Tunnistimien käyttö

Viimeksi muutettu 12.12.2023/JTu

Sisällys:

Takaisin ExTime-ohjesivulle


Taustaa

Tunnistimet ovat tulossa numerolappujen rinnalle kilpailijan tunnistamiseen. Suunnistuksen EMIT on jo ollut tälläinen, samoin ChampionChipin sirut. ExTimessä on näille ollut jo tukikin, mutta varsinaiseen kilpailukäyttöön tuotteet eivät ole laajasti levinneet.

Osasyynä liene ollut lukutapahtuman vaikeus ja lukulaitteiden kalleus ja vaikea virittäminen etäältä tapahtuvaan lukemiseen.

Itse olen käyttänyt tunnistimia ainakin seuraavissa kisoissa talven 2010 ja sen jälkeen:

ExTimen käyttäjille uudet ohjelmalliset piirteet eivät maksa mitään ylimääräistä, kuuluvat peruspakettiin.

Syksyllä 2011 ilmaantui tarve 'omatoimiseen ajanottoon' tunnistimia käyttäen. Nämä tunnistimet saivat olla lähiluettavia, jossa tunnistimella täytyy koskettaa lukulaitetta. Tein ExTimeen lisäyksiä käyttäen apuna FEIG Electronicin tunnistimia ja ethernet-verkkoon liitettävää IP-lukijaa ID CPR50 käyttäen.

Vaasan Vasaman ja IK Falkenin käyttämille tunnistimille (uRTime) tein tuen 2014, samoin Porin Kuntoilijoiden käyttämille tunnistimen lukijoille löytyy tuki. Näistä tietävät/kertovat lisää Vaasassa Niklas Enlund ja Porissa Manne Willman. Kuuluvat ExTimen Facebook-ryhmään.

Syksyllä 2015 toteutin tuen EQTiminingin käyttämille passiivitunnistimille, lukulaitteena Chronotrackin Minitrack-laite. Aateli-race Vuokatissa ja Jyväskylän Finlandia maraton ovat mm. kellotettu tällä laitteistolla ja ExTimellä ensimmäinen 'virallinen' kellotus oli Pyhtään SM-maraton 26.9.2015. Näissä tapauksissa lukulaitteet lähettävät luentatuloksensa Norjaan EQTimingin palvelimelle, josta ExTime ne hakee ja muokkaa tuloksiksi. Kesällä 2016 toteutin myös suoralla lan-kaapelilla tapahtuvan lukemisen, ilman Norjassa käyntiä.

Mikkelin kaupungin laitteet (Elite, Ipico) ovat Mikkelin Hiihtäjien käytettävissä, siellä parhaat osaajat ovat Jukka Laitinen ja Timo Hyytiäinen. Esa Mikkonen ReefLinestä tietää niistä paljon lisää.

Mylapsin tunnistimet ovat käytössä Helsingin Luistinkiitäjillä. Yhteyshenkilönä voisi olla vaikkapa Mika Eskola.

Top-Tunnisteen (Tampere) myymää OBID-lukijaa käyttävät mm. Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ja Tammelan Ryske. Samalla lukijalla voidaan lukea myös EQTimining kautta saatavia numerolappuun liimattuja tunnistimia, samoja siis joita käytin Pyhtään maratoneilla 2015 ja 2016.

race|resultin tunnistimet ja lukulaite saivat tuen maaliskuun alussa 2017, ExTimen versionumero vaihtui samalla 8.5.0:ksi. Tolosen Pasi kumppaneineen kertoo halukkaille lisää.

Imatralla on käytössä MyLapsin kaltaiset tunnistimet, tulleet ampumahiihdon kääntyvien taulujen mukana. Utulahden Kari niitä tulostiiminsä kanssa käyttelee.

Salmisen Teemu pisti minut lukemaan paksun nivaskan RFID-tunnistimien sielunelämää pyytämällä tuen Impinj:n passiivitunnistimille. Tästä syksyn 2019 projektinsa on oma juttunsa täällä.

Ohjeen alkuun


Tunnisteiden käytön asetukset

Tunnistimen numeron muokkaus

Varsinkin RFID-tunnistimissa esiintyy hyvin erilaisia tapoja koodata tunnistimen sarjanumero, varsinkin alkuaikoina. Nyt tilanne on ilmeisesti hiukan selkiintynyt uusien standardien myötä. Joka tapauksessa jouduin koodaamaan monta erilaista tapaa, joilla tunnistimen lukijan lähettämä sarjanumero muunnetaan samaan muotoon, kuin mitä tunnistimen päälle/taakse on kirjoitettu.

Ehkäpä kaaviokuva selvittää asiaa. A-rivillä näkyy lukijan lähettämä sarjanumeron hexamössö. Kaksi merkkiä on aina yksi tavu. Kun Tavupituus on 8, niin B-rivillä on käyttöön otettava hexamössö. Jos sitten Lopun tyhjät nibblet-arvona käytetään lukua 8 (=2*4), niin 8 viimeistä hexamerkkiä unohdetaan ja käytettäväksi hexamössöksi jää luku rivillä C. Hex-sanan alla näkyy sen arvo, jos tulkintana on BCD ja sanan 10-järjestelmässä alla on sen arvo tulkittuna binäärisenä.

Ja vasta viimeisenä vaiheena käytetään alkupositiota ja pituutta. Jos alkupositiona käytetään numeroa 9 ja pituutena 4 merkkiä, saadaan tunnistimen numeroksi D-rivin luku 8743.

Aktiivitunnistimissa (Emit, raceResult, MyLaps) ei yleensä tarvitaan mitään numeroiden muokkaamisia.

Yleiset asetukset

Asetukset löytyvät Asetusarvot/Säädöt valikon välilehdeltä Tunnistimien käyttö. Tällä asetetaan yleiset asetukset, jotka tulevat voimaan oletuksena, kun lukija avataan ExTimeen. Lukijakohtaisesti voidaan sitten tehdä tarkempia säätöjä ja ne pysyvät voimassa, kunnes lukija poistetaan ExTimestä, siis ohjelman pysäytyksenkin yli.

Asetuksissa ylimpänä on tunnistimen numeroon liittyviä asetuksia. Ensimmäinen kohta Etunollia ei käsitellä helpottaa tietyissä tapauksissa urheilijalle annettavan tunnistimen numeron käsittelyä. Näin esimerkiksi OBID-lukijaa käyttävien ei tarvitse kirjoittaa 00023 vaan pelkkä 23 riittää.

Lisäksi käyttöön otettavaa tunnistinnumeron pituutta voidaan säätää kolmella eri tavalla.

 1. Pituutta voidaan rajoittaa tietokoneen tavuina. Kohdassa Tavupituus (siruvalmistajan HW) ilmoitetaan, montako viimeistä tavua lukijan lähettämästä taginumeron hexamössöstä käsitellään. Nolla tarkoittaa, että kaikki lukijan lähettämät tavut otetaan mukaan (katso käytännön esimerkki kohdasta Sirit-monitori).
 2. Lukijan lähettämän tunnistimen koodi katkaistaan. Kohdassa Lopun tyhjät nibblet ilmoitetaan, montako viimeistä hexa-nollaa jätetään käsittelemättä. Nolla tarkoittaa taas, että kaikki lukijan lähettämät tavut otetaan mukaan (esimerkki on kohdassa Sirit-monitori). Tämä oikealle shiftaus on nyt toteutettu OBID Iscan- ja Sirit-lukijoille.
 3. Joskus on tarve (IPICO?) ottaa taginumerosta tietyt merkit lukijan antaman merkkijonon keskeltä. Kun kohdassa Numeron alkupositio on nollasta poikkeava luku, muunto taginumeroksi alkaa vasta tästä kohtaa. Ja sen alapuolella kohdassa Pituus (0 = koko pituus) annettu luku kertoo sen, montako merkkiä numerosta käytetään. Esimerkiksi 12 numeron mittaisesta sarjasta (vaikkapa 492000123456) käytetään vain kuutta viimeistä numeroa (123456), kun alkupositioksi annetaan luku 7 ja pituudeksi 6.

Sirunumeron koodausvaihtoehto on mukana, koska varsinkin RFID-tunnistimissa sirun sisäinen koodaustapa voi vaihdella. Normaalisti kannattaa käyttä sitä vaihtoehtoa, jota lukijan sirutieto suosittaa, mutta joskus koodaus onkin BCD-koodaus, vaikka lukija luulee sen olevan binääristä. Asia selviää vain kokeilemalla ja katsomalla lukijan monitorista tapahtuman tarkka tieto. Käytännön esimerkki on kohdassa Sirit-monitori.

