ExTime ja ampumahiihto, -juoksu, speedgolf

Muutettu 1.10.2023/JTu

Sisällys:

Takaisin ExTime-ohjesivulle


Lajivalinta

Alussa ExTime oli vain ajanottoon perustuvien urheilulajien tulospalveluohjelma. Lajeissa voi olla ajan lisäksi myös osia, joista annetaan joko aikahyvityksiä tai -sakkoja. Myös ajasta itsessään voidaan laskea aikapisteitä ja ratkaista paremmuus niiden avulla, tästä on esimerkkinä vaikkapa luistelun yhteispisteet tai hirvenhiihto. Aikahyvityksiä voidaan kirjata urheilijan eduksi myös ikähyvityksinä tai aikarangaistuksina esimerkiksi hiihdon varaslähdöstä.

Tyypillisiä Aikaa ja Sakkoja edustavia urheilumuotoja ovat ampumahiihto, ampumajuoksu ja uusin tulokas speedGolf, näitä kaikkia ExTime tukee. Myöskin sankohiipimisen SM-kisoissa läikytetystä vedestä kertyy aikarangaistuksia.

Versiosta 10.0 eteenpäin ExTime tukee myös yleisurheilun kenttälajeja.

ExTimessä lajivalinta tehdään ensiksi kisaa perustettaessa, jolloin annettu laji periytyy kaikille kisaan perustetuille sarjoille. Sarjakohtaisesti lajia voidaan vaihtaa milloin tahansa, kuitenkin mielellään ennen kilpailijoiden lisäystä. Tämä tehdään valitsemalla Muutokset-valikossa Sarjatiedot-ikkunasta haluttu sarja, tuplaklikkaamalla sarjan tiedot auki ja ottamalla esiin välilehti Tunnus.

ExTimen yleisissä asetuksissa (Säädöt / Asetusarvot, tai ratas-ikoni ajanoton ikonipalkissa) on välilehti Ammuntapaikkatiedot, jossa annetaan aikasakkoja koskevia perustietoja, kuva äärimmäisenä oikealla.

Sakkomäärää ja sakkokierroksen pituutta voidaan sarjakohtaisesti säätää, sensijaan suurin mahdollinen sakkomäärä yhdestä paikasta on koko kisaa koskevia tietoja. Ja tietysti, jos ohilaukauksesta tulee sakkokierros, aikasakon tulee olla nollaa. Sakkokierroksen pituudella ei ole merkitystä muualla kuin kierrettyjen sakkorinkien ylösmerkkauksessa.

Suurin mahdollinen sakkomäärä paikkaa kohti on ampumahiihdossa yleensä 5, mutta speedGolfissa ohilyöntien määrä reikää (=paikkaa) kohti voi kasvaa suureksikin.

Alempana sitten lisää sarjakohtaisista tiedoista.

Takaisin sis. luetteloon


Sarjojen perustiedot

Muutokset-valikosta Sarjatiedot-kohdasta avautuu kilpailussa käytettävien sarjojen luettelo. Klikattua sarjaa käytetään myös perussarjana, kun kisaan lisätään uusi sarja tässä samassa näytössä.

Ampumahiihdossa/juoksussa on hyvä valita sarjasta näytettävien tietojen sarakkeisiin Sakon arvo ja Ammuntapaikat. Esimerkissä näytän miten helposti ottaa silmään MYL-sarjan väärin merkitty sakkomäärä (60 sekuntia), kun se muissa sarjoissa oli 0, eli siis sakkokierros eikä aikasakko. Tuo allaoleva sarakkeen lisäys saadaan esiin hiiren oikealla napilla halutun sarakkeen kohdalla ja valitsemalla Uusi sarake tähän.

Sarjan pakollisia tietoja ovat sarjan tunnus, nimi ja kilpailumatka. Sarjaa klikkaamalla tai Tiedot-napilla päästään käsittelemään sarjan tietoja. Ammunnan sakot ovat omalla välilehdellään Sakot.

Wizardin avulla voit perustaa monta samankaltaista sarjaa kerralla.

