Maalikameran käyttö ExTimen kanssa

Muutettu 20.10.2020/JTu
14.11.2020/JTu

Sisällys:

Takaisin ExTime-sivulle


Taustaa

Maalikameraa tarvitaan erityisesti usean urheilijan samanaikaisessa maaliintulossa, kuten hiihdossa sprinttien erävaiheessa tai viestien maaliintulossa sekä erityistä tarkkuutta vaativissa kilpailuissa, esimerkiksi rataluistelussa. Yleisurheilun ratajuoksut jätän pois, koska niiden tulospalvelussa harvemmin käytetään ExTimeä.

Hiihdossa FIS:n "Timing Booklet" sallii virallisina ajanottovälineinä maalissa vain valokennon ja maalikameran, joten FIS-kisoissa maalikameran käyttö tullee lisääntymään.

Aikaisemmin maalikameralta saadut ajat olen syöttänyt suoraan urheilijan loppuajaksi urheilijan tietojen välilehdellä Tulos. Kameralta saatu aika voidaan suoraan syöttää Tuloslaskenta-napin oikealla puolella olevaan ruutuun, kun ensin laitetaan rasti sen alapuolella kohtaan Laske tuloksesta. Rasti aiheuttaa sen, että ExTime laskee maalintulohetken lähtöajan ja syötetyn loppuajan perusteella. Hiihdon sprintissä kannatti startin hyväksynnän jälkeen jättää urheilijoiden rivit ajanottonäyttöön, jossa ne oli helppo asettaa maalintulojärjestykseen ja tuplaklikkaamalla siirtyä maaliajan syöttämiseen.

Toiveita on myös esitetty, että tulokset voitaisiin suoraan imuroida maalikameran tekemästä tiedostosta. ExTime versiosta 8.4.8 lähtien tämä onnistuu Lynxin maalikameran kanssa, esimerkkitiedostoja sain Kari Utulahdelta ja Mikko Frimanilta. Mikolta erityisesti luisteluun liittyen. 

ExTimen versiosta 9.3.0 lähtien on maalikameran tukea lisätty ja täydennetty, erityisenä impulssina oli Lynxin kameran ilmestyminen Siuntion Yövilään marraskuussa 2018.

Ohjeen alkuun


Maalikameran käyttötavat

Rakensin ExTimeen kolme erilaista käyttötapaa maalikameralle. Niistä saatte valita mieleisenne, parantelen niitä saamani palautteen mukaan.

Perusperiaate on se, että maalikameran ohjausohjelmalle ja ExTimelle määritellään yhteinen kansio, jonne kirjoitetaan ja josta luetaan toiselle osapuolelle tarkoitettuja tiedostoja. ExTime kirjoitettaa maalikameralle kilpailun perustiedot ja kilpailtavien erien/sarjojen tiedot evt-tiedostoon, siinä on mukana myös kilpailijakohtaisia tietoja kuten numero, nimi, sarja jne. Maalikamera täydentää erä/sarjatietoa loppuajoilla ja tekee niistä erä/sarjakohtaisia tiedostoja (lif-tiedostoja).

Ensimmäinen tapa (valikko Säädöt, toiminto Maalikameran käyttö) on tutkia erikseen jokainen maalikameran tuottama lif-tiedosto. Samalla varmistutaan siitä, että ExTimelle on oikein kuvattu se, millä tiedoston sarakkeilla on urheilijan numero ja tulos sekä todellinen lähtöaika. Näyttöjä on kaksi erilaista, yleisempi ja toinen erien (sprinttihiihto/ratajuoksut) maaliintuloon räätälöity, jossa käytetään ratanumeroita. Näistä alempana lisää ihan esimerkkien kanssa.

Toinen tapa on lukea jokainen tiedosto erikseen erillisellä näppäinpainalluksella (F8), jolloin ExTime heittää sieltä löytyneet tiedot perusajanottonäyttöön kuin ne olisivat tulleet perinteiseltä ajanottokellolta (Timy, Regnly, Comet, Racetime). Ja jos vielä yleinen Ajan automaattinen hyväksyntä on päällä, aika menee suoraan loppuajaksi ilman erillistä kuittausta. Edellytyksenä on, että maalikameran datassa on kilpailijanumero oikein ja numeroita löytyy vain yksi (eli muut sarjat, joissa voisi olla samaa numeroa, on rajattu pois). Hyvä varmistus tähän on se, että sarjasta/erästä kirjoitetaan maalikameralle ExTimellä lähtölista (evt-tiedosto) tai sprintissä lisätään jatkoerät olemassaolevan evt-tiedoston perään. Mutta ensin on siis varmistauduttava, että lif-tiedoston numero- ja aikasarakeet ovat oikein määritelty.

