Ulkoisten laitteiden ja sarjaporttien käyttö

Viimeksi muutettu 31.7.2023/JTu

Ohjeen sisältö:

Takaisin ExTime-sivulle


Aloitus

Tässä käytän yleistä nimeä Kellolaite sekä erillisistä ajanottokelloista (esim. Algen Timy) että tunnistimien lukijoista (esim. EMIT ECB).

1980-luvulla (kun aloitin ExTimen kanssa) oli ylellisyyttä saada kaksi tietokonetta keskustelemaan keskenään sarjaportin välityksellä. Nyttemmin verkko korvaa koneiden väliset yhteydet, mutta sarjaporttiyhteys on vielä tärkeä ulkoisten kellolaitteiden liittämiseen. Syksyllä 2012 tuli jopa kolme uutta laitetta, Kurvisen KES-laite, jota käytetään ampumahiihdon automaattiseen sakkokirjaukseen ja Racetime2, italialaisen Microgaten valmistama ajanottokello, jota taas myy lahtelainen Reefline.

Kajaanilaisen valmistajan, ralleissa käytetty, kello ELTRIP-C2 taas annettiin koekäyttöön Iisalmesta.

Kesällä 2014 tuli lisää laitteita ja kun sarjaporttien määrä kannettavissa vain vähenee, muutin uusien laitelisäysten yhteydessä laitteiden liitäntätapaa niin, että melkein kaikki kellolaitteet voidaan liittää myös ns. serial serverin kautta. Tämä Serial Device Server, laiteniminä esim. Moxa tai Korenix, on sellainen laite, jossa on 1-4 sarjaporttia ja laite itsessään laitetaan paikallisverkkoon TCP/IP-yhteydellä. Useampi ExTime työasema voi tällöin kuunnella samaa kellolaitetta.

Kesällä 2014 poistin laitevalikoimasta myös muutaman laitteen, joita en tiedä kenenkään enää käyttäneen. Ihan jokaista kellolaitetta en ole voinut käytännössä kokeilla, joten tarkistakaa mahdollisimman pikaisesti oman laitteenne toiminta ja antakaa palautetta. Jokaiselle kellolaitteelle voidaan nyt myös käyttää yleisiä asetuksia, kuten kellolaitteen ja PC:n välisen aikaeron tarkkailua sekä kellolaitteen ja kilpailuajan välinen vakioero. Näistä lisää alempana.

Käytettävien kellolaitteiden valinta ja niiden yhteystavan asetukset tehdään valikon Ajanotto toiminnon Ulkoiset laitteet avulla.

Siirsin lokakuussa 2010 myös sarjaporttien asetusten antamisen samaan näyttöön. Myös yli kymmenen menevien sarjaporttien käyttö on nyt mahdollista, ExTime haistaa portit aina numeroon 30 asti.

ExTime käynnistää jokaiselle käytettävälle kellolaitteelle oman kuuntelusäikeensä, jonka tehtävänä on kuunnella kellon lähettämiä sanomia ja lähettää kelloaika sitten ExTimen näyttöön aikasarakkeelle kellon kanavatunnuksella lisättynä. Kanavatunnus kertoo tarkemmin, mistä kelloaika on saanut alkunsa, valokennosta, lähtöportista vai maalin painonapista. Nämä tietenkin riippuvat käytetystä kellosta.

Kellolaitteen aikaan voidaan myös lisätä aikaero normaaliin valtakunnan aikaan. Tämä oli erityisesti tarpeen vanhojen Regnly-kellojen kanssa, jossa tuntimäärä oli rajoittunut alle 12 tunnin. Tätä aikaeroa voidaan käyttää hyväksi varsinkin iltakisoissa, kello käynnistetään nolla-aikaan tasan 18:00. Lähtöajat saavat olla listoissa valtakunnan aikaa. On vain muistettava laittaa kellon parametreissa aikaeroksi 1080 minuuttia = 18 t * 60 minuuttia.