Kohta Tunnistimenluvun aikaa käytetään rastitettuna tarkoittaa, että urheilija saa aikansa siitä, kun hänen tunnistintietonsa on saapunut ExTimelle. Tunnistimenlukulaitteen antama aikaleima korvataan sillä kisa-ajalla, joka oli sanoman ensimmäisen merkin tullessa ExTimelle silloin kun kohta Aika on PC:n lukuhetki, ei lukulaitteen kellon on rastittu. Rastin puuttuessa ajan määrää se hetki kun tunnistin on saapunut lukijan antennikenttään ja lukijan käymässä ajassa. Tämä rasti kannattaa laittaa päälle, jos lukulaitteen kello ei pysy kunnolla ajassa. Jos lukemisen aikaa ei käytetä, aika on otettava valokennolta/napilta ja tunnistimen tietoa käytetään vain kertomaan, kuka tuli maaliin.

Automaattinen ajan hyväksyntä urheilijalle rastitaan varsinkin väliajoissa. Silloin ei tarvita erillistä ajan hyväkyntää F1/F4 näppimillä.

Kohdan Tunnistimien kierrättäminen viestissä rastit koskevat kaikkia lukijoita. Kun kohdassa Joukkueella on samoja tunnistimia on rasti, tulee esiin lisäkenttä Avausosuuden tunnisteet menevät osuudelle. Esimerkiksi aloittaja antaa tunnistimensa kolmososuuden hiihtäjälle ja kakkososuuden hiihtäjä ankkurille, kun viestissä on neljä osuutta. Silloin lukuarvo ruudussa on 3. Samalla tunnistintiedot poistuvat aikaisemman osuuden (osuuden 1) viejältä. Muutokset välitetään myös verkossa eteenpäin.

Kohta Käsitellään vain startanneiden urheilijoiden tunnistintapahtumat on erityisesti ahtaaseen kilpailupaikkaan, esim luistelustadion, suunnattu piirre. Lisätietoja löytyy alempana.

Lisäksi Sarjan tilanne-näytössä on toiminnot koko sarjan tai valitun urheilijan tunnistimien lisäämiselle tai poistamiselle tästä startanneiden listasta. Listaa pääsee myös katsomaan näytön Outojen tapahtumien selvittely ja säätö kautta. Joskus väärin merkattu maaliaika saattaa poistaa urheilijan hakulistalta, vaikka hän sinne kuuluisikin. Käyttäkää ainakin alussa hylättyjen lukutapahtumien siirtoa listaan, siitä lisää alla.

Rasti kohdassa Tunnisteet haetaan csv-listasta tarranumerolla on epäsuoran tunnisteiden haun käyttöönottoa varten. Tästä on alempana paljonkin lisää. Sama CSV-tiedoston valinta nappi on löytyy myös näytöstä Tunnistimien laskenta lähtönumerosta, tuosta alempaa.

Yllä esitetyt ja määritetyt asetusarvot siirtyvän avatun laitteen käyttämiksi arvoiksi, kun lukija avataan ExTimeen valikon Ajanonotto / Ulkoiset laitteet kautta. Ne pysyvät myös voimassa, jos ExTimen suoritus päätetään niin, että lukijoita ei suljeta ennen ohjelman päättämistä.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos ExTimen toiminta keskeytyy kesken kisan niin uudelleen aloitettaessa lukijat otetaan käyttöön niillä asetuksilla, jota olivat viimeksi voimassa.

ExTimen suorituksen aikana lukijan arvoja päästään muuttamaan klikkaamalla hiiren oikealla napilla lukijan nimeä ikonirivillä ja valitsemalla esiin tulevasta alimenusta kohta Ominaisuudet. Kuva on oikealla. Siinä on melkein samat kohdat samoilla teksteillä kuin Asetusarvot-näytön Tunnistimet välilehdellä.

Ne kolme eri numeron säätötapaa ovat tässä näytössä:

 1. Tavupituus (HW) on käsiteltävä tavumäärä. Nolla tarkoittaa, että kaikki lukijan lähettämät tavut otetaan mukaan.
 2. Lopun ohitettavat on oikealle shiftauksen määrä (4 bittiä on yksi shift).
 3. Alkupositio ja Pituus ovat taas valmiiksi muunnetusta numerosarjasta poimittavien merkkien paikka ja määrä.

RFID-tagien numerosarjassa voi enimmilllään olla 22 numeroa. 8 tavuun mahtuu taas luku 9 223 372 036 854 775 807, jossa on siis 19 numeroa. BCD-koodattuna 8 tavussa on 16 hexa-merkkiä. ExTimen sirunumeroiden luennan toteutus ei siis kata vielä kaikkia sirunumeroiden koodausmahdollisuuksia.

Tunnistimet välilehden alaosassa on ruutu Hylätyt ja oudot tagitapahtumat. Se antaa kaksi mahdollisuutta käsitellä sellaiset tapahtumat, joita ei ole automaattisesti voitu hyväksyä kilpailijalle. Ne joko yksinkertaisesti hylätään (pallotettu kohta Ei käsitellä) tai käsitellään virheen/tapahtuman tyypin mukaisesti. Napilla Hienosäätö avautuu ikkuna, jossa on kaikki 33 erilaista tapahtumavaihtoehtoa listattu ja käsittelysääntö voidaan antaa tapahtumalajikohtaisesti. Käsittelyn vaihtoehtoja on tässä vaiheessa neljä

 1. tapahtuma luokitellaan virheeksi
 2. jos tapahtuma on virhe, se otetaan muistiin
 3. jos tapahtuma on virhe, se listataan ajanottonäyttöön
 4. tapahtumasta annetaan äänimerkki

Lisäksi tapahtumalle voidaan antaa väri, jolla se näkyy outojen tapahtumien listalla. Syntynyttä listaa pääsee katsomaan toiminnon Outojen tapahtumien selvittely ja säätö (löytyy valikosta Tapahtumat ja tunnistimet) kautta. Sieltä pääsee myös samaan hienosäätönäyttöön. Tunnistimen käytössä voi sattua erilaisia tapahtumia:

Ainakin kisan alussa suositan vaihtoehtoa, että kaikki oudot tapahtumat otetaan talteen ja niitä sitten selvitellään näytössä Outojen tapahtumien selvittely ja säätö (valikko Tapahtumay ja tunnistimet). Tältä listalta tapahtuma voidaan sitten joko poistaa roskiin tai siirtää ajanottonäyttöön (tuplaklikkauksella) kuin tapahtuma olisi annettu näppäimistöltä.

Outojen tapahtumien selvittely ja säätö-näytön tarkempi seloste on täällä.

Ohjeen alkuun


Tunnistetiedon lisääminen kilpailijoille:

Pitkiä tai hankalia tunnistimien numeroita varten versiosta 9.1.4. alkaen on käytössä epäsuora tunnisteiden haku. Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailijan tietoihin laitetaankin vain tunnistimien TARRANUMEROT (tai Mikkelissä lasermerkkausnumero) ja tunnistimia etsitään tunnistinvalmistajalta saadusta Excelin csv-tiedostosta. Excel-tiedostossa on kaksi saraketta, ensimmäinen on tunnistimen TARRANUMERO ja toinen sarake sitten se kryptinen tunnistimen numero. Jukka ja Pasi kyllä tietää tuon valmistajan excelin.

Urheilijan tiedoissa on kaksi tietokenttää tunnistimia/transpondereita varten (jatkossa käytän slangisanaa tägi (tag) tunnistimesta):

Kilpailijoiden tietoikkunassa ovat samat kaksi tunnistinkenttää. Oikealla malli erään kilpailijan tiedoista. Tunniste1-kenttä näkyy mallina olevan kilpailijan tietoikkunan lisäksi myös muissa ilmoittautumista käsittelevissä näytöissä.

Laitevalmistajien tunnisteiden numerointi ei ole yhtenäistä, EMIT käyttää 10-lukujärjestelmää, FEIG (Top-Tunniste) taas hexanumerointia, Mylaps ja race|result kirjainten ja numeroiden yhdistelmiä. Varasin yhden tunnisteen sarjanumerolle tilaa 14 merkkiä, joko siis numeroina 0..9 tai hexamerkkeinä 0..9ABCDEF, toivottavasti riittää. Pitkää tunnistenumeroa voidaan myös käyttää lyhyempänä, jolloin numeron alun vakiolitaniaa ei tarvitse kilpailijoiden tietoihin syöttää. Tarpeettomista etunollista pääsee myös eroon rastimalla oikea paikka ExTimen asetusarvoissa (Tunnistimen numerosta poistetaan etunollat).

