ExTimen tulostuksista eli listamalleista vähän tarkemmin

Viimeksi muutettu 14.7.2022/JTu

Sisällys:

Takaisin ExTimen ohjesivulle


Taustaa

Tulostusmallien tausta alkaa viime vuosituhannelta, ohjelman KK-ajoista 80-luvun lopusta. Silloin soittelin ahkerasti Hiihtoliittoon ja kyselin virallista tulostusmallia, jotta ohjelmani täyttäisivät myös muodolliset vaatimukset. Niitä ei kuitenkaan ollut määritetty, ainoa määritelmä oli, mitä virallisissa tulosteissa pitää olla: nimi, seura, lisenssinumero ja lopputulos.

Siitä lähdettiin liikkeelle. Sittemmin olen itsekin päässyt päättämään virallisen tulostusasun muodosta ja niitähän ExTime sitten tekeekin, myös STT:n haluamia tulostusmuotoja sekä muita lehdistölle räätälöitäviä tulosotteita (katso erilliset html-ohjeet lehdisto_tulokset.htm sekä webbi.htm).

ExTimessä voidaan tulostus ohjata suoraan halutulle kirjoittimelle tai tekstitiedostoksi levylle, mutta myös valmiiksi html-tiedostoksi webbiin siirtämistä varten.

On syytä muistaa, että kun aloitetaan tulostus tiedostoon, tiedostoa ei voi käyttää ennenkuin se on vapautettu joko ohjaamalla tulostus suoraan kirjoittimelle tai toiseen tiedostoon tai ExTime-ohjelman käyttö on lopetettu.

Tämän ohjeen alkuun


Urheilijoiden tulostusjärjestys lähtölistoilla

Perinteisesti kilpailujen lähtölistat tulostetaan sarjoittain ja sarjojen kilpailujärjestyksessä ja sarjan sisällä urheilijat listataan lähtöaikojen mukaisessa järjestyksessä. Yhteislähdöissä urheilijat tulostetaan numerojärjestyksessä tai lähtöpaikka (-rata) järjestyksessä tai parinumerojärjestyksessä. Varsinkin viestien kanssa pitää olla tarkkana, tulostuuko lista numero- vai lähtöpaikkajärjestyksessä.

Tämä on myös ExTimen lähtölistojen tulostusjärjestys. Lähettäjien käyttöön on voitu tulostaa myös tulosteita, joissa on kaikki lähtöajat tai numerot tulostettuina, oli urheilijaa lähdössä tai ei. Lisäksi sarjoja on voitu yhdistää virtuaalisarjoja käyttäen.

ExTimen versiosta 10.4.0 alkaen (kesäkuu 2022) lähtölistoja voidaan tulostaa valittuun järjestykseen. Lähtölistojen asetusnäytön keskellä on osio, jossa voidaan antaa uusi tulostusjärjestys, kuva oikealla. Jos mitään ei ole määritelty, tulostusjärjestys on tuo yllämainittu lähtöaika ja numerojärjestys.

Tämän lisäksi kahdella rastittavalla tiedolla (Valitut sarjat yhtenä sarjana ja Nimi sukunimen mukaan aakkosiin) vaikutetaan kokonaistulostuksiin vaihtoehdon nimen ilmoittavalla tavalla. Jos vasemman puoleista rastia ei ole, sarjat pidetään erillään. Jos rasti on, kaikki tulostuksiin valittujen sarjojen urheilijat lajitellaan yhdessä. Kajan ei siis enää tarvitse perustaa virtuaalisarjaa ainoastaan lähtölistatulostuksia varten Tallinnan pyöräilykisoissa.

Huomaa, että jos kilpailijan sarja on lajittelussa mukana, miehet (M) tulevat ennen naisia (N) nousevassa järjestyksessä. Sarjoja ei siis lajitella niiden kilpailujärjestyksen mukaan vaan järjestys on sarjan tunnuksen mukainen aakkosjärjestys. Voivathan naiset tosin olla D- tai L-sarjassa (Damer, Ladies).

Toinen huomio on, (ja siitä haluan kommentteja) että jos Nimi sukunimen mukaan aakkosiin on rastittu, nimi silti tulostetaan ExTimen (ja Hiihtoliiton) käytännön mukaan etunimi sukunimi järjestyksessä vaikka tulostus on sukunimen mukaan nousevassa järjestyksessä. Rasti vaikuttaa myös sarjan tilanne näytössä (ainakin näin aluksi).

Oikeanpuoleisin pallukkarivi (Väri) ilmoittaa, että pallon kohdassa olevan tieto määrää, milloin nettilähtölistoissa vaihdetaan tulostuksen väriä. Jos esimerkissä oli kyseessä yhteislähtö, olisi koko lista samaa väriä niin kauan kuin lähtöaika olisi samaa. Mutta nyt pallo on numeron kohdalla, eli joka rivillä väri vaihtuu kun numerokin vaihtuu.

Tämän ohjeen alkuun


Lähtölistojen perusmalli

ExTimen peruslähtölistaan (malli alla) tulostetaan vasemmasta reunasta alkaen urheilijan lähtöaika ja sen jälkeen kaksi valinnaista saraketta, esimerkissä transponderin numero ja lisenssinumero, ja sitten vakiona urheilijan kilpailunumero, nimi ja seura, yleensä seuran nimi on lyhennettynä STT:n suositusten mukaisesti.