Kolmas tapa on, kunhan ensin on varmistuttu, että asetukset ovat oikein (eka tapa), käynnistää taustalle automaattiluku.

Nyt ExTime käy annetun väliajoin katsomassa, onko maalikameralta valmistunut uusia tiedostoja yhteiseen kansioon. Tämän tavan kanssa samaan aikaan voi myös käyttää kakkostapaa, eli kiiretilanteessa voi painaa F8-näppäintä.

ExTime muuttaa jokaisen käsittelemänsä lif-tiedoston piilotetuksi tiedostoksi (hidden), joten ennen tiedoston mahdollista uusintakäsittelyä on sen attribuutti hidden otettava pois päältä (äärimmäisenä oikealla).

Toki on myös tässä maalikameran ja ExTimen yhteiskäyttökansiossa myös näytettävä nämä piilotetut tiedostot. Tuo kansion asetusten muuttamisikkuna tai suora rastinlaittopaikka löytyy helpoimmin Resurssienhallinnan Näytä-välilehdeltä.

Ohjeen alkuun


Maalikameran asetusarvot

Siis ennenkuin maalikameraa voidaan ollenkaan käyttää, on sen tiedot asetettava paikalleen. Maalikameran tarvitsemat asetukset määritetään Säädöt-valikon toiminnolla Asetusarvot. Ja välilehdistä valitaan Maalikameraliitäntä. Pikareitti löytyy työkalurivin ikonia ratas klikkaamalla.

Ylimmässä osiossa päätetään mitkä tiedot liikkuvat missäkin sarakkeessa ExTimen ja maalikameran ohjausohjelman välitystiedostossa. Tuettu välitystiedosto on Lynxin määrittelemä, myös Algen ohjelma tukee tätä tiedostomallia. Algen omaa XML-pohjaista tiedostomallia ExTime ei toistaiseksi tue.

Ohjelmoin ExTimeen kuusi mahdollista tietoa, joita saatetaan käyttää tietojen siirrossa maalikameralle. Takaisin päin maalikameralta ExTimelle tarvitaan kaksi tietoa, tunnistustieto ja tulos, lisäksi kisasta riippuen tarvitaan myös todellinen lähtöaika.

Tunnistustieto on joko urheilijan kilpailunumero tai ratanumero. Varsinkin ratanumeroa käyttäessä on maaliintuleva erä/sarja tiedettävä. Se joko valitaan itse tai luetaan maalikameran tiedostosta.

A-kirjain vastaa tietysti ensimmäistä saraketta. Määrittelyjen tekemistä saattaa helpottaa maalikameran tekemän tiedoston avaaminen kirjainten alla olevaan listaikkunaan. Tiedoston alimmaksi riviksi ExTime lisää kirjaimet viimeisen kilpailijarivin kunkin sarakkeen alkumerkin paikalle, jolloin helposti näkee, että Sukunimi on sarakkeella D, etunimi sarakkeelle E ja tulos sarakkeella G. Ylin rivi ei ole kilpailijakohtaista tietoa, se määrittelee maaliin tulleen kilpailun sarjan tai erän. Normaalisti alun sarakkeet A, B ja C ovat sija, kilpailijanumero ja ratanumero.

Erittäin tärkeää on määrittää kansio Maalikameran käyttämille tiedostoille, sama sekä lähtöjärjestyksen antamiseen (lynx.evt) että maaliaikojen lukemiseen (*.lif). Tuplaklikkaamalla kansion nimeä tai Selaa kameran datakansio tuohon alle-napilla voidaan kansioista hakea se oikea yhteiskansio, joka siis voi olla myös jossain verkon koneella.