Tunniste otetaan automaattisesti kilpailijalle, jos se löytyy lisenssitiedostosta ja extime.ini-tiedostossa on määritetty sen kentän järjestysnumero. Katso lisää täältä.

Versiosta 7.4.2 lähtien ExTime kirjoittaa urheilijan tietojen Tunniste 1 tai Tunniste 2-kenttään automaattisesti lukijalta saadun tunnisteen, jos tunnisteiden luvun kuuntelu on päällä ja kenttä Käytä sirulukijaa on rastittuna.

Näitä lähiluettavia tunnisteita päästään kuuntelemaan, kun Ajanotto/Verkko-menusta valitaan uusi välilehti Tunnisteiden luenta. Siitä alempana lisää. Normaalisti tunnisteiden lukija liitetään ExTimen kuunneltavaksi kuin perinteinen ajanottokello (Ajanotto/Ulkoiset laitteet).

Tunnistinnumeroiden lisäämiseen urheilijoille on useita vaihtoehtoja:

 1. laskemalla urheilijan kilpailunumerosta, se suositeltavin, TARRANUMERO menee samalla tavalla
 2. käsinsyöttö kilpailijan tietolehdellä,
 3. pöytälukijalla syöttö kilpailijan tietolehdellä katso kohta HuTagin pieni pöytälukija,
 4. lukemalla erityinen tunnistinnumerotiedosto,
 5. lukemalla tunnistintiedot excelillä tehdystä tiedostosta ja kohdistamalla se urheilijalle sarjan/lähtönumeron, lisenssinumeron tai nimen avulla,
 6. käyttämällä yleismanipulaattoria.

Harkitsen vielä erillisen lähtörekisteröinnin tekemistä väliaikalähtöihin, siinä pääteltäisiin urheilijan käyttämät tunnistimet heti lähtöviiksen heilahduksen jälkeen. Tässä olisi siis lukusilmukka sopivalla etäisyydellä lähdön jälkeen.

Erityinen tunnistinnumerotiedosto on tekstitiedosto (luotavissa vaikkapa excelillä), jossa on kolme saraketta puolipisteellä eroteltuina. Tämä tiedosto luetaan sitten sisään valikon EMIT ja muut tunnistimet toiminnolla Hegon tunnistetiedoston luenta. Kyllä se puree muihinkin kuin Hegon käyttämiin Emitin tunnistimiin.

Ensimmäinen sarake on kilpailijan lähtönumero ja toinen ja kolmas sitten ne kaksi tunnistimen numeroa.

Tuossa oikealla olevassa mallissa kaksi ensimmäistä riviä on race|resultin tyyliä, loput Emitin tyyliä. Tätä tiedostoa käytettäessä kisassa EI saa olla samannumeroisia kilpailijoita tai sitten sarjoja on rajattava pois atkiivista sarjoista ennen tiedoston lukemista.

1;HLBMU01;ZAIAP01;
2;HLBMU02;ZAIAP02;
3;23;79;
4;14;43;
5;28;41;
6;25;42;
7;47;68;
8;11;77;
9;16;22;

Ohjeen alkuun


Tunnistimen laskenta lähtönumerosta

EMIT ja muut tunnistimet-valikon kohdasta Tunnistimen laskenta lähtönumerosta löytyy sitten se suositeltavin tapa lisätä tunnistimien numerot urheilijoille. Tässä näytössä (kuva alempana oikealla) rastitaan ensin halutut sarjat ja urheilijoiden lähtönumeroväli.

Jos kyseessä on race|resultin tunnistimet, asetetaan täppä r|result format-kohtaan ja täytetään kirjaimien vakio-osa vasempaan laatikkoon.

Emit/Chronotrack-tunnistimilla ja tarranumeroita käytettäessä jätetään kirjainkentät (vasemmat laatikot) tyhjiksi.

Juokseva numerointiosuus annetaan oikeaan laatikkoon ja numerona annetaan ensimmäinen käyttöön tuleva numero. Numerona ei enää anneta mitään lukua joka lisätään tai vähennetään lähtönumeroon/sta. Uutta versiosta 9.0.5 alkaen on askel, näin päästään antamaan myös peräkkäiset tunnistinnumerot valitsemalla askeleeksi 2, normaalistihan se on 1 eli sama, jolla lähtönumerokin kasvaa.

Kilpailijalle, jonka numero on pienin annetussa numerovälissä, tulee tunnistimen numeroksi ensimmäinen annettu tunnistimen numero. Esimerkissä siis kilpailija numero 401 saa tunnistimen numerot 201 ja 401. Ja seuraava urheilija 402 saa sitten transponderit numeroilla 202 ja 402.

Mitään omaa offsetin laskentaa ei siis tarvitse. Tein niissä laskentavirheitä kiireessä ja totesin sen huonoksi tavaksi. Numerovälin antamalla voidaan myös kesken sarjan aloittaa uusi tunnistinsarja, helpottaa kun kasaan on haalittu paljon pieniä, erikseen numeroituja tunnistinsarjoja.

Nappi Muuta numeroväliin kuuluvilla rastittuissa sarjoissa päivittää sitten tunnistimien numerot valittujen sarjojen urheilijoille annettuun kilpailijan loppulähtönumeroon asti. Jos sarjassa olisi urheilijoita suuremmilla numeroille, heille ei tunnistinnumeroita lasketa.

Ohjeen alkuun


Epäsuora tunnisteiden haku

Epäsuora tunnisteiden haku tarkoittaa sellaista hakua, jossa ExTime hakee lukijalaitteelta tullutta tunnisteen numeroa annetun csv-tiedoston toisesta sarakkeesta (B). Haku on nopea, koska ExTime on jo järjestänyt tiedoston omaan muistiinsa B-sarakkeen mukaiseen järjestykseen samalla kun se tarkistaa csv-tiedoston oikeellisuuden. Jos ja kun tunnistimen numero löytyy, ExTime ottaa csv-tiedoston samalta riviltä A-sarakkeelta löytyvän tarranumeron ja hakee sitä urheilijoiden tiedoista kuin se olisi tunnistimen numero ja nyt löytynyt on se kohdeurheilija, joka saa ajan.

Tunnistimien laskenta lähtönumerosta-näytöllä voidaan ottaa käyttöön epäsuora tunnistimien haku ja antaa laitevalmistajan Excel-tiedoston täydellinen nimi. Ja käytössä on nimenomaan excelin csv-tiedosto, ei xls. Napilla CSV-tiedoston valinta haetaan tiedoston nimi paikalleen. Samalla ExTime tarkistaa, että tiedosto on kelvollinen eikä sisällä samoja numeroita usealla rivillä. Virheistä tulee ilmoitus, OK-tapauksessa nähdään, montako tunnistinta on käytössä. Tämän tiedoston on oltava siis sillä PC:llä, joka lukee tunnistimen lukijoita.

Sinun tulee sitten vain laittaa täppä kohtaan Tunnisteet haetaan CSV-listasta tarranumeron perusteella ja liittää ne tarranumerot urheilijoille kuten yllä oli kerrottu. Ja tietystikään r|result format ei saa olla rastittuna, koska tarranumerohan on pelkkää numeerista tietoa. Tarranumeroita saa puuttua välistä, mutta silloin pitää käsin syöttää väliin jäävän numeron kohdalle oikea. Oikea apa puuttuvan tunnistimen tapauksessa on asettaa tiedoston viimeiselle tunnistimelle uusi tarranumero, se kadonneen tunnistimen tarranumero ja pitää tarranumerosarja eheänä yhdestä viiteensataan tai 1 - 499.

Tuossa oikealla on excelin kuvaa käytettävästä (race|resultin) tunnistinnumero tiedostosta. Kuvasta näkyy. että urheilijalle numero 431 tulee siis tarranumeron 231 tagi NNMFT33 (urheilijalla tarkoitan esimerkkikuvassa hiukan ylempänä ollutta tilannetta).

Tämän epäsuoran tiedoston käytöllä on muutamia etuja puolellaan.

 • Ensiksikin käyttö on helppoa, tarvitsee käsitellä vain tarroilla näkyviä numeroita ja ne voidaan siis myös tulostaa lähtölistoihinkin.
 • Toiseksi tunnistintiedostoa ei tarvitse muokata kisojen välillä, ainoastaan jos tunnistimia hankitaan lisää tai niitä katoaa, tiedostoon tehdään vastaavat muutokset.
 • Tarrat on helppo uudistaa, jos ne käytössä hiukan rapistuvat.
 • Ja lopuksi itse tunnistimen numerolla ei ole pituusrajoituksia. Tarranumerot ovat aina alle 1000.