Jos sarjaan on valittu oma ajanottotarkkuus, tulostuu lähtöaika tällä tarkkuudella, muuten oletus on sekunnin tarkkuudella.

Valinnaisten sarakkeiden vaihtoehdot näkyvät yläpuolen asetusnäytössä.

  Lähtö Tunniste Lisenssi Nro  Nimi          Seura

      Naiset, prologi 2.7 km V 
      ==========================

18.00.30      40284034   2 Felicia Krook      NärpKraftSkidf
18.01.00      31078454   3 Sandra Jordman     Norrvalla Ski Team
18.01.30      34490848   4 Wilma Westerlund    Pargas IF
18.02.00      31994198   5 Jennifer Antell     IF Femman
18.02.30      40140824   6 Linnea Källbacka    Vörå IF
18.03.00      40212682   7 Frida Häggkvist     NärpKraftSkidf

Tämän ohjeen alkuun


Lähtölistojen teko

Paperille tulostettavia lähtölistoja varten on kaksi menutoimintoa, nopeampi rastimalla tehtävä ja erikoistulostuksiin oikealla näkyvä Lähtölistat ja asetuksia.

Siitä avautuvalla näytöllä on myös oikotie lähtölistan asetuksiin ja siitä avautulla näytöllä voidaan tehdä myös erilaisia lähtölistatulostuksia. Niistä alempana lisää.

Jos käytät peruslähtölistaa, niin ennen lähtölistojen tulostuksia on syytä käydä vilkaisemassa, että lähtölistoihin tulevat tiedot on oikein määritetty. Tiedot (kaksi valinnaista saraketta lähtöajan ja lähtönumeron väliin) voidaan myös antaa Listaukset-valikon toiminnolla Lähtölistat ja asetuksia.

Suositan ehdottomasti nettiin laitettavien lähtölistojen tekemistä omalla HTML-määrittelyllä alunperin paperitulosteisiin tarkoitetun listan sijaan.

HTM-lähtölistatulostus kysyy vain tiedoston, minne htm-tiedosto kirjoitetaan. Oletuskansiona on [Tulostus]-lohkossa wwwkansio-rivillä annettu kansio. Windowsin normaalilla tiedostojen valinnalla tulostus voidaan ohjata mihin tahansa kansioon.

Tämän ohjeen alkuun


Lähtölistan asetukset ja erikoistulosteita

Näytön vasemmassa yläosassa ovat sarjojen valintanapit, joilla valitaan tulostettavat sarjat joko kilpailu- (Sarjojen lähtöjärjestyksessä) tai halutussa (Järjestyksen saa päättää) järjestyksessä.

Nappi Henkilökohtaiset lähtölistat ei tulosta viestijoukkueiden jäseniä, jonka tekee taas nappi Joukkueiden kokoonpanot.

Nappi Lähtölistan ominaisuudet on oikotie lähtölistan säätämiseen, ei tarvitse kiertää päävalikon kautta.

Itse tehdyn lähtölistan tulostus tapahtuu napilla Oman lähtölistan tulostus (Minnan lista). Ja se lista on siis suoraan kirjoittimelle tarkoitettu A4-lista. Listan sarakkeita pääsee muokkaamaan alimman napin Muutokset omaan lähtölistamalliin avulla, se avaa ikkunan, jossa voidaan lisätä ja poistaa ja vaihtaa oman lähtölistamallin tietoja ja niiden järjestystä.

Tässä näytössä on myös nappi vanhoissa käsiohjelmissa käytetyn kisa-aikataulun tekoa varten (Kilpailutapahtuman Aikataulu).

Samoin kisan lähettäjiä varten saadaan lähtölistaan joko kaikki kelloajat tai numerot, oletus on, ettei sellaisia aikoja ja numeroita tulosteta, joita vastaavaa urheilijaa ei ole. Nämä napit Ylläoleva Lähtöaikaväli ja Ylläoleva Nro-väli ja aikojen ja lähtönumeroiden valintaruudut ovat näytön oikeassa reunassa.

Tämän ohjeen alkuun


Paperitulosten perusmalli

Ennen tulostusten aloittamista on valittava käytettävä tulostemalli, tulostuksessa käytettävä ajan tarkkuus ja asetettava tulosliuskan sarakkeille halutut tietot.

ExTimessä on myös valittavissa, listataanko tuloksiin ulkopuoliset, poisjääneet ja keskeyttäneet. Ilman tulosta tarkoittaa, että myös ne urheilijat, joiden suoritus on vielä kesken, näkyvät myös tuloslistoilla.

Nämä tehdään Säädöt / Asetusarvot näytön välilehdellä Tulosliuskat. Sama tulostemalli koskee myös normaaleja HTML-tulostuksia, joissa käytetään <pre> </pre>-tagejä. Niitä kutsun Perus-HTML:ksi erotuksena valinnaisesta, jossa voit itse luetella tulostettavat sarakkeet.

Avautuvassa ikkunassa (oikealla) valitaan, mikä kuudesta perusmallista on käytössä, mitä tulosliuskan kolme viimeistä saraketta pitää sisällään ja tulostetaanko urheilijan rivin jälkeen hänen tapahtumahistoriaansa.