Täppä kohdassa ANSI / UTF-8 / BOM kertoo, mikä on maalikameran käyttämän tiedoston merkkien koodaus. Turvallisin vaihtoehto on valita BOM, jolloin ExTime katsoo, onko tiedoston kolme ensimmäistä merkkiä BOM, ja jos on, asettaa tiedoston koodauksesi UTF-8, muuten tiedosto on ANSI-formaatissa, joka on se tavallisin tiedostomuoto vanhoilla kameran ohjelmilla. UTF-8 on mukana, koska Algen uusimman ohjelman (OPTIc3NET) käyttämä tiedosto on UTF-8-muotoa ilman BOM-merkkiä.

Jos aiot käyttää tapaa kaksi tai kolme (taustaluentaa yksitellen tai ajoitettuna) Extime on asetettava käsittelemään maalikameraa kuin tavanomaista ajanottokelloa. Silloin asetetaan täppä kohtaan Ajat ajanottonäytön kautta. Samoin on oltava varma, että kilpailijan numero esiintyy vain kerran tai että maalikameralle on kerrottu, minkä sarjan maaliintulijasta (numero tai rata) on kyse (täppä kohdassa LIF-tiedoston sarjaa käytetään).

Marraskuussa 2020 muutin maalikamera-asetuksia lisää, jotta myös muiden kuin erälähtöjen maaliaikojen syöttö olisi yksinkertaisempaa. Täppä kohdassa Urheilijan lähtöaika muuttuu kertoo ExTimelle, että lif-tiedostossa mahdollisesti olevaa kameran käynnistysaikaa käytetään myös urheilijan lähtöaikana.

Ennen taustaluvun käynnistymistä (napilla Käynnistä luku taustalle) on asetettava mielekäs lukuarvo ruutuun Lukujen väli (sek). Tämä luku kertoo, kuinka monen sekunnin välein ExTime käy katsomassa siirtokansiosta, onko siellä uusia maalikameran tekemiä tiedostoja. Aina kun ExTime löytää uuden käsittelemättömän maalikameratiedoston, se lähettää sieltä löytämänsä ajat ja numerot ajanoton perusnäyttöön aivan kuin ne olisivat tulleet Timyn/Regnlyn/mitä niitä kellolaitteita onkaan sarjaportista. Ja aikakanavana on silloin käytössä ruudussa Maalikameran aikakanava annettu kirjain. Ja maaliaikaan lisätään Maalikameran käyttö-ikkunassa annettu maalikameran käynnistysaika. Maaliaikaa ei silloin kisan aikana käynnistetä kuin yhden kerran.

Jos yksittäinen taustaluku (F8) ei löydä taustatiedostoa, ExTime piippaa siitä hälyäänellä, sitä piippiä ei tarvitse ihmetellä.

Taustaluvulle tulee työkaluriville oma tilapallukkansa, joka ilmeisesti on suurimman osan aikaa keltainen (tiedostoa ei ole). Pallukkaa hiiren oikealla napilla näpäyttämällä voidaan taustaluku lopettaa esiin tulevan alivalikon tempuilla.

Ohjeen alkuun


Maalikameran työasema

Jotta maalikameran datan suorasta käytöstä saadaan nopeusetua, kannattaa maalikameraa käyttävä työasema saada samaan verkkoon ExTimeä pyörittävien työasemien kanssa. Vähimmäisvaatimus on, että maalikameran kirjoittamiin tiedostoihin on ExTimeä käyttävältä työasemalta suora pääsy. Helpoimmin tämä onnistuu asentamalla ExTime-ohjelma maalikameraa käyttävään työasemaan.

Muistitikulla kopioitavat tiedostot maalikameralta ExTimelle on tietysti myös mahdollinen, mutta tuntuu vähän hitaanpuoleiselta linkiltä.

Oheisen kuvan esimerkissä on maalikamera-PC:llä myös ExTime. Maalin kone seuraa ajanottolaitteita, transponderien lukulaitetta, lähtöpistoolia ja maalin valokennoja. Maalikameran työaseman ExTime on asetettu kuuntelemaan verkkoa ja Maalin kone lähettämään sille saamansa lähtö-, väli- ja loppuajat (vihreä nuoli 2). Sensijaan Maalikamera-ExTime ei lähetä enää maalikameran aikoja Maalin koneelle vaan se lähettää maalikameran ajat (punaiset nuolet 5 ja 6) eteenpäin Toimistoon, Kuulutukseen (Tulostaululle, jne) ihan kuten Maalinkone lähettää transponderiajat (punaiset nuolet 3 ja 4).