Jokaiseen sarjaan, josta aiotaan rekisteröidä ampumatuloksia, on nämä ampumapaikat myös merkittävä. Paikka on suositeltava yksilöidä matkan mukaan, jotta väliaikatuloksiin voidaan matkan perusteella ottaa mukaan vain väliaikapisteeseen mennessä suoritetut ammunnat, mutta ei muita.

Ammuntapaikan kohta annetaan ruutuun Matka, ohilaukauksesta kertyvä aika Sakkoa/hutilaukaus-ruutuun ja Lisää-napilla ExTime lisää uuden ammuntapaikan. Vastaavasti valitsemalla oikean puolen listasta poistettava ammuntapaikka ja painamalla Poista-nappia ExTime poistaa ammuntapisteen. Muutos-nappia ei ole, sillä Lisää-nappi muuttaa sakkomäärää tai makuu/pysty-koodia, jos matka pysyy samana.

Nappi Vaihda uusi sakkomäärä vaihtaa kaikkiin sarjan ammuntapisteisiin saman sakkomäärän. Periaatteessa olisi siis mahdollista järjestää kisa, jossa sakkosekunnit vaihtuisivat ammuntapaikan mukaan. Vielä sarjan sakkolaskenta ei sitä tue, mutta ei ole iso työ lisätä.

Jos Sakkoa/hutilaukaus-ruutuun laitetaan nollaa, ei erillistä sakkoaikaa lisätä kilpailijalle, vaan sakkojen määrää käytetään sakkokierrosten kiertämisen tarkkailuun. Sakkokierrosten lukumäärä voidaan näyttää lopputuloksissa aivan samoin kuin aikasakkojen kappalemäärä.

Kun yhteen sarjaan on ammuntapaikat annettu, nämä voidaan kopioida muihinkin sarjoihin valitsemalla uuden sarjan tiedoissa Ota sarjasta-napin alta näkyviin saatavasta sarjaluettelosta se sarja, jossa on samat ampumapaikat ja sitten kopioimalla ne tähän sarjaan napilla Ota sarjasta. Ja niitä voi sitten kopioinnin jälkeen muuttaa, jos pieniä eroja on.

Viestikisassa (lajina siis Ampumaviesti) jokaisen osuuden ampumapaikkojen matkat olisi hyvä olla keskenään ihan samat, siis kopioitavissa osuudelta toiselle, jokainen osuus alkaa siis kohdasta 0 km. Ja jos itse viestisarjaan kopioidaan samat ampumapaikat, voidaan joukkueen kokonaissakkomäärä summata osuuksittain ja näyttää viestin se kokonaistuloksissa. Perussääntö on kuitenkin se, että vain osuuden viejälle kirjataan sakot, joukkuehan ei kollektiivisesti käy ampumassa.

Väliaikapisteet määritetään ihan samoin kuin muissakin kisatyypeissä, huomioitava on kuitenkin se, että ammuntapaikkojen matkat ja väliaikapisteiden matkat ovat loogisesti oikein. Väliaikatulokseen otetaan mukaan vain väliaikapistettä ennen olevien ammuntapaikkojen sakot.

Takaisin sis. luetteloon


Sakkojen rekisteröinti

ExTime mahdollistaa periaatteessa neljä tapaa hoitaa ampumahiihdon/speedgolfin sakkosyötön:

 1. Numeronäppäimistöllä
 2. Hiirellä
 3. Muuttamalla urheilijan tietoja Väliajat-lehdellä
 4. Suoraan tauluilta, mutta silloin pitää taulujen olla Kurvisen kääntyvät taulut

Olen ollut mukana useissa AH:n arvokisoissa ja yleinen ongelma on ollut sakkokirjausten hidas kertyminen urheilijoille. Viimeiset sakot saadaan lomakkeilta talteen vasta kun kilpailija on jo maalissa. Kirjauksen nopeuteen ja tarkkuuteen on kisaa suunnitellessa kiinnitettävä paljon huomiota ja varauduttava myös poikkeustilanteisiin. Eikä sakkokirjausporukan kouluttamista saa unohtaa.

