WEB-tulokset, seurakohtaiset tulokset sekä lähtölistat nettiin


Viimeksi muutettu 11.10.2023/JTu
Sisällys: Takaisin ExTime-sivulle

Taustaa

ExTimellä voidaan tulostus ohjata paitsi halutulle kirjoittimelle tai tekstitiedostoksi levylle, myös valmiiksi html-tiedostoksi webbiin siirtämistä varten.

Normaalitulosteissa ensin valitaan kirjoitin tai tiedosto-tulostus, suoritetaan halutut tulostukset ja valitaan seuraava tulostustiedosto, jotta varsinkin tiedostoon ohjattuja tulosteita päästään käyttämään.

Versiosta 7.4.2. alkaen ExTime voidaan asettaa (Listaukset valikon kohta On-Line seuranta) tekemään web-tuloksia automaattisesti aina määrätyn sekuntimäärän kuluttua. Tästä on lisää omassa ohjeessaan.

HTML-tulosteissa tiedostoa ei tarvitse valita ennakkoon, ExTime kysyy tulostuksen alkaessa tiedoston nimen. Tiedostosta voidaan tehdä myös yhtä sarjaa koskeva vakioniminen, vakionimi muodostuu kisan vuosiluvusta, kisan kalenterinumerosta ja sarjan lyhenteestä.

HTML-tulosteet voi tulostuksen jälkeen avata selaimessa ja sitten tulostaa kirjoittimelle.

Perus-HTML on paperitulosteen näköinen web-sivu, kun taas valinnainen on se, jonka värit, logot, urheilijatiedot ja niiden sarakejärjestyksen voi itse valita. Valinnaisenkin voi tulostaa joko sarjojen kilpailujärjestyksen mukaan tai itse päätetyssä järjestyksessä.

Tämän ohjeen alkuun


Tiedostojen rakenne

ExTimessä on kahdenlaisia html-tulosteita.

 1. Perus-HTML-tulosteet ovat paperitulosteet muutettuna html-tiedostoiksi yksinkertaisilla <pre>-määreillä. Ne ovat hyvin vähän muotoillut. Ensinnäkin siinä vaiheessa, kun koodasin ExTimeen ensimmäiset html-tulosteet, laajakaistayhteydet eivät olleen niin yleisiä ja nopeita, enemmänkin oltiin modemien varassa ja halusin pitää tiedostot mahdollisimman pieninä. Toiseksi tulosteet on näin helpompi muokata jonkin muun ohjelman käyttöön, taulukko-tagejä ei tarvitse poistaa. Miinuksena on tietysti se, että värejä ei voi käyttää, jokainen urheilija tulostuu samalla tavalla.
 2. Valinnaiset html-tulosteet, jotka perustuvat taulukoihin. Jokainen sarja muodostaa oman taulunsa ja jokainen kilpailija oman rivinsä, ja jonka sarakkeiden tiedot ja järjestys ovat käyttäjän valittavissa. Jos kaikkien tulostettavien sarjojen sarakemäärä on sama, kaikki sarjat voidaan tulostaa yhteen tauluun. Sarakkeiden määrä vaihtelee sarjoissa mahdollisesti olevien väliaikapisteiden määrän mukaan. Kukin sarjan otsikko ja urheilijan tulosrivi varustetaan luokka-määreellä, joiden avulla joka toinen rivi voidaan saada eriväriseksi ja poisjääneet, keskeyttäneet, jne myös oman luokkansa näköisiksi. Nämä luokkien määreet siis kuvataan tyylitiedostossa.

HTML-tulostetiedosto on erilaisista lohkoista koostuva tekstitiedosto, jossa html-tageillä määritetään tulostettava sisältö ja nimettävien luokkien avulla kerrotaan toivottu kunkin tietojoukon ulkoasu.

Tiedoston alussa olevaan head-lohkoon tulee yleisiä ohjaustietoja ja käytetty tyylitiedosto (stylesheet, joko linkkinä tai suoraan sijoitettuna, kuten ExTime tekee.

  
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Kisan nimi</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="tyylitiedosto.css">     -- oma tyylitiedosto tulee tähän
  </head>
  <body>
  <div id='sarjaluettelo' class='urhe'>            -- kisa-alueen alku
  <h1>                              -- oma header-lohko sijoittuu tähän 
    Kisan otsikkoa
  </h1>                              -- oman header-lohkon loppu
  <table>
    Sarjan tulokset/lähtölistat
  </table>
  <footer>                            -- oma footer-lohko sijoittuu tähän 
    markkinointia
  </footer>                            -- oman footer-lohkon loppu
  </div>                            -- kisa-alueen loppu
  </body>
</html>

body-lohkoon tulee sitten sarjoittain urheilijoiden tietorivit. Sarjojen alkuun syntyy linkit jokaiseen sarjaan ja kunkin sarjan loppuun taas linkki tähän 'sisällysluetteloon'.

Versiosta 6.0.0 lähtien ExTime tekee tuloksista myös kehyksiä käyttäviä webbi-sivuja. Kehyksiä käyttävät tiedostot koostuvat kolmesta eri tiedostosta entisen yhden sijaan. Varsinainen tiedosto (kisa.htm) sisältää vain kehyksen määrittelyn ja jakaa näytön kahteen osaan:

Jos käytät kehyksiä, sinun on siirrettävä kaikki kolme tiedostoa webbi-palvelimelle. Ilman kehyksiä tiedostoja syntyy vain yksi (kisa.htm). Tiedoston nimi (esimerkeissä kisa.htm) voidaan vapaasti valita, ExTime nimeää sen perusteella automaattisesti kehysmuodossa kaksi muuta pidentämällä nimeä (_o ja _t).

Tämän ohjeen alkuun


Tiedostoon lisättävät html-koodipalat

Tulosten räätälöimiseksi voidaan syntyvään html-tiedostoon sijoittaa valmista, omaa HTML-koodia ja tyylimäärityksiä. Alempana esiteltävässä tulosliuskan määritysikkunassa on paikat:

Tämän ohjeen alkuun


Nettisivujen ylä- ja alaosien tuunaus

Tässä esimerkkien kautta näkyy web-sivujen tuunausmahdollisuus. Omien websivujen sarakemäärittelynäytössä voidaan antaa sarakkeiden lisäksi myös :

Tarkemmat näytön ohjeet löytyvät online-tulostuksen ohjeista sarakkeisiin täältä ja mainoksiin täältä.

Rohkeata kokeilua, netin yleistä HTML-opastusta kannattaa käyttää hyväksi, sen CSS osio on varsinkin erinomainen harjoituksineen. Ja tutkikaa ExTimellä tehtyjen tulosteiden lähdekoodia, pankaa parhaat käytännöt kiertämään. Lähdekoodin saa näkyviin esimerkiksi Chrome-selaimella hiiren oikean napin avulla (View page source). Esimerkiksi Pakilan Vedon tai IF Femmanin tulosteissa näkyy taidokasta tyylitiedoston käyttöä.

Tämän ohjeen alkuun


Nettilistojen sarakkeet

Listauksen muodon määritys-nappi avaa uuden ikkunan, jonka avulla rakennetaan HTML-tulostuksen Layout. Sama ikkuna avautuu myös valikon kohdasta Säädöt/HTML-tulosrivin tiedot <TR>. HTML-tiedoston rakenteesta on enemmän tarinaa tämän linkin osoittamassa paikassa.

Livetuloslistan alussa näkyy selitysteksti Valmis tai Välituloste, puuttuvien tulosten määrä ja myös kelloaika, milloin tuloste on tehty. Tästä näkyy kuvan määrittelyn mukainen html-tiedosto. (Kemin tulokset Iisalmen määrittelyillä).

Tässä ikkunassa valitaan listaan tulevat tiedot, niiden järjestys, mahdollisesti leveys ja myös koko tulostuksen oletusfontti, leveys ja kehyksen viivan paksuus. Jos listauksen Header-tiedostossa on annettu taulukolle jokin tietty leveys, voidaan myös urheilijataulukolle antaa se sama leveys.

Kentän sijoitus vasen/oikealaitaisesti tai keskelle, samoin kuin puuttuvan arvon näkyminen joko nollana tai viivana valitaan napilla Kentän ulkoasun määritys. Tarkemmat ohjeet ovat täällä.

Väliajoista voidaan määritellä myös, onko laskettu aika kilpailun alusta vai vasta edellisestä väliaikapisteestä laskettu aika, tämän lisäsin erityisesti triathlonin toivomuksesta (kuka oli pyöräilyn nopein). Valinnaisia lisäsarakkeita ovat sijoitus väliajan mukaan ja ero kärkeen. Kierrosajoista voidaan ottaa mukaan vain xx viimeistä kierrosaikaa.

Väliaikoja tulostetaan niin monta, kuin kyseiseen sarjaan on virallisia väliaikapaikkoja määritetty.

Jos sijoitusta ei ole, kilpailija on vielä matkalla. Poisjääneet ja keskeyttäneet näkyvät FIS:n mukaisella koodituksella. (DNS = Did Not Start, jne)

ExTime kirjoittaa jokaisen tulosrivin alkuun kilpailijan statuksen mukaisen luokan (class, mallia oikealla) tai normaalin tuloksen tapauksessa PARILLINEN tai PARITON luokan. Tätä luokkaa voi sitten käyttää tyylitiedostossa antamaan tulosasulle selkeyttä.

<tr class=PARITON><td align=left>73.</td>..
<tr class=PARILLINEN><td align=left>74.</td>..
<tr class=PARITON><td align=left>75.</td>..
<tr class=ULK><td align=left>ULK</td>..
<tr class=DNF><td align=left>DNF</td>..
<tr class=DNS><td align=left>DNS</td>..
<tr class=DSQ><td align=left>DSQ</td>..

Sarakkeen leveys annetaan prosentteina tulostuksen leveydestä. ExTime ei pyri laskemaan puuttuvia leveyksiä eikä tarkasta sitä, onko summa tasan 100 %. Jokainen selain toimii omalla tavallaan, kokeilemalla löydät silmää miellyttävän tuloksen.

Jos sarjassa on useita väliaikapisteitä, jokaiselle väliaikasarakkeelle käytetään samaa leveyttä.

Tämän ohjeen alkuun


Sarakkeen tarkempi säätäminen

Kenttämäärityksissä annetaan sarakkeelle nimi, ehdotuksena on ExTimen käyttämä tiedon nimitys tarpeeton 'Kilpailijan' lisäosa poistettuna.

Tieto voidaan sarakkeella sijoittaa joko vasempaan tai oikeaan reunaan tai sijoittaa sarakkeen keskelle. Ja uutta versiosta 10.4.2 alkaen on se, että kentälle voidaan antaa ihan oma tyyliluokkansa (CSS:n class-määre). Kirjoittamalla annetun luokan määritys käytettyyn tyylitiedostoon (*.css), saadaan ihan uutta ilmettä nettisivuille. Jos tyyliluokka annetaan, ei vasen/oikea/keskitetty-sijoittelua tarvita, eikä %-leveyksien määrittelyjä.

Tuossa alla on malli, kun tein seuraavat määreet css-tiedostoon:

th.tulos { background-color:#88FF88; font-size:14px;text-align:center; border-style:double;}
td.tulos { background-color:#88FF00; font-size:10px;text-align:center; border-style:groove;}

Huomaa erityisesti se, että headerille (th) ja solulle (td) on erilainen määritys.

Ja eikun vain kokeilemaan!

Määrittelyjen alaosassa voidaan väliaikatietoja säätää tarkemmin ja ilmoittaa, kuinka monta kierrosaikaa enintään näytetään. Tietysti aina xx viimeisintä, jos xx:ää ei anneta, niin kaikki 24 kierrosaikaa 10 km juoksukisassa näkyvät.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjojen hakulinkit

Jos tulostettavia sarjoja on useampia kuin yksi, tulostiedoston alkuun tulostetaan navigointinapit halutun sarjan saamiseksi nopeasti esille ja sarjan tulosten loppuun tulostuu taas linkki tähän sarjojen hakulinkki osioon.

Lokakuusta 2023 alkaen navigointi napeilla on kaksi eri vaihtoehtoa. Jos listamäärittelyissä kohdassa Käytä uutta sarjaluettelon muotoa ei ole rastia, tulostuu ExTimen vanhempi sarjalinkkien kenttä. Jos taas rasti on, tulostuu uudempi ja silloin on käytettävään tyylitiedostoon lisättävä muutama määre, joiden avulla linkkien ulkoasua voi säätää halutuksi.

Vanhan linkkikentän rakenne on HTML-koodina seuraavan kaltainen (esimerkki syksyn 2023 SM-rullahiihdoista):

  <div class='SARJALUETTELO'><a name="Sarjat"><b>Kilpailun sarjat: </b></a><a href="#NYL_FA">NYL_FA</a>; <a href="#MYL_FA">MYL_FA</a>; <a href="#M18_FA">M18_FA</a>; <a href="#N18_FA">N18_FA</a></div>
Tämän näyttämiseen eri väreillä ja eri tavalla muotoiltuna on jo muutama seura tehdyt omia tyylisääntöjään. Niistä ei nyt enempää, malleja löytyy netistä.

Uuden linkkikentän rakenne on HTML-koodina on taas seuraavan kaltainen (esimerkki syksyn 2023 Hiidenmaan pyöräkisoista):

<div class='SARJALUETTELO'><a name="Sarjat"><b>Kilpailun sarjat: </b></a>
  <ul id='Sarjat' class='haku'>
    <li><a href="#ELAMUS">ELAMUS</a></li>
    <li><a href="#VÕIST">VÕIST</a></li>
    <li><a href="#NAISED">NAISED</a></li>
    <li><a href="#MEHED">MEHED</a></li>
    <li><a href="#N-U17">N-U17</a></li>
    <li><a href="#M-U17">M-U17</a></li>
    <li><a href="#N-U30">N-U30</a></li>
    <li><a href="#M-U30">M-U30</a></li>
    <li><a href="#N30">N30</a></li>
    <li><a href="#M30">M30</a></li>
    <li><a href="#M40">M40</a></li>
    <li><a href="#M50">M50</a></li>
    <li><a href="#M60+">M60+</a></li>
  </ul>
</div>
Ja sarjan lopussa viittaus takaisin sarjalinkkeihin:
<tr class='haku' style='text-align:left'><td colspan=10><A HREF="#Sarjat">Listan alkuun</A></td></tr>
Tämä näkyy tulosteissa esimerkiksi seuraavalla tavalla (kokeilkaa myös siirtää kursoria napin päälle):

Kilpailun sarjat:

Ja sarjan lopussa taas linkki takaisin näkyy näin:

Listan alkuun

Käyttämääni tyylitiedostoon (*.css) lisäsin seuraavat rivit (selityksiä ei siellä ole, selitys alkaa //-merkeillä, ne on vain tässä ohjeessa)

  .SARJALUETTELO { font-size:18px; color:#153b97; line-height:20px }   // tekstin Kilpailun sarjat koko ja väri
  .haku  { margin-top: 10px; list-style: none; padding-left: 0; }    // jos haku-kenttä on ilman li-tagiä, esimerkkinä sarja tulosten lopussa
  .haku li { display: inline-block; }                   // hakukenttä sijoitetaan tekstiin mukaan
  .haku a:hover { color: red; background-color:#cbd6f4; padding: 5px; border-radius: 2px; text-decoration:none ;}  // värit, kun kursori on napin päällä
  .haku a { color: white; background-color: #13a4a4; padding: 5px; border-radius: 2px; text-decoration:none ;}   // normalit värit

Näitä määrittelyitä voitte säätää omaan tyylitiedostoonne sitten kulloisenkin tulospalvelun kohteena olevan seuran värien mukaan. Ja suosittelen edelleen tuota netin erinomaista CSS-opasta, joka on vain klikkauksen päässä. Itselleni ostin alan raamatun.

Tämän ohjeen alkuun


Esimerkki


Perus HTML-tiedoston rakenne ExTimen perusHTML-koodia, vaalean sininen osa korvautuu kulloisenkin kisan ja seuran mukaan.
Kisan nimi tulee kisatiedostoon annetusta kilpailun nimestä ja seuran nimi on osa ExTimen käyttöön oikeuttavaa seura-avainta.
Urheilijakohtainen osuus varustetaan pre-tageillä, joka ohjaa selainta näyttämään tekstin juuri niinkuin se on kirjoitettu.
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="GENERATOR" content="ExTime">
<title>Kemin Tykkikisat (V)</title>
</head>
<body>
<div id='sarjaluettelo' class='urhe'>

<h1 align='center'>Kemin Tykkikisat (V)</h1>
<h2 align='center'>T U L O K S E T</h2>
<p>&copy; Visa Ski Team Kemi</p>

<hr>
<A NAME="Sarjat"><B><A HREF="#NYL">NYL</A>; <A HREF="#MYL">MYL</A>; 
</B></A><BR><div class='SARJA'>
<h4><a name="NYL">NYL</a> Naiset 4.5 km V </h4></div>
<pre>
Sija Name           Seura            Yhteensä     Ero

 1. Riitta-Liisa Roponen   Visa Ski Team Kemi      11.11,8
 2. Emmi Lämsä        Visa Ski Team Kemi      11.39,7     27,9
 3. Jonna Vestenius     Visa Ski Team Kemi      12.12,7    1.00,9
 4. Seela Peuralahti     Oulun Hiihtoseura      12.30,7    1.18,9
 5. Maria Harju       Kalajoen Junkkarit      12.52,3    1.40,5
 6. Henna Korpi       Aavasaksan Urheilijat    13.26,4    2.14,6
 7. Minna Kukkonen      Visa Ski Team Kemi      13.53,2    2.41,4
 8. Kaisa Salminen      Aavasaksan Urheilijat    13.55,0    2.43,2
 9. Minna Kubin       Kempeleen Pyrintö      14.40,2    3.28,4

 Poisjääneitä  1
 - 55. 34262393 Reija Ahola       Visa Ski Team Kemi
</pre>
<div class='SARJALUETTELO'><a href="#Sarjat">Sarjaluettelo</a></div>
Tältä se sitten näyttää selaimella katsottuna, ei paha.

Kilpailun sarjoista rakennetaan tulossivun alkuun sisäiset pikalinkit, jolla päästään nopeasti kunkin sarjan alkuun. Joka sarjan loppuun tulee taas linkki tähän sarjaluetteloon. Linkit näkyvät käytettävän selaimen oletusarvoilla, koska mitään tyylitiedostoa ei oltu määritetty.

Kemin Tykkikisat (V)

T U L O K S E T

© Visa Ski Team Kemi

Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M16; M14; M60; N18; N16; NYL
; MYL; M18; M40

NYL Naiset 4.5 km V

Sija Name           Seura            Yhteensä     Ero

 1. Riitta-Liisa Roponen   Visa Ski Team Kemi      11.11,8
 2. Emmi Lämsä        Visa Ski Team Kemi      11.39,7     27,9
 3. Jonna Vestenius     Visa Ski Team Kemi      12.12,7    1.00,9
 4. Seela Peuralahti     Oulun Hiihtoseura      12.30,7    1.18,9
 5. Maria Harju       Kalajoen Junkkarit      12.52,3    1.40,5
 6. Henna Korpi       Aavasaksan Urheilijat    13.26,4    2.14,6
 7. Minna Kukkonen      Visa Ski Team Kemi      13.53,2    2.41,4
 8. Kaisa Salminen      Aavasaksan Urheilijat    13.55,0    2.43,2
 9. Minna Kubin       Kempeleen Pyrintö      14.40,2    3.28,4

 Poisjääneitä  1
 - 55. 34262393 Reija Ahola       Visa Ski Team Kemi
Itse rakennetun HTML-tiedoston rakenne. Tältä näyttää ExTimen tekemä html-sivu, kun sen lähdekoodia katsoo selaimella (tai muistiolla).

Selaimen näyttämä otsikko (title) on kisatiedostoon annettu kilpailun nimi. Sen alle ExTime kopioi määrittelyissä annetun tyylitiedoston sisällön (css-tiedosto). Sitä en tähän esimerkkiin listaa.

Tällä värillä merkattu tieto oikealla on tulosliuskan määrittelyissä annetun Header-tiedoston sisältö, jonka ExTime sijoittaa syntyvään tulostiedostoon/lähtölistaan. Kyseessä on pieni taulukko (table), vasempaan sarakkeeseen tulee Suomen cupin logo (SClogo2012_print.jpg), keskelle otsikkoina kisan nimi ja päiväys ja oikean reunan sarakeeseen maastohiihdon logo (mh_logo.gif). Ja sitten vielä tulostuskelloaika ($NYT$) Lähtölista-otsikon alle. Taulukko muodostaa oman osionsa (div), jonka taustavärinä on tämä.

Ja kun Footer-tiedostoa ei ole annettu määrittelyissä, perusHTML:ssä sitä ei voi edes antaa, tilalle tulostuu vakio ExTimen nimiteksti.

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="GENERATOR" content="ExTime">
<title>Maastohiihdon SUOMEN CUP</title>
</head>
<body>
<div id='sarjaluettelo' class='urhe'>

<table border=1>
<tr>
<td><img border="0" src="SClogo2012_print.jpg"></td>
<td align="center">
<h1>$KISA$</h1>
<h2>$TANAAN$</h2>
<h2>Ounasvaara, Rovaniemi</h2>
<h1>Tulokset</h1>
<p align='center'>Tulostettu: $NYT$</p></td>
<td><img border="0" src="mh_logo.gif"></td>
</tr>
</table>
</div>

<hr>
<HR>
<table>
<tr class="SARJALUETTELO">
<td colspan="6"><a name="Sarjat"><b><a href="#NYL">NYL</a>; </b></a><BR>
<tr class="SARJA">
<th style="text-align:center">Nro</th><th style="text-align:left">Nro</th>
<th style="text-align:left">Nimi</th><th style="text-align:left">Seura</th>
<th style="text-align:left">AR</th><th style="text-align:left">FISKoodi</th><th style="text-align:right">Fis-pisteet</th>
</tr>
<tr><td><b><a name="NYL">NYL</a></b><td colspan="4"><b>Naiset 5 km P</b></td></tr>
<tr class="PARILLINEN"><td><td>1</td><td>Kristiina Haikara</td><td>Vantaan Hiihtoseura</td><td>1</td><td>3395074</td><td>-</td></tr>  
<tr class="PARITON"><td><td>2</td><td>Maria Paatero</td><td>Espoon Hiihtoseura</td><td>1</td><td>3185085</td><td>-</td></tr>  
<tr class="PARILLINEN"><td><td>3</td><td>Anni Ruostekoski</td><td>Vaasan Hiihtäjät</td><td>1</td><td>3185340</td><td>-</td></tr>  
<tr class="PARITON"><td><td>4</td><td>Jennie Lindvall</td><td>IK Kronan</td><td>2</td><td>3185530</td><td>378.05</td></tr>
<tr class="DNS"><td><td>DNF</td><td>Terhi Lehtola</td><td>Oulaisten Huima</td><td>1</td><td>3185240</td><td>-</td></tr>
</table>
<p class=logo>ExTime</p>
    
Itse rakennetun HTML-tiedoston rakenne. Oman tuunauksen tulos, logot on myös muistettava siirtää palvelimelle tai käytettävä suoraan netissä olevia logoja, kuten esim. Hiihtoliiton sivuilla olevaa.

Kovin suuria kuvia ei kannata käyttää, varsinkaan tuloksissa. Kuvan pitää myös latautua nopeasti, sen palvelin ei saa olla hidas. Jos yksikin kuva latautuu hitaasti, sen vaikutus näkyy heti kaikille tulosten selaajille. Näin kävi mm. Pyhäjärven SM-hiihdoissa.

Sarjaluettelon ja otsikoiden tyylit on määritetty tyylitiedostossa, sensijan sarakeotsikoiden sijoitus vasempaan laitaan (paitsi Nro ja FIS-pisteet) on tehty ExTimen kenttämäärittelyissä, niissä voidaan antaa myös oma teksti, kuten vaikkapa AR arvontaryhmälle.

Joka toinen tulosrivi saadaan eriväriseksi, kun tyylitiedostossa luokilla PARILLINEN ja PARITON on eri värimäärittelyt. Samalla periaatteella sadaan myös keskeyttäneet (DNF), poisjääneet (DNS), kilpailun ulkopuoliset (ULK) ja hylätyt (DSQ) näkymään eri väreillä. Sarjakohtaiset mainokset ja kilpailijoiden saamat varoitukset saadaan myös erilleen muusta sisällöstä.

Maastohiihdon SUOMEN CUP

11.11.2012

Ounasvaara, Rovaniemi

Lähtölista

Tulostettu: 13:12


Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M16; M14; M60; N18; N16; NYL; MYL; M18; M40
Nro Nimi Seura AR FISKoodi Fis-pisteet
NYL Naiset 5 km P
1 Kristiina Haikara Vantaan Hiihtoseura 1 3395074 -
2 Maria Paatero Espoon Hiihtoseura 1 3185085 -
3 Anni Ruostekoski Vaasan Hiihtäjät 1 3185340 -
4 Jennie Lindvall IK Kronan 2 3185530 378.05
DNS Terhi Lehtola Oulaisten Huima 1 3185240 -
Oikealla näkyy Footer-osiolla lisätty HTML-koodin pätkä ja sitten alapuolella sen vaikutus. Kuva on myös muistettava siirtää palvelimelle.
<FOOTER>
  <img border="0" src="kuvat/line_bir.gif" height="47">
</FOOTER>
Footer ja Header-HTML-koodit eivät siis ole täydellistä HTML-koodia vaan ne sisällytetään osaksi ExTimen tekemää kokonaisuutta. ExTime ei tarkista koodin oikeellisuutta, sille ne ovat vain tekstiä, joka lisätään tiettyyn kohtaan tulossivua.

Tämän ohjeen alkuun


Ilmoittautuneiden tulostus

ExTimessä on mahdollista htm-tiedoston teko kilpailuun ilmoittautuneista. Sen teko lähtee liikkeelle Ilmoittautumiset-valikon kohdasta Tilanne nyt.

Version 10.4.0 uusien piirteiden ansiosta lähtölistat voi nyt tulostaa melkein mihin järjestykseen tahansa, jolloin tämän näytön käyttö jäänee vähemmälle.

Näyttöön tulee uusi ikkuna, jonka vasemmassa reunassa näkyvät kilpailun kaikki sarjat, seuraavassa valintalistassa kilpailun seurat ja oikealla ilmoitetut kilpailijat. Sarjoista ja seuroista voidaan näyttöön valita vain haluttu tai kaikki, nimen tai lisenssinumeron mukaan järjestettynä. Mallissa on listattuna kaikki oman seuran urheilijat Kemin tykkihiihdoissa.

Alaosan WEB-lista napista syntyvään tiedostoon kirjoitetaan kuitenkin aina kaikki ilmoitetut kilpailijat, seuroittain tai sarjoittain. Esimerkki näkyy linkissä. Lista on tehty vasta kisan jälkeen, joten poisjääneet erottuvat muista.

Listan ulkoasumuutokset tehdään nopeasti napilla Listamalli. Myös Säädöt valikon kohdasta Ilmoittautumistilanteen listamallin määritys tulee esiin se sama työkalu tulee esiin kuin muissakin HTML-tiedostojen määrittelyissä.

Tämän ohjeen alkuun


Nettilähtölistat

Netti-lähtölistojen tulostusten aloitus Sarjojen lähtöjärjestyksessä tuo näyttöön rastittavan sarjaikkunan. Siihen rastitaan ne sarjat, joista web-sivut tehdään, esimerkissä molemmat yleiset sarjat. Alaosan Merkkaa ja Poista-osioissa voidaan rastittamista automatisoida. Valittavassa järjestyksessä-menuvalinta tuo näyttöön ikkunan, jonka oikeaan reunaan valitaan sarjat tulostusjärjestykseen.

Ja taas ennen tulostusta on syytä varmistua, millainen lista onkaan syntymässä, menun kohdassa Listaukset / Lähtölistat ja asetuksia, jos valintana oli Perus-HTML:n tekeminen. Muussa tapauksessa syntyvä lista on se, mitä menun valinnassa Oman mallin määritys määritettiin.

Ikkunan alaosassa näkyy valittujen urheilijoiden määrä. Rasteilla Yksilösarjat ja Joukkueet säädetään näytössä näytettävien sarjojen määrää, koskee erityisesti (ja vain) viestikilpailuja.

Viestisarjoista ExTime tulostaa html-tiedostoon joukkueen kokoonpanon Joukkuekokoonpanot-menuvalinnalla, muussa tapauksesta tulostuu vain pelkät joukkueiden nimet.

Nappi Hyväksy valinta aloittaa listan tekemisen siihen tiedostoon, joka valitaan normaalilla tiedoston valintaikkunalla. Nappi Paluu ilman valintaa taas ei kysy mitään tiedoston nimeä, koska tulostusta ei haluttu tehdä.

Pieni rasti kohdassa Etusivun kanssa tekee paljon töitä. Ensiksi se tulostaa annetulla nimellä kisan etusivun, johon se tulostaa rivin jokaista rastittua sarjaa kohti. Rivillä on sarjan tunnus, nimi ja linkki vakionimiseen tiedostoon, johon sitten tulostetaan tämän sarjan kilpailijoiden oma html-sivu. Ja se vakionimi koostuu siis kisan pitovuosiluvusta, kisan kalenterinumerosta ja sarjan tunnuksesta. Esimerkin tapauksessa se voisi olla vaikkapa 2019_163P_NYL.htm

Tämän ohjeen alkuun


webscorer-lähtölistat

Webscorer-palvelun vaatimien lähtölistojen teko alkaa valikon Uudet piirteet toiminnolla Webscore lähtölista. Jos ja kun kaikki on kunnossa tarvitsee antaa vain siirtoon tarvittavan tekstitiedoston (*.txt) nimi. Helpointa on antaa nimeksi suoraan Hiihtokalenterissa oleva kisan kalenterinumero. ExTime kuittaa tiedoston syntymisen näytön alaosaan juoksevan kelloajan perässä olevassa ilmoitusruudussa kisan lähtijöiden määrällä.

Jos kaikki ei ole kunnossa, kisassa esiintyy samoja lähtönumeroita (Suomen Cup) tai kisassa on erilaisia lähtöaikavälejä, ei näitä ristiin meneviä sarjoja saa rastia samaan webscorer-tulostiedostoon vaan listoja on tehtävä useita ja jokainen ladattava erikseen.

Tiedosto on normaali Excelin sarkainerotettu tiedosto, joka näyttää tältä:

3
Start type = Interval          
Number of racers per interval = 1          
Start racers every (mm:ss) = 0:30          
Name Team name Distance Category Bib Start time (hh:mm:ss)
Anniina Ahtosalo Keravan Urheilijat 2.0 km N10 11:01:30  
Victoria Knape Vantaan Hiihtoseura 2.0 km N10 4 11:02:00  
Melissa Lönnström Borgå Akilles 2.0 km N10 5 11:02:30  
Rosa Niittyviita Nastolan Naseva 2.0 km N10 6 11:03:00  
Julius Aho Pakilan Veto 2.0 km M10 9 11:04:31  
Jaakko Salomäki Keravan Urheilijat 2.0 km M10 10 11:05:00  
Oskari Kalliokoski Pargas IF 2.0 km M10 11 11:05:30  
Mikael Koivisto Keravan Urheilijat 2.0 km M10 12 11:05:59  
Tuomas Ruuskanen Mäntsälän Urheilijat 2.0 km M10 13 11:06:30  
Otto Lintula Vantaan Hiihtoseura 2.0 km M10 14 11:07:00  
Elias Lönnström Borgå Akilles 2.0 km M10 15 11:07:30  
Robin Fransman IF Sibbo-Vargarna 2.0 km M10 16 11:08:00  
 

Tämä tiedosto sitten vain selaimen avulla ladataan websorer palvelimelle yleiseksi kisaksi. Palvelin osoite löytyy tämän esimerkin osoiteriviltä, tunnusten hankinnan ja muut detaljit ohjeistaa webscorer. Sitten vain valitaan äsken tehty tiedosto, täytetään lomakkeen kentät ja ladataan tiedosto (Upload). Siinä se.

Tämän ohjeen alkuun


HTM-tulokset

HTM-tulokset valinta tuo näyttöön samat valintaikkunat kuin Netti-lähtölistoissakin. Sarjojen lähtöjärjestyksessä tuo näyttöön rastittavan sarjaikkunan ja Valittavassa järjestyksessä-menuvalinta tuo näyttöön oheisen ikkunan, jonka oikeaan reunaan valitaan sarjat tulostusjärjestykseen. Palosuon järjestys on tietysti Pekan suosima, naiset ensin ja sarjat ikäjärjestyksessä nuorimmista vanhimpiin.

Ja taas ennen tulostusta on syytä varmistua, millainen lista onkaan syntymässä, menun kohdassa Listaukset / Asetuksia ja tulostuksia, jos valintana oli Perus-HTML:n tekeminen. Muussa tapauksessa syntyvä lista on se, mitä tässä kohtaa alimenun valinnassa Oman mallin määritys määritettiin.

Ikkunan alaosassa näkyy valittujen urheilijoiden määrä. Rasteilla Yksilösarjat ja Joukkueet säädetään näytössä näytettävien sarjojen määrää, koskee erityisesti (ja vain) viestikilpailuja.

Viestisarjoista ExTime tulostaa html-tiedostoon joukkueen jäsenten kokoonpanot.

Nappi Hyväksy valinta aloittaa listan tekemisen siihen tiedostoon, joka valitaan normaalilla tiedoston valintaikkunalla. Nappi Ei valita, poistutaan taas ei kysy mitään tiedoston nimeä, koska tulostusta ei haluttu tehdä.

Rasti Tehdään myös kisan etusivu aiheuttaa kisan sarjakohtaisen linkkisivun tulostamisen, vrt edellä.

Tämän ohjeen alkuun


Seura-, koulu-, piiri- tai maakohtaiset tulokset

Seurakohtaisia tuloksia tehdään Listaukset-valikon toiminnolla Seuramuutoksia ja -tulostuksia. Tulostus voidaan ohjata joko kirjoittimelle tai html--tiedostoksi. Tämä html-tuloste ei ole paperille tulostettavien tuloksen kopio vaan sen muotoa voi itse säätää.

Se tapahtuu valikon Säädöt toiminnolla HTML-tuloslistan tiedot <TR>. Samalla voidaan antaa myös tuloksissa käytettävä oletuskirjasinlaji, fontti ja päättää, näkyykö taulukossa reunaviivat ja millaisena, jos näkyvät.

Tämän toiminnon varsinainen juju on siinä, että tuloksista voidaan tehdä ote, jossa on vain valittujen seurojen urheilijat ja muista vain parhaat, jos niitäkään. Esimerkissä halutaan mukaan 3 parasta joka sarjasta ja lisäksi Espoon Hiihtoseuran osanottajat, joita näyttää olevan yhteensä 35.

Seurat valitaan joko yksitellen vasemman puolen listasta (nappi Lisää) tai sitten käyttäen etukäteen tehtyä seurojen luetteloa (nappi Käytä tehtyä).

Piirin tai alueen omat tulokset ja sijoitukset saadaan, kun laitetaan täppä kohtaan Sijoitus uusiksi valinnassa.

Tulostus menee paperille tai valittuun tekstitiedostoon napilla Paperituloste. STT-formaatin mukainen tuloste syntyy taas napilla STT:n tuloste. Näihin kahteen tulosteeseen ei tule korostuksia eikä kehyksiä.

Nappi Oma HTML rakentaa taas omien määrittelyjen mukaisen html-tulosteen, ja nappi ExTime HTML paperitulosteen kaltaisen html-listan, jossa mukana olevat seurojen edustajat ovat korostettuina, jos täppä oli kohdassa Korosta valitut seurat. HTML-taulukossa on viivat, jos WEB-listan kehyksen leveys on nollaa suurempi arvo. Näihin arvoihin tehdyt muutokset eivät mene talteen seuraavaa ExTime-käynnistystä varten.

Seura-, piiri-, maa-, tai muu seuran nimen avulla jaoteltavissa oleva lähtölista WEB-tuloste taas syntyy napilla HTML-lähtölista valituista seuroista.

Keskiosan seuraluetteloon saadaan mukana oleva seura siirtymään valitsemalla seura vasemman puolen listasta ja painamalla nappia Lisää. Nappi Käytä tehtyä listaa annetun luettelot seurat keskiosaan, ja Jätä mukanaolevat seurat-nappi poistaa siitä ne, joita kilpailussa ei ole. Näytöllä voidaan tehdä myös omia seuraluettelotiedostoja (nappi Tee näistä) kirjoittaa valitut seurat tiedostoon, jonka alkuun tulee selitystietona napin yläpuolella olevaan laatikoon kirjoitettu teksti. Ja kun on ensin jonkinlaisen tiedoston tehnyt, sitä voi ylläpitää vaikkapa Muistiolla/Notepadillä. Rakenne selviää kyllä katsomalla, eka rivi on seuraluettelon otsikko, joka näkyy tässä näytössä.

Nappi Kaikki lisää listaan jokaisen kilpailuissa olleen seuran ja nappi Check taas poistaa vasemman reunan listasta kaikki ne seurat, jotka on jo valittu keskellä olevaan listaan.

Tällä näytöllä tein mm. Hopeasomman piirikohtaiset tulokset ja tehnyt listoja tietyn lehden levikkialueen seuroista. SHL:n piirien seuraluettelot löytyvät ExTime-kansion alta param-kansiosta nimillä Pxx.txt, alueet vastaavasti Axx.txt. Omia voit tehdä helposti joko tämän näytön avulla tai puhtaalla tekstieditorilla. Ja toki aikojen alussa tekemäni luettelot pitää päivittää, ainakin yksi piirimuutos on tullut kauden 2012 alussa.

Myös maakuntaviestin kokonaistuloksista saadaan tällä näytöllä ote pienistä ja suurista kunnista. Suuret kunnat vain valitaan listaansa kuten pienet omaansa.

Tämän näytön avulla voidaan myös vaihtaa jonkin seuran nimen kirjoitusasua valitsemalla väärin kirjoitettu seuran nimi, kirjoittamalla siihen alapuolelle nimi oikein ja painamalla nappia Vaihda seuran nimi.

ExTimen versiosta 10.2.1 alkaen tällä näytöllä voidaan myös tulostaa (ja tarvittaessa laskea sijoitukset uudestaan) myös pelkän Maa/piiri/luokkakentässä olevan tiedon mukaan. Tulostus vastaa virtuaalisarjojen tulostusta ilman että sarjoja täytyy perustaa.

Kaikki osanottajat voidaan laittaa yhteen ja samaan sarjaan, esimerkiksi yhteislähtö- tai iltakisoissa. Urheilijan Maa/Piiri-kenttään laitetaan sitten varsinainen tarkempi sarja. Kokonaistulokset otetaan normaalisti ja kun halutaan sarjakohtaisia tuloksia tässä näytössä asetetaan napin Tulosta oma HTML maa/piiri/luokkatunnuksesta vasemmalla puolella olevaan ruutuun tulostettava sarja, annetaan sille otsikkoon nimi sen vasemmalla puolella olevaan ruutuun ja painetaan sitten sitä nappia. Jos vielä Sarjan parhaita listalle on nolla ja Sijoitus uusiksi valinnassa on rastittu, tulosliuska on vain tämän tarkemman luokat sijoitukset.

FIS-kisoissa näin saataisiin myös maakohtaiset tulokset, koska maan koodi on jo valmiina urheilijan Maa/Piiri/Luokka-kentässä. Ja SM-kisojen yhteydessä voitaisiin myös tulostaa piirinmestaruuskisojen tulokset.

Kaikille keskiosan listassa olevien seurojen urheilijoille saadaan maa, piiri, aluekoodi tai muu tieto asetetuksi Aseta-napilla. Piirikoodia voi käyttää vaikkapa Hopeasompapäälliköille tulostettavissa piirikohtaisissa lähtölistoissa, sen tekonappi taas löytyy valikosta Listaukset / Pussituslistat alhaalta oikealta. Ja nyt siis versiosta 7.4.2 lähtien myös suoraan tuolla WEB-lähtölista valituista-napilla, paperille käteen annettavaksi se pitää kyllä avata selaimessa ja tulostaa sieltä.

Tämän ohjeen alkuun


Seurayhteenveto yksilösarjan loppuun

Maastojuoksukisoissa (PM/SM) on yleistä, että kussakin yksilösarjassa on myös seurakohtainen kilpailu, jossa palkitaan paras seura. ExTimessä tämä paremmuus voidaan laskea joko yhteisaikojen/tulosten summana tai sijoituslukujen summana (näissä lasketaan kiinteä osanottajamäärä seuraa kohti, yleensä 3). Mahdollista on myös laskea sijoituspisteitä, tunnetuimmat ovat kai Ruotsi-Suomi maaottelun pistejako (sarjan voittajalle 7, sitten 5,4,3,2 ja 1 pistettä) tai hiihdon maailmancupin pistejakautuma (100, 80,..). Näissä saa sitten joukkueessa olla eri määrä urheilijoita.

Seuratuloksien teossa on kaksi tapaa, yksinkertainen ja monimutkaisempi. Monimutkaisemmassa tavassa saadaan tuloksia lasketuksi yhteen useasta eri sarjasta, seurasta voi olla useampi joukkue ja joukkue voi voi koostua myös usean eri sarjan urheilijoista, joilla on ollut sama matka/laji. Tätä tapaa käyttäen on ensin tuloksen laskentaa varten perustettava oma sarja ja kerättävä sinne tulokset, tästä kerron lisää linkissä joukkuekisat.

Ja nyt sitten siihen yksinkertaisempaan tapaan. Tässä tavassa voidaan ilman ylimääräisiä lisäsarjoja tulostaa sarjan tulosten loppuun seurojen/piirin edustajien tässä kyseisessä sarjassa saaman yhteistuloksen, tulos voidaan kyllä laskea yhteen usealla eri vaihtoehtoisella tavalla. Erillisiä joukkueita ei tarvitse ilmoittaa vaan joukkueen kasaaminen tapahtuu seuran nimen perusteella automaattisesti. Myös Piiri/Maa-kenttää sekä Info-kenttää voidaan käyttää joukkueen kasaamisessa, katso esimerkkejä alta. Keski-Pohjanmaan PM-maastoista tein erilaisia yhteenvetoja, katso niistä mallia.

Yhteenvedot tulevat paperitulosteisiin, niitä muistuttaviin vakio html-tulosteisiin sekä itse määriteltyihin html-tulosteisiin.

Ennen tulostusta on pari asetusarvoa laitettava paikalleen:

Säädöt-valikon asetusten välilehdellä Tulosliuskat rastitaan oikealla keskellä olevista ruuduista ainakin ruutu Seuratilanne sarjan loppuun. Ja jos yhteenvedossa halutaan nähdä, keistä urheilijoista tulos koostuu, rastitaan myös kohta Myös urheilijat.

Ylhäällä vasemmalla rastitaan Sijoituspisteet kokonaislukuna, jos tarpeen. Sekä harkitaan käytettävä ajan tulostustarkkuus ja muutkin asetukset.

Sarjakohtaisesti laitetaan Sarjan tietojen Yhteistulos-välilehdellä täppä kohtaan Sarjassa lasketaan seurakohtaisia tuloksia. Lisäksi määritetään onko joukkueen koon oltava tietty (0=ei rajoitusta) ja miten yhteistulos kohdistetaan seuralle/piirille ja mitä summataan, aikaa vai pisteitä.

Lajipiirteet-välilehdellä sitten ilmoitetaan käytettävä kaava.

Alla on sitten erilaisia esimerkkejä siitä, miten eri tavalla voidaan seurakisan tuloksia laskea. Valitkaa mieleisenne.

Otsikko Seuratilanne käännetään ruotsiksi (tai vaihdetaan Piiritilanne-sanaksi) Säädöt / Asetusarvot ikkunan välilehdellä Käännökset vaihtamalla [Otsikot]-lohkossa sana Seuratilanne (=STILANN) sanaksi Samma på svenska tai Piirien kisa sanaksi.

Ensimmäinen esimerkki on maastojuoksun kolmen hengen joukkueesta, jossa sijaluku lasketaan suoraan sijapisteeksi ja pienimmät sijapisteet saanut seura tietysti voittaa. Mukana on myös urheilijaeritttely. Ja huomaa tasasijalla 8 olevat 3 urheilijaa.
Kilpailusarjat: T9
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos Ero
T9 Naiset 9 vuotta 1 km
1. 123 - Siiri Ikäläinen Ylivieskan Kuula 4:25.9
2. 126 - Rebekka Känsälä Kaustisen Pohjan-Veikot 4:31.7   +5.8
3. 129 - Alexina Latomaa Vetelin Urheilijat 4:32.5   +6.6
4. 135 - Mona Vertanen Kokkolan Veikot 4:35.0   +9.1
5. 128 - Siru Koskela Halsuan Toivo 4:38.7   +12.8
6. 136 - Pipsa Kotila Toholammin Urheilijat 4:39.2   +13.3
7. 130 - Emma Mäkitalo Himangan Urheilijat 4:43.1   +17.2
8. 127 - Aada Kellokoski Vetelin Urheilijat 4:49.5   +23.6
8. 131 - Hilma Mäkitalo Himangan Urheilijat 4:49.5   +23.6
8. 133 - Ella Pesola Kaustisen Pohjan-Veikot 4:49.5   +23.6
11. 132 - Maissi Peltoniemi Kaustisen Pohjan-Veikot 4:49.6   +23.7
12. 124 - Ringa-Ilona Jylhä Halsuan Toivo 4:50.0   +24.1
13. 125 - Ansa Kanala Halsuan Toivo 4:50.1   +24.2
14. 121 - Riina Heikkilä Lohtajan Veikot 5:02.7   +36.8
15. 122 - Soili Heiskanen Nivalan Urheilijat 5:07.9   +42.0
16. 120 - Lilja Nisula Reisjärven Pilke 5:10.6   +44.7
17. 134 - Neea Rentola Ylivieskan Kuula 5:20.2   +54.3
Seuratilanne
1. Kaustisen Pohjan-Veikot 21
126 - Rebekka Känsälä Kaustisen Pohjan-Veikot 2
133 - Ella Pesola Kaustisen Pohjan-Veikot 8
132 - Maissi Peltoniemi Kaustisen Pohjan-Veikot 11
2. Halsuan Toivo 30
128 - Siru Koskela Halsuan Toivo 5
124 - Ringa-Ilona Jylhä Halsuan Toivo 12
125 - Ansa Kanala Halsuan Toivo 13
Toisessa esimerkkissä onkin joukkueet muodostettu useasta seurasta, kaksi seuraa vastaan muut seurat kolmen hengen joukkuein.

Mukana on myös urheilijaeritttely. Ajat ovat aitoja.

Kohdistus on siis Maa/Piiri/Luokka-kentän mukaan, jonne olin laittanut tiedon, mikä on ko. urheilijan joukkue.

Ja Seuratilanne-vakioteksti oli vaihdettu (Säädöt/Asetusarvot/Käännökset), samoin kuin sarjaluetteloon viittavan linkin nimi:

[otsikot]
Kisansarjat="Kilpailusarjat"
Sarjat="Sarjaluetteloon tästä linkistä"
kesken="Kaikki eivät ole maalissa, puuttuu"
TOV="Kaikki ovat maalissa, lopputulokset"
Välituloste="Tämän hetken tilanne"
Seuratilanne="Joukkuetilanne"
...
Sija Nro Nimi Joukkue Seura Tulos Ero
T13 Naiset 13 vuotta 1.5 km
1. 26 Essi Koivisto Veteli Vetelin Urheilijat 5:51.0
2. 29 Emilia Reinikainen Muut Kalajoen Junkkarit 5:52.0   +1.0
3. 23 Enni Isosaari Kälviä Kälviän Tarmo 5:58.0   +7.0
4. 24 Oona Kangas Muut Nivalan Urheilijat 6:08.0   +17.0
5. 27 Sara Patana Veteli Vetelin Urheilijat 6:10.0   +19.0
6. 21 Oona Anttila Veteli Vetelin Urheilijat 6:11.0   +20.0
7. 30 Sofia Ruusunen Muut Himangan Urheilijat 6:20.0   +29.0
8. 28 Rebekka Pöyhönen Veteli Vetelin Urheilijat 6:25.0   +34.0
9. 20 Kiia Anttila Kälviä Kälviän Tarmo 6:38.0   +47.0
10. 22 Neea Huistinoja Kälviä Kälviän Tarmo 6:46.0   +55.0
11. 25 Eveliina Keltamäki Muut Kokkolan Veikot 7:01.0   +1:10.0
Joukkuetilanne
1. Veteli 12.00
26 Essi Koivisto Vetelin Urheilijat 1
27 Sara Patana Vetelin Urheilijat 5
21 Oona Anttila Vetelin Urheilijat 6
2. Muut 13.00
29 Emilia Reinikainen Kalajoen Junkkarit 2
24 Oona Kangas Nivalan Urheilijat 4
30 Sofia Ruusunen Himangan Urheilijat 7
3. Kälviä 22.00
23 Enni Isosaari Kälviän Tarmo 3
20 Kiia Anttila Kälviän Tarmo9
22 Neea Huistinoja Kälviän Tarmo 10
Sarjaluetteloon tästä linkistä
Tässä esimerkissä taas on laskettu kolmen urheilijan aikasumma, eikä yhteenvedossa ole käytetty urheilijaerittelyä.
Sija Kilpailijan nimi     Seura            Yhteensä     Ero

 1. Riku Pulkkinen      Lohtajan Veikot        3.53,2
 2. Otto Kolppanen      Kälviän Tarmo         3.57,1   +0.03,9
 3. Joonatan Jaatinen    Kalajoen Junkkarit      4.01,6   +0.08,4
 4. Nooa Mikkola       Vetelin Urheilijat      4.02,5   +0.09,3
 5. Riku Utriainen      Ylivieskan Kuula       4.03,8   +0.10,6
 6. Karri Tuominiemi     Halsuan Toivo         4.15,6   +0.22,4
 7. Eemeli Jukkola      Lohtajan Veikot        4.23,5   +0.30,3
 8. Iivari Näreaho      Kokkolan Veikot        4.28,8   +0.35,6
 9. Jyri Heikkilä      Kälviän Tarmo         4.31,2   +0.38,0
 10. Pessi Heiskanen     Nivalan Urheilijat      4.31,6   +0.38,4
 11. Eetu Näreaho       Kokkolan Veikot        4.32,0   +0.38,8
 12. Leevi Nissilä      Lohtajan Veikot        4.32,4   +0.39,2
 13. Robin Knutar       Kokkolan Veikot        4.41,8   +0.48,6
 14. Tuhto Boren       Ullavan Kilpa         5.12,8   +1.19,6
 15. Topias Keltamäki     Kokkolan Veikot        5.24,5   +1.31,3
 16. Veeti Siirilä      Kälviän Tarmo         5.50,1   +1.56,9

 Poisjääneitä  3
 - 106.      Lauri Pietilä      Lohtajan Veikot
 - 107.      Lenni Pietilä      Lohtajan Veikot
 - 110.      Paavo Tunkkari      Vetelin Urheilijat

   Seura                         Joukkue    Jäsen
 1. Lohtajan Veikot                    12.49,2
 2. Kokkolan Veikot                    13.42,7
 3. Kälviän Tarmo                     14.18,5

Tämän ohjeen alkuun


Virallisten tulosten jyry-, rata- ja säätiedot

Versiosta 8 alkaen juryn, ratatietojen ja säätietojen ilmoittamista varten on ExTimessä omat näyttönsä, esimerkissä oikealla. Lähtölistojen asetusarvoihin on tullut yksi rastittava kohta lisää, Tulosta rata- ja Jurytiedot (FIS). Kohdan ollessa rastittuna tulostuu Oman HTML tulostaminen toiminnolla lähtölistan yläosaan tuomarineuvoston kokoonpano sekä radan korkeusero ja maksiminousutiedot. Tämä lisäys johtuu 2018 voimaan tulevista uusista FIS-säännöistä.

Samasta syystä on tulosliuskojen asetuksissa uusi optio, Tarkka syntymäaika (jos on), muuten vain vuosi. Rastittuna tulostuu syntymävuoden perään myös kuukausi ja päivä, jos sellainen on urheilijan tiedoissa FIS:n tietokannassa. Sama rasti vaikuttaa myös itserakennetun HTML-lähtölistan syntymäaikaan.

Tässä vanhassa esimerkissä näytän ensin tekstitiedostona miten itse rakentaisin tuloksiin jyryn kokoonpanon, käytetyn radan tiedot ja kisoissa vallinneet olosuhteet. Kirjoitan kisan tiedot tekstitiedostoon, jonka sitten annan ExTimen liittää mukaan itsemääriteltyyn HTM-tulosteeseen. Tekstitiedosto muistiossa (notepadissä) näyttää tältä, käytän väljää kirjoitustapaa:

<table border="0">
<tr>
<td>
 <img border="0" src="http://mikkelinhiihtajat.sporttisaitti.com/@Bin/400240/cumulus_Mikkeli_logo_cmyk.jpeg" width="200">
</td>
<td colspan=2>
 <center>
  <h1>$KISA$</h1>
  <h2>Mikkeli</h2>
  <h2>Viralliset tulokset</h2>
 </center>
</td>
<td><img border="0" src="http://www.mikkelinklassikot.fi/wp-content/uploads/2014/01/jarjestajalogot-mh.png" width="300"></td>
</tr>
<tr>
 	<th colspan=2>Tuomarineuvosto</th>
	<th colspan=2>Kilpailuradan tiedot</th>
</tr>
<tr>
	<td>FIS Tekninen asiantuntija(TD):</td>
	<td>Germo Kalpus (EST) </td>
	<td>Nimi:</td>
	<td>Karkialampi kilparata</td>
</tr>
<tr>
	<td>FIS Avustava TD:</td>
	<td>AnnMari Viljanmaa (FIN) </td>
	<td>Korkeusero (HD):</td>
	<td>38</td>
</tr>
<tr>
	<td>Avustava kansallinen TD:</td>
	<td>Juha Torvikoski (FIN) </td>
	<td>Suurin nousu (MC):</td>
	<td>32</td>
</tr>
<tr>
	<td>Kilpailun johtaja:</td>
	<td>Timo Hämäläinen (FIN)</td>
	<td>Kokonaisnousu (TC):</td>
	<td>143</td>
</tr>

<tr>
	<td>Kilpailusihteeri:</td>
	<td>Emmi Nykänen (FIN)</td>
	<td>Kierroksen pituus:</td>
	<td>5210</td>
</tr>
<tr>
	<td></td>
	<td></td>
	<td>Kierrosten määrä:</td>
	<td>3</td>
</tr>
<tr>
	<th colspan=2>Säätiedot</th>
	<th colspan=2>Lumitilanne</th>
</tr>
<tr>
	<td>Säätila:</td>
	<td>Surkea syksysää</td>
	<td>Lumiolosuhteet:</td>
	<td>Vain radalla max 10 cm, osin paljas</td>
</tr>
<tr>
	<td>Ilman lämpötila:</td>
	<td>+8</td>
	<td>Lumen lämpötila:</td>
	<td>+0</td>
</tr>
<tr>
</table>
<hr>
© Mikkelin Hiihtäjät

Ja kun selain sitten näyttää tuon tekstitiedoston osana ExTimen sisältämää HTML-tulostusta, se näyttää seuraavalta:

Porrassalmen Hiihdot 12.12.2015

Mikkeli

Viralliset tulokset

Tuomarineuvosto Kilpailuradan tiedot
FIS Tekninen asiantuntija(TD): Germo Kalpus (EST) Nimi: Karkialampi kilparata
FIS Avustava TD: AnnMari Viljanmaa (FIN) Korkeusero (HD): 38
Avustava kansallinen TD: Juha Torvikoski (FIN) Suurin nousu (MC): 32
Kilpailun johtaja: Timo Hämäläinen (FIN) Kokonaisnousu (TC): 143
Kilpailusihteeri: Emmi Nykänen (FIN) Kierroksen pituus: 5210
Kierrosten määrä: 3
Säätiedot Lumitilanne
Säätila: Surkea syksysää Lumiolosuhteet: Vain radalla max 10 cm, osin paljas
Ilman lämpötila: +8 Lumen lämpötila: +0

© Mikkelin Hiihtäjät

Nuo tässä esimerkissä keltaisella ja punertavalla värillä merkityt kohdat tulee vaihtaa eri kisoissa, jos rata pysyy samana. Radan tietojen taustana on vaalea väri.

Muuten tämän HTML-header tiedoston sisältö voi säilyä samanlaisena kisasta ja vuodesta toiseen. Tuossa ratkaisussa on siis pohjana 4 sarakkeinen taulukko. Ja jos näet jollain seuralla vielä paremman näköisen ratkaisun, sen voit helposti kopioida selaimen avulla omaksi uudeksi header-tiedostokseen. Vinkkejä saa ja olisi erittäin suotavaa kierrättää ExTimen Facebook-ryhmässä.

Lista avataan suosikkiselaimeen (Chrome/Firefox), ja sillä tehdyn paperitulosteen voi sitten arkistoida vaikkapa seuran mappeihin.

Tämän ohjeen alkuun


Mitä tästä lyhyestä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTimen ohjeiden sivulle