Maalin koneelle ei siis yllä kuvatussa tapauksessa kerry kisan täydelliset lopputulokset vaan ne ovat sekä toimiston että kuuluttajan koneella. Toki Maalikameran työasema voi lähettää viralliset maaliajat myös Maalin koneelle, mutta silloin on oltava tarkkana, että vain Maalikameratyöaseman omat tapahtumat lähtevät. Tai sitten Maalin kone ei lähetä mitään tapahtumia Maalikameratyöasemalle, joka silloin vain kirjaa todelliset maaliintuloajat.

Mikä on paras verkkotopologia, vaikea sanoa, se riippuu myös työasemia käyttävien henkilöiden osaamisesta ja monesta muusta seikasta.


Ohjeen alkuun

Lähtötiedot maalikameralle (Lynx)

ExTime tekee Lynxin määrityksen mukaista tekstitiedostoa, oletuksena on, että tiedoston nimi on lynx.evt ja että uudet sarjat (yksi tai useampia kerrallaan) lisätään olemassa olevan tiedoston loppuun.

Useampaan sprinttiä käsittelevään ikkunaan on versiosta 8.4.8 alkaen sijoitettu nappi Maalikameralle lähtölistat. Esimerkin tapauksesta samalla kertaa tehdään molemmista miesten sprintin välieristä listat samaan tiedostoon, jonka nimi (ja kansio) annetaan normaalilla Windowsin tiedoston valinta-dialogilla.

Luistelussa sprintin erää vastaa yksi luisteleva pari, samalla kertaa tehdään kaikista samaa matkaa ja samaa ikäluokkaa/sukupuolta luistelevista pareista lähtötiedosto. Tiedostossa on sekä luistelijan numero, parinumero sekä ratanumero 1 ja 2, kvartettiluistelussa jälkimmäisellä parilla 3 ja 4.

 

Kuten yllä näkyy, maalikameran ja ExTimen yhteiskäyttökansio testeissäni oli kansio i:\Tuotanto\ranki\2020_kausi\testit\emet. Kansiota voi muuttaa, alhaalla oikealla näkyvässä tiedoston sijoituspaikkaa kysyvässä ikkunassa ja lukiessa siihen päivittyy aina viimeksi käytetyn kansion nimi. Uusi maalikameran kisatiedosto (meeting) aloitetaan, jos rasti puuttuu kohdasta Edellisten jälkeen. Muulloin aina uudet lähtölistat lisätään edellisten perään samaan lynx.evt tiedostoon.

Jos kohdassa Yhtenä lähtönä on rasti, ExTime muodostaa rastituista sarjoista (rastitusvalinta aukeaa napin Lähtölista kameralle napin painalluksesta) yhden kootun sarjan, jonka lajinumero alkaa viidestäsadasta. Näin saadaan samaan lif-tiedostoon monen eri sarjan lähtijät, Kajalle tiedoksi tämä. Tuplanumeroita ei nyt tietenkään saa esiintyä, eikä lif-tiedoston sarjaa käytetä. Asetusnäytössä siis täppä pois kohdasta LIF-tiedoston sarjaa käytetään. Näyttöön Ajanotto / Yhteislähtö lisätty nappi Maalikameralle koottu lähtölista tekee aina tällaisen kootun sarjan maalikameratiedoston.

Yleensä tässä ei siis ole rastia, jokainen sarja lähtee eri aikaan muiden kanssa.

Ohjeen alkuun


Maalikameran aikojen käyttö

Maalikameran käytön ikkuna löytyy Säädöt valikosta. Avautuvan näytön avulla tehdään ennen kilpailun alkua kilpailun tiedoista maalikameralle lähtötiedosto ja toisaalta maaliintulovaiheessa käsitellään yhtä maalikameran tekemää tiedostoa kerrallaan. Ohje on siis käyttötavasta yksi.

Tässä tilanteessa kannattaa avata ExTimen rinnalle resurssien hallinnan näyttö maalikameran ja ExTimen yhteiskäyttökansiosta.

Tiedosto voidaan valita perinteisimmällä tavalla napin Tiedoston luku avulla.

Toinen tapa on ottaa avata resurssien hallinnan näytössä maalikameran kansio ja vetää sieltä valittu tiedosto hiirellä tähän käyttöikkunaan.