ExTime valvoo myös kellolaitteen ja oman kellonsa välistä aikaeroa. Aina kellosanoman ensimmäisen merkin saapuessa laittaa ExTime tarkan oman aikansa muistiin ja sitten kellosanoman lähettämisen jälkeen vertaa kellolaitteen aikaa tähän aikaan ja huomauttaa, jos ero on liian iso suuntaan tai toiseen. Tätä piirrettä ei ole kaikkein vanhemmissa kellolaitteiden toteutuksessa.

Versiosta 8.4.0 alkaen (heinäkuu 2016) ExTime laittaa halutessa kellon kytkemisen yhteydessä sen myös samaan aikaan kisa-ajan kanssa. Tämä tietysti vai niillä kelloilla, jotka sallivat ajan asettamisen sarjaportin kautta, Algen Timy, Emitin ECB eismerkiksi.

Vanhat Regnlyjen käyttäjät ottivat myös mielellään kellolaitteelta urheilijan numeron. Numeron käyttö tai käyttämättä jättäminen voidaan myös valita, ja samalla myös laittaa ns. autokuittaus päälle. Tällöin aika merkitään annetun numeron ajaksi, lähtö-, maali- tai väliajaksi kellosta ja muista asetuksista riippuen. Sähköisillä tunnistimilla tämä toimii hyvin, mutta esimerkiksi Regnlyn näppäimillä vähän huonommin.

Itse pidän parempana tapana antaa numero vasta PC:n näppäimiltä, mahdollinen korjailu on niin paljon helpompaa.

Tämän ohjeen alkuun


Ajanottokellon/tunnistinlukijan valinta

Tämä näyttö on muuttunut perusteellisesti versiosta 8 alkaen. Yritin yksinkertaistaa näyttöä ja saada lisää tilaa pidemmille selityksille ja painonappien nimille. Kellolaite kiinnitetään ohjelmaan aina tällä näytöllä, oli liitäntä sitten perinteinen sarjaportti, USB-sarjaporttipalikka tai tuo alussa mainittu Serial Device Server TCP/IP-liitännällä.

Näytön vasemmassa yläkulmassa näkyvät käytössä olevat sarjaporttilaitteet ja oikean reunan listaan tulevat näkyviin kaikki ne kellolaitteet, jotka ExTime tuntee. Oletuslaitteena on ExTimen edellisellä käyttökerralla käytössä ollut laite. Ja toki edelleen pätee se sääntö, että jos laitetta ei ole tämän näytön kautta poistettu käytöstä, ExTime ottaa sen käyttöön automaattisesti.

Aseta valitulle laitteelle uusia säätöarvoja-napilla ExTime näyttää vasemmasta listasta valitun kellolaitteen omien asetusten muutosikkunan, jossa tietoja voidaan muuttaa niin, että ne asettuvat heti voimaan. Jos listassa on vain yksi laite, se valitaan automaattisesti.

Poista valittu laite käytöstä-napilla katkaistaan yhteys vasemman puolen listasta valittuun laitteeseen, joko lopullisesti tai tilapäisesti. Ja taas, listan ainoa laite valitaan automaattisesti.

Nappi Monitori auki avaa erillisen ikkunan, jonka avulla kytketylle laitteelle voidaan lähettää komentoja, jos laite sen sallii. Jokaisella laitetyypillä on oma monitorinsa, joka hanskaa (ainakin osan) tämän laitteen erikoispiirteistä. Esimerkiksi kisa-aika voidaan siirtää laitteelle monitorin komenolla. Ikkunassa nähdään myös kaikki laitteen lähettämät sanomat joko tekstimuodossa tai muunnettuna hexamerkeiksi tai molempina.

Tämän näytön kopiota saatan tarvita, jos teidän kellolaitteenne ei toimikaan halutulla tavalla. Monitori-ikkuna voidaan jättää auki kun tämä näyttö suljetaan Homma tällä erää valmis-napilla. Näyttöön voidaan palata milloin tahansa, yhteyden päälläoloon sillä ei ole vaikutusta, jos yhteyttä ei ehdoin tahdoin katkaista.

Muutaman laitteen käytössä monitorin kautta annetaan laitteen käynnistymisen kannalta tärkeitä tietoja. Esimerkiksi RaceResultin ja Siritin käytössä monitorin käyttö on melkein pakollista.

