Tulostaulujen ohjaus

muutettu 24.7.2022/JTu

Sisällys:


Taustaa

Suurilla urheilukentillä on sähköinen tulostaulu, jolla kisan kuluessa näytetään tuloksia, lähtöjärjestyksiä, ynnä muuta tekstimuotoista informaatiota. Tälläisen taulun ohjaukseen tein liitännän, joka löytyy ExTimen menusta Uudet piirteet kohdasta Tulosvalotaulun Hallinta.

Taulu, jolle ensimmäisen version tein, sijaitsi Espoon Leppävaarassa ja oli siis 80-luvun Polarpro-tekniikkaa, sopii pelkkään tekstin näyttöön. Sitä ei siis saa sekoittaa uudenaikaiseen videotauluun, jota mm. Hego/EQTiming käyttää SM-kisoissa.

Kesällä 2016 tuli mukaan kolme uutta videotaulua, Imatran ampumahiihto/pesäpallostadionin, Leppävaaran uusittu ja Oulunkylän tekojääradan taulut. Niillä voidaan esittää myös elävää tai paikallaan olevaa kuvaa. Uusin ja erikoisin on Tampereen Kaupin uusi taulu kesältä 2021.

Tulostauluna voidaan käyttää myös ExTimeä pyörittävän PC:n lisänäyttöä, vaikkapa suurta telkkaria. Liitännän olen yrittänyt tehdä mahdollisimman joustavaksi. Siitä taas seuraa se, että joitakin asetuksia on pakko antaa kulloisestakin kokoonpanosta riippuen. Yksi sellainen lisäpiirre oli etäohjauksen mahdollistaminen.

Samassa remontista tein tästä Tulostaulusta valinnaisen option, vakioseura-avaimella sen käyttö ei onnistu. Toki kaikki vanhat käyttäjät saavat piirteen käyttöönsä nykyisen sopimusjakson loppuun saakka.

Alkuun


Videotaulun perustiedot

Tulostaulun perustietojen antamiseksi lisäsin kesällä 2016 uuden välilehden asetusarvoihin, Videotulostaulu.

Ylimmässä osiossa valitaan taululla näytettävä kirjasinlaji ja sen korkeus pixeleinä sekä taulun tekstien ja taustan värit. Niiden vaihtamiseen on omat kolme nappiansa, kirjasinlajin vaihdossa voidaan myös vaihtaa tekstityyppiä ja sen kokoa windowsin yleisellä fontin valintanäytöllä.

Kirjasinlajin korkeudesta lasketaan käytettävä rivin korkeus ja sitä voi muuttaa suuremmaksi kirjoittamalla kenttään Rivin korkeus oman lukeman (pixeleinä siis). Tätä lukua käytetään, kun lasketaan tulostaululle mahtuvien rivien määrä. Aina siis rivimäärä * rivinkorkeus pitää olla pienempi kuin tulostaulun korkeus.

Jokainen sarake tulostaululla kirjoitetaan omaan sarakepaikkaansa, joka ilmoitetaan kuvaruudun pixeleinä. Tietoa määritettäessä ExTime laskee sarakkeelle oletusleveyden tiedon ohjelmassa varatun maksimipituuden mukaan. Tätä sarakkeen leveyttä voi muuttaa, sillä jos tietoa keskitetään tai tasataan sarakkeen oikeaan laitaan, ExTime käyttää tätä annettua sarakeleveyttä.

Kirjasinlajin Merkin korkeus ruudussa mahdollisesti oleva miinusmerkkinen luku on ihan windowsin fonttisysteemin mukainen, se täsmentää fontin skaalausta lähimpään suurimpaan valmiiseen fonttiin.

Merkin korkeus (esimerkissä -64) ei ole suoraan vaadittavan rivin korkeus, vaan rivin korkeudesta tulee suurempi. Jos, kuten esimerkissä, taulun korkeus on 1000 pixeliä ja jos merkin korkeus olisi 64 pixeliä, taululle pitäisi periaattessa sopia 1000/64 = 15 riviä, mutta todellisuudessa rivejä tulee vähemmän. Rivin korkeuteen vaikuttaa käytetyn kirjasinlajien mukaiset j, g, y (esimerkissä g ja M) kirjainten ylä- ja alakoukkujen vaatima tila sekä etäisyydet seuraavaan riviin, sekä yläpuolelle että alapuolelle. Esimerkin tapauksessa 12 riviä oli sopiva määrä. Versiosta 10.3.4 rivin korkeuden voi myös itse antaa, nyt taulusta näkymästä tulee väljempi.

TAB? napin avulla voidaan videotaululla tarkistaa tietyn hiirellä osoitetun paikan koordinaatit. (Klikkaa TAB?, vie hiiri videotaululla haluttuun kohtaan ja paina vasenta nappia, silloin näet paikan x/y koordinaatit tulostaulun koordinaatistossa, ohjeteksti TAB-napin yläpuolella auttaa.) Kun nämä säädöt on kertaalleen tapeltu läpi, ne ovat ja pysyvät useamman vuoden.

Tulostaululle toteutin neljä erillistä näyttökokonaisuutta

 1. Sarjan tilanteen näyttö
 2. Sarjan tai seuraavien lähtijöiden näyttäminen
 3. Viimeisten tapahtumien näyttäminen
 4. Sarjojen johtajien näyttäminen

Kunkin näytön tietosisältö määritetään omalla napillaan (näytöllään), siitä lisää alempana. Taulun on oltava näkyvissä, kun taulun sisältöä määritetään.

 1. Sarjan tilannenäyttö
 2. Lähtölistanäyttö
 3. Viimeiset tapahtumat
 4. Johtajat sarjoista
Jokaisen näytön määritysnapin perässä on kaksi rastittavaa kohtaa ja kolmas tilannetietorasti
 • E.ISOINA rastittuna näyttää isoilla kirjaimilla urheilijan etunimestä vain etukirjaimen sekä sukunimen
 • Otsikko rastittuna tuottaa tulostaululle otsikkorivin.
 • Jos ExTime rastii Taustakuva:n on taululla taustakuva käytössä, muuten ei. Pelkällä rastin asettamisella ei taustakuvaan voi vaikuttaa, taustakuvatiedoston nimi pitää antaa, siitä alempana.

Alimpana on sitten se tärkein fyysinen tieto, eli kuinka suuri tulostaulu on pixeleinä (leveys ja korkeus). Taulun paikka (vasen yläkulma) tarkoittaa sitä paikkaa käytettävän ExTime-PC:n näytönohjaimen avaruudessa, joka kopioidaan videotaululle (tai isolle telkkarille) näytönohjaimesta lähtevällä kaapelilla. Taululla voidaan näyttää myös juoksevaa kelloaikaa, sen vasemman yläkulman koordinaatit annetaan ruutuihin X = ja Y =. Jos ne on nollaa, kelloaikaa ei näy.

Esimerkkinä tilanteesta, jossa PC:ssä on kaksi näyttöä, toinen vaikkapa 1920 * 1080 ja toinen 1024 * 1280 voidaan jälkimmäinen näyttö valjastaa pelkkään tulostaulunäyttöön antamalla sen vasemman yläkulman paikaksi 1940 ja 0 ja kooksi vaikkapa 1800 * 850 ja valitsemalla hyvin iso fontti, yli 50 pixeliä. Rivimäärä ja rivin pituus löytyvät sitten kokeilemalla.

Näytä taulu ruudulla tuo taulun näkyviin, sen on oltava näkyvissä kun kirjasinlajia tai taulun värejä muutetaan. Ohjeteksti muistuttaa.

Tätä asetusarvo-näyttöä voidaan käyttää myös tulostaulun varsinaisen ohjauksen ollessa käytössä. Asetuksissa tehtävät muutokset vaikuttavat taulun toimintaan, kun hyväksytään (nappi Käytä). Videotaulun ohjaus-näytöllä on sitten napilla Uudista päivitettävä tilanne.

Alkuun


Yhden näytön tietojen määritys

Jokainen tulostaulunäkymä määritetään samalla näytöllä, kuva oikealla. Esimerkissä on käyttämäni Viimeiset tapahtumat määritys.

Näytön vasemmassa reunassa näkyy mahdolliset valittavat tiedot, valittuina niitä voi olla enintään 10. Osa tiedoista on urheilijoiden vakiotietoja, osa lasketaan 'lennossa', esimerkiksi sijoitus tietyssä väliaikapisteessä.

Näytön toiminta lyhyesti on seuraava:

 • Aloituspixel kenttään asetaan tiedon haluttu alku pixel tulostaulussa tai annetaan ExTimen laskea sille oletus edellisen kentän alkupixelin ja varatun leveyden mukaan.
 • Käytettävissä olevista tiedoista (vasen lista) valitaan joku ja painetaan nappia Lisää tieto uudeksi sarakkeeksi.
 • Tieto ilmestyy Näytettävät tiedot järjestyksessä-listalle, pienimmän aloituspixelin tieto on ylimpänä. Samalla Oletusleveys-kenttään ExTime laskee tiedon maksimisisällön vaatiman leveyden pixeleinä.
 • Jos alkupaikkaa, laskettua leveyttä tai tiedon sijoittelua sarakkeelle halutaan muuttaa, kenttiin Aloituspixel ja/tai Oletusleveys asetetaan haluttu lukuarvo ja valitaan Sarakkeensijoittelu-laatikosta haluttu sijoitustapa. Samalla aktivoituu nappi Kuittaa kenttään tehty muutos ja sitä painamalla (tai pelkkä Enter) muutos astuu voimaan ja listalla vaihtuu mahdollisesti tietojen järjestys.
 • Valitsemalla Näytettävät tiedot järjestyksessä-listalta joku toinen tieto, päästään sen asetuksia muuttamaan kuten yllä tai tieto voidaan poistaa napilla Poista valittu taululta.
 • Nappi Näytä pixel taululla tulostaa pienen ohjetekstin ja tulostaululla (siksi sen pitää näkyä tietoja määritettäessä) klikatun kohdan pixeliarvo siirtyy Aloituspixel-ruutuun. Se voidaan joko hyväksyä, muuttaa sitä tai unohtaa koko muutos.
 • Nappi Ota muutokset käyttöön siirtää muuttuneeet määritykset tulostaulun käyttöön, jossa niitä voidaan kokeilla Ohjausnäyttö-ikkunan napilla Uudista.
 • Nappi Taustakuva antaa valita BMP (bitmap) tiedoston, joka tulostetaan tulostaulun taustakuvaksi. Jokaisella neljällä näytöllä (parhaat, lähtö, viimeiset, johtajat) voi olla erilainen taustakuva tai olla olematta. ExTime skaalaa kuvan automaattisesti koko tulostaulun kokoiseksi, joten ole tarkkana kun Photoshopilla muutat kuvia BMP-muotoon.

 • Nappi Unohda muutokset ja poistu tekee mitä lupaa. Melkein kaikki viimeisen käyttöönoton jälkeen tehdyt muutokset unohdetaan. Taustakuvan vaihdos jää ainoana voimaan ja on muutettava uudestaan.

Näillä asetuksilla tehty tilannekuva Oloksen tykkikisoista sunnuntaina 14.11.2021 kello 11:05:38 näkyy täällä.

Jos näytön tietoihin valitaan Keskinopeus, niin sen yksikkö valitaan (vähän hankalasti) kunkin sarjan tiedoissa välilehdellä Kierrokset. Oletuksena on kilometriä tunnissa.

Kultiman Arin tekemällä taustakuvalla ja siihen sopivalla (käsin annetulla) rivin korkeudella tulostaulun parhaiden näkymästä saatiin näin näyttävä.

Alkuun


Tulostaulun ohjaus

Tulostaulun käytössä näyttöön tulee aina kaksi ikkunaa, itse tulostaulu ja sen ohjaamisen ikkuna (oikealla). Ohjausikkuna avautuu aina siihen paikkaan, jossa se oli viimeksi käytettäessä. Näytöt ovat auki varsinaisen ajanoton rinnalla.

Ensin ikkunan napit lyhesti, alla sitten tarkemmin:

 • Näytä taulu-nappi avaa tulostaulun oma näytön ja vaihtuu Sulje-napiksi, joka päättää tulostaulun näyttämisen.
 • Sarjojen tunnusten listasta valitaan se sarja, jonka tilannetta näytetään, esimerkissä L20. Sen oikealla puolella on sarjan väliaikapaikkojen ja maalin valintalista, josta valitaan näytettävä paikka.
 • Sarjan tilanne, Lähtöjärjestys, Viimeiset tapahtumat ja Johtajat sarjoista valintapallukoista valitaan, mitä tietoa itseasiassa taululla näkyy. Nimet pyrin valitsemaan itseään selittäviksi, vain yksi voi olla kerrallaan valittuna.
 • Tyhjää-nappi tyhjentää tulostaulun, sen oikealla puolella on sekuntimäärä, joka määrää kuinka kauan auto-moodissa sama näyttö säilyy.
 • Auto ja Manual-valintanapit käynnistävät/lopettavat auto-moodin, niiden oikealla puolella on sekuntilaskuri, joka laskee nollaan, jolloin Sarjan tilanne, Lähtöjärjestys tai Johtajat näyttö päivittyy.
 • Playlist hoito avaa näytön, jolla annetaan sarjojen ja logojen esitysjärjestys.
 • Ero sarjan parhaaseen ja Keskinopeus kertovat taas, miten aika tai nopeus näytetään.
 • Pyöritä tuloksia playlistalla aktivoi sitten jatkuvan kierrätyksen eri sarjojen ja logojen välillä, silloin aina on valintana automaattisesti Sarjan tilanne ja Autopyöritys kannattaa pitää valittuna.
 • Uudista-nappi uudistaa näytön astusarvot ja hakee taululle joko valitun sarjan tilanteen Sija-kentässsä olevasta sijasta alkaen tai muun valitun tiedon. Ne muut eivät ole sarjakohtaisia.
 • Sarjat-nappi päivittää sarjaluettelon, sprinttikisassa syntyy uusia sarjoja erävaiheen aikana.
 • Vaihtoehtopallukat Kello ei näy, Juokseva kelloaika ja Kisa-aika määräävät taululla näkyvän kelloajan muodon. Juokseva kelloaika tarkoittaa menossa olevan luisteluparin/erän lähdöstä kulunutta aikaa. Kisa-aika on yleensä valtakunnan virallinen aika.
 • Etäohjaus-nappi tekee samat temput muissa työasemissa auki olevissa tulostauluissa, taulu pitää niissä ensin paikallisesti avata.
 • Tiedosto-nappi hakee näyttöön joko puhtaan tekstitiedoston (tehty notepadillä/muistiolla, värit/korostukset ei toimi) tai bmp-kuvan. Kuva skaalataan koko näytön suuruiseksi.
 • Poistu-nappi sulkee taulun ja ohjausnäytön. Ohjausnäytön pitää olla auki, jotta tulostaulu näkyisi. Paras ratkaisu on, että tulostaulun ohjaukseen käytetään ajanotosta erillistä työasemaa. Paperitulostuksia ja netin päivitystä voi toki hoitaa samalla kertaa.

Kun taululla näytetään Aikatapahtumia (Viimeiset tapahtumat) auto-moodilla ei ole merkitystä. Tapahtuma tulee aina heti taululle näkyviin.

Alkuun


Playlistin käyttö

Playlist on sarjojen, tiedostojen ja kuvien luettelo, joita tulostaululla näytetään annetun ajan verran annetussa järjestyksessä. Kunkin sarjan tilanne näytetään annetusta paikasta (väliaikapiste/maali) aloittaen sijasta yksi näyttö kerrallaan sarjan loppuun saakka. Sarjan kaikkien urheilijoiden (joilla on tulos) tultua näytetyksi, näytetään seuraavaa väliaikapistettä, sarjaa, tekstitiedostoa tai kuvaa.

Oikean puolen esimerkissä (kisan puolessavälissä) näytetään sarjoja NYL ja M21 (AH:n SM-kisat), M21-sarjasta ensin väliaikapisteet ja lopuksi maali. Sarjojen välissä mainostetaan 5 sekuntia ExTimeä.

Lähtöluetteloita tai sarjaojen johtajia ei playlistin avulla voi näyttää, vain sarjan tilannetta tietystä kohtaa.

Alkuun


Sarjan tilanteen näyttäminen

Ensin esimerkki Suomen Cupin Taivalkosken (21.11.2021) tilanteesta naisten perinteisen kisan 6 km kohdalta. Klikkaamalla kuvaa se aukeaa täyskokoisena, tässä se on pienennetty. Asetukset olivat:

Taulun koko oli 1800 * 850 pixeliä, 12 riviä näkyvissä, fonttina System ja merkin koko 36 pixeliä. Värit näkyy kuvassa. Nopeuden yksikkö km/t.
Tässä esimerkki ampumahiihdosta, kun sakkoerittely tulee mukaan (ja mahtuu) taululle. Klikkaamalla kuvaa se aukeaa täyskokoisena, tässä se on pienennetty. Asetukset olivat:

Alkuun


Viimeisten tapahtumien näyttö taululla

Tapahtumat tulevat taululle tapahtumajärjestyksessä, uusin aina ylimmäksi. Vanhimmat tapahtumat katoavat ruudun alareunasta bittien taivaaseen. Näytön ylin rivi on siis M20 sarjan William Lundbergin 5 km väliaika, jolla hän johtaa. Neljännen rivin aika on MYL-sarjan Ville Parantaisen 0.4 km väliaika, sarjan tähän asti kuudenneksi paras.

Ja huomaa ! Aina kun vaihdat joko kirjasinlajia tai sen kokoa, tulee näyttöjen tietojen sarakepaikat säätää kohdalleen.

Nimiä sisältävissä näytöissä on mahdollisuus rastia nimi näytettäväksi muodossa E.SUKUNIMI. E.ISOINA-ruudun rasti tekee sen, malli vieressä.

Ja kun Otsikko-ruutu on rastittu, taululla näkyy myös tietojen otsikot. Alemmassa kuvassa otsikkorivi on jätetty pois, jolloin näyttöön sopii yksi tapahtuma enemmän. Viimeisenä on Eiduks ehtinyt myös 4.7 km kohdasta kohtaan 5 km.

Alkuun


Lähtöjärjestyksen näyttö

Lähtöjärjestyksen näyttämisessä on kaksi vaihtoehtoa:

 1. Automaatilla käytettävä, jolloin ExTime näyttää kelloajan mukaan seuraavat lähtijät sarjoista riippumatta
 2. Käsin päivitettävä, jolloin ExTime näyttää valitusta sarjasta ja kentässä Sija annetusta lähtönumerosta alkaen seuraavia lähtijöitä.

Kummankin lähtöjärjestyksen rivien sisältö on sama.

Näytössä on muuten Oloksen Tykkikisojen 2021 miesten sarjan viimeiset lähtijät.

Lähtöjärjestysnäytön tarkka määritys on tuossa oikealla. Taulun koko oli 1800 * 1000 pixeliä. Näytön fontti oli Lucida Sans Unicode ja merkin korkeus 64 pixeliä.

Esimerkissä oikealla ei ollut rastittuna lähtörivin sarakepositioiden jälkeistä E.ISOINA-ruutua, joten urheilijan nimi tulostetaan kokonaan. Sen sijaan rastittuna oli Otsikko-ruutu, joten listalle näkyy sarakeotsikot.

Ja jos joku ihmettelee, miksi maakoodin paikalla lukee otsikossa teksti Tarkenne, niin häneltä on jäänyt huomaamatta, että ExTimessä voi ohjelman vakiosanoja itse kääntää eri kielelle. Tai kuten tässä tapauksessa vain vaihtaa ohjelman tekijän käyttämä sana toiseksi. Malli äärimmäisenä oikealla.

Lisäohjeita listausten kielen vaihtamisesta löytyy täältä.

Alkuun


Sarjojen johtajien näyttö

Sarjojen johtajat tulevat taululle sarjojen kilpailujärjestyksessä. Jos sarjoja on enemmän kuin mikä on taulun rivimäärä, rivimäärän ylittävät sarjat jäävät taululta pois. Näyttö ei siis ole samalla tavalla rullaava kuin on esimerkiksi sarjan tilanteen näyttäminen. Näytettäviä sarjoja voidaan rajata pois näytöstä käyttämällä aktiivisten sarjojen rajausta.

Tässä näytössä on neljä poikkeavaa urheilijan tiedon käsittelyä.

 1. Virtuaalitieto Ohitushetki näyttää viimeisintä sarjaa johtavan urheilijan aikaleimaa, joko maaliintulon/väliaikapisteen/kierroksen ohitushetkeä.
 2. Kohta-sarakkeeseen tulee sarjan matkan pituus silloin kun voittaja on maalissa. Silloin kun sarjassa käytetään kierroslaskentaa siihen tulee edetty matka kierrosnumerosta laskettuna, ja muuten väliaikapisteen etäisyys lähdöstä.
 3. Sija-sarakkeeseen tulee niiden urheilijoiden määrä, jotka ovat jo ohittaneet ko. kohdan. Sija on Sijoitus-nimellä tietoluettelossa, sarakeotsikoissa käytän lyhempää nimeä.
 4. Ero voittajaan kenttään lasketaan aikaeroa tähän ohitushetkeen, ja taas sarakeotsikko on lyhempi, pelkkä Ero.
Tämä johtuu siitä, että näyttö on suunniteltu ensisijassa yhteislähtökisoihin (maastopyöräilyihin) urheilijoita varten. Taululta he näkevät uudelle kierrokselle lähtiessään, paljonko he ovat sarjan johtajaa jäljessä. Sopii myös ratajuoksuun, jossa on useita sarjoja yhtäaikaa kilpailemassa. Perustelluista muutoksista taulun logiikkaan voi tehdä ehdotuksia.

Tässä esimerkissä on siis taustakuva käytössä. Ja osassa sarjoissa matkoja näytetään metreinä.

Alkuun


Kuvien ja vapaan tekstin näyttö

Tulostaulun ohjausikkunassa on nappi Tiedosto, jonka avulla taululla voidaan näyttää vapaamuotoista tekstiä tai BMP-muodossa olevia kuvia. Niiden käytössä on huomoitava taulun rajoitukset, tekstissä rivien määrä ja riville sopivien merkkien määrä. Kuvassa taas taulun resoluutio, esim 480 * 320 tai 640 * 480. Kuvat skaalataan koko taulun pinalle, tässä sivusuhteetkin saattavat muuttua. Jos teet esimerkiksi urheilijan esittelykortista bmp-kuvaa, tee se valmiiksi taulun kuvasuhteessa.

Tulostaulun asetusarvojen välilehdellä on laatikko Taululla näytettävien tiedostojen oletuskansio. Napin Tiedosto painalluksella ExTime kysyy näytettävän tiedoston nimeä olettaen em. kansion olevan tiedostojen säilytyspaikka. *.txt tyyppiset tiedostot ovat oletuksena, mutta sen voi näytössä vaihtaa *.BMP tiedostoksi. Tiedosto voidaan kyllä hakea jostain muustakin kansiosta.

Tiedoston tultua valituksi, ExTime katsoo, onko se oikea BMP-tiedosto, ja jos se on, heittää sen näytölle. Jos taas se ei ole, tiedostosta luetaan taululle sopiva rivimäärä rivejä, kukin korkeintaan taululle sopivan merkkimäärän mittaisena. Teksitiedostossa olevat TAB-merkit eivät näy, joten tekstien mahdollinen tasaus pitää tehdä välilyönneillä.

Alla kolme esimerkkiä. Vasemmalla näkyy vapaamuotoinen teksti tulostaululla. Se on kirjoitettu Muistiolla, siitä on kuva kaappaus keskellä.

Oikeanpuoleisin kuva mallaa sitten esim. urheilijan esittelyä. BMP-kuva on ensin otettu jpg:nä, josta se on rajattu ja skaalattu Tulostaulun 480 * 320 kokoon ja lopuksi talletettu BMP-tiedostoksi. Paint-ohjelmalla on sitten kuvan vasemmalle puolelle lisätty hiukan tekstitietoa. Otan valokuvan tulostaulusta kun sillä näitä esimerkkikuvia näytetään, jahka sitä päästään kenttäolosuhteissa kokeilemaan.

Alkuun


HTM-tiedosto valotaulukäyttöön

Salmisen Teemu heitti idean, että valotaululla (älytelkkarilla) voitaisiin näyttää HTML-tiedostoa, joka päivittyisi kohtuullisen usein. Niinpä toteutin sitten online-tulostuksen ja tulostaululiitännän risteytyksen, joka löytyy Tilanteet-valikon kohdasta HTML-tiedosto valotaululle. Saas nähdä kelpaako.

Tässä toteutuksessa on valittavissa 4 erilaista peruslistaa:

 1. Valitun sarjan tilanne tietyssä kohtaa kilpailua
 2. Valitun sarjan lähtöjärjestys
 3. Kilpailun seuraavat lähtijät nykyhetken jälkeen (sarjasta ei välitetä)
 4. Viimeiset maalintulo- ja väliaikapisteen ohitustapahtumat (sarjasta ei välitetä)

Kunkin listan ulkoasu määritetään samalla tavalla kuin online-tuloksissa (tai vapaavalintaisessa HTML tulos/lähtölistauksissa). HTML:n tyylitiedostot ja alkuun tuleva header-tiedosto voivat olla erilaiset joka listaukselle. Samoin syntyvän listauksen leveys (pixeleinä) voidaan valita, jos sitä ei tyylitiedostossa anneta.

Ainoa ero on listan määrityksissä Tyylitiedoston nimen yläpuolella oleva rastittava kohta. Valotaulun määrityksissä siinä on Valotaululla näkyy sarakeotsikot kun taas muissa listamalleissa siinä on Joka sarjalla on oma otsikkonsa. Eli rastimalla se, valotaulun html-tiedostoon tulee taulun yläosaan sarakkeiden otsikot kuten alla olevassa esimerkissä on.

Listauksen tuloksena syntyvän tiedoston nimi on taas vakio (toki sitä pääsee vaihtamaan). Jokaista listaa voidaan pyörittää myös automaatilla aivan kuten tulostaulun ohjausnäytössä. Pitämällä nimi vakiona, ei valotaulua pyörittävässä selaimessa tarvitse vaihtaa tiedoston nimeä.

Ja jos FTP-palvelimelle on kirjauduttu (katso online-ohjeet), ExTime siirtää syntyvän tiedoston suoraan FTP-palvelimelle. Näin valotaulua pyörittävän selaimen ei tarvitse olla yhteydessä tulospalveluverkkoon, vaan se voi olla täysin itsenäinen, yhteys tarvitaan vain ja ainoastaan nettiin.

Valotaulu-HTML ohjaus näyttö on kuvassa oikealla. Ja nyt on ero online-tulostukseen: Kun ohjausnäyttö suljetaan, loppuu tulostuskin. Eli tarkoitus on, että kuuluttaja (showmaker) pitää ohjausnäyttöä auki ja ohjaa näkyviin kulloinkin aktiivista toimintaa. Ja jos maaliintulijoita ei ole, näytetään sitten vaikka seuraavia lähtijöitä.

Ylimmät kaksi valintalistaa ovat sarjan ja kohdepisteen valintoja varten. Jos valitussa sarjassa ei ole väliaikapisteitä eikä kierroslaskentaa, näkyy kohdepisteenä vain MAALI. Päivitä sarjaluettelo-nappia käytetään silloin, kun kesken kisan lisätään uusia sarjoja (yleensä sprintin eriä).

Valinnat Auto ja Manual valitsevat automaattipyörityksen ja käsin annettavan päivityksen välillä. Ylempi lukuarvo (kuvassa luku 5) kertoo automaattipäivityksen tiheyden ja alempi (kuvassa 0) vaihtuva luku ilmoittaa monenko sekunnin jälkeen autopäivitys tapahtuu. Siis ihan kuin tulostaululiitännässä. Auto-päivityksessä pysytään samassa sarjassa, seuraava näyttö jatkaa edellisen päättymiskohdasta ja sarjan kaikkien urheilijoiden tultua näytetyksi, aloitetaan sarja taas alusta. Tulostaululiitännän Playlist ei siis ole käytössä (ei vielä enkä suunnittele sen tekoa, painostaa saa).

Napilla Listan (yllä) määritys päästään vaihtamaan yläpuolisella pallukalla valitun listan ulkoasua. Nappi Uudista tuottaa uuden listauksen, listaus alkaa Sijoitus/Lähtönumero kohdasta valitusta sarjasta, listalle tulee Urheilijarivit kohdassa (25) merkattu määrä urheilijarivejä. Voit siis tehdä jokaiselle neljälle listavaihtoehdolle oman mallinsa. Viimeiset tapahtumat-näytössä kannattaa aina käyttää myös sarjatunnusta, mutta ei mitään yleisiä otsikoita.

Jos FTP-palvelimeen on kirjauduttu (valikko Listaukset/Online-seuranta/Palvelimen määrittely), silloin kohta näkyy FTP-palvelimelle on kirjauduttu rastittuna ja syntynyt HTML-tiedosto jatkaa matkaa heti FTP-palvelimelle. Tiedosto nimi näkyy napin Syntyvä html-tiedosto yläpuolella ja nappia klikkaamalla tiedostolle voidaan antaa uusi kansio ja nimi. Itse suosin kausikohtaista live-kansiota, kuten kuvasta näkyy.

Napilla HEAD-määritys valitaan syntyvän HTML-tiedoston head-lohkoon liitettävä tekstitiedosto (nimi näkyy siinä yläpuolella), joka minulla on aina sama vakio, sama kuin online-tulostuksissa. Tiedoston sisältö kertoo html-tiedostoa pyörittävälle selaimelle, kuinka usein se lataa automaattisesti uuden tiedoston palvelimelta.

Tässä esimerkissä näytän esimerkin, jossa olen tyylitiedoston avulla luonut tulostaululle skaalautuvan pohjan ja tulostan siihen Kukkolan Markun kellottaman rullakisan maalin viimeiset tapahtumat. Alla määrittelyt, kun näytön leveys on 1200 pikseliä tai vähemmän.

@media (min-width: 1200px) 
{ 
  table { width: 1140px; } 
  body { font-size: 48px; }
  p { width: 1140px; } 
  h1 { width: 1140px; } 
}

Kuvaa klikkaamalla se näkyy täysikokoisena. Ja selaimella (Chrome ainakin) näytöstä saa turhat härpäkkeet pois klikkaamalla F11, mutta senhän te jo tiesittekin.

Oikealla on taulun sisältämien sarakkeiden kuvaukset. Kaikilla sarakkeilla on jätetty kenttien sijoittelu määrittelemättä, vain Ohitushetkeen on annettu oma luokkamäärittelynsä (aika).

th.aika { background-color:Black; text-align:center; border-style:double;}
td.aika { background-color:#88FF00; text-align:center; border-style:groove;}

Myöskään listan leveyttä ei ole annettu, sekin on sijoitettu tyylitiedostoon. Leveys vaihtuu portaittain käytettävissä olevan näytön mukaan. Taululla ei suinkaan ole 25 riviä, paras näkyvyys tulee ilmeisesti silloin, kun urheilijarivejä on 8 - 12 kappaletta. Toki otsikoiden (ja kisan otsikon) poisjättäminen antaa mahdollisuuden tulostaa useampia rivejä. Tämän esimerkin tarkoitus on ennenkaikkea rohkaista ja innostaa kokeilemaan.

Tästä linkistä pääsee kokeilemaan itse näyttöä. Kokeilkaa siinä tuota F11-painallusta. Samoin suurentakaa ja pienentäkää näyttöä, niin näette miten sen fonttikoko vaihtuu. Kaikki määrittelyt on sijoitettu tyylitiedostoon valotaulu.css ja sen sisältöhän kopioituu tuohon syntyvään html-tiedostoon. Sen saa näkyviin kun hiiren oikealla napilla pyytää selainta (Chromessa ainakin) näyttämään sivun lähdekoodin.

Ja kun asia on omaksuttu ja oman seuran värit ja logot vaihdettu esimerkissä käyttämieni tilalle, niin sitten vain suurella näytöllä tai videotykillä varustettu tietokone (tai älytelkkari) kisakahvioon pyörittämään selainta ja näyttämään netissä olevaa tiedostoa, jota taas ExTime uudistaa annetun aikavälein. Kahvin myynti tuplaantuu.

Ja jos tuunattavaa löytyy, niin toiveita saa esittää. Alimpana on yhteystiedot, klikkaa Kommentoi.

Alkuun


Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTimen ohjesivulle