Ja kuten ikkunasta oikealla nähdään, on tulostuksissa kaiken kaikkiaan useita muitakin eri vaihtoehtoja. Yksi tärkeimmistä on ehkä juryn antamien varoitusten näyttäminen tuloksissa. Varoitukset voidaan sijoittaa heti urheilijan tulosrivin jälkeen tai kootusti sarjan tulosten loppuun.

Tulosliuskojen asetusten alimmalla rivillä on pari kohtaa, joka tekee tulosten tekemisestä vielä helpompaa. Sarjan viimeisen tullessa maaliin (tai viimeisen kekseyttämistiedon kirjauksen tekemisen jälkeen) ExTime tekee automaattisesti 2 kappaletta paperitulostetta, jos kohdassa Automaattinen tulostusmäärä kun sarja on valmis on nollan sijasta tuo luku 2.

Asetuksia voidaan myös muuttaa tulostuksen erillisnäytössä, joka löytyy valikon Listaukset kohdasta Asetukset ja tulostuksia.

Etukäteen ohjelmoituja tulostemalleja on kuusi (kuva oikealla):

Tulosrivi

Sija Nimi           Seura             Tulos     Ero

   Miehet, 3.5 + 11.6 km 15.1 km V 
   =================================

 1. Lassi Vuorinen      SkiTeam 105         34.11,3
 2. Alex Svartsjö      IF Femman          35.25,7    1.14,4
 3. Aaron Häggman      Vörå IF           35.26,4    1.15,1
 4. Elliot Fjeldkåsa     Espoon Hiihtoseura      37.01,1    2.49,8
 5. Jacob Smeds       Vörå IF           37.17,3    3.06,0

Normaali yksi rivi kilpailijaa kohti oleva tuloste, jossa rivin alussa on ensin sijoitus, sitten kilpailijan nimi ja seura. Rivin lopussa on 7.2.1.-versiosta alkaen kolme valittua saraketta (aiemmin kaksi). Näistä sarake A tulee seuran nimen loppuosan päälle ja lyhentää siis seuran nimeä. Vanhan mallinen tuloste syntyy jättämällä A-sarake kokonaan tyhjäksi, valitsemalla B-sarakkeelle loppuajan ja C-sarakkeelle Eron kärkeen kuten yläpuolen mallilistassa.
Kaksirivinen

Sija Nro Nimi                        Tulos     Ero
     Seura                        km/t   Lisenssi

   Naiset, prologi 2.7 km V 
   ==========================

 1. 10 Anni Lindroos                   6.37,2
     Pargas IF                     24.471   33890009
 2. 16 Julia Häger                    6.40,3     3,1
     IF Minken                     24.282   28990671
 3. 18 Hanna Ray                     6.46,1     8,9
     IK Falken                     23.935   33681360
 4. 12 Sandra Jordman                  6.47,3     10,1
     Norrvalla Ski Team                23.864   31078454
 5.  8 Rebecca Sandnäs                  6.51,2     14,0
     IF Brahe                     23.638   40134904

Jokaisesta urheilijasta tulostuu kaksi riviä, ylemmälle riville tulevat sijoitus, lähtönumero ja nimi, alemmalle riville nimen alle seura. Kummankin rivin loppuosassa on taas äskeiset kolme valinnaista saraketta, nyt yhteensä 6 vaihtoehtoa kahdella rivillä. Esimerkissä tyhjä, Tulos ja Ero ja alemmalla rivillä tyhjä, nopeus ja lisenssinumero.
Vapaa rivimalli
Minnan lista, eli vapaasti kilpailijan tiedoista poimittava rivi, jokaisen tiedon alkusarake annetaan myös. Sen määrittely tehdään Säädöt-valikon kohdassa Vapaa(Minnan) listan määritys.
Lähtörivi
Jos vaikka jostain syystä lähtijät halutaan tuloksen mukaan järjestykseen.
Tilastopaja
Tulostaa yleisurheilutuloksista Tilastopajaan toimitettavaa tulostetta.
Pyöräilyunioni
Tulostaa pyöräilytuloksista Tampereelle kelpaavaa tulostetta.

Tuloslistan vaihtoehdot:

Historian/ erittelyn vaihtoehdot:

Hirvenhiihdon/juoksun "virallinen" kaksirivinen tulostemalli ja yksirivinen tiivistetty on siirretty Hirvenhiihto-menuun.

Sarakkeiden sisältämät tiedot

Kullekin valinnaiselle sarakkeelle A, B ja C on valittavissa samat vaihtoehdot.

Vaihtoehdot näkyvät äärimmäisenä oikealla, 17 eri valintaa.

Ero kärkeen ja Tulos/ero kärkeen vaihtoehdoilla on se ero, että valinnassa Tulos/ero kärkeen sarjan voittajalla on Tulos ja kaikilla muilla erotus tähän voittoaikaan kun taas Ero kärkeen-valinnassa kaikilla on ero kärkeen.

Sakkoerittely on eri ampumapaikkojen erittely (mallia 1+2+3+2=8) kun taas Hyvitys/Sakko tarkoittaa minuuteissa annettavaa ikähyvitystä tai erillistä muuta aikarangaistusta. Siinä ei ole mukana sakkoerittelystä tulevaa sakkomäärää.