Monitori-ikkuna suljetaan ikkunan Exit-napista.

Tämän ohjeen alkuun


Yhteystavan valinta

Napin Valitse laitteelle yhteys (COM/TCP) painalluksella päästään sitten valitsemaan jo valitulle kellolaitteelle liintäntätapa, joko on siis COM-portti tai TCP/IP osoite ja portti. Äskeisen näytön alapuolelle ilmestyy uusi, tuossa oikealla puolella oleva näyttö. Liitettävän laitteen nimi näkyy ruudun yläosassa.

Vasemmassa reunassa toistuu edellisen näytön käytössä olevien laitteiden luettelo. Kun yhteys halutaan purkaa (nappi Sulje valittu yhteys) valitaan tästä listasta katkaistava yhteys.

Oikeassa reunassa on listattu PC:stä löytyvät sarjaportit, joista sitten haluttu (COM1, COM2,..) valitaan klikkaamalla portin nimeä. Yli 10 olevien sarjaporttien (normaalisti siis USBtoserial-mokkuloiden portit) nimeä edeltää "\\.\"-litania. Laite kytketään klikattuun sarjaporttiin napilla COM-portti-yhteydellä. Ennen kytkemistä voidaan sarjaportin asetuksia vaihtaa napin COM-portin asetukset avulla, siitä aukeaa windowsin normaali sarjaportin liikennöinti-asetusikkuna.

Jos liitännäksi halutaan TCP/IP-osoitteessa oleva laite, osoite ja portti annetaan Laitteen IP-osoite:portti alueella olevaan ruutuun esimerkissä näkyvässä muodossa. Oletuksena siinä näkyy viimeksi käytössä ollut yhteys. Yhteys rakentuu sitten napin TCP/IP yhteydellä avulla, palomuuriin on muistettava (ja osattava) tehdä reikä sitä ennen.

ExTime tarkistaa säikeen käynnistymisen parin sekunnin kuluttua. Kaiken onnistuttua näyttö sulkeutuu automaattisesti.

Napin Kellon ominaisuudet avulla voidaan kellolle asettaa perusasetuksista poikkeavat arvot, jos niitä voidaan säätää, kaikilla laitteilla se ei ole mahdollista. Ja asetusten muutos pätee tässä näytössä vain juuri kytkettävää laitetta. Aikaisemmin kytkettyjen laitteiden asetuksia muuteltiin edellisen näytön Säädä valitun laitteen asetuksia napilla, sama näyttö sieltä tulee kuitenkin esiin, esimerkki oikealla.

Uutta versiossa 8 on rastittava kohta Kellon tapahtumista tehdään loki. Kaikki kellon lähettämät tapahtumat kirjoitetaan kelloloki_vvvvkkpp.log tiedostoon samaan kansioon, jossa itse ohjelma extime.exe ja sen asetustiedosto extime.ini sijaitsevat. Olen tehnyt itselleni testejä varten apuohjelman, jolla syötän tuosta tiedostosta kaikki kellotapahtumat takaisin ohjelmalle, näin voin vaikka ajaa kilpailun uudestaan illalla kotona. Ja avustaa teitä mahdollisten ongelmien ratkaisussa, silloin tarvitsisin tuota lokitiedostoa.

Versiosta 9 alkaen on mukana kohta Kellossa on päällä ajokielto kohta, jossa on rasti, jos kellon tapahtumia ei haluta juuri tällä hetkellä käsitellä. Tämä näyttö vain näyttää sen, ajokielto asetetaan ja poistetaan kellon ikonia hiiren oikealla napilla klikatessa esiintulevan pikkumenun avulla.

Kellolaitteen omat arvot saadaan napin Alkutilanne avulla palautettua oletuksiinsa. Hyvin tärkeä tieto vanhemmissa kellolaitteissa on aikakanavan tunnus, se kertoo onko alkuperäinen aika peräisin lähtöviikseltä vai maalin valokennolta vai painonapilta. Joissain kellolaitteissa se on kiinteä, joissakin sen paikkaa voidaan vaihdella. Aikakanavan tunnus on sarakkeella-ruudussa ilmoitetaan, millä sarakkeella kellolta lähtevässä rivissä ko. tieto sijaitsee. Ajanottonäytössä voidaan myös se väri, jolla aika näkyy, määrittää tämän aikakanavan tunnusmerkin mukaan.

