Tulostaulujen ohjaus

muutettu 25.2.2020/JTu

Sisällys:
Taustaa
Videotaulun perustiedot
Videotaulun ohjaus
Playlistin käyttö
Sarjan tilanne näyttö videotaululla
Viimeisten tapahtumien näyttö videotaululla
Kierrosaikojen näyttö videotaululla
Luistelun lähtöjärjestyksen näyttö videotaululla
Muiden lajien lähtöjärjestyksen näyttö videotaululla
Kuvien ja vapaan tekstin näyttö videotaululla
HTM-tiedosto valotaulukäyttöön
Takaisin ohjesivulle


Taustaa

Suurilla urheilukentillä on sähköinen tulostaulu, jolla kisan kuluessa näytetään tuloksia, lähtöjärjestyksiä, ynnä muuta tekstimuotoista informaatiota. Tälläisen taulun ohjaukseen tein liitännän, joka löytyy ExTimen menusta Uudet piirteet kohdasta Tulosvalotaulun Hallinta.

Taulu, jolle ensimmäisen version tein, sijaitsee Espoon Leppävaarassa ja on siis 80-luvun Polarpro-tekniikkaa, sopii pelkkään tekstin näyttöön. Sitä ei siis saa sekoittaa uudenaikaiseen videotauluun, jota mm. Hego/EQTiming käyttää SM-kisoissa.

Kesällä 2016 tuli mukaan kolme uutta videotaulua, Imatran ampumahiihto/pesäpallostadionin, Leppävaaran uusittu ja Oulunkylän tekojääradan taulut. Niillä voidaan esittää myös elävää tai paikallaan olevaa kuvaa.

Tulostauluna voidaan käyttää myös ExTimeä pyörittävän PC:n lisänäyttöä, vaikkapa suurta telkkaria. Liitännän olen yrittänyt tehdä mahdollisimman joustavaksi. Siitä taas seuraa se, että joitakin asetuksia on pakko antaa kulloisestakin kokoonpanosta riippuen. Viimeinen lisäpiirre oli etäohjauksen mahdollistaminen.

Samassa remontista tein tästä Tulostaulusta valinnaisen option, vakioseura-avaimella sen käyttö ei onnistu. Toki kaikki vanhat käyttäjät saavat piirteen käyttöönsä nykyisen sopimusjakson loppuun saakka.

Alkuun

Videotaulun perustiedot

Tulostaulun perustietojen antamiseksi lisäsin kesällä 2016 uuden välilehden asetusarvoihin, Videotulostaulu. Vaikka sen nimi on Videotulostaulu, sillä valitaan myös käytettävä taulu, ne pian poisjäävät Leppävaaran ja Oulunkylän vanhat taulut. Valtaosa annettavista tiedoista koskee vain videotaulua. Ja muita tauluja ei enää 26.11.2016 jälken näykään, ohjeissa annan tekstin vielä olla, eihän niitä kukaan lue!

Ylimmässä osiossa valitaan taululla näytettävä kirjasinlaji ja sen korkeus pixeleinä sekä taulun tekstien ja taustan värit. Niiden vaihtamiseen on omat kolme nappiansa, kirjasinlajin vaihdossa voidaan myös vaihtaa tekstityyppiä ja sen kokoa windowsin yleisellä fontin valintanäytöllä. Kirjasinlajivalintaa helpottamaan lisäsin näytettävään tekstiin sarkainkohdat, nyt voidaan käyttää myös muitakin kuin tasaleveyksisiä kirjasinlajeja ilman että taulusta tulee sekavan näköinen. Merkkien korkeuksia varten on kaksi ruutua, ensimmäistä (kuvassa luku 28) käytetään kaikissa muissa näytöissä paitsi kvartettiluistelun ratakierroksissa. Eli se oikeanpuolimmainen, jossa kuvassa on luku 36 pätee siis tähän kvartettiluistelun ratakierrosnäkymään.

Merkin korkeus (esimerkissä 36) ei ole suoraan vaadittavan rivin korkeus, vaan rivin korkeudesta tulee suurempi. Jos, kuten esimerkissä, taulun korkeus on 800 pixeliä ja merkin korkeus on 36 pixeliä, taululle pitäisi periaattessa sopia 800/36 = 22 riviä, mutta todellisuudessa vähemmän. Rivin korkeuteen vaikuttaa käytetyn kirjasinlajien mukaiset j, g,  y (jne) kirjainten ylä- ja alakokkujen vaatima tila sekä etäisyydet seuraavaan riviin, sekä yläpuolelle että alapuolelle. Esimerkin tapauksessa 16 riviä oli sopiva määrä, se löytyy kokeilemalla ei suoraan laskemalla.

Ratakierrosten näytössä rivimäärät ovat vakiot.

Mutta kun nämä säädöt on kertaalleen tapeltu läpi, ne ovat ja pysyvät useamman vuoden.

Kirjasinlajien Korkeudet ruudussa mahdollisesti oleva miinusmerkkinen luku on ihan windowsin fonttisysteemin mukainen, se täsmentää fontin skaalausta.

Keskiosiossa valitaan, miten tietoa taululla näytetään, erityisesti paikat tietojen sarkainpaikoista. TAB? napin avulla voidaan videotaululla tarkistaa tietyn hiirellä osoitetun paikan koordinaatit. (Klikkaa TAB?, vie hiiri videotaululla haluttuun kohtaan ja paina vasenta nappia, silloin näet paikan x/y koordinaatit tulostaulun koordinaatistossa, ohjeteksti TAB-napin yläpuolella auttaa.)

Uutta on lähtöjärjestyksen ja luistelun parijärjestyksen (Lähtölista) ja kierrosaikojen näyttö, (Ratakierrokset) sekä siihen liittyvä keskinopeuden ja kierrosajan välillä tehtävä valinta. Jos Keskinopeus on rastittu, näkyy taululla rataa kiertävien keskinopeus, muuten viimeiset kierrosajat. Juoksevan ratakierrosajan saa pysähtymään tietyksi ajaksi (esimerkissä 5 sek), tämä luku annetaan ruutuun Juoksevan stop, sek.

Uutta on myös teksti- ja kuvatiedostojen oletuskansio. Siitä ja noista sarkainpaikoista on lisää tarinaa videotaulun ohjausnäytön kohdalla.

Alimpana on sitten se tärkein fyysinen tieto, eli kuinka suuri se on pixeleinä (leveys ja korkeus). Taulun paikka (vasen yläkulma) tarkoittaa sitä paikkaa käytettävän ExTime-PC:n näytönohjaimen avaruudessa, joka kopioidaan videotaululle (tai isolle telkkarille) näytönohjaimesta lähtevällä kaapelilla. Taululla voidaan näyttää myös juoksevaa kelloaikaa, sen vasemman yläkulman koordinaatit annetaan ruutuihin X = ja Y =. Jos ne on nollaa, kelloaikaa ei näy.

Esimerkkinä tilanteesta, jossa PC:ssä on kaksi näyttöä, toinen vaikkapa 1920 * 1080 ja toinen 1024 * 1280 (kuten omassa kehityskoneessani) voidaan jälkimmäinen näyttö valjastaa pelkkään tulostaulunäyttöön antamalla sen vasemman yläkulman paikaksi 1920 ja 0 ja kooksi tuo 1024 * 1280 ja valitsemalla hyvin iso fontti, yli 50 pixeliä. Rivimäärä ja rivin pituus löytyvät sitten kokeilemalla.

Näytä taulu ruudulla tuo videotaulun näkyviin, sen on oltava näkyvissä kun kirjasinlajia tai taulun värejä muutetaan. Ohjeteksti muistuttaa.

Tätä asetusarvo-näyttöä voidaan käyttää myös videotaulun varsinaisen ohjauksen ollessa käytössä. Asetuksissa tehtävät muutokset vaikuttavat taulun toimintaan. Asetuksissa on painettava nappia Käytä ja videotaulun ohjaus-näytöllä on joko taulu suljettava ja Näytä-napilla avattava uudestaan tai jos koko tai paikka pysyy samana napilla Uudista päivitettävä tilanne.

Alkuun


Videotaulun ohjaus

Videotaulun käytössä näyttöön tulee aina kaksi ikkunaa, itse videotaulu ja sen ohjaamisen ikkuna (oikealla). Ohjausikkuna avautuu aina siihen paikkaan, jossa se oli viimeksi käytettäessä. Näytöt ovat auki varsinaisen ajanoton rinnalla. Ole tarkkana, jos viet ohjausnäytön laajennettuun näyttöön (toiselle näytölle) ja sitä ei sitten seuraavalla käyttökerralla olekaan käytössä !!

Ensin ikkunan napit lyhesti, alla sitten tarkemmin:

 • Näytä taulu-nappi avaa videotaulun oma näytön ja vaihtuu Sulje-napiksi, joka päättää videotaulun näyttämisen. Jos näytät välillä
 • Sarjoen tunnusten listasta valitaan se sarja, jonka tilannetta näytetään, esimerkissä L20. Sen oikealla puolella on sarjan väliaikapaikkojen ja maalin valintalista, josta valitaan näytettävä paikka.
 • Sarjan tilanne, Lähtöjärjestys, Aikatapahtumat ja Ratatapahtumat valintapallukoista valitaan, mitä tietoa itseasiassa taululla näkyy. Nimet pyrin valitsemaan itseään selittäviksi, vain yksi voi olla kerrallaan valittuna.
 • Tyhjää-nappi tyhjentää videotaulun, sen oikealla puolella on sekuntimäärä, joka määrää kuinka kauan auto-moodissa sama näyttö säilyy.
 • Auto ja Manual -valintanapit käynnistävät/lopettavat auto-moodin, niiden oikealla puolella on sekuntilaskuri, joka laskee nollaan, jolloin Sarjan tilanne tai Lähtöjärjestys näyttö päivittyy.
 • Playlist hoito avaa näytön, jolla annetaan sarjojen ja logojen esitysjärjestys.
 • Ero sarjan parhaaseen ja Keskinopeus kertovat taas, miten aika tai nopeus näytetään.
 • Pyöritä tuloksia playlistalla aktivoi sitten jatkuvan kierrätyksen eri sarjojen ja logojen välillä, silloin aina on valintana automaattisesti Sarjan tilanne ja Auto pyöritys kannattaa pitää valittuna.
 • Uudista-nappi uudistaa näytön astusarvot ja hakee taululle joko valitun sarjan tilanteen Sija-kentässsä olevasta sijasta alkaen tai muun valitun tiedon. Ne muut eivät ole sarjakohtaisia.
 • Sarjat-nappi päivittää sarjaluettelon, sprinttikisassa syntyy uusia sarjoja erävaiheen aikana.
 • Vaihtoehtopallukat Kello ei näy, Juokseva kelloaika ja Kisa-aika määräävät taululla näkyvän kelloajan muodon. Juokseva kelloaika tarkoittaa menossa olevan luisteluparin/erän lähdöstä kulunutta aikaa. Kisa-aika on yleensä valtakunnan virallinen aika.
 • Etäohjaus-nappi tekee samat temput muissa työasemissa auki olevissa tulostauluissa, taulu pitää niissä ensin paikallisesti avata.
 • taululla videota, on hyvä sulkea taulu ennen videoita tällä napilla ExTimen puolelta.
 • Tiedosto-nappi hakee näyttöön joko puhtaan tekstitiedoston (tehty notepadillä/muistiolla, värit/korostukset ei toimi) tai bmp-kuvan. Kuva skaalataan koko näytön suuruiseksi.
 • Poistu-nappi sulkee taulun ja ohjausnäytön. Ohjausnäytön pitää olla auki, jotta tulostaulu näkyisi. Paras ratkaisu on, että tulostaulun ohjaukseen käytetään ajanotosta erillistä työasemaa. Paperitulostuksia ja netin päivitystä voi toki hoitaa samalla kertaa.

Alkuun


Playlistin käyttö

Playlist on sarjojen, tiedostojen ja kuvien luettelo, joita tulostaululla näytetään annetun ajan verran annetussa järjestyksessä. Kunkin sarjan tilanne näytetään annetusta paikasta (väliaikapiste/maali) aloittaen sijasta yksi näyttö kerrallaan sarjan loppuun saakka. Sarjan kaikkien urheilijoiden (joilla on tulos) tultua näytetyksi, näytetään seuraavaa väliaikapistettä, sarjaa, tekstitiedostoa tai kuvaa.

Oikean puolen esimerkissä (kisan puolessavälissä) näytetään sarjoja NYL ja M21 (AH:n SM-kisat), M21-sarjasta ensin väliaikapisteet ja lopuksi maali. Sarjojen välissä mainostetaan 5 sekuntia ExTimeä.

Lähtöluetteloita tai ratatapahtumia ei playlistin avulla voi näyttää, vain sarjan tilannetta tietystä kohtaa.

Alkuun


Sarjan tilanne näyttö videotaululla

Sarjan tilanne-näyttö koostuu neljästä sarakkeesta:

Näiden tietojen väliin tulee aina <TAB>-merkki, joka siirtää sarakkeen alkamaan tietystä kohdasta näytöllä. Esimmäinen sarake tulee aina paikkaan nolla. <TAB>-merkkejä tulee tässä näytössä kolme, nimeä ennen, tuloksen eteen ja sakkoerittelyä/maakoodia ennen. Jos nimi ei sovi annettuun sarakkeeseen, tulos-sarake kirjoittuu siihen päälle. Tuunaamista varten on Asetusarvot-välilehdellä Videotulostaulu TAB?-nappi, joka muuntaa videotaululla klikatun kohdan sarakkeen pixeliarvoksi ja näyttää sen. Esimerkki valaisee:

Klikatun kohdan koordinaatit näkyvät ohjausikkunassa ja x-arvo voidaan nyt siirtää Sarjan tilanne-ruutuun vanhan arvon tilalle.

Sarakearvo-ruudun perässä oleva S-kirjaimella merkattu boxi aiheuttaa rastittuna sen, että urheilijasta tulostetaan pelkkä SUKUNIMI isoilla kirjaimilla.

Tässä malli pienestä taulusta, jonne ei sovi kuin kolme saraketta.

Tässä esimerkki ampumahiihdosta, kun sakkoerittely tulee mukaan (ja mahtuu) taululle.

Taulun koko siis 640 * 320, 9 riviä, kisakello oikeassa yläkulmassa, nimet ISOILLA kirjaimilla etukirjaimen kanssa. Fonttina Lucida Sans ja kokona 22 pistettä.

Alkuun


Viimeisten tapahtumien näyttö videotaululla

Viimeisten tapahtumien näyttö koostuu viidestä sarakkeesta:

Näiden tietojen väliin tulee samoin kuin yllä <TAB>-merkki. <TAB>-merkkejä tulee tässä näytössä neljä, numeron, ajan, sijoituksen ja väliaikapisteen/sakkokertymän eteen. Alla ensin asetukset ja sitten itse tulostaulun näyttö.

Ja huomaa ! Aina kun vaihdat joko kirjasinlajia tai sen kokoa, tulee nämä sarakepaikat säätää kohdalleen.

Nimiä sisältävissä näytöissä on mahdollisuus rastia näytettäväksi pelkkä SUKUNIMI isoilla kirjaimilla. S-ruudun rasti tekee sen.

Tapahtumat tulevat taululle tapahtumajärjestyksessä, uusin aina alimmaksi. Vanhimmat tapahtumat katoavat ruudun yläreunasta bittien taivaaseen. Näytön ylin rivi on siis yleisen sarjan kilpailijan 219 9.5 km väliaika, toinen kilpailijan 218 saman paikan väliaika, hän on tällä hetkellä 7. Seuraava aika on numeron 197 loppuaika, jolla hän sijoittui sarjassa sijalle 22.

 

Alkuun


Kierrosaikojen näyttö videotaululla

Ratatapahtumien näyttö on erityisesti luistelukilpailujen kierrosaikojen näyttöön tarkoitettu näyttö, siinä näkyy luistelevasta parista nimirivi ja aikarivi, kvartetista vain aikarivit.

Nimirivillä näytetään kilpailijan nimi (koko nimi tai etunimen etukirjain ja sukunimi isoilla, kuten kuvassa) ja maa/seuralyhenne.

Kilpailijan aikarivillä on kaksi aikaa, viimeiseen kierrokseen kulunut aika sekä juokseva aika lähdöstä alkaen. Juokseva aika pysähtyy siis annetuksi sekuntimääräksi aina uuden kierroksen tultua täyteen.

 

Ratakierrostapahtumien sarakepaikat määritellään oikean puolen esimerkin Ratakierrokset mukaisesti.

Ensimmäiset kaksi numeroa ovat aikarivin sarakepaikat, esimerkissä 30 ja 300. Esimerkissä, josta on myös yläpuolella oleva kuva, viimeinen kierrosaika tulee esimerkissä kohtaan 30 pixeliä vasemmasta reunasta ja juokseva aika taas 300 pixeliä vasemmasta reunasta.

Jälkimmäiset kaksi numeroa ovat taas urheilijan nimirivin sarakepaikat (10, 450). Esimerkissä nimi alkaa siis pixelistä 10 (vähän aikaisemmin siis kuin alapuolella oleva kierrosaika) ja maalyhenne (iltakisojen seuralyhenne) taas pixelistä 450.

Ratakierroksilla on hyvä pitää Luistelun ylin rivi lukuarvo esimerkin mukaisesti 0, koska juoksevat ajat tulevat jokaisen luistelijan omalle aikariville, eikä yläosassa tarvita enää tilaa.

Kun säädät näitä arvoja kohdalleen, avaa ensin Videotaulun ohjaus näyttö (Uudet piirteet/Tulosvalotaulun Hallinta), toiseksi avaa Ratakierrosten näyttö (Tilanteet/Ratakierrosten seuranta) ja lopuksi avaa tuo oikealla näkyvä asetusarvojen välilehti (Säädöt/Asetusarvot/Videotulostaulu).

Nyt voit sitten tehdä kokeita, avata ja sulkea ja päivittää videotaulun näyttöä, muuttaa kirjasinlajia, merkkien korkeutta ja värejä sekä vaihdella taululla näkyviä urheilijoita. Asetusarvojen välilehdellä tulee painaa aina Käytä-nappia, ennenkuin muutosten vaikutuksia voi katsoa.

Asetusarvojen TAB?-napilla voi saada tulostaulun tarkan pixelipaikan selville. Paina TAB?, klikkaa hiirellä tulostaulun kysyttyä kohtaa, niin ExTime nayttää paikan koordinaatit tulostaulun koordinaatistossa.

Alkuun


Luistelun lähtöjärjestyksen näyttö videotaululla

Ensimmäinen versio lähtöjärjestyksestä on pareittain/kvarteteittain kahdesta erilaisesta rivistä koostuva (ja tulee vain, jos kilpailun perustiedoissa on luistelun rasti olemassa)

 • Otsikkorivi
  • Parinumero (sarakepaikka 1)
  • Lähtöaika (sarakepaikka 2)
 • Urheilijarivit
  • Kilpailijan numero (sarakepaikka 3)
  • Lähtörata, kvartetissa 1,2, 3 ja 4, joista radat 3 ja 4 ovat jälkimmäiset lähtijät.
  • Kilpailijan nimi (sarakepaikka 4)
  • Kilpailijan maa tai piirikoodi, esimerkissä käytän max viiden merkin seuralyhennettä kuvamaan MM-luisteluiden maalyhennettä.(sarakepaikka 5)

Sarakepaikkoja on käytössä 5. Kaksi ensimmäistä liittyy parin yläriviin ja kolme viimeistä urheilijan nimi riviin. Jos jokin sarakepaikoista on isompi kun taulun leveys, kyseistä tietoa ei näytetä.

Paririvin ensimmäiseen sarakepaikaan tulostuu parinumero ja toiseen parin aikataulun mukainen lähtöaika.

Urheilijan numero ja ratatieto tulostuvat kolmanteen sarakepaikkaan (esimerkissä sitä ei ole), nimi tulostuu neljänteen sarakepaikaan ja maakoodi viidenteen, esimerkissä sekin on jätetty pois.

Otsikkorivi tulostuu asetusarvojen Luistelun ylin rivi-ruudussa annetulle riville, esimerkissä siis ylimmälle riville,  0.

Näytölle haetaan valitusta sarjasta Ohjausnäytön Pari-ruudussa annettu parinumero, kuvassa siis 26, joka kasvaa sitten yhdellä. Kun parit loppuvat, aloitetaan automaattinen näyttö uudelleen samasta sarjasta parista 1, jos sellainen löytyy.

Alla olevan näytön asetukset ovat yläpuolella kohdassa lähtölista (sinisellä pohjalla). Ja siis taulun leveyttä (>640) suurempien sarakepaikkojen tietoja ei tulosteta.

Alkuun


Muiden lajien lähtöjärjestyksen näyttö videotaululla

Muissa lajeissa kuin rataluistelussa on kaksi vaihtoehtoa lähtöjärjestyksestä:

 • Automaatilla käytettävä, jolloin ExTime näyttää kelloajan mukaan seuraavat lähtijät
 • Käsin päivitettävä, jolloin ExTime näyttää valitusta sarjasta ja kentässä Sija annetusta lähtönumerosta alkaen seuraavia lähtijöitä

Kummankin lähtöjärjestyksen rivien sisältö on sama. Sarakepaikkoja on käytössä 3. Ihan alkuun tulostuu lähtöaika, sekunteina, ensimmäisen annetun sarakepaikan jälkeen lähtönumero, toiseen urheilijan nimi ja viimeiseen maakoodi/seuralyhenne.

Esimerkissä oikealla on ollut myös rastittuna lähtörivin sarakepositioiden jälkeinen S-ruutu, sillä urheilijan nimestä tulostetaan vain sukunimi ja se isoilla kirjaimilla. Lähtöjärjestys on muuten Rovaniemen 2016 Suomen Cupin naisten 10 km lähtöjärjestys.

Alkuun


Kuvien ja vapaan tekstin näyttö videotaululla

Videotaulun ohjausikkunassa on nappi Tiedosto, jonka avulla taululla voidaan näyttää vapaamuotoista tekstiä tai BMP-muodossa olevia kuvia. Niiden käytössä on huomoitava taulun rajoitukset, tekstissä rivien määrä ja riville sopivien merkkien määrä. Kuvassa taas taulun resoluutio, esim 480 * 320 tai 640 * 480. Kuvat skaalataan koko taulun pinalle, tässä sivusuhteetkin saattavat muuttua. Jos teet esimerkiksi urheilijan esittelykortista bmp-kuvaa, tee se valmiiksi taulun kuvasuhteessa.

Videotaulun asetusarvojen välilehdellä on laatikko Taululla näytettävien tiedostojen oletuskansio. Napin Tiedosto painalluksella ExTime kysyy näytettävän tiedoston nimeä olettaen em. kansion olevan tiedostojen säilytyspaikka. *.txt tyyppiset tiedostot ovat oletuksena, mutta sen voi näytössä vaihtaa *.BMP tiedostoksi. Tiedosto voidaan kyllä hakea jostain muustakin kansiosta.

Tiedoston tultua valituksi, ExTime katsoo, onko se oikea BMP-tiedosto, ja jos se on, heittää sen näytölle. Jos taas se ei ole, tiedostosta luetaan taululle sopiva rivimäärä rivejä, kukin korkeintaan taululle sopivan merkkimäärän mittaisena. Teksitiedostossa olevat TAB-merkit eivät näy, joten tekstien mahdollinen tasaus pitää tehdä välilyönneillä.

Alla kolme esimerkkiä. Vasemmalla näkyy vapaamuotoinen teksti tulostaululla. Se on kirjoitettu Muistiolla, siitä on kuva kaappaus keskellä.

Oikeanpuoleisin kuva mallaa sitten esim. urheilijan esittelyä. BMP-kuva on ensin otettu jpg:nä, josta se on rajattu ja skaalattu videotaulun 480 * 320 kokoon ja lopuksi talletettu BMP-tiedostoksi. Paint-ohjelmalla on sitten kuvan vasemmalle puolelle lisätty hiukan tekstitietoa. Otan valokuvan tulostaulusta kun sillä näitä esimerkkikuvia näytetään, jahka sitä päästään kenttäolosuhteissa kokeilemaan.

Alkuun


HTM-tiedosto valotaulukäyttöön

Salmisen Teemu heitti idean, että valotaululla (älytelkkarilla) voitaisiin näyttää HTML-tiedostoa, joka päivittyisi kohtuullisen usein. Niinpä toteutin sitten online-tulostuksen ja tulostaululiitännän risteytyksen, joka löytyy Tilanteet-valikon kohdasta HTML-tiedosto valotaululle. Saas nähdä kelpaako.

Tässä toteutuksessa on valittavissa 4 erilaista peruslistaa:

 1. Valitun sarjan tilanne tietyssä kohtaa kilpailua
 2. Valitun sarjan lähtöjärjestys
 3. Kilpailun seuraavat lähtijät nykyhetken jälkeen (sarjasta ei välitetä)
 4. Viimeiset maalintulo- ja väliaikapisteen ohitustapahtumat (sarjasta ei välitetä)

Kunkin listan ulkoasu määritetään samalla tavalla kuin online-tuloksissa (tai vapaavalintaisessa HTML tulos/lähtölistauksissa). HTML:n tyylitiedostot ja alkuun tuleva header-tiedosto voivat olla erilaiset joka listaukselle. Samoin syntyvän listauksen leveys (pixeleinä) voidaan valita, jos sitä ei tyylitiedostossa anneta.

Listauksen tuloksena syntyvän tiedoston nimi on taas vakio (toki sitä pääsee vaihtamaan). Jokaista listaa voidaan pyörittää myös automaatilla aivan kuten tulostaulun ohjausnäytössä. Pitämällä nimi vakiona, ei valotaulua pyörittävässä selaimessa tarvitse vaihtaa tiedoston nimeä.

Ja jos FTP-palvelimelle on kirjauduttu (katso online-ohjeet), ExTime siirtää syntyvän tiedoston suoraan FTP-palvelimelle. Näin valotaulua pyörittävän selaimen ei tarvitse olla yhteydessä tulospalveluverkkoon, vaan se voi olla yhteydessä vain nettipalvelimeen.

 

Valotaulu-HTML ohjaus näyttö on kuvassa oikealla. Ja nyt on ero online-tulostukseen, kun ohjausnäyttö suljetaan, loppuu tulostuskin. Eli tarkoitus on, että kuuluttaja (showmaker) pitää ohjausnäyttöä auki ja ohjaa näkyviin kulloinkin aktiivista toimintaa. Ja jos maaliintulijoita ei ole, näytetään sitten vaikka seuraavia lähtijöitä.

Ylimmät kaksi valintalistaa ovat sarjan ja kohdepisteen valintoja varten. Jos valitussa sarjassa ei ole väliaikapisteitä eikä kierroslaskentaa, näkyy kohdepisteenä vain MAALI. Päivitä sarjaluettelo-nappia käytetään silloin, kun kesken kisan lisätään uusia sarjoja (yleensä sprintin eriä).

Valinnat Auto ja Manual valitsevat automaattipyörityksen ja käsin annettavan päivityksen välillä. Ylempi lukuarvo (kuvassa 5) kertoo automaattipäivityksen tiheyden ja alempi (kuvassa 0) vaihtuva luku ilmoittaa monenko sekunnin jälkeen autopäivitys tapahtuu. Siis ihan kuin tulostaululiitännässä. Auto-päivityksessä pysytään samassa sarjassa, seuraava näyttö jatkaa edellisen päättymiskohdasta ja sarjan kaikkien urheilijoiden tultua näytetyksi, aloitetaan sarja taas alusta. Tulostaululiitännän Playlist ei siis ole käytössä (ei vielä enkä suunnittele sen tekoa, painostaa saa).

Napilla Listan (yllä) määritys päästään vaihtamaan yläpuolisella pallukalla valitun listan ulkoasua. Nappi Uudista tuottaa uuden listauksen, listaus alkaa Sijoitus/Lähtönumero kohdasta valitusta sarjasta, listalle tulee Urheilijarivit kohdassa (25) merkattu määrä urheilijarivejä. Voit siis tehdä jokaiselle neljälle listavaihtoehdolle oman mallinsa. Viimeiset tapahtumat-näytössä kannattaa aina käyttää myös sarjatunnusta, mutta ei mitään yleisiä otsikoita.

Jos FTP-palvelimeen on kirjauduttu (valikko Listaukset/Online-seuranta/Palvelimen määrittely), on kohta FTP-palvelimelle on kirjauduttu rastittu ja syntynyt HTML-tiedosto jatkaa matkaa heti FTP-palvelimelle. Tiedosto nimi näkyy napin Syntyvä html-tiedosto yläpuolella ja nappia klikkaamalla tiedostolle voidaan antaa uusi kansio ja nimi. Itse suosin kausikohtaista live-kansiota, kuten kuvasta näkyy.

Napilla HEAD-määritys valitaan syntyvän HTML-tiedoston head-lohkoon liitettävä tekstitiedosto (nimi näkyy siinä yläpuolella), joka minulla on aina sama vakio, sama kuin online-tulostuksissa. Tiedoston sisältö kertoo html-tiedostoa pyörittävälle selaimelle, kuinka usein se lataa automaattisesti uuden tiedoston palvelimelta.

Alkuun


Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTimen ohjesivulle