Kisatapahtumien välillä ei tarvitse epäsuoraa tunnistusta erikseen ottaa käyttöön, se pysyy käytössä niin kauan, kunnes se erikseen tällä näytöllä tai asetusarvojen tunnisteiden käyttö välilehdellä otetaan pois käytöstä.

Excelillä tehdyn tiedoston sisäänluvusta ja kohdistuksesta on selostettu mm. KILMOn käytön yhteydessä. Yleismanipulaattorin käytöstä löytyy ihan oma ohjeensakin.

Ohjeen alkuun


Vain lähteneiden urheilijoiden tunnistimet

Kohta Käsitellään vain startanneiden urheilijoiden tunnistintapahtumat on erityisesti ahtaaseen kilpailupaikkaan, esim luistelustadion, suunnattu piirre. Kun tämä piirre on rastittu käyttöön, ExTime toimii seuraavasti:

 1. kun kilpailijalle merkitään todellinen starttiaika (lähtöviiksi, sprintin startti, yhteislähtö, ratakisan lähtö) hänen tunnistimensa numerot siirretään haettavien tunnistimien joukkoon
 2. kun kilpailija saa maaliajan, hänen tunnistimensa poistetaan haettavista
 3. tunnistimia haetaan vain näistä 'matkallaolijoiden tunnistimien joukosta'
 4. muutokset menevät myös verkossa eteenpäin.

Huomaa siis, että lähtötapahtuma täytyy olla, ei riitä, että urheilijalla on lähtöaika tai että sitä muutetaan käsin urheilijan tiedoissa. Kun urheilija on yllä olevan kohdan yksi mukaisen tapahtuman kohteena, vain silloin tunnistin lisätään matkallaolevien listaan.

Koska poikkeuksia kuitenkin tapahtuu, ExTimeen on lisätty myös käsin tehtäviä lisäys/poistomahdollisuuksia tuohon listaan.

Yksi, nopeasti löydettävä paikka näkyy oikealla. Valitaan kuvan vasemman reunan alaosasta haluttu sarja ja merkataan sen kaikki urheilijat lähteneiksi napilla Sarja lähteneeksi.

Kun napilla Listaa lähteneet listataan lähteneiden urheilijoiden nimet napin alapuoliseen listaan, siitä voidaan valita haluttu/halutut ja poistaa sitten vaikkapa keskeyttäneet urheilijat lähteneiden listalta napilla Poista valitut listalta.

Alempaa löytyy taas se, mistä oheinen ikkuna löytyy.

Yhden urheilijan merkkaus käy taas vaikkapa Sarjan tilanne-ikkunassa klikkaamalla urheilija aktiiviseksi ja sitten valitaan Urheilijakohtaiset toimenpiteet-valikosta joko kuvassa sinisellä merkattu lisääminen tai sitten sen alapuolelta Poista Haettavista tunnistimista komento.

Toinen tapa koko sarjan käsittelyyn kerralla löytyy samasta Sarjan tilanne-ikkunasta valitsemalla Sarjakohtaiset toimenpiteet-valikosta joko kuvassa sinisellä merkattu poistaminen tai sitten sen yläpuoleinen Haettaviin lisätään tämän sarjalaisten tagit temppu.


Outojen tapahtumien selvittely ja säätö

Oudot tunnistintapahtumat-näyttö löytyy valikosta Tapahtumat ja tunnistimet kohdasta Outojen tapahtumien selvittely ja säätö.

Tällä näytöllä hallinnoidaan, katsellaan ja korjaillaan Listalle menneitä tunnistintapahtumia. Yleensä siis sellaisia tapahtumia, joita vastaavaa tunnistinta ei löydy keneltäkään kilpailuun osallistuvalta urheilijalta tai kun tapahtuman automaattinen kohdistaminen ei onnistu, joko aikarajojen ylittämisen takia tai siksi, ettei tapahtumalle löydy sopivaa väliaikapistettä tai tapahtuma on muuten päätetty raportoida listalle.

Näytöllä hallitaan myös lähteneiden urheilijoiden tagejä.

Näytöllä voidaan myös etsiä kisan urheilijoista sopivaa lähtönumeron tai tunnistimen numeron avulla.

Samoin näytöllä voidan katsoa, keitä urheilijoita on juuri suorittamassa kisaansa, ns. aktiivisten haku, kun kohta Käsitellään vain startanneiden urheilijoiden tunnistimet on rastittuna. Jos rastitusta vaihdetaan, se vaikuttaa koko kilpailuun heti.

Jos näyttö on auki ja tapahtuu tunnistimen luku, jonka automaattinen käsittely ei onnistu, tapahtuma näkyy heti oikean puolen listassa. Näytön ollessa kiinni, tapahtuma menee ExTime-kansioon tiedostoon oudot.tagit.

Näytön toiminnot ovat, ensin tapahtumien uudelleen käsittelyyn liittyvät:

Ja sitten ne muut:

Ohjeen alkuun


Tunnistintapahtumien käsittelyn hienosäätö

Kun Oloksen Tykkikisoissa 2021 tuli istuttua kolme päivää tulospalveluautossa Kultiman Arin kanssa tuijotellen monitoreita, niin tulihan niitä kehitysideoita runsaasti. Yksi oli tarve outojen tunnistintapahtumien näkymisen hienosäädölle, pelkkä kolmijako listalle, ajanottoon tai roskiin ei ole aina riittävä. Tarvitaan myös vaihtoehto listalle JA ajanottoon samanaikaisesti sekä vielä mielellään ihan tapahtumakohtaisesti.

Hienosäätö tapahtuu oikealla olevan näytön avulla, se siis aukeaa napilla Hienosäädä tapahtumien käsittelyä.

Listalla ovat kaikki 33 tapahtumalajia, oli ne virheitä tai ei. Kukin tapahtumalaji on listattu siihen kiinnitetyllä värillä ja ne ovat tapahtuman käsittelysääntöjen mukaisessa järjestyksessä.

Säännöt ovat lyhyesti seuraavat:

 • Tapahtuma on virhetapahtuma, jos sen rivi alkaa !-merkillä (huutomerkki). OK-tapahtuma alkaa *-merkillä (tähti) ja ne sijoittuvat listan alaosaan. Säännön merkitys on lähinnä informatiivinen, ExTimen tapahtumakäsittelyyn tällä ei ole vaikutusta.
 • Tapahtuma tulee poikkeamalistalle, jos sen rivin toinen näkyvä merkki on (plus)+. (Miinus) - merkkiset tapahtumat jätetään pois listalta.
 • Jos tapahtumarivin kolmas näkyvä merkki on # (risuaita), tapahtumaa ei lähetetä ajanottonäyttöön. =-merkki (yhtäsuuri) kertoo sen, että tapahtuma tulee lisäksi (tai ainoastaan) ajanottonäyttöön.
 • Jos tapahtumarivin neljäs näkyvä merkki on B, tapahtuman sattuessa tulee windowsin äänimerkki. .-merkki (piste) kertoo taas sen, ettei kilautusta kuulu.

Listalta valittu rivi näkyy tällä värillä, muut siis tapahtumalle annetulla värikoodilla punainen, keltainen, vihreä tai harmaa (joka on oletus). Yläosan Tapahtumia-laatikossa näkyy kyseisten tapahtumien kokonaismäärä.

Valitun tapahtumalajin käsittelysääntöä voi muuttaa rastimalla vastaava käsittelysääntö ja valitsemalla väri. Lopuksi on kuitattava tehty muutos tähän yhteen sääntöön ja ennen näytön sulkemista talletettava muutokset seuraavaa ExTimen käynnistyskertaa varten.

Ohjeen alkuun


EMITin tunnisteiden lukijan monitori

Tunnisteiden lukijan monitorissa on mahdollisuus antaa enemmän komentoja kuin tavallisen ajanottokellon monitorissa. Ja nyt puhun EMITin monitorista, sillä sen laitteen tunnen tunnistinlukijoista toistaiseksi parhaiten.

ECB-monitorin avulla voidaan siis ohjata tunnisteiden lukulaitetta mm:

Monitorissa tapahtumaa voidaan katsoa sekä ascii- että hex-esitystavassa. Ascii-esitystavassa sanoman alun STX ja lopun ETX, CR ja LF on poistettu sekä kenttien välissä oleva TAB-merkki on korvattu puolipisteellä (;). Sanoman yläpuolella olevasta HEX-esitysmuodosta näkyy, että STX on 02, ETX on 03 ja sanoman lopussa on aina CR ja LF. 09 on sitten se kenttien välissä oleva TAB-merkki.