Tämän näytön oletustiedot ovat joko kellolaitteeseen sidottuja (kuten em. aikakanavan tunnussarake) tai ne otetaan Säädöt-valikon Asetusarvot-ikkunassa annetuista oletusarvoista. Siitä alla lisää.

Tämän ohjeen alkuun


Kellolaitteen hallinta

ExTime lisää työkaluriville laitteen nimen jokaiselle avatulle laitteelle. Nimen tausta väli on vihreä, kun laitteen ja ExTimen välillä on liikennettä. Tausta vaihtuu keltaiseksi, jos kellolaite on pidemmän ajan hiljaa. Välin pituus riippuu kellolaitteesta ja käytetyistä parametreista, kuten asetetusta timeout-viiveestä kellolle tehtävien kyselyjen välissä.

Jos kellon sanomassa on virhettä tai kellon aika ei pysy annettujen rajojen sisällä, tekstin taustaväri vaihtuu punaiseksi. Teksti vaihtuu Stop:ksi, jos kello asetetaan tapahtumien lähetyskieltoon.

Laitteen nimeä klikkaamalla (hiiren oikea nappi) saadaan esiin oikealla näkyvä alimenu, jolla päästään käsiksi kellon monitoriin, ominaisuuksien säätämiseen, kellon poistamiseen käytöstä tai asettamiseen em. tapahtumien lähetyskieltoon. Lähetyskielto kumoutuu toistamalla Ajokielto klikkaus.

Tämän ohjeen alkuun


Kellolaitteen asetusten oletukset

Uusimmilla kelloilla on erilaisia vaihtoehtoja, ne voivat mm. näyttää juoksevaa aikaa tai liittää ajan yhteyteen myös kilpailijan numeron. Kokosin asetusarvoista oma kokonaisuutensa Säädöt valikon toimintoon Asetusarvot.

Välilehdellä Ajanoton automaattisuus on ylimpänä kellolaitteelta saatavan numeron käsittelyohje. Jos kellolaitetta käyttävä operaattori syöttää kelloon maalintulijan numeron ja sitä halutaan käyttää, rastitaan vaihtoehto Kellolta saatavaa numeroa käytetään. Mikäli myös kohta ja tämän aika hyväksytään automaattisesti on rastittu, ei aikaa ja numeroa tarvitse tietokoneella enää erikseen hyväksyä F1-näppäimellä. Tällaisia numeron käsittelyyn pystyviä kellolaitteita ovat mm. Regnly RTR2, Omega ja Timy, mutta itse en tätä piirrettä käytä (enkä suosittele).

Aikaraja, jossa aika tulkitaan saman pisteen ajaksi (sek)-kenttää tarvitaan lähinnä tunnistinkäytössä. Jos sama kilpailija saa kaksi aikaa hyvin lähekkäin toisiaan, voidaan jälkimmäinen aika automaattisesti poistaa, koska se ilmeisesti oli toisesta jalasta saatu haamuaika tai muu virhe.

Kellolaite voidaan laittaa myös käymään eri aikaan kuin tietokone, esim. iltakilpailuissa ei joillain kelloilla voida käyttää aikaa 20:00:00. Tällöin on täytettävä ruutu Kellolaitteen aikaan lisättä vakio (minuutteina). Jos tietokoneen kello on 18:00:00 ja kellolaite asetetaan aikaan 0:00, on aikaero silloin 18 tuntia eli 18*60=1080 minuuttia. Vastaavasti jos päiväkisoissa kellot käynnistetään 10:30:00 nolla-aikaan, on aikaero 630 minuutia, tuon minuuttimäärän ExTime lisää kellolta tulevaan aikaan. Kellolaitteen 1:03:15,5 + 630 minuuttia on tietokoneen aika 11:33:15,5. Ja nyt versiosta 8 eteenpäin, jokaisella kellolaitteella tuo arvo voi olla erilainen.