Tämän ohjeen alkuun


Tuloserittelyt

Varsinaisen tulosrivin lisäksi voidaan ExTimen tuloksiin ottaa erilaisia erittelyjä väliajoista.

Valinta tehdään Historia/erittely-valintavaihtoehdon kautta.

Valinnalla --ei mitään-- tulostetaan vain kyseisen sarjan loppuajat.

Vaihtoehto Viestin kokoonpano tulostaa viestijoukkueen kokonaistuloksen alle jokaisen vaihdon jälkeisen tilanteen ja jokaisen osuuden osuusajat sijoituksineen. Tämä vaihtoehto pätee myös HTML-sivujen tulostukseen viestisarjoissa (HTM-tulokset/Perus HTML:n tulostus).

Väliajat tulostaa oheisen kaltaisen laajan erittelyn väliaikahistoriasta. Oheisessa laajassa mallissa on kierretty yhteensä noin 30 kilometriä 3.5 km lenkillä yhteislähdöllä ja väliajat otettiin aina lenkin lopussa. Liuskan vasemmassa reunassa on ensin etappi alku- ja loppupisteineen, etapin hiihtämiseen käytetty aika ja sijoitus. Tulosliuskan oikeassa reunassa on vastaavasti lähdöstä etapin loppupisteeseen käytetty aika ja sijoitus.

Osakilpailut tulostaa sarjakisassa olevien osakilpailujen tulokset.

Tiivis väliaikarivi tulostaa kilpailijan väliajat lyhyessä formaatissa, esimerkki alempana.

Vaiheajat (triathlon) tulostaa väliajat yksittäin, esim. uintiin, pyöräilyyn ja uintiin käytetyt erillisajat.

Edellinen kilpailu on peruja takavuosien takaa-ajokilpailuista, joissa ensin hiihdettiin toisella hiihtotavalla ja sitten syntyneitä eroja käyttäen toisella hiihtotavalla, erot lähdössä huomioiden.

Joukkuekisan jäsenet erittely sisältää joukkueen kokonaisaikakilpailussa sen jäsenten omat tulokset. Kyseessä ei ole siis viestikisa vaan eri sarjoissa kilpailtujen henkilöiden aikojen summausta yhteen seuran kokonaistulokseen.

Kierroshistoria tuottaa vastaavankaltaisen tulosteen kierroksista, toki edellyttäen että kisan aikana on käytetty kierroslaskentaa.

Rastivälit taas listaa rastien välisen ajankäytön, nyt edellytyksenä Emit-kapulan käyttö rastien leimaukseen.

Matkaerittely tuottaa esimerkiksi luistelun yhteispistekisaan kuuluvien matkakohtaisten aikojen tulokset ja pisteet.

Sektoriajat listauksessa on tietyt väliaikapisteiden väliset ajat laskettu yhteen, esimerkiksi nousut, laskut, tasaiset alueet ja stadionilla hiihdetyt palat kuten Lempäälän Hopeasommassa 2017.


Sija Nimi           Seura           Loppuaika     Ero

   Miehet 30 km V
   ==============

 1. Alexander Artemyev    Nastolan Naseva      1.08.12,0
   0.0 - 3.5   8.36,8 (3.)
   3.5 - 7.0   8.30,3 (2.)   Lähtö- 7.0    17.07,2 (2.)
   7.0 - 10.5   8.34,7 (3.)   Lähtö- 10.5    25.41,9 (1.)
   10.5 - 14.0   8.37,5 (4.)   Lähtö- 14.0    34.19,5 (1.)
   14.0 - 17.5   8.30,9 (4.)   Lähtö- 17.5    42.50,5 (1.)
   17.5 - 21.0   8.34,8 (3.)   Lähtö- 21.0    51.25,3 (1.)
   21.0 - 24.5   8.26,9 (4.)   Lähtö- 24.5    59.52,3 (1.)
   24.5 - Maali   8.19,7 (2.)   Lähtö- Maali  1.08.12,0 (1.)

 2. Iiro Niskanen      Lempäälän Kisa       1.08.12,7    0.00,7
   0.0 - 3.5   8.35,5 (1.)
   3.5 - 7.0   8.33,2 (6.)   Lähtö- 7.0    17.08,8 (3.)
   7.0 - 10.5   8.35,3 (5.)   Lähtö- 10.5    25.44,2 (4.)
   10.5 - 14.0   8.36,0 (2.)   Lähtö- 14.0    34.20,2 (2.)
   14.0 - 17.5   8.32,2 (6.)   Lähtö- 17.5    42.52,4 (4.)
   17.5 - 21.0   8.34,4 (1.)   Lähtö- 21.0    51.26,8 (3.)
   21.0 - 24.5   8.26,3 (2.)   Lähtö- 24.5    59.53,2 (4.)
   24.5 - Maali   8.19,4 (1.)   Lähtö- Maali  1.08.12,7 (2.)
Nyt oikealla puolella on tuloste samasta kilpailusta, mutta laajan erittelyn sijaan on valittu Tiivis väliaikarivi.