Kun ascii-esitysmuodossa olevaa tapahtumaa klikkaa, ExTime näyttää vasemmassa reunassa tapahtuman kentät omissa ruuduissaan. N-alkuinen kenttä on tagin numero, M-alkuinen tapahtuman numero, E-alkuinen kelloaika jne.

Tapahtuman katkeaminen ikkunan rivillä johtuu valitsemastani tavasta olla käsittelemättä laitteella saapuvaa dataa. Tässä monitori-ikkunassa jokainen yhdellä lukukäskyllä saatu tieto on omalla rivillään. Kahdelle tai useammalle riville jakaantunut tapahtuma tarkoittaa, että tapahtuman hakemiseksi lukijalta on tarvittu useampi lukukäsky, niiden välissä on tapahtunut timeout, lukija ei ole vastannut tarpeeksi nopeasti ExTimen mielestä. (EMIT-ECB-laitteella lukemisen timeout-arvona käytän 30 millisekuntia, liikennöintinopeus sarjaportissa on 9600 baudia.)

Port status kentästä näkyy, että kuvan lukijaan ollaan kiinni COM1: portin kautta sarjakaapelilla.

WEB-yhteydessä laitteeseen ollaan yhteydessä GPRS:n ja HTTP:n avulla, data tulee Norjasta EMITin palvelimelta, jonne lukija sen lähettää GPRS:n avulla. Tällä tavalla hoidimme Lempäälän 2017 Hopeasomman 13 maastossa olevan väliaikapisteen kuuntelun. Tässä tapauksessa Port status-kentässä olisi Norjan palvelimen osoite ja porttina 80.

Langoitetulla yhteydellä portti olisi jotakin 192.168.2.3 ja portti jokin Korenixille/Moxalle asetettu portti 3351..

Näytön nappien toiminnat ovat lyhyesti kuvattuna seuraavat:

Q From
Rakentaa komennon, joka pyytää lukijalta kentässä Trans # olevasta tapahtumanumerosta alkaen tapahtumat, niin monta kuin niitä on. Varoitus, saattaa tulla paljon. Komento lähtee vasta napin Send painalluksella, pätee muihinkin komentoihin.
Q This
Rakentaa komennon, joka pyytää lukijalta kentässä Trans # olevan tapahtumanumeron tapahtuman, vain yksi tapahtuma tulee.
Q This x times
Rakentaa komennon, joka pyytää lukijalta kentässä Trans # olevasta tapahtumanumerosta (kuvassa 1142) alkaen tapahtumia seuraavassa kentässä annetun määrän, yksi kerrallaan automaattisesti. Lähettää rakennetun komennon, sitten vähentää laskurikenttää yhdellä ja jos se on vielä nollaa suurempi, kasvattaa Trans #-ruudussa olevaa tapahtumanumeroa yhdellä. Toistaa tätä kunnes laskuri on mennyt nollaksi. Tätä komentoa suositan käytettäväksi, jos lukijan tapahtumia halutaan jälkeenpäin tarkastella. Oheisessa esimerkissä näkyy tilanne, jossa on pyydetty 5 tapahtumaa alkaen tapahtumasta 123, ensimmäinen saapunut on valittu.
Q All
Rakentaa komennon, joka pyytää lukijalta kaikki tapahtumat, niin monta kuin niitä on. Varoitus, niitä saattaa tulla paljon.
Q Today
Rakentaa komennon, joka pyytää lukijalta kaikki tämän päivän tapahtumat, niin monta kuin niitä on. Varoitus, saattaa tulla paljon.
Send
Lähettää yläpuolella olevassa ruudussa olevan komennon lukijalle. Komento alkaa yleensä /-viivalla. Voit editoida komentoa käsin tai kirjoittaa ihan oman, jos tunnet laitteen sielunelämää. Esimerkiksi komento /CD73 vaihtaa lukijan koodin numeroksi 73, tuossa esimerkissähän se on 71 (Postcode).
Clear list above
Tyhjää napin yläpuolella olevan tapahtumaliikenneikkunan.
Clear this ECB unit for new race
Lähettää komennon, joka tyhjää ECB/ETS-laitteen muistin tagitapahtumista. Kysyy varmistuskysymyksen ennen komennon lähettämistä, joten pääset peruuttaman vahingossa alkaneen laitteen nollauksen.
Set this ECB unit to run same time as PC
Lähettää PC:n kelloajan ECB/ETS-laitteelle, komento lähtee tasasekunnilla.

Ohjeen alkuun


race|resultin laitteen monitori

Kuten ECB:n ja Mylapsin tunnisteiden lukijan monitoreissa on myös race|resultin monitorissa mahdollisuus antaa laitteelle komentoja. rr-monitorin avulla voidaan siis

Näytön nappien toiminnat ovat lyhyesti kuvattuna seuraavat, laitteen käynnistyessä on syytä lähettää komennot , jotka on numeroitu 1. , 2. ja 3. :

Tyhjää yläpuolen lista
Tyhjää napin yläpuolella olevan tapahtumaliikenneikkunan.
Aseta laite PC:n aikaan
Rakentaa ja lähettää komennon, joka asettaa PC:n käymän ajan laitteen ajaksi.
Kysy tapahtumamäärä
Rakentaa ja lähettää komennon, joka kysyy lukijan tapahtumamäärän.
Tapahtumat väliltä
Rakentaa ja lähettää komennon, joka pyytää lukijalta napin alapuolella annettujen alku- ja loppunumeroiden väliset tapahtumat. Varoitus, saattaa tulla paljon.
Kysy tilatiedot
Rakentaa ja lähettää komennon, joka pyytää lukijalta tilanneraportin.
Kysy aika
Rakentaa ja lähettää komennon, joka pyytää lukijalta aikaleiman.
Pingaa laitetta
Rakentaa ja lähettää PING-komennon.
Lähetä komento
Lähettää alapuolella olevassa ruudussa olevan komennon lukijalle. Komentoon lisätään automaattisesti CR-LF pari.
1. Protokolla 1.9
Lähettää komennon, joka asettaa laitteen käyttämäksi protokollaksi 1.9.
2. Aktiivilähetys
Lähettää komennon, joka jälkeen laite lähettää automaattisesti uudet lukutapahtumat ExTimelle. Jos etupuolen Kaikki on rastittu, laite lähettää komennon saatuaan kaikki siihen mennessä luetut taginumerot (mahdollisesti uudelleen).
3. Aloita
Lähettää komennon, joka asettaa laitteen lukutilaan.
4. Lopeta
Lähettää komennon, joka lopettaa lukutilan.

Monitorissa tapahtumaa voidaan katsoa sekä ascii- että hex-esitystavassa. Kun tapahtumariviä klikataan hiirellä, ExTime näyttää sen kentät erillisissä ruuduissa. Kaikkia erikoiskomentoja en lähtenyt koodaamaan, vain yleisimmät (ja tarpeellisimmat), lisätietoa komennoista löytyy race|resultin webbi-sivuita.

Tapahtuman katkeaminen tai usean yhdistymien ikkunan rivillä johtuu valitsemastani tavasta olla käsittelemättä laitteella saapuvaa dataa. Tässä monitori-ikkunassa jokainen yhdellä lukukäskyllä saatu tieto on omalla rivillään. Kahdelle tai useammalle riville jakaantunut tapahtuma tarkoittaa, että tapahtuman hakemiseksi lukijalta on tarvittu useampi lukukäsky.

Race|resultin manuaalit löytyvät netistä, 6.3.2017 tästä linkistä löytyy mm. luvallisten käskyjen kuvaukset.

Ohjeen alkuun


Sirit INfinity 510 monitori

Siritin lukija (lisätty heinäkuussa 2023 ExTimeen) avataan ExTimen käyttöön ihan normaalisti Ajanotto / Ulkoiset laitteet valikosta. Muista laitteista Sirit poikkeaa siinä, että sen liityntä portti on vakio (50008) ja lisäksi se varaa toisenkin portin (50007) komentojen lähettämiseen. IP-osoitteensa se ottaa käytettävältä DNS-palvelimelta, mutta voi sen konffata kiinteäksikin. ExTime avaa molemmat portit automaattisesti.