ExTime valvoo (haluttaessa) myös kellolaitteen ja tietokoneen kellojen käyntitarkkuutta. Jos ruudussa Kellolaitteen ja tietokoneen sallitu aikaero (ms) on enollasta poikkeava luku, ExTime vilkuttaa vaihtaa kellolaitteen nimen taustaväriä kun kellolta saatu kelloaika (+ em. aikaero) eroaa tulohetken tietokoneen ajasta enemmäin kuin annetu luku sekuntia suuntaan tai toiseen. Jos et halua valvontaa, laita ruutuun nolla.

Jos kellolaitteen valokenno on hyvin herkkä, eikä siinä ole omaa suodatusta, ExTime suodattaa (haluttaessa) hyvin lähekkäin tapahtuvista ajoista jälkimmäisen pois. Ruudussa Valokennon/lähtöviiksen tupla-aikasuodatus (ms) ilmoitetaan kuinka paljon eroa sadasosina pitää olla valokennon aikojen välillä ennenkuin aika kelpaa uutena tapahtumana. Jos et halua suodatusta, laita ruutuun nolla.

Kenttien nimet tässä asetusarvoissa ovat pidemmät kuin kellolaitteen omien asetusten näytössä, mutta sekaantumisen vaaraa ei pitäisi olla. Ja jos on, antakaa palautetta.

Tämän ohjeen alkuun


PC:t sarjaportti-yhteyksillä

Ennen verkkoyhteyksien toteutusta, käytin itse kahta PC:tä sarjassa siten, että ajanoton PC:n toisessa sarjaportissa oli kiinni ulkoinen kello, Omega tai Rengly ja mahdollisesti pelitikkuliitännässä painonappi, FIRE.

Toisessa PC:ssä oli kiinni kirjoitin ja sen näyttö oli käännetty kuuluttajaan päin, niin että ajanottaja sai keskittyä täysin saapuvien numeroiden syöttöön ja aikojen kiinnittämiseen niihin ja kuuluttaja sai selata maaliintulijoita omassa tahdissaan. Ja kuuluttajan apulainen sai listailla tuloksia ja ehkä tehdä korjauksia tällä kuuluttajan koneella, jonne tilanne myös varmuuskopioitui.

Tämä piirre on yhä ExTimessä mukana, suositeltavampaa on kyllä käyttää verkkoliitäntää. Nyt yhteys rakennetaan tässä kello- ja sarjalaitteiden näytössä.

Ajanoton PC:n yhteen sarjaporttiin oli siis kiinnitettynä lähtevän tiedon laite Lähetys kuulutukseen ja vastaavasti kuuluttajan PC:ssä laite Vastaanotto ajanotosta. Kytkentä on tehtävä tietyssä järjestyksessä tietokoneiden käymien aikojen täsmäyttämiseksi keskenään:

  1. Kuuluttajan PC:llä kiinnitetään laite Vastaanotto ajanotosta
  2. Ajanoton tietokoneella kiinnitetään laite Lähetys kuulutukseen
  3. Ensimmäisenä tehtävänään ajanotto-PC lähettää kellojen täsmäyssanoman, jonka mukaan kuuluttajan PC:llä ExTime asettaa myös kuuluttajan koneen samaan aikaan ajanoton kanssa.

Tämän ohjeen alkuun


ExTime.inin asetusarvot

[Kellolaite_1]
COM-portti=1
YHTEYS="baud=9600 parity=0 data=8 stop=0"
Laitemalli=144; Alge, Timy
Offset=0
Limit=30
Tuplaesto=20
Eriajaksi=50
Kanavasarake=8
nronkuittaus=0
autokiinnitys=0
naytajuoksevaaika=0
Sanomatarkistukset=0
Kelloloki=0
nettoajat=0
        

Kutakin aukiolevaa kellolaitetta kohti löytyy extime.ini:stä oma lohkonsa, jossa on tallessa yhteyden avaamisessa käytetyt tiedot, vasemmalla siis COM-portissa 1 olevan kellolaitteen tiedot. Tästä ExTime ne kaivaa esiin ja käynnistää aukijätetyn laitteen automaattisesti samoihin asetusarvoihin kuin mihin edelisellä kerralla päädyttiin.


Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTime-sivulle