Yhdelle riville tulostuu 3 väliaikapistettä, matkan kohta, kilpailijan sijoitus (suluissa) ja aika. 7 väliaikapistettä vei nyt kolme riviä.


Sija Nimi           Seura           Loppuaika     Ero

   Miehet 30 km V
   ==============

 1. Alexander Artemyev    Nastolan Naseva      1.08.12,0
 3.5 km (3.)  8.36,8;  7.0 km (2.)  17.07,2;  10.5 km (1.)  25.41,9;
 14.0 km (1.)  34.19,5;  17.5 km (1.)  42.50,5;  21.0 km (1.)  51.25,3;
 24.5 km (1.)  59.52,3;

 2. Iiro Niskanen      Lempäälän Kisa       1.08.12,7    0.00,7
 3.5 km (1.)  8.35,5;  7.0 km (3.)  17.08,8;  10.5 km (4.)  25.44,2;
 14.0 km (2.)  34.20,2;  17.5 km (4.)  42.52,4;  21.0 km (3.)  51.26,8;
 24.5 km (4.)  59.53,2;

 3. Joachim Gustafsson    Borgå Akilles       1.08.13,3    0.01,3
 3.5 km (4.)  8.37,4;  7.0 km (5.)  17.09,9;  10.5 km (6.)  25.44,9;
 14.0 km (3.)  34.20,6;  17.5 km (3.)  42.51,9;  21.0 km (4.)  51.27,1;
 24.5 km (2.)  59.52,3;

Tämän ohjeen alkuun


Erityistulosmallit

Valikon Listaukset kohdasta Asetukset ja tulostuksia löytyy näyttö, jolla voidaan tehdä muutamia erikoisempia tuloslistauksia, lähinnä viestejä varten.

Nappi Joukkue + Osuustulokset tekee viestin kokonaistulokset, jossa on ensin ylimmällä rivillä joukkueen tulos ja ero viestin voittajaan (jos näin oli sarakkeet A, B ja C valittu) ja sen alapuolella kunkin viestinviejän oma tulosrivinsä. Siinä näkyy ensin joukkueen aika ja sijoitus vaihdossa ja sitten ko. viestinviejän oma osuusaika ja sijoitus tällä osuudella kuten oheinen tuttu esimerkki vuoden 2010 Hopeasomman loppukilpailusta näyttää.


Sija Nimi           Seura           Loppuaika     Ero

   Tytöt 16 vuotta 3 x 3 km       Viesti
   ============================================

 1. IF Minken        IF Minken          29.45,1
   114 Daniela Julin      10.22,9 ( 8.)  10.22,9 ( 8.)
   114 Anna Julin        20.05,7 ( 1.)   9.42,8 ( 2.)
   114 Andrea Julin       29.45,1 ( 1.)   9.39,3 ( 3.)

 2. Imatran Urheilijat 1   Imatran Urheilijat      29.48,0    0.02,9
   108 Hanna Varjus       10.13,6 ( 1.)  10.13,6 ( 1.)
   108 Milma Ainasoja      20.07,1 ( 2.)   9.53,4 ( 4.)
   108 Reetta Oinonen      29.48,0 ( 2.)   9.40,9 ( 4.)

 3. Vehkalahden Veikot 1   Vehkalahden Veikot      30.03,6    0.18,5
   117 Oona Kettunen      10.21,8 ( 6.)  10.21,8 ( 6.)
   117 Janika Ala-Jääski    20.33,6 ( 4.)  10.11,7 ( 6.)
   117 Katariina Lonka     30.03,6 ( 3.)   9.30,0 ( 1.)

Napilla Osuustilanne saadaan vastaavasti saman sisältöinen tuloste viestin vaihtotilanteesta halutun osuuden jälkeen. Toki valitun sarjan on oltava viestisarja, joko itse viesti- tai osuuden sarja. Ykkösosuudella toki joukkueiden ja osuuden hiihtäjien ajat ja sijoitukset ovat ihan samat, kuten taas saman kisan otteesta näkyy.

Lisää malleja löytyy viesti.htm ohjeesta, mm. sprinttiviestin tulosteista.

   

   Tytöt 16 vuotta, Osuus 1 3 km P    Osuus 1 N16-1
   ====================================================

 1 Imatran Urheilijat 1    10.13,6 Hanna Varjus       10.13,6 1.
 2 Ylöjärven Ryhti 1     10.14,2 Katri Lylynperä      10.14,2 2.
 3 Liperin Hiihtoseura    10.14,3 Kati Roivas        10.14,3 3.
 4 Pakilan Veto 1       10.15,8 Kristiina Haikara     10.15,8 4.
 5 Noormarkun Nopsa 1     10.20,9 Emilia Myllykoski     10.20,9 5.
 6 Vehkalahden Veikot 1    10.21,8 Oona Kettunen       10.21,8 6.
 7 Imatran Urheilijat 2    10.22,7 Jasmin Ojalainen     10.22,7 7.
 8 IF Minken         10.22,9 Daniela Julin       10.22,9 8.
 9 Lieksan Hiihtoseura    10.24,4 Sara Keränen       10.24,4 9.
 10 Paltamon Urheilijat    10.26,0 Riitta-Liisa Hutri    10.26,0 10.
 11 Nastolan Naseva      10.47,6 Inka Komonen       10.47,6 11.
 12 Ähtärin Urheilijat     10.50,4 Tiina Autio        10.50,4 12.
 13 Pargas IF         10.53,0 Viola Westerholm     10.53,0 13.