Siritin lukijan monitori kuuntelee ja listaa molempia (tapahtumia ja komentoja) portteja ja komentoportin kautta on mahdollisuus antaa laitteelle komentoja. Ja ihan alussa on monitorin avulla ilmoitettava lukijalle, millaisia tapahtumia (eventtejä) sen halutaan lähettävän ExTimelle. En vielä tehnyt siitä automaattista 'jatka kuten ennenkin'-toimintoa. ExTime kyllä aukaisee monitorin automaattisesti, kun lukijalta tulee yhteyden numero, johon sitten jatkossa eventit/tapahtumat kytketään. Oheislukemisena kannattaa käyttää manuaalia "INfinity 510 Protocol Reference Guide V3.0 October 7, 2009". Myöskään automaattista kisa-aikaan asetusta ei vielä tehdä vaikka ko. kohta olisikin lukijalla rastittuna.

Lukijan avauksessa saadaan yhteyden numero. Se näkyy monitorissa vasemmalla keskellä ruudussa Id of Connection. Ja lukijan nimi (Sirit) ilmestyy ExTime-näytön ikoni riville. Sitä hiiren oikealla napilla klikkaamalla päästään säätämään laitteen asetuksia ja avaamaan/sulkemaan laitteen monitori (kuva alempana).

Siritin monitori kykenee ensimmäisessä julkitulossaan (versio 10.5.2):

Monitorin nappien toiminnat ovat lyhyesti kuvattuna seuraavat

Clear list above
Tyhjää napin yläpuolella olevan tapahtumaliikenneikkunan.
Set Sirit time to racetime
Rakentaa ja lähettää komennon, joka asettaa voimassaolevan kisa-ajan ajan laitteen ajaksi.
Set Arrive Event
Asettaa lukijan lähettämään eventin, kun tagi saapuu antennikenttään.
Kill Arrive Event
Poistaa raportoinnin tagin saapumisesta antennikenttään.
Set Depart Event
Asettaa lukijan lähettämään eventin, kun tagi poistuu antennikentästä.
Kill Depart Event
Poistaa raportoinnin tagin poistumisesta antennikentästä.
Set Both Events
Asettaa lukijan lähettämään eventin, molemmista tagitapahtumista.
Kill Both Events
Poistaa raportoinnin molemmista tagitapahtumista.
Query Tag DB
Rakentaa ja lähettää komennon, joka pyytää lukijalta luettelon tagitapahtumista. Jos aikaikkuna (Time Window) on määritelty, listataan vain aikaikkunaan kuuluvat luennat, muuten kaikki. Vasemmalla on aikaisin kelpaava ja oikealla viimeisin kelpaava aika. Molempia aikoja (first, last) verrataan aikaikkunaan, jos se poikkeaa nollasta. Muista antaa lukijalle komento raportoida myös aika, katso ohjetta em. manuaalista sivulta 32 (tag.reporting.taglist_fields=tag_id time).
Purge Tag DB
Rakentaa ja lähettää komennon, joka tyhjää lukijan sisäisen luettelon tagitapahtumista.
Query Status
Kysyy lukijan tilanteen.
Query Temperature
Kysyy lukijan lämpötilan.
Query Time
Rakentaa ja lähettää komennon, joka pyytää lukijalta aikaleiman.
Ping
Kysyy lukijalta, onko se vielä elossa.
Query running config
Kysyy lukijalta voimassa olevan konfiguraation tiedot. Vastaus on pitkä litania. (Katso lisää em. manuaali)
Curret profile
Kysyy lukijalta käytössä olevan profiilin. (Katso lisää em. manuaali sivu 13, mitä profiilissa määritetään)
Curret operating mode
Kysyy lukijalta, mikä on käyttötila (active, standby, polled). (Katso lisää em. manuaali, sivu 23.)
Send
Lähettää napin vasemalla puolella olevassa ruudussa olevan komennon lukijalle. Komentoon lisätään automaattisesti CR-LF pari.

Monitorissa tapahtumaa voidaan katsoa sekä ascii- että hex-esitystavassa. Kaikkia erikoiskomentoja en lähtenyt koodaamaan, vain yleisimmät (ja tarpeellisimmat), toivomuksia saa esittää.

Kun tapahtumalistauksen riviä klikataan (rivi tulee siniseksi), se kopioituu samaan kellolokiin kuin lukijan lähettämät eventit. Ja vaikka lukijan asetuksissa ei olisi lokin tekemistä rastittu.

Yllä näkyy testeissä tekemiäni komentojen vastauksia. Viimeksi lähetetyn komennon vastaus näkyy ylimpänä. Vastaukset ylimmästä alimpaan ovat:

 1. Lämpötilan kysyminen (modem.diag.current_temperature), oli 57.
 2. Kelloajan kysyminen, aika oli 23:27:56 ja osia.
 3. Tilanteen kysyminen, vastaus jaettu kahdelle riville
 4. Tapahtumien rekisteröinnin tilan kysyminen, yhteydessä 23 vain saapuminen
 5. Normaali tagin havaitseminen, tagin numero oli 18 481 757 ja aika 23.22.07.442.
 6. Normaali tagin havaitseminen, sama tagi, aika 20 minuuttia aikaisemmin.
 7. Käyttötila, operating mode, oli active
 8. Lämpötilan kysyminen, oli testin alkuvaiheissa vain 43.
 9. Kelloajan kysyminen testin alussa, alkoi 22:50:51 ja osia.
 10. alin ok on vastaus ihan alussa annettuun komentoon Set Arrive Event.

Viimeiseksi lähetetty komento näkyy Command to send-ruudussa, eli sen uudelleen lähetys (samanlaisena tai muokattuna) on helppoa.

Lisää asiaa tuosta taginumerosta 18 481 757. Se tulee hexadesimaaliarvosta 0x011A025D, joka näkyy Siritin lähettämässä sanomassa. Numerolapussa oli kuitenkin numero 605 ja sama numero 605 oli kirjattu urheilijalle tunnistimen numeroksi. Miten tämä hoidetaan, jotta ExTime löytää oikean urheilijan?

Asian ratkaisemiseksi tarvitaan lukijakohtaista säätöä. ExTimelle ilmoitetaan, että näitä RFID-tunnistimia käytettäessä tagin numerosta 0x011A025D käytetään vain kaksi tavua eli neljää viimeistä hexamerkkiä 025D. Ja kas, se onkin kymmenjärjestelmässä luku 605. Monitorissa on alue Encoding properties, jossa kenttään Taglength in Bytes on siis laitettava 2, kun näitä RFID-tunnistimia käytetään.

Toinen vastaava tapaus oli Porissa käytössä oleva kenkään laitettava RFID-tunniste. Sen takana oli printattuna numero 0328 ja sen Sirit ilmoitti rivillä

event.tag.arrive tag_id=0x000000000000000000000328, first=2023-07-31T00:12:10.292, antenna=1

Oletuksena tuosta hexa-luvun (0x0328) käännöstä 10-järjestelmään tulee taginumeroksi 808 (= 3*256 + 2*16 + 8). Urheilijalla oli tietystikin taginumerona RFID-tarraan printattu 328. Entäs nyt? Teemu tietää. ExTimelle ilmoitetaan, että näissä tarroissa koodaus on BCD. Jokainen hexamerkki on siis suoraan 10-järjestelmän numero.

Kolmas monimutkainen RFID-numero näkyy monitorissa näin:

event.tag.arrive tag_id=0x0000000000006C1000000000, first=2023-09-11T21:52:56.681, antenna=1

Tuo keskellä 24 merkin mittaista hexa-lukujonoa oleva ..06C10.. oli RFID:ssä, jonka takana on printattuna 1729. Perusasetuksilla tuosta tag_id:stä tulee 118815975276544 ja jotta tuosta 6C1 saataisiin 1729 on lopusta poistettava 9 hexamerkin verran nollia. Monitorissa on alue Encoding properties, jossa kenttään Nibbles to shift on siis laitettava 9, kun näitä RFID-tunnistimia käytetään.

Ja kun lukijan ominaisuuksissa oli rastittuna kohta Kellon tapahtumista tehdään loki, niin kaikki luetut sirutapahtumat löytyvät tiedostosta kelloloki_VVVVKKPP.log. Tiedosto menee samaan kansioon, jossa itse ExTime.exe ja extime.ini ovat.

Ohjeen alkuun


HuTagin pienen pöytälukijan monitori (Tagga)

Marraskuussa 2023 työpöydälleni ilmestyi tosi pieni USB-kaapelilla tietokoneeseen kytkettävä HuTagin lukija, hinnaltaan muutamia satasia. Toteutin laitteelle oman monitorinsa ja laite kytketään ExTimeen aivan kuten muutkin lukijat valikon Ajanotto / Ulkoiset laitteet kautta. Laitteen nimenä on Hutag Tagga HTRW-01. Ja vaikka laite on kiinni USB-kaapelilla, niin laitteen mukana tuleva ajuri tulkitsee USB:n normaaliksi sarjaportiksi, joten laite kytketään COM-porttiin, siihen, joka ilmestyy porttivalikoimaan kun laite laitetaan kiinni PC-koneeseen.

Alempana näkyy sitten kaksi kuvaa, vasemmalla Tagga-monitorin kuva, kun RFID-tunnistinta on muutaman kerran näytetty lukijalle. Siinä näkyy, että ExTime käy noin puolen sekunnin välein (Polling interval 600 ms) kysymässä lukijalta, onko Viljoo näkyny. Ja isommassa listassa näkyy lukijan lähettämät viestit ja kun niistä yhtä on klikattu, näkyy pienemmässä listassa, mitä annetuilla numeron muokkausasetuksilla saadaan sirunumeroksi. Viimeisin (hex 211) on siis 529 ja 386 tulee taas hex-arvosta 182. Siinä välissä näkyvä numerosarja 0400001000 on ihan toista RFID-sarjaa, siitä käsitellään vain 4 viimeistä hexa-merkkiä ja se tulkitaan suoraan BCD-luvuksi 1000. Testeissä tämä osoittautui aina erikseen tutkittavaksi asiaksi, onneksi Teemulla, Ristolla ja Jorilla on paljon eri tavalla koodattuja RFID-siruja.

Alla oikealla näkyy sitten tilanne, kun urheilijan tietoikkunassa on rastittu kohta Käytä sirulukijaa. Ikkunan aukiollessa tehdyn kahden luennan tuloksena saadut sirunumerot ilmestyvät urheilijan tunniste-kenttiin.

Jotta laitetta voidaan ExTimen kanssa käyttää, pitää ensin tehdä kaksi asiaa.

 1. Laitteen ajuri pitää asentaa. Ajurien asennus exe tulee laitteen mukana, koko vaatimattomat 7 megaa.
 2. Laitevalmistajan DLL-kirjasto (Basic.dll) tulee kopioida samaan kansioon, missä ExTime.exe on, kirjaston koko on sentään alle 300 kilotavua.
ExTime varoittaa kyllä, jos kirjastoa ei löydy.

Ohjeen alkuun


Joulukuun 2012 & 2014, 2015, 2016 täsmennyksiä

Suomen Cupin kokemusten myötä täydensin ExTimen piirteitä tekemällä valmiin mokkulan Hegon tunnistetiedon lukemista varten, löytyy valikon EMIT ja muut tunnistimet kohdasta Hegon tunnistetiedoston luenta. Ihan oikealla on esimerkkkiä Hegon tagfil.txt-tiedostosta, rivejä jossa lähtönumero ja tälle tulevat tunnistinparin numerot. Yksi lähtönumero ei siis saa kisassa esiintyä kuin vain yhden kerran.

Toinen täsmennys tuli tunnistetietojen poistoon, tämä on tarpeen varsinkin sprinttikisoissa, joissa sama urheilija tekee monta eri suoritusta. Samoin pitkässä kisassa, jossa on paljon urheilijoita ja tunnisteita joudutaan kierrättämään, on hyvä, että jo käytetyt tunnistetiedot saadaan kisasuorituksensa tehneiltä urheilijoita pois. Tähän saman numeron toistumisongelmaan puree myös ExTimen mahdollisuus rajata aktiivisia sarjoja. (Ajanotto/ Rajaa aktiivisia sarjoja).

EMIT ja muut tunnistimet-valikkoon on lisätty toiminto Nollaa tunnistetiedot, josta voidaan valita joko kaikkien sarjojen tai vain yhden sarjan tunnistetietojen tyhjäys.

FIS-sprintin alkuerien muodostamisen ikkunaan on tullut yksi valintarasti lisää, Poista tunnistetiedot. Tämä poistaa tunnistimien tiedot päättyneestä karsintasarjasta.

Kesän 2015 täsmennys.

Tunnistintieto voidaan myös kopioida lähtönumerosta ExTimen manipulaattorin avulla. Tämä tehdään Yleismanipulaattorilla seuraavien vaiheiden kautta

 1. Muutettavat kilpailijat valitaan esimerkiksi lähtönumeron avulla, Valittu tieto tähän-napilla ja napin yläpuolelle asetetaan pienin ja alapuolelle suurin numero.
 2. Painetaan nappia Hae alaosan listaan...
 3. Valitaan tietolistan alaosasta joko Tunniste(EMIT/..) tai Tunniste 2 ja asetetaan se napilla Muutettava tieto muutettavaksi tiedoksi
 4. Valitaan tietolistasta Kilpailijan numero ja otetaan se kopioitavaksi tiedoksi napilla Ota kopioitava tieto
 5. Kopioidaan lähtönumero tunnistin kenttään napilla Aseta tieto annetuksi, ja kerrotaan ExTimelle, että muutos tehdään kaikille listalla olevilla.

Toki manipulaattorilla voi tehdä paljon muutakin. Ja kaikista parhaiten tunnistenumeron asetus urheilijalle menee Tunnisteiden laskenta lähtönumerosta avulla.

Ohjeen alkuun


Omatoiminen ajanotto

Omatoimisella ajanotolla tarkoitan sellaista kilpailun läpivientiä, jossa kilpailijat (kuntoilijat) ovat itse vastuussa omasta ajanotostaan. Muoto sopinee erityisesti hölkkä-, harjoitus- ja muihin massakilpailuihin, joissa ei kilpailla ihan veren maku suussa.

Jokaiselle kilpailijalle annetaan kilpailunumeron lisäksi tagi (RFID-tarra), joka on liimattu kilpailun kannalta sopivaan alustaan, muovikorttiin, aseen tukkiin, yms. helposti lähelle lukijalaitetta työnnettävään pintaan. Seuran omissa kilpailuissa jokaisella voi olla pysyvästi oma taginsä ja massakisoissa tagistä jää omanlaisensa kilpailun muistoesine.

Lähdön tapahduttua kilpailija itse lukaisee taginsa lukijalaitteessa, jolloin ajanotto alkaa. Lukija on määritetty ExTime-asetuksissa lähtöpaikaksi.

Väliaikapisteeseen, ammuntapaikalle saavuttua, kilpailija lukaisee taas taginsä lukijassa. Väliaikapisteitä voi olla useita, esimerkiksi ammunnan/arvoinnin alku ja lopetus.

Maalissa kilpailija lukee taas oman taginsa ja saa loppuajan. Vaihtoehtona on tietysti, että maalin toimitsijat ottavat loppuajat valokennolla/painonapilla ja kilpailijoiden tagit kerätään pois maaliintulojärjestyksessä ja niiden avulla kohdistetaan aika ja henkilö.

Ohjeen alkuun


Tunnisteiden verkkoluennan määritys

FEIGin CPR50-lukijat voidaan sijoittaa suoraan tulospalveluverkkoon antamalla niille omat IP-osoitteet sekä asettamalla lukija ns. notification tilaan. Tässä tilassa lukija lähettää lukemansa tagin sarjanumeroon määritettyyn IP-osoitteeseen (esimerkissä 192.168.10.11) ja porttiin (esimerkissä 20001). Tässä IP-osoitteessa 192.168.10.11 olevassa työasemassa pyörivä ExTime-ohjelma asetetaan kuuntelemaan tätä porttia. Lisäksi määritetään lukijalle sen lähettämään tapahtumaan liittyvä kanavatunnus sekä tieto siitä, käytetäänkö lukijalta aikaa vai ei.

Huom ! Aika ei ole lukijan lukuhetken aika, vaan se aika, jolloin taginumerosanoma saavuttaa ExTime-ohjelman.

Kanavatunnus on ExTimessä ulkoisen kellon sanomaan liitettävä yhden merkin mittainen tunnus, jolla erotetaan lähdössä, maalissa, väliaikapisteissä ja kierroslaskennassa olevat kellot ja nyt myös lukulaitteet toisistaan.

Nämä määritykset tehdään valikon Ajanotto/Verkko-kautta välilehden Tunnisteiden luenta avulla. Samalla näytöllä myös käynnistetään ja pysäytetään tunnisteiden lukeminen.

Oikean puolen esimerkissä ExTime pyörii koneessa, jossa on kaksi verkkokorttia, ylemmän IP-osoite on 192.168.10.11, tässä sisäverkossa ovat tagi-lukijat kiinni. Toisen verkkokortin IP-osoite taas on 192.168.100.48, se on taas yhteydessä ulkomaailmaan. Yhdellä verkkokortilla kyllä pärjää, minulla nyt on tarvetta vähän kokeiluihinkin.