Sakkomerkinnöilä 0 ja NA (Not Available) on iso periaattellinen ero. 0 (nolla) tarkoittaa, että urheilija sai 0 sakkoa, kun taas NA tarkoittaa että sakoista ei ole mitään tietoa, urheilija ei ole vielä ollut ampumapaikalla.

ExTime mahdollistaa sakkojen kirjauksen usealta eri työpisteeltä samaan aikaan ja jopa niin, että sakkojen syöttäjät näkevät toistensa syöttämät sakot. Tämä ennalta ehkäisee virheiden syntymistä ja vastaavasti tuo mahdolliset virheet nopeammin esiin. Jokainen sakkojen syöttäjä voi valita itselleen mukavimman tavan kirjata sakot, joko näppäimiä tai hiirtä käyttäen. Mikkelissä on toiminut erittäin hyvin työparina tapahtuva sakkokirjaus, toinen käsittelee penkalta saadut laput ja toinen käyttää ExTimeä. Samalla kaksi silmäparia tarkistaa mitä näytöllä näkyy.

Tämän ohjeet alkuperäiset esimerkit olivat muuten vuonna 2016 Rovaniemen Toramossa pidetyistä ampumahiihdon SM-kisoista, sakkomäärät ovat kyllä ihan kuvitteelliset.

Uusimmat esimerkit ovat 11.-12.9.2021 rulla-ampumahiihdon SM-kisoista Hollolasta. Töissä olivat mm. Nikulat ja Pakkalan Erja.

ExTimen versiosta 10 eteenpäin sakkosyöttöjen näytöt löytyvät Lajikohtaiset alimenut-valikon kohdasta Ampumahiihto/juoksu/Speedgolf. Sakkosyöttöjä on kolme erilaista, kaksi varsinaiseen sakkojen syöttämiseen ja yksi sakkokierrosten ylösmerkkaukseen.

Näytön oikeaan reunaan ilmestyy kaikkien ampumapaikkojen luettelo ja tässä esimerkissä eivät matkat ole oikein, väliaikoja ei otettu, siksi pelkkä numerointi. Uusin syöttö listataan aina historialistan ylimmäksi.

Sakkojen kirjaustoiminta tapahtuu seuraavan järjestyksen mukaan:

 1. Numero-ruutuun annetaan kilpailijan numero ja painetaan Enter.
 2. ExTime vastaa kilpailijan nimellä, seuralla ja sakkotilanteella. Oheisessa esimerkissä toinen rivi
  88 Tuuli Järviluoma, Nivalan Urheilijat 3+2=5
  tarkoittaa, että Tuuli Järviluomalla on rekisteröity jo kaikki sakot.
 3. Jos saman numeroisia kilpailijoita on useita, listasta tulee valita oikean sarjan urheilija. Kuvassa Ella Halonen näkyy sinisessä palkissa ainoana, samoja numeroja ei kisassa ollut. Sarjan rajaus passiiviseksi puree tässäkin.
 4. ExTime himmentää ammuntapaikoista ne, jotka eivät ole tämän valitun kilpailijan sarjan ampumapaikkoja ja merkitsee oletuksena urheilijan ensimmäisen merkkaamattoman ammuntapaikan. Esimerkissä kaikissa sarjoissa oli kaksi ammuntaa.
 5. ExTime siirtää kursorin ruutuun Sakko odottamaan sakkomäärää.
 6. Jos ExTimen valitsema ampumapaikka on väärä, pitää oikea paikka valita hiirellä paikkaa klikkaamalla.
 7. Jos kilpailijalla on jo tältä paikalta sakkomäärä syötettynä, uusi sakkomäärä korvaa entisen.
 8. Sakkomäärä annetaan ja painetaan Enter.
 9. ExTime listaa kilpailijan muuttuneen tilanteen yläosan historialistaan, aina siis ylimmäksi, tyhjää ruudun Numero ja kursori siirtyy kenttään kilpailijanumero, eli toisto alkaa työjärjestyksen kohtasta 1.
 10. Jos ampumapaikkaa ei oltu valittu, tulee virheilmoitus Väärä ammuntapaikka.
 11. Jos rekisteröinti halutaan palauttaa alkutilaan (NA) on helpointa antaa Sakko-kenttään N-kirjain, kuten tein esimerkissä numerolle 87, Ella Haloselle.