Napilla Maaliin saapumiset saadaan aikaan listaus maalintulosta. Alkaen ajasta-ruutuun laitetaan kelloaika (tunnit.minuutit.sekunnit,sekunninosat), josta lähtien maalilinjan ylityksistä halutaan tuloste ja ja kestäen-ruutuun aika (minuutit.sekunnit,osat), kuinka pitkältä ajalta listaus otetaan.

Syntyvän tulosteen malli taas oikealla. Kentät vasemmalta lukien ovat sarja, kilpailunumero, nimi. lisenssinumero, seura, maalilinjan ylityshetki ja juokseva järjestysnumero.


 M15  273 Henri Koivisto     27465990 Honkajoen Seudun Ur 11.11.23,50  1
 M15  271 Matti Vesterinen    24212971 Rovaniemen Lappi  11.11.41,99  2
 M15  276 Mikko Kaskinen     27471751 Imatran Urheilijat 11.11.52,14  3
 M15  275 Timo Heinonen      32834150 Nastolan Naseva   11.12.07,37  4
 M15  277 Ville Happonen     27436013 Kiteen Urheilijat  11.12.13,86  5
 M15  274 Anton Purho       22943491 Vehkalahden Veikot 11.12.35,13  6
 M15  283 Olli Vertanen      25381102 Saarijärven Pullist 11.13.36,07  7
 M15  279 Tuomas Natukka     26763130 Oriveden Ponnistus 11.13.49,52  8
 M15  282 Tobias Wik       27596160 IF Minken      11.13.49,69  9
 M15  280 Valtteri Vallittu    27689873 Kaipolan Vire    11.13.57,77 10
 M15  284 Joni Mäki        22631729 Vaasan Hiihtäjät  11.14.11,21 11
 M15  281 Olli Hiltunen      30125955 Warkauden Urheilija 11.14.16,97 12
 M15  287 Lauri Vuorinen     25329216 Perniön Urheilijat 11.14.27,36 13
 M15  285 Jani Voutilainen    28041258 Liperin Hiihtoseura 11.14.57,26 14
 M15  289 Waltteri Vinkanharju  29619430 Hyvinkään Hiihtäjät 11.15.39,11 15

Tämän ohjeen alkuun


Väliaikatulokset

Vanhojen ExTime-versioiden  Etappilistan tulostus-napin toiminnat on siirretty ihan omaan ikkunaansa, joka löytyy Listaukset-valikon kohdasta Väliaikatulosteet. Tällä toiminnolla saadaan tehtyä lopputulostemallin muotoinen tulostus kahden halutun väliaikapisteen välisestä ajankäytöstä. Vain ne sarjat, joissa on väliaikapisteitä määritetty tulevat sarjojen valintaan näkyviin.

Tulostus voidaan ohjata joko kirjoittimelle tai HTML-tiedostoon.

Yleisin tuloste on varmaan lähdöstä tiettyyn väliaikakohtaan, mutta jos alkupisteeksi valitaan 0 km (=lähtö) sijasta jokin muu ja loppupisteeksi joku toinen, tietysti myöhäisempi, väliaikapiste, saadaan aikaan tuloste, josta käy ilmi kilpailijoiden vauhdin muutokset, ohessa oikealla:


Sija Nro Nimi          Seura           Väliaika    Ero

   Miehet 30 km V   7.0 - 17.5 km
   =================================

 1.  86 Johan Gustafsson    Borgå Akilles        25.41,3
 2.  82 Joachim Gustafsson   Borgå Akilles        25.41,9  0.00,6
 3.  81 Alexander Artemyev   Nastolan Naseva       25.43,2  0.01,9
 4.  85 Iiro Niskanen      Lempäälän Kisa       25.43,5  0.02,2
 5.  87 Kalle Koistinen     Espoon Hiihtoseura     25.43,7  0.02,4
 6.  84 Jarkko Penttinen    Viialan Viri        25.46,0  0.04,7

Tämän ohjeen alkuun


Sarjojen tulostusjärjestys

Sarjat tulostetaan yleensä kilpailujärjestyksessä. ExTimessä on myös mahdollisuus valita sarjoille tietty tulostusjärjestys riippumatta siitä, missä kohtaa kisapäivää sarja kilpaillaan. Edellisessä Asetukset ja tulostuksia-näytössä on käytössä molemmat vaihtoehdot:

 • Box-valinta on se entinen tuttu, jossa rastitaan tulostettavan sarjan ruutu ja tulostus tapahtuu ruutujen mukaisessa kilpailujärjestyksessä, rastimatta jätetyt sarjat ohittaen.
 • Lista-valinta (näyttö oikealla) tulostaa sarjat tällä näytöllä rakennetun listan mukaisessa järjestyksessä. Näin saa Palosuon Pekka nyt lopullisiin tuloksiin naiset ensin ikäjärjestykseen ja sitten miehet, ilman että sarjojen keskinäistä järjestystä muutella ennen tulostuksia. Nappi Palosuon Järjestys hoitaa sen yhdellä napin painalluksella, ilman valintoja ja sorttauksia.