Lukijoiden kuuntelua ei ole vielä aloitettu, koska nappi Aloita vastaanottaminen on vielä käytettävissä. Aloitus tapahtuu automaattisesti, jos luku oli edellisellä kerralla jätetty päälle.

Esimerkissä on mukana kolme lukijaa, IP-osoitteet näkyvät ikkunan vasemmassa reunassa ja valitun lukijan tiedot näkyvät ylimpänä:

 • Aika tulee ja
 • ajan tunnuksena on A (lähdössä oleva kello), tästä merkistä käytän sanontaa aikakanava (katso myös Jokeriaikakanava)
Ikkunan oikean puolen painonapit tekevät seuraavaa:
 • Lisää tämä IP lisää yläosan IP-osoitteen lukijoiden joukkoon.
 • Muuta ajan käsittelyä vaihtaa ajan tunnuksen ja käsittelyn tiedot.
 • INI:iin talletus kirjoittaa muutokset talteen
 • Näytä lähettäjät näyttää tämän hetken voimassa olevat määritykset vasemman puolen listaan. Valitsemalla listasta yksi, sen tarkemmat tiedot näkyvät yläosassa.
 • Siivoa tyhjää em. listan
 • Testaa-nappia käytetään kun halutaan tietää uuden lukijan IP-osoite, lukutapahtuma tuo sitten IP-osoitteen näkyviin.

Esimerkin listassa näkyy yhden lukutapahtuman tiedot, ilman että Testaa-nappia on käytetty. Lukijaan osoitteessa (IP:) 192.168.10.10 on samanaikaisesti työnnetty kaksi tagiä, numerot (UID =) EEB05C46 ja 046F6509F80180.

Kun tämä Tunnisteiden luennan määritysikkuna on auki, menevät kaikki lukutapahtumat tämän ikkunan näyttöön. Ikkunan sulkemisen jälkeen lukutulokset käsitellään sitten ajanottotapahtumina ExTimen pääikkunassa.

Ohjeen alkuun


Ilmoittautuminen tunnistimilla

Versiossa 7.4.2 ExTimen ilmoittautumisten käsittely täydentyi uudella toiminnolla, joka löytyy valikon kohdasta Ilmoittautumiset/Tunnisteilla ilmoittautuminen.

Tässä toiminnossa ilmoittautuminen tapahtuu seuraavassa toimintojärjestyksessä:

 1. Alussa on käynnistettävä tunnisteiden luenta ja määritettävä tunnistenumerotiedoston polku ja nimi.
 2. Kilpailijan tunniste luetetaan lukulaitteella.
 3. ExTime hakee tunnistenumeroa excelin csv-tiedostosta (linkkitiedosto), jossa on myös kilpailijan lisenssinumero. Jos virallista lisenssinumeroa ei ole, voidaan tilalla käyttää seuran omaa (katso oman lisenssitiedoston käyttö)
 4. Kilpailija haetaan lisenssitiedostosta ja näytetään ruutuun.
 5. Jos rasti Ota mukaan automaattisesti on rastittu, kilpailija liitetään mukaan kisaan. Muussa tapauksessa lisäys tapahtuu napin Ota mukaan-painalluksella.
 6. Jos sama lisenssinumero löytyy jo kilpailusta, siitä saadaan ilmoitus.

Toiminnon edellytyksenä on siis erillisen lisenssi/tunnistetiedon hallinta excelissä, ExTime käyttää siitä csv-muotoon talletettua tiedostoa. Tämän tiedoston nimi annetaan ExTimelle ini-tiedostossa. Helpoimmin määritys tehdään ilmoittautumisnäytön vasemman alakulman napilla Määritä tunnistetiedosto.

Tietysti myös tunnisteiden luennan tulee olla käynnistettynä. Tästähän oli jo yllä ohjeita kohdassa Tunnisteiden verkkoluennan määritys. Jos ExTime käynnistetään kun tunnisteiden lukua on käytetty, eikä sitä ole pysäytetty, saadaan ohjelman alussa oheinen muistutus luennan päällä olemisesta.

Ja oikealla sitten esimerkkikuva, kun kilpailuun on ilmoitettu tunnisteen numero 1C9DA6D3 haltija Simo.

ExTime painaa onnistuneen tunnisteen luvun jälkeen automaattisesti nappeja Hae Tunnistetta ja Ota mukaan. Lisäksi ExTime päätteli sarjaksi M16 lisenssitiedostossa olevan Simon syntymävuoden ja sukupuolen mukaan ja tarkisti, ettei lisenssiä 30710483 ole kellään muulla kisaan jo ilmoitetulla kilpailijalla.

Sujuvaa vai ?

Ohjeen alkuun


Tunnisteiden kirjanpito

Käytettävissä olevista tunnistimista on siis pidettävä kirjaa, jos sen avulla aiotaan ilmoittaa kilpailija mukaan kisaan. Tämä kirjanpitotiedosto on annettava ExTimen tietoon tuon Määritä tunnistetiedosto-napin avulla. Tiedoston malli on tuossa oikealla, se alkaa E-kirjaimella, jota seuraa kilpailijan lisenssinumero ja puolipisteen jälkeen seuraa tunnistimen numero sekä mahdollinen toinenkin tunnistin. Tiedoston käsittely on helppoa Excelissä, kunhan vain aina muistaa tallentaa sen csv-muotoiseksi tiedostoksi.
E30700189;1847;
E30710153;1450;
E30710483;1C9DA6D3;
E30784370;1611;
E30793015;1427;
E30798612;95;
E30818107;1776;

Mutta Excelinkään käyttö ei ole pakollista. Tein ExTimeen myös käytettyjen tunnisteiden hallintaa varten uuden toiminnon. Se löytyy valikosta Uudet piirteet/Tunnisteiden poiminta ja päivitys.

Tämä toiminto käy läpi käytössä (avoinna) olevan kilpailutiedoston ja poimii sieltä mukaan kaikki ne kilpailijat, joilla on sekä lisenssinumero että jompi kumpi tunnistimista. Keruun jälkeen ExTime ilmoittaa, montako tälläistä löytyi, lajittelee ne lisenssinumerojärjestykseen ja lisää ne olemassa olevaan tunnistetiedostoon. Tiedoston nimenä käytetään voimassaolevaa määritystä. Se muuten on tallessa extime.ini-tiedostossa kohdassa [Tunnisteet], esim:

[Tunnisteet]
Kilpailijat=I:\Tuotanto\ranki\tunnisteet.csv
Lopuksi ExTime ilmoittaa uudistetun tunnistetiedoston rivimäärän.

Ohjeen alkuun


EQTimingin (Chronotrackin Minitrack) tunnistimet

EQTiminingin (jenkeissä Chronotrack) käyttämien tunnistimien käyttö poikkeaa muista tunnistimista ainoastaan luennan osalta.

Tunnistinnumeroiden asettelu urheilijoille on täysin sama kuin muillakin tunnistimilla. Mutta koska kyseessä on kertakäyttöinen, halpa tunnistin, joka yleisimmin on kiinni kilpailijan numerolapussa ja on numeroltaan sama kuin kilpailunumero, voidaan tunnistintieto helposti helposti laskea urheilijan kilpailunumerosta Yleismanipulaattorin avulla. Siinä kopioitavaksi tiedoksi annetaan kilpailijan numero. Katso lisää manipulaattorin ohjeesta tai tuolta ylempää.

Ohjeen alkuun


Jokeri aikakanava

Ratamon Ilkan kanssa testeissä 26.10.2011 ideoimme Jokeri-aikakanavan, eli ajan tunnuksen, joka kelpaa seuraavaksi tältä kilpailijalta puuttuvaksi ajaksi. Lähtötilanteessa kilpailijan kaikki ajat (lähtö, mahdolliset väliajat, maaliaika) ovat nollaa.

Kun sitten jokerimerkillä varustetulta aikakanavalta saadaan aika, se laitetaan kilpailijan lähtöajaksi.

Seuraava jokeriaikatapahtuma tältä kilpailijalta menee ensimmäiseksi väliajaksi, ja kaikkien väliaikapisteiden tultua kellotetuksi seuraava aika menee maaliintuloajaksi. Ja seurannan vuoksi tapahtumat tulevat näkyviin ajanottonäyttöön, josta ne Home-näppäimellä saadaan tarkastuksen jälkeen pois.

Mikä on tuo jokeriaikakanavan merkki, no tietysti *-merkki. Tähti siis ajan tunnukseksi Tunnisteiden lukijan aikakanava-ruutuun ja itsepalveluajanottoa voidaan kokeilla.

Ohjeen alkuun


Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Käykää laittamassa Facebookiin kommentteja.

Takaisin ExTime-sivulle