Kolmaskin tapa löytyy, siinä tiedosto avataan tekstinkäsittelyohjelmalla (muistio/notepad), korjaillaan sitä hiukan ja sitten tiedoston sisältö maalataan ja kopioidaan leikepöydälle ja painetaan ExTimessä nappia Kopioi uutta tilalle. Jos nappia Vanha data pois ei ole painettu näytön tyhjäämiseksi, uusi data vain lisätään entisten perään.

Oikealla olevassa kuvassa on tilanne kun yksi lif-tiedosto on raahattu tämän Maalikameran datan käsittely näytön päälle.

Lif-tiedoston ensimmäinen rivi ohitetaan muuten, vain sen ensimmäinen ja/tai viimeinen tieto käytetään. Jos ensimmäinen tieto on numero, se ilmoittaa, minkä sarjan tiedoista on kysymys, se on sama kuin sarjan kilpailujärjestys ExTimen sisällä. Lif-tiedostossa oleva sarakkeiden erotinmerkki (pilkku) on korvattu yleisemmällä erotimerkillä, eli puolipisteellä.

ExTime käyttää urheilijan tunnistamiseen em. sarjan numeroa ja urheilijan numeroa tai ratarunmeroa (esimerkissä ratanumerot (4,6,5) ovat sarakkeella C). Sarjan numeron käyttö ohitetaan, jos asetusarvoissa ei ollut rastia kohdassa LIF-tiedoston sarjaa käytetään. Kuvan esimerkissä ei sarjatietoa ole, urheilijat on haettu numeron perusteella alaosassa näkyvästä sarjasta T11-60M.

Kun sarja ja kilpailijoiden numerot tämäävät, muuttuvat tunnistettujen urheilijoiden rivit vihreiksi ja näytön alaosaan tulee näkyviin maalikameran ja transponderi-aikojen erotus, edellyttäen, että maalikamera-työpiste kuuntelee maalin konetta.

M-start napin vieressä olevassa ruudussa näkyy aika, joka maalikameran aikaan on lisättävä, jotta päästään kilpailuaikaan. Tarpeen tämä on, jos urheilijan lähtöaikaa ei muuteta. Jos maalikamera käynnistetään aina erän lähtiessä, silloin aika on tietysti nolla ( ja urheilijan lähtöaika muuttuu kohdassa on rasti). 

Aikaruudun ollessa tyhjä, napilla M-start siihen saadaan nykyaika, eli nappia on painettava samalle hetkellä kun maalikamerakin käynnistetään kerran kisan alussa. Jos ruudussa olevaa aikaa muutetaan käsin, uusi aika on rekisteröitävä ExTimelle M-start napin uusinta painamisella. Napin himmeneminen/aktivoituminen muistuttaa siitä.

Tarvitaan vain napin Hyväksy tulos painallus, niin ajat muuttuvat maalikameralta saaduiksi ajoiksi ja siirtyvät verkossa eteenpäin muille, etukäteen päätetyille työasemille.

Samalla näytön yläosa tyhjenee, valmiina uuden tiedoston pudottamiseen ja alaosaan tulee näkyviin urheilijoiden uudet loppuajat ja sijoitukset. Ja kuten ikkunassa on kerrottu, tuplaklikkaamalla vihreää riviä (kummassa tahansa listassa) päästään tarkemmin käsiksi rivillä olevan urheilijan tietoihin.

Tiedosto voidaan myös hakea, avata ja lukea napin Tiedoston luku-painalluksella, mutta oletettavasti drag and drop on paljon jouhevampi tapa jos ja kun näytölle sopivat ExTime ja hakemistolistaus (Resurssien hallinta) samaan aikaan.

Kopioi uutta tilalle-nappi taas kopioi leikepöydän sen hetkisen tilanteen yläosan listaan. Sille voi olla käyttöä, jos esimerkiksi Lynx jotenkin muuttaa sarjatietoa, joka on Lynxillä käsittääkseni lajitieto. Avaamalla Lynxin lif-tiedosto Muistiolla/Notepadillä, korjaamalla lajitieto ExTimen sarjan numeroksi ja kopioimalla sitten koko tiedosto leikepöydälle, se saadaan ExTimen käyttöön korjattuna, ilman että alkuperäistä lif-tiedostoa tarvitsee muuttaa.

Vanha data pois-nappi tyhjää molemmat listaukset.