Historialista voidaan siivota Tyhjää lista-napilla.

Sulje-napilla näyttö sulkeutuu ja ohjelmalla voidaan tehdä jotain muuta, vaikkapa maaliintulon tapahtumia tai tulosteita.

Numeronäppäimistöllä tehtävän sakkosyötön näytössä on kolme osaa, ylimpänä keskellä historialista, oikealla on kilpailussa käytettävät ammuntapaikat matkan mukaan ja alaosassa ovat varsinaiset toimintanäppäimet.

Takaisin sis. luetteloon


Syöttö hiirellä

Toinen tapa on pääosin hiiren käyttöön perustuva merkkaaminen, Hiirellä tehtävä sakkosyöttö. Tässäkin näytössä on kolme osaa, vasemmassa yläreunassa ovat sakkomäärien syöttöpainikkeet, kilpailijalista nyt oikealla ja vasemmalla alhaalla ovat kilpailun sarjat. Vain ne sarjat, joilla on etukäteen merkittyjä ammuntapaikkoja, näkyvät sarjojen valintaruudukossa. Tässä syöttötavassa valittujen sarjojen urheilijat näkyvät numerojärjestyksessä ja syöttö hoidetaan hiirellä urheilijan ampumapaikkaa osoittamalla ja sakkomäärän nappia painamalla.

Alueiden paikkoja on vaihdettu versiossa 10.2.3, koska tein näytöstä sellaisen, että sitä voi kasvattaa hiirellä vetämällä kaikkien urheilijat saamiseksi kerralla näkyviin. Näytön korkeus asettuu automaattisesti sakkopaikkojen alareunan tasolle, mutta sitä voi kasvattaa alaspäin ja oikealle näytön reunuksesta vetämällä.

Jos kilpailijan numeron perässä on K-merkintä, se tarkoittaa, että urheilija on keskeyttänyt, P taas että hän on poisjäänyt. Näytön yläosassa on rastittavat kohdat, joissa päätetään näytetäänkö näitä poisjääneitä (DNS) tai keskeyttäneitä (DNF) urheilijoita.

Toiminta tapahtuu seuraavan järjestyksen mukaan:

 1. Oikean reunan Sarjat-vaihtoehdoista rastitaan merkattavat sarjat ja painetaan alhaalla olevaa Hae valitut sarjalaiset-näppäintä. Jos välillä suljet sakkosyöttö-näytön ja avaat sen uudelleen on edelliskerralla valitut sarjat valittu valmiiksi.
 2. ExTime näyttää valittujen sarjojen urheilijat numerojärjestyksessä sakkoineen. Oheisessa esimerkissä on valittu kaksi sarjaa. NA tarkoittaa, että ammunnan tulosta ei vielä ole (Not Available).
 3. Hiirellä osoitetaan halutun kilpailijan rivillä halutun ammuntapaikan saraketta ja painetaan hiiren vasenta näppäintä.
 4. ExTime merkitsee kilpailijarivin ja näyttää Merkattava sakkopaikka-ruudussa matkan.
 5. Klikkaamalla jotain Sakkomäärä tältä paikalta-vaihtoehdoissa olevaa sakkomäärää, se rekisteröityy kilpailijalle.
 6. ExTime päivittää kilpailijarivin tiedot ja siirtyy alaspäin seuraavan kilpailijan riville samalle ammuntapaikalle, jos Siirry autom.. oli rastittu.
 7. Sinä käyttäjänä jatkat kohdasta 3 tai kohdasta 5.
 8. Tuplaklikkaamalla urheilijan riviä pääsee suoraan näkemään/korjaaman urheilijan kaikkia tietoja. Oletusvälilehtenä ExTime aukaisee Väliajat-välilehden, jossa näkyvät sakot sekä väliajat että sakkokierrokset.
 9. Jos vahingossa klikkaat kohtaa, jossa urheilijalla EI ole ammuntaa, saat seuraavan näköisen näytön:

Uuden tuloksen rekisteröinti korvaa aikaisemman merkkauksen, yhden paikan sakkoja ei summata yhteen.

Hae valitut sarjalaiset-nappia voit käyttää aina tarpeen vaatiessa, esimerkiksi silloin kun rekisteröitävän kilpailijan numeroa ei kilpailijalistasta löydy. Toki tarkoituksenmukainen sarjayhdistelmä on rastittava sitä ennen. ExTime ei salli merkintöjä sarjaan kuulumattomalta ammuntapaikalta, ei ainakaan enää!

Ammuntojen rekisteröinti tältä erää päättyy Valmis-napilla.

Kuvassa oli klikattu numeron 449 viimeistä ampumapaikkaa (kohtaa 5.8 km) ja painettu nappia 4. Sonjalle tuli siis 4 sakkoa ja koska kohta Siirry automaattisesti seuraavalle riville oli rastittu allaolevan rivin urheilijan sama paikka valittiin automaattisesti. Nollat-napin yläpuolella näkyy klikatun paikan järjestysnro ja tunnus (4 P) ja aktiivisen urheilijan nimen (Amanda) alapuolella näkyy kokonaissakot (8, eli eka paikalta 2, toiselta 4, kolmannelta 2 ja viimeinen kirjaamatta, 2+4+2+N=8). Ja nimen yläpuolella näkyy myös kirjattavan paikan etäisyys lähdöstä (5.8).

Poista sakkomerkintä-nappi palauttaa sakkopaikan tilan takaisin kirjaamattomaksi. Se tarkoittaa ERI asiaa kuin nolla-sakkoa. Kisan lopussa ei kenelläkään saa enää olla kirjaamattomia sakkopaikkoja (NA), paitsi keskeyttäneillä/poisjääneillä.

Viestin osuuksien sakkosyötössä kilpailijan numero näkyy muodossa nnn-o, esim 120-1, jossa nnn on urheilijan rintanumero ja o on osuuden numero. Esimerkissä urheilija 120 on aloittaja, siis osuuden 1 urheilija.

Takaisin sis. luetteloon


Automaattitaulut

Automaattitauluja ei taida olla muita kuin Kurvisen kääntyvät taulut. ExTime tuntee ne ulkoisena laitteena KES, Biathlon.

Nämä taulut liitetään ExTimeen aivan samoin kuin mikä tahansa ulkoinen kellolaite valikosta Ajanotto / Ulkoiset laitteet löytyvän laiteluettelon avulla.

Liitäntäväylänä käy sekä sarjaportti (COM:) että TCP/IP-yhteys.

Se työasema, joka kuuntelee Kurvisen taulujen liikennettä, on muistettava asettaa lähettämään tapahtumat myös eteenpäin verkon muille asemille.

Takaisin sis. luetteloon


Urheilijan erityiset ah-tiedot

Aivan kuten sarjojen tiedoissa, on urheilijankin tiedoissa erityisiä ampumahiihtoon liittyviä tietoja. Yllä listasin ne kaikki näkyviin Sarjan tilanne näkymään. Samalla tavalla kuin sarjanäkymässäkin, niin tähänkin näyttöön lisätään uusia sarakkeita hiiren oikean napin avulla. Se ero sarjanäkymään on, että lisätyt sarakkeet eivät automaattisesti talletu, muutokset pitää erikseen tallentaa menun toiminnolla Talleta nämä näytön asetukset.

Ylläolevassa näkymässä olen nimennyt sarakkeet vakionimiä tarkemmin. Tässä luettelomaisesti sarakkeiden selityksiä, sarakkeiden käyttö riippuu myös siitä, onko kisassa sakkokierrokset vai aikasakot käytössä:

Emit
Transponderin (nilkkatunnistimen numero), löytyy tietoluettelosta nimellä Tunniste (EMIT) tai Tunniste 2. ExTimessä on mahdollista antaa urheilijalle suoraan jokin tunnistimen numero tai ns. tarranumero, joka kertoo, millä rivillä tunnistimien numero on erillisessä Excelin taulukossa (csv-tiedosto).
Taulu
Urheilijan käyttämän taulun numero. Se on sama kuin lähtörata, Kilpailijan lähtörata. Saadaan asetettua paikalleen antamalla esimerkiksi sarjan arvonnassa sarjakohtainen alkuarvo, joka kasvaa yhdellä urheilijalta toiselle. Itse asetan sen yleensä paikalleen Yleismanipulaattorilla ja tässä nimesin sarakkeen Tauluksi.
Penalty
Urheilijan tiedoissa on olemassa Kilpailjan aikahyvitys-kenttä, jossa on siis erilliset rangaistukset tai bonukset/hyvitykset, ei ammunnan sakot. Rangaistuksia saatta tulla aseenkäsittelyrikkomuksista (+ = kasvattaa loppuaikaa) ja hyvityksiä (- = pienentää loppuaikaa) kun vapaata ampumapaikkaa odotellaan. Sarakeotsikossa näkyvän nimen voi antaa kentän valinnassa.
Sakkoerittely
Löytyy täsmälleen saman nimisenä. Kenttä lasketaan joka kerralla uudelleen urheilijalle merkityistä sakkomääristä. Erittäin tarpeellinen kenttä.
Sakkoero
Löytyy täsmälleen saman nimisenä. Kenttä kertoo eron, montako sakkorinkiä on merkitty saaduiksi ja montako niistä on vielä kiertämättä. Ei siis tarpeen, jos ohi ampumisesta saa aikasakon. Ja tarpeen, jos sakkoringillä kirjataan kiertäjien kierrokset.
Sakoton aika
Ja taas ihan saman nimisenä urheilijan tiedoissa. Urheilijan maaliajan ja lähtöajan välinen ero ilman ammunnan sakkominuutteja ja erillisiä rangaistuksia/hyvityksiä. Ei siis tarpeen, jos sakkorinkiä kierretään.
Sakkoja ansaittu
Urheilijalle merkatut sakot kappaleina, löytyy samannimisenä tietoluettelosta.
Sakkoja kierretty
Urheilijalle rekisteröidyt sakkorinkien kappaleet, löytyy samannimisenä tietoluettelosta. Ei siis tarpeen, jos sakkokierroksia ei kierretä vaan aikaa kasvatetaan joka hudista.

Takaisin sis. luetteloon


Urheilijan tietojen korjaus ja rangaistukset

Kilpailijan tietojen korjauksen kautta voidaan myös muuttaa ammunnan tietoja. Ammuntatulokset omat samalla välilehdellä kuin Väliajat. Alaosan listasta valitaan ammuntapaikka, Sakot sekuntia/sakkokappale-ruutuun syötetään sakkomäärä ja päivitetään se paikalleen Muuta-napilla. Poistaminen tapahtuu joko Poista-napilla tai antamalla Sakkomäärä-ruutuun pelkkä nolla.

Kuvassa näkyy myös väliaikahistoria ja sakkojen vaikutus väliaikaan. Tässä esimerkissä yhdestä sakosta ei kerry lisäaikaa.

Lähtöaika oli 10:58:01.190 ja 1.5 km ohitettiin ajassa 11:03.03 (5.01,9 oli kulunut aikaa). Sakkomäärät eivät vaikuttaneet väliaikaan, koska kierroksia kierrettiin.

Kilpailijoiden tietoja päästään muuttamaan monesta eri kohtaa. Tässä tapauksessa helpoin tapa lienee yllä kuvatussa hiiren avulla tapahtuvassa sakkosyötössä tuplaklikata urheilijan riviä, sakkosyötöstä ei tarvitse välillä poiketa minnekään, vaan syöttö voi jatkua heti korjauksen jälkeen.

Ampumahiihtokilpailuissa (kuten myös sileän hiihdossa) urheilijan saamat huomautukset ja rangaistukset on merkittävä niin, että ne näkyvät myös tulosluettelossa.

Rangaistuksen merkkauksessa on kaksi osaa, huomautustekstin antaminen ja mahdollisen aikarangaistuksen tuloksiin laskettavan määrän merkkaaminen.

Molemmat annetaan urheilijan tietojen Tulos-välilehdellä.

Äärimmäisenä oikealla on tilanne, jossa Camillalle ollaan antamassa huomautusta (keksitty tilanne ja sääntökohta). Kommentti-/ huomautusikkuna avautuu napista Kommentin teko, ja napin jäljessä oleva väkänen kertoo, onko urheilijalla jo kommentti vai ei.

Koska huomautukseen liittyy aikarangaistus, on se tämän määrä vielä erikseen kirjattava urheilijalle. Se merkitään Aikahyvitys-ruutuun (Tulos-välilehden yläosan keskellä). Aika merkitään sekunnin osien tarkkuudella, esimerkissä siis 30.00 on 30 sekuntia. Ja koska rangaistuksen on tarkoitus kasvattaa loppuaikaa, on luku siis + merkkinen. Vaikutusta voi testata Tuloslaskenta-napilla.

Jos urheilija saa taas esim. ikähyvityksiä tai hyvitystä odottelusta, se pienentää loppuaikaa ja on siis miinus (-) merkkinen. Ja jos urheilijalla on sekä rangaistuksia että hyvityksiä, niin siinä tarvitaan päässälaskua, vain yhteissummalle on tilaa, ei molemmille erikseen. Toki puhelinta voi käyttää laskukoneena, jos päässälaskutaito on ruostunut.

Takaisin sis. luetteloon


Sakkokierrosten rekisteröinti

ExTime 8-version uutuus ampumahiihtoon/juoksuun oli oma näyttönsä (Kierrettyjen sakkojen ylösmerkkaus) toteutuneiden sakkokirjausten ylöskirjaukseen vähän samaan tapaan kuin Upolan Eskon Excel-taulukko toimii.

Sakkokierrosten merkkaus toimii täsmällisesti vain silloin, kun sakkojen kirjaus tapahtuu suoraan tauluilta. Muulloin urheilija väkisinkin ehtii kiertää sakkoringin jo ennen kuin sakkoa on tältä paikalta edes kirjattu. Täsmällinen toiminta tarkoittaa sitä, että sakkokierroksen suorituskirjauksessa on ihan oikea etäisyys lähdöstä, siksi sakkokierroksen pituudella on merkitystä.

Kirjausnäytön yläosa jakaantuu kolmeen osaan, vasemmalla on historialista, keskellä näkyy kirjattavan kilpailijan tilanne ja oikealla sitten kilpailussa käytettävät ampumapaikat matkan mukaan.

Alempana on sitten muutama toimintonappi, urheilijan numeron syöttöruutu ja matka-arvion ruutu. Matkaruutua tarvitaan erottamaan eri kierrokset toisistaan, ideana olisi rekisteröidä sakkokierrokset ihan ajantasaisesti, jolloin epäselvyyksissä voitaisiin käyttää syntynyttä aikaleimaa lisätarkisteena.

Sakkorinkien kirjaus perustuu seuraavaan toimintaideaan:
 1. Numero-ruutuun annetaan sakkoringin kiertäneen kilpailijan numero ja painetaan Enter. Tämä tehdään vähän kierroksen loppua olevan viivan ylityshetkellä.
 2. ExTime vastaa kilpailijan nimellä, seuralla ja sakkotilanteella. Oheisessa esimerkissä näkyy, että Kuntolan Keijo on saanut paikasta 2 km yhden sakkokierroksen, mutta sitä ei ole vielä kierretty eikä siis kirjattu.
 3. Matka-arvio kohtaa tulee arvioitu matka sakkokierroksen jälkeen, se lasketaan näytön alaosassa olevan yhden sakkokierroksen arviopituuden avulla.
 4. Oletusnapiksi tulee CR (Lisää tehty kierros), joten seuraava pelkkä Enterin painallus rekisteröi tälle kilpailijalle sakkokierroksen.
 5. Aