Extime, manipulaattori


Tehty 29.3.2013, muutettu viimeksi 5.3.2017/jtu

Mikä manipulaattori on

Manipulaattori on ohjelmapalikka, jossa voit tehdä hakuja kilpailijoista käyttäen kilpailijoiden tietoja sekä JA ja TAI sääntöjä. Hakusäännöillä löytyneitä urheilijoiden joukkoa voidaan sitten muokata vaihtamalla jokin tietty tieto uuteen arvoon (tätä voi toistaa, jos muutettavia tietoja on useita) tai urheilijat voidaan poistaa tai sitten käsitellä jokainen urheilija erikseen.

Urheilijan tiedoissa voidaan myös kopioida jokin toinen tieto toiseksi, esimerkiksi kilpailijan lähtönumero tunnistimen numeroksi.

Minä käytän manipulaattoria ennenkaikkea arvontaryhmien määrittelyyn, kun arvontaryhmään 4 pitää saada 20 parasta hiihtäjää FIS-pisteiden perusteella ja seuraavaan ryhmään 20 seuraavaa ja ilman pisteitä olevat arvontaryhmään 1.

Tiedon muuttaminen voi olla joko suoraan uuden arvon antaminen (kuten uusi sarja) tai numero- tai aikatiedoilla summaaminen tai vähentäminen annetulla lukuarvolla/ajalla, esimerkiksi lähtöajasta 30 sekuntia pois tai lähtönumeroon 2 lisää.

Haku ei ole vielä täydellinen, sillä tietyllä koodilla annetujen tietojen (poisjäänyt/keskeyttänyt jne.) hakeminen ei ole läheskään täydellinen. Haussa kun annetaan sekä alaraja että yläraja, malliin FIS-pisteet suuremmat kuin 100 ja pienemmät kuin 150.

Manipulaattori löytyy valikon Muutokset kohdasta Yleismanipulaattori. Sieltä aukeaa oikealla näkyvä käyttöliittymä.

Alkuun


Käyttöliittymän toimintaperiaate

Yllänäkyvässä käyttöliittymässä on paineltu nappeja seuraavasti:

 1. Valittu tietoikkunasta tieto Kilpailijan sarja ja painettu vasemmanpuoleisinta nappia Valittu tieto tähän.
 2. Annettu sarjatiedon alarajaruutuun NYL ja ylärajaruutuun NYLx.
 3. Valittu vasemman yläkulman tietoikkunasta tieto Fis-pisteet ja painettu toisena vasemmalla olevaa nappia Valittu tieto tähän.
 4. Annettu FIS-pisteiden alarajaruutuun tyhjää ja ylärajaruutuun 101.
 5. Valittu tietojen keskeltä Ja-ehto, jotta säännöt ovat yhtäaikaa voimassa.
 6. Aikaisemmin oltiin jo määritetty Minnan listamalli (=vapaavalintainen listamalli). Siihen päästään käsiksi myös napilla Määritä alaosassa näkyvä listamalli.
 7. Katsottiin valintaehdon "Sarja on NYL ja Fispisteet 101 tai alle " täyttävät urheilijat painamalla nappia Hae alaosan listaan ehdot täyttävät kilpailijat muuttamista tai poistamista varten.

Haussa löytyi täsmälleen (harjoittelun jälkeen) 20 urheilijaa, joiden nimet satunnaisessa järjestyksessä näkyvät näytön alaosassa.

Alkuun

Tietojen muuttaminen

Nyt näiden kilpailijoiden arvontaryhmää voidaan muuttaa valitsemalla tietoikkunasta tieto Arvontaryhmä ja painamalla nappia Muutettava tieto. Sen jälkeen annetaan sen napin alapuolella olevaan ruutuun uusi Arvontaryhmän numero, paras eli 4. Napilla Aseta tieto annetuksi listan urheilijoiden arvontaryhmä vaihtuu kolmoseksi.

Jos alaosan ikkunasta ei olisi ollut yhtään kilpailijaa valittuna, olisi ExTime kysynyt varmistuksen ja jos vastaus olisi ollut Kyllä, kaikki listan kilpailijat olisivat saaneet uuden arvontaryhmän. Ei vastaus olisi jättänyt muutokset tekemättä.

Napilla Korjaa alaosan urheiljoita saadaan näkyviin urheilijan tietojen muutosikkunat, ja taas vain valituista tai kaikista kuten yhden tiedon muutoksen kohdallakin. Erona Sarjan tilanne-näytössä esiin tulevaan tietojen muutosikkunaan on se, että välittömästi yhden kilpailijan muutoksen tultua tehdyksi alkaa seuraavan kilpailijan muutosten teko, uutta valintaa tai tuplaklikkausta ei tarvitse tehdä. Tämä soveltuu hyvin suuriin muutosmääriin.

Napilla Poista alaosassa näkyvät urheilijat taas kaikki valitut sankarit poistetaan kisasta. Esimerkiksi voisi vaikka sarjahiihdoissa kisan lopussa hakea kaikki ne, joilla ei ole aikaa, ja sitten tällä napilla siivota ne näppärästi pois.

Rastittavan kohdan Luku/aika lisätään merkitys lienee ihan selvä. Jos tästä löytyy rasti ja muutettava tieto ei ole tekstitietoa, niin muutosruudussa oleva luku lisätään tai vähennetään kilpailijalla olevasta tiedosta. Vähennys tapahtuu, jos lukua edeltää miinus-merkki.

Valitsemalla jokin tieto ja painamalla nappia Ota kopioitava tieto, ilmestyy ruksi kohtaan Kopiointi ja valittu tietokentän nimi näkyy muutettavan tiedon alapuolella. Painamalla nyt nappia Aseta tieto annetuksi kopioidaan kaikille listan (valituille) urheilijoille arvontaryhmään sama tieto kuin on parinumero-kentässä. Kopiointiruksi saadaan pois valitsemalla tiedoista tieto X, ohita tämä sarake ja painamalla uudelleen nappia Ota kopioitava tieto.

Alkuun

Muutamia muistettavia asioita

Esimerkissä oli jo pari seikkaa, jotka on syytä huomioida. On niitä muitakin, tutki alapuolen selvitykset ennen kuin epäilet hakusääntöjen rakentamistaitojasi tai epäilet ohjelman toimivan väärin (=ohjelmointitaitojani).

Numerohaussa on alarajaan syytä lisätä etunollia jotta alarajassa ja ylärajassa on sama määrä numeroita, esim. 050, ei pelkkä 50. Tämä oli siksi, että jos yläraja alkaa vaikkapa numerolla 1, joka on taas pienempi kuin 5. Haun alussa tehtävä pikainen loogisuustarkastus olisi todennut että alarajan 50 on isompi kuin ylärajan 100, kun tietoja verrataan tekstitietona, ei lukuina.

Samasta syystä sarjatietojen ylärajassa on pikku x sarjatunnuksen perässä, jotta NYL varmasti osuisi rajojen väliin. Erityisesti nimissä on hyvä laittaa ylärajan loppuun muutama aakkosten loppupään kirjain, jotta rajasta saadaan varmasti kattava.

Haku on tarkka isoille ja pienille kirjaimille. Nimi on siis aloitetava isolla kirjaimella, koska se on pienempi ASCII-arvoltaan kuin vastaava pieni kirjain. Pohjoismaalaiset ääkköset on sitten oma lukunsa, niiden oikean suuruusjärjestyksen koneellanne löydätte harjoittelun kautta.

Nimihaun tähden koodasin samalla tavalla kuin rankin nimitarkastuksessa. Jos nimi alkaa *-merkillä, niin etunimi ohitetaan, vain ensimmäinen etunimi. Kisan kaikki Virtaset löytyvät siis laittamalla alarajaksi *Virtanen ja ylärajaksi *Virtanenw. Nimet kisassa saavat siis olla Erkki Virtanen, Matti Virtanen muodossa, tähti ohittaa haussa etunimen ja keskittyy vain sukunimeen. Ja ylärajassa taas tuossa lopussa oli ylimääräinen kirjain.

Maa/piiri kenttää käsitellään tekstitietona, siihen ei voi summata uutta arvoa.

Jos ylärajaa ei ole annettu tai se on pienempi kuin alaraja, alarajaa käytetään myös ylärajana. Ja tosiaan kuten esimerkin fis-pisteissä sanoin, numero/aikakentissä rajojen vertailu tapahtuu vasemmasta laidasta alkaen merkki merkiltä, ei lukuarvona. Harkitsen tämän muuttamista saamani palautteen perusteella, mutta nyt alussa mennään näin.

Jos sarjatiedoksi muutetaan sellainen sarjatunnus, jota kisassa ei ole, sarja perustetaan.

Jos haluat poistaa kokonaan jo valitun hakutiedon, valitse tietojen ikkunasta 'X, ohita tämä sarake' ja paina uudestaan oikean sarakkeen (1..5) nappia Valittu tieto tähän. Samalla rajakin tyhjenevät. Tiedon vaihtaminen toiseksi tapahtuu vain valitsemalla uusi tieto tilalle.

Säännöissä voi olla kaikkiaan viisi tietoa, toki ne voivat olla eri sarakkeilla samojakin, kuten esimerkiksi valitse ne, joilla syntymävuosi on 1953 TAI syntymävuosi on 1963 TAI syntymävuosi on 1973. Saat listauksen niistä, joilla on kisoissanne tasakymmen vuodet vuonna 2013 ja anna heille aikahyvitystä vaikkapa 30 sekuntia. Ja itsestään selvää joukko-oppia on taas se, että tuossa esimerkissä JA-ehto ei voi tulla kysymykseenkään ja että KILMOa on käytetty, koska syntymäaika löytyy.

Manipulaattorin käyttökohteita saatte vapaasti keksiä. Sillä voidaan hoitaa esimerkiksi lähettäjän kämmi (numeroille 61..67 lähtöajasta pois 30 sekuntia) tai vaihtaa M16 sarjaan ilmoitetut 15 vuotiaat omaan sarjaansa (=valitse sarja M16 ja syntymävuosi 1998, vaihda näillä sarjaksi M15). Myös kaikki Pakilan Vedon jäsenet voidaan joko helposti poistaa kisasta tai muuttaa heidät kilpailun ulkopuolella kilpaileviksi. Tämä vaatii hiukan kokeilua, vaikkapa seuraavasti:

 1. Talleta kisa ennen kokeiluja.
 2. Muuta yksi Vedon kilpailija kilpailun ulkopuolella olevaksi.
 3. Aloita manipulointi.
 4. Lisää listassa näytettäväksi tiedoksi myös Kilpailijan tilaliput.
 5. Tee hakuehto Seuran nimi välillä Pakil .. Pakilxx  ja tee haku, niin näet miltä kisan ulkopuolisen urheilijan tilalipun sisältö näyttää ohjelman kannalta.
 6. Aseta muutettavaksi tiedoksi Kilpailijan tilaliput ja muuttuvan tiedon arvoksi nyt se näkyvä ulkopuolisen tilalipun arvo (00000200).
 7. Muuta haetuilla kilpailijoilla tiedon arvo.
 8. Poistu Manipulointi-näytöstä.
 9. Tarkista Sarja tilanne-näytössä, että muutos meni oikein läpi.

Tällä tavalla toimimalla löydät ExTimestä uusia ulottuvuuksia.

Alkuun


Mitä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTimen ohjeiden sivulle