Lähtölista-nappi taas tulostaa valituista sarjoista (lajista) Lynxille sen käyttämän evt-tiedoston, joka sitten saadaan maaliajoilla täytettynä lif-tiedostoina paloittain takaisin. Sarjojen valintaa varten avautuu sarjatunnusten ratimis-ikkuna, johon rastitaan kirjoitettavat sarjat.

Ja kuten yllä kerroin, kun kohta Edellisten jälkeen on rastittu, sarjatiedot kirjoitetaan vanhan tiedoston loppuun ja jos rasti puuttuu, aloitetaan uuden *.evt tiedoston tekeminen.

Ohjeen alkuun


Sprinttikisan maali

Koronakevään 2020 aikana tein yleisurheilua varten maalikameraan oman näytön, jota kannattaa käyttää myös sprinttihiihtojen erien maalin ottamisessa. Yleisurheilussa se löytyy valikosta Lajikohtaiset alimenut / Yleisurheilu / Juoksulajien tulokset, mutta samaan näyttöön päästään myös oheisen kuvan valinnalla.

Näytössä näkyy aina yksi, maaliinotettava erä kerrallaan, ja kun erä tulee maaliin ja se on maalikameralla hyväksytty, erän lif-tiedosto vain vedetään ja pudotetaan näytön päälle.

Tarkemman ohjeet löytyy yleisurheilun ohjeista.

Alla kuitenkin pari kuvakaappausta selostuksineen. Kun erät otetaan maaliin tällä tavalla, ei aikoja ole tarpeen kierrättää ajanoton kautta tai F8-napilla lif-tiedostoja lukien.

Tässä kuvassa ei ole ollut täppää kohdassa urheilijan maaliaika muuttuu, vaan maalikameralta otetaan pelkät loppuajat. Urheilija kohdistetaan ratanumeron mukaan, sarjatiedosta ei tarvitse välittää, koska ExTime hakee lif-tiedostosta vain tässä erässä esiintyviä ratanumeroita. Kilpailijanumerollakin kohdistus onnistuu, kunhan ne on kirjoitettu evt-tiedostoon, jota maalikameralla käsitellään.

Tässä kuvassa on taas saanut urheilijan lähtöaikaa muuttaa. Maalikameran käynnistysaika on merkattu kaikille erän hiihtäjille lähtöajaksi ja sama aikamäärä on myös lisätty urheilijan maaliaikaan.

 

Ohjeen alkuun


Ajat ajanottonäytön kautta

Kun maalikameran ohjaustiedoissa on kohta Ajat ajanottonäytön kautta rastittuna, ei lif-tiedoston  avauksen/raahaamisen/leikepöydän käytön jälkeen näytön alaosaan tule lainkaan kilpailijoiden aikoja. Jos ja kun kierrätät aikoja ajanottonäytön kautta on syytä kohdistaa urheilijat kilpailunumerolla (sarake B) ja tarvittaessa rajata aktiivisia sarjoja, varsinkin sprinteissä, jos erävaiheessa numerot 1-30 ovat useassa eri sarjassa käytössä.

Sen sijaan ajanoton perusnäyttöön ilmestyvät loppuajat maalikameralle määritetyllä aikakanavalla sekä kilpailijoiden numerot ja nimet, esimerkkikuva alla. Nämä voidaan nyt hyväksyä loppuajoiksi normaalilla F1-näppäinpainalluksella tai työkalurivin ikonia Aika loppuajaksi (toinen oikealta) kliksauttamalla.

Tarvittaessa voidaan myös antaa oikea kilpailijanumero, jos lif-tiedoston sarjatiedossa on häikkää tai sinulta oli jäänyt sarjat rajaamatta, kun sama numero toistuu useammassa sarjassa.

Esimerkkikuvista puuttuu 8.1.2019 lisätty rasti Yhtenä lähtönä, siitä oli selvitys tuossa ylempänä.

Ohjeen alkuun


Esimerkki Lynxin ohjelmalla

Alla on esimerkki ExTimellä tehdystä lynx.evt-tiedostosta

3,1,3,N20 -3,,,,,, 10.000 km
,18,0,Koskelainen,Noora,FIN
,19,0,Lahtinen,Sonja,FIN
,20,0,Aho,Marika,FIN
,21,0,Stark,Alexandra,FIN
,22,0,Wikström,Bettina,FIN

Esimerkin ylin rivi alkaa numerolla 3, eli kyseessä on kilpailutapahtuman kolmas sarja ja sen ainoa erätaso (1). Jälkimmäisen kolmonen pitäisi oikeastaan olla nolla (0) kertomassa, että eriä ei ole. Rivin lopussa on sitten sarjan kilpailumatka. Esimerkki ei ole siis sprintistä tai vastaavasta kilpailusta erineen vaan normaalista yhteislähtökisasta. Sarjan nimenä käytän sarjan tunnusta (N20) ja toistan siinä taas sarjan kilpailujärjestystä. Pilkulla alkavat rivit ovat sitten sarjan kilpailijoiden tietoja, pilkun jälkeinen numero on kilpailijan numero, seuraava nolla on ratanumero ja sitten seuraa Lynxin määrittelyjen mukaan sukunimi, etunimi ja seura/maa/piiri. Käytän maa/piiri tunnusta, en seuraa. Allaoleva Lynxin määrittely löytyy Lynxin manuaalin sivulta 8-8.

Creating the Start List
A start list, or lynx.evt file, contains a list of all the events and numbers to identify them by
and, optionally, the participants in these events.
Purpose:
This file ‘lynx.evt’ contains events and who is in them.
Format:
Event number, round number, heat number, event name
ID, lane, last name, first name, affiliation
ID, lane, last name, first name, affiliation
ID, lane, last name, first name, affiliation
or
event number, round number, heat number, event name
event number, round number, heat number, event name
event number, round number, heat number, event name


Kun lynx.evt tiedosto on ExTimellä kirjoitettu maalikameran ja ExTimen yhteiseen kansioon, siitä päästään valitsemaan käynnistyvä sarja/laji Lynxin maalikameran ohjelman kolmantena vasemmalla olevalla ikonilla.

Esiin tulevassa ikkunassa painetaan nappia Lataa aikataulu ja napin alla olevan listan päivityttyä siitä valitaan sitten maaliin tulossa oleva sarja (N20) ja painetaan Ok.

Lynxin näyttöön tulee (valitusta formaatista riippuen) sarjan/lajin tiedot (alla vasemmalla) sekä sarjan/erän osallistujat (alla oikealla).

Sarja/erä on nyt valmis lähetettäväksi ja maaliin otettavaksi. Alla on esimerkki, kun aikoja on merkattu urheilijoille (käsin tässä demossa).

Nämä tulokset voidaan nyt kirjoittaa Lynxin maalikameraohjelmalla ExTimen käyttöön LIF-tiedostoksi. Ohjelman Tiedosto-valikosta valitaan toiminto Tallenna LIF. Tiedosto syntyy aikaisemmin määritettyyn yhteiskansioon nimelle tst 003-1-03.lif. tst on asetuksissa valitsemani etuliite ja numerosarja käsittää sarjan numeron, kierroksen ja eränumeron, ohjelma ottaa ne lynx.evt-tiedostosta ja ne näkyvät tuossa yläpuolisen esimerkin vasemmassa reunassa (ja ohjelman otsikossa).

Tiedosto näkyy tuossa alla:

3,1,3,N20 -3,,,,,,,
1,20,0,Aho,Marika,FIN,10:14:09.35,,10:14:09.35,,,,,,,10:14:09.35,10:14:09.35,,
2,22,0,Wikström,Bettina,FIN,10:18:27.53,,4:18.18,,,,,,,4:18.18,4:18.18,,
3,19,0,Lahtinen,Sonja,FIN,10:22:52.77,,4:25.24,,,,,,,4:25.24,4:25.24,,
4,21,0,Stark,Alexandra,FIN,10:23:19.33,,26.56,,,,,,,26.56,26.56,,
5,18,0,Koskelainen,Noora,FIN,10:24:34.13,,1:14.80,,,,,,,1:14.80,1:14.80,,

Ja nyt tarvitaan enää (olettaen että tämän ohjeen alussa esitetyt määritykset ovat kunnossa) ExTimessä F8-näppäimen painallus ja niin ajat ovat valmiit hyväksyttäviksi ExTimen ajanottonäytöllä:


Ohjeen alkuun

Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Käykää laittamassa Facebookiin kommentteja.

Takaisin ExTime-sivulle