tutkiminen jatkuu.....

Imurointi verkosta-toiminto hakee kilpailutiedoston siltä työasemalta, jolle tämä työasema on määrätty lähettämään tapahtumiaan. Joten verkon oltava pystyssä, kisatiedosto avattuna ja ExTime kuuntelulla työasemalla sekä yhteys avattuna, ennenkuin joku toinen työasema voi imuroida tietoa.

Ohjelmatietoja-toiminto näyttää ExTimen version, tekopäivän, tärkeimmät muutokset sekä työaseman käyttiksen ja muistin määrän.

Lopetus-toiminto päättää sitten ExTimen ajokerran, tiedostojen tallennus varmistetaan käyttäjältä.

Tiedoston nimi  viimeisellä rivillä on edellisen kerran tallennettu tiedosto, toiminto on sama jos Kilpailut-toiminnon tiedostovalintaan annetaan tämä sama kilpailun nimi. Tässä esimerkissä se on kesken katkaistun kilpailun pelastustiedoston nimi. Jos nimiä näkyy kaksi, ylempi on viimeksi avattu ja alempi viimeksi kirjoitettu kilapilutiedosto.


Tiedostot

Yhdestä kilpailusta ExTime kirjoittaa kuusi eri tiedostoa, joista jopa 5 saattaa olla tyhjiä.
  • DAT-loppuiseen tiedostoon talletetaan sarjojen ja kilpailijoiden perustiedot, nimet, seurat, lähtö- ja loppuajat, siis ne tiedot, joita on vain yksi kutakin.
  • VAJ-loppuiseen tiedostoon talletetaan sarjojen väliaikapisteiden tiedot, sekä kilpailijoiden väliaikapisteiden ohitustiedot. Vaihtuva määrä kilpailijaa/sarjaa kohti. Myös kierroslaskennan ja ammunnan sakkotiedot menevät tänne.
  • TXT-loppuiseen tiedostoon talletetaan sarjojen ja kilpailijoiden vapaat kommentit. Kommentteja voi olla palkintojen lahjoittajien nimet tai kilpailijan hylkäyksen sanallinen selostus. Myös FIS-tulosten lisätiedot (TD:t, juryn kokoonpano, sää- ja latuolosuhteet) ovat täällä tallessa.
  • KLO-loppuiseen tiedostoon ExTime kirjoittaa näyttöhetkellä olevat ajat, joita ei ole vielä käsitelty.
  • EMT-loppuiseen tiedostoon kirjoitetaan kilpailijoilla mahdollisesti olevien tunnisteiden tiedot (EMIT-kortit, mikrosirujen sarjanumerot).
  • ESR-loppuiseen tiedostoon ExTime taas kirjoittaa kilpailussa mahdolliseti käytössä olevien oheissarjojen tiedot (kuka kilpailija kuuluu mihinkin oheissarjaan). Oheissarja on sellainen sarja, jossa kilpailija ei varsinaisesti tee suoritusta, mutta voi saada erillisen sijoituksen. Esimerkiksi yleisen kilpailun ohessa ratkotaan kolmen kaupungin mestaruudet, yleisen sarjan kolmas on samalla Espoon mestari. Oheissarja on käyttökelpoinen myös Kalevan Kierroksessa, jossa kaikki hiihtävät/luistelevat sarjassa MYL, mutta Kalevan kiertäjät ovat samalla omissa oheissarjoissaan ikävuosien mukaan (MK35, MK45, MK55, jne, MK=MiehetKalevankierros).
ExTime tuntee 2 vakionimistä tiedostoa, joka ovat ohjelman oletuskansiossa (ExTime.exe on samassa paikassa)
  • VALITALLETUS-alkuiset tiedostot ovat ExTimen tekemiä välitalletuksia joko F2-näppäimen painalluksen jälkeen tai kun tapahtumia on tullut annettua välitalletusrajaa enemmän.
  • RECOVERY-alkuiset tiedostot ExTime kirjoittaa (jos ehtii), kun laitetta uhkaa sähkökatko tai käyttäjä sulkee koneen tai kirjautuu koneesta ulos lopettamatta ExTimeä hallitusti.

Mitä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTime-sivulle