Samat valintaperiaatteet on käytössä myös HTML-tulosteissa, valinta tehdään vain jo suoraan menussa.

Tämän ohjeen alkuun

Lisää väliaikaerittelyitä

Todelliselle tulosanalyytikolle ExTime antaa mahdollisuuden kerätä väliaikadatat exceliin ja sitä kautta sitten jokainen voi rakentaa ihan omat seurantagraafinsa kilpailun kulusta. Tiedon siirto Exceliin tapahtuu valikosta Listaukset löytyvän vaihtoehdon CSV-tulosteet-kautta. Samalla näytöllä voidaan myös lukea muilla ohjelmilla kellotettujen kisojen väliajat ExTimeen. Itse käytän sitä Eqtimingin csv-tiedostojen lukuun.

Väliaikojen luennassa määritellään jokaiselle tiedolle oma sarakkeensa (sarjarastien alapuolinen alue). Jos saraketta ei ole annettu, ei tietoa lueta. Sarja ja numero ovat pakollisia urheilijan kohdistamiseksi. Väliajoista annetaan myös csv-tiedostossa olevien yhtä väliaikapaikkaa koskevien sarakkeiden kokonaismäärä, vain yhtä (ohitushetki/laskettu väliaika) tarvitaan, mieluummin ohitushetki ja se suurimmalla mahdollisella tarkkuudella. Vain rastittujen sarjojen urheilijoiden väliajat päivitetään napilla Lue tiedosto. Sarjaan on perustettava väliaikapisteet ennen luentaa. Kuvassa olevat sarakekirjaimet vastaavat Taivalkosken Suomen Cupista 2020 saamani väliaikatiedoston rakennetta. Kiitoksia Mikkosen Esalle, kaikki toimi heti mainiosti.

Syntyvän tiedoston valinnaiset kentät määritetään alueella Tiedoston kentät, jotka tehdään. Sarjoista rastitaan halutut, vain väliaikasarjat näkyvät, sitten päätetään missä muodossa väliajat kirjoitetaan csv-tiedostoon (esimerkissä kohta ja ohitushetki täydennettynä sijoituksella ja tarkkuutena sadasosat).

Rivin alussa ovat urheilijan tunnistamiseen pakolliset sarjan tunnus ja urheilijan numero. Seuraavaksi tulevat valinnaiset urheilijan nimi, seura ja lähtöaika, tässä järjestyksessä. Kustakin väliaikapisteestä mukaan voidaan ottaa neljä tietoa, järjestyksessä etäisyys lähdöstä, laskettu väliaika, väliaikapisteen ohitushetki ja urheilijan sijoitus tässä kohtaa. Näitä 1- 4 saraketta toistetaan jokaisesta sarjan väliaikapisteestä. Rivin loppuun voidaan lisätä vielä kolme valinnaista saraketta maalista, järjestyksessä Tulos, maaliintuloaika ja loppusijoitus. Tiedoston teko alkaa napilla Tee tiedosto, jossa alussa kysytään tehtävän tiedoston nimi.

Exceliin avattuna tuloste näyttää seuraavalta, vakiosarakkeet sarja ja kilpailijan nro, valinnaisina nimi ja lähtöaika. Sitten seuraa jokaisesta väliaikapisteestä matka, ohituaika ja sijoitus. Kaksi ensimmäistä ei startannut lainkaan. Siinäpä sitten on dataa graafien vääntämiseen ja oman suorituksen analysointiin. Data on samasta Taivalkosken Suomen Cupin vapaan kisasta 22.11.2020.


NYL74Vilma Nissinen02.0004.0006.0008.000
NYL87Nea Katajala02.0004.0006.0008.000
NYL86Kerttu Niskanen10:27:58.942.010:32:04.0714.010:36:17.4616.010:40:31.3918.010:44:44.09110:48:57.131
NYL80Riitta-Liisa Roponen10:24:58.902.010:29:12.9964.010:33:29.9336.010:37:47.3028.010:42:04.59210:46:23.312
NYL88Krista Pärmäkoski10:28:59.672.010:33:05.8424.010:37:28.7126.010:41:50.7738.010:46:12.72310:50:26.883
NYL76Johanna Matintalo10:22:59.842.010:27:12.5344.010:31:34.3556.010:35:56.4458.010:40:22.12510:44:44.514
NYL82Laura Mononen10:26:00.102.010:30:15.1374.010:34:34.5746.010:38:55.6448.010:43:18.39410:47:45.915
NYL72Susanna Saapunki10:20:59.872.010:25:09.9134.010:29:35.8366.010:34:03.3468.010:38:31.85610:42:59.986
NYL78Eveliina Piippo10:23:59.692.010:28:21.29154.010:32:47.2386.010:37:15.2678.010:41:39.06710:46:03.867
NYL52Katri Lylynperä10:10:58.962.010:15:19.76144.010:19:52.35126.010:24:20.91108.010:28:47.54810:33:03.348
NYL64Emmi Lämsä10:16:59.942.010:21:20.43124.010:25:54.41136.010:30:24.69118.010:34:57.701010:39:28.629
NYL84Anne Kyllönen10:26:59.892.010:31:13.7354.010:35:38.9876.010:40:15.7188.010:44:49.37910:49:29.4810

Tämän ohjeen alkuun


Tulosten kielen vaihtaminen

ExTimessä on mahdollista antaa vapaavalintaisissa nettitulosteissa jokaiselle sarakkeelle eli kentälle oman nimen, näin tulosteista saadaan vaikkapa ruotsin tai latvian kieliset. Lisäksi on ollut rajallinen mahdollisuus vaihtaa (kankeasti) muissakin tulosteissa esiintyyviä sanoja ja otsikoita (=fraaseja) toiselle kielelle.

Koronakesänä 2020, kun teimme tyttären pojan kanssa ExTimestä version, jonka käyttöliittymäkielenä on englanti, muutin tulosteissa esiintyviä suomenkielisiä sanoja paremmin hallittavaksi ja ExTime-versioon 10.1.2 tulee nyt mukaan käännöstyökalu, jonka avulla voi (melkein) jokaisen tulosliuskoissa esiintyvän sanan vaihtaa haluamakseen. Ja tein sen vieläpä niin, että tulostuksen kielen vaihtamisen voi tehdä kesken kisan yhdellä tempulla, tulostella tarvittavat eri kieliset listat ja palata samalla tempulla alkuperäiseen kieleen.

Osa näistä fraaseista on kokonaisia otsikkorivejä, jolloin otsikossa olevilla välityhjillä on myös merkitystä, jotta otsikot osuvat yhteen alle tulevien urheilijan/sarjan tietojen kanssa. Tälläinen esimerkki on mm. kilpailun aikataulun kaksirivinen otsikko (rivit näkyvät työkalussa id:llä AIRIY ja AIRIA).

Uskoisin, että varsinkin rannikkoseudun ExTime-käyttäjät tykkäävät piirteestä. Palautetta saa antaa ja jos löytyy sellaisia sanoja (käytän jatkossa termiä fraasi), joita ei voi vaihtaa, niin ilmoittamalla ne minulle, niin seuraavassa ExTime-versiossa asia on yleensä hoidettu.

Tämä työkalu löytyy Säädöt-valikossa olevan Asetusarvot-ikkunan avulla, pikareitti siis se rattaan kuvaikoni. Asetuksiin on lisätty uusi välilehti Käännökset. Tämän välilehden yläosassa hallinnoidaan käytettävää kieltä. Kun käännöksen nimi-kentässä on Otsikot, kuten alapuolen kuvassa, on kielenä ExTimen käyttöliittymän kieli, eli tässä tapauksessa suomi.

Jos kieliä on jo määritetty useita, käytettävä kieli voidaan valita Käännöksen nimi-kentän oikean reunan kolmiosta ja painamalla Vaihda-nappia, kuten olen tehnyt ihan oikealla. Silloin alapuoliseen listaan tulostuvat ko. kielelle käännetyt sanat. Jos jonkin sanan käännöstä ei ole annettu, näkyy alkuperäinen teksti.

Välilehden alaosassa näkyy yhdestä fraasista (yksi sana tai yksi tulostusrivi) kolme kenttää.

Ylimpänä näkyy alkuperäinen teksti, sen alapuolella muutettu, voimassaoleva teksti ja alimpana ExTimen käyttämä fraasin ID, esimerkissä TOV.

Keskimmäistä ruutua voi editoida ja kun editoinnin jälkeen painaa nappia Muuta teksti ylläolevaksi, muutos päivittyy ja lista tulostuu uudelleen.  Lista on aina aakkosjärjestyksessä voimassa olevan tekstin mukaan, sitähän haetaan, kun se halutaan vaihtaa toiseksi.

Napilla Poista muutos häviää ja alkuperäinen teksti tulee takaisin.

Tässä näkyy, että alkuperäisen koodaamani tekstifraasin Tuloste on valmis sijaan olen siirtynyt käyttämään fraasia Kaikki maalissa, lopulliset tulokset.

Ja tässä taas alkuperäinen tekstifraasi Tuloste on valmis on vielä kääntämättä ruotsiksi. Listasta siis poimitaan tulosteissa oleva sana/fraasi ja se korvataan uudella, omalla fraasillaan.

Ja sama lyhyemmin:

Uuden kieliversion lisäys:

Tulostukset toisella kielellä kisan aikana:

 1. Tee kuitenkin uudet käännökset jo ennen kisapäivää, esim. Otsikot-ruotsi ja Otsikot-norja ja Otsikot-viro
 2. Klikkaa rattaan kuvaa ja valitse välilehti Käännökset, valitse uuden kieliversion nimi ja paina Vaihda.
 3. Palaa normaaliin operointiin ja tee tarvittavat tulokset.
 4. Toista kohdat kaksi ja kolme jokaiselle kielelle, jolla haluat tuloksia tehdä.

Pilkunviilaajille:

 • Hae tuloksista löytämäsi sana, jonka sanamuoto on väärä ja valitse se näytön keskiosan aakkosissa olevasta listasta.
 • Kirjoita tilalle uusi korvaava teksti alaosan ruutuun ja paina Muuta teksti ylläolevaksi.
 • Muista toistaa temppu jokaiselle väärää sanamuotoa olevalle fraasille. (Poisjääneitä/Hylättyjä)

Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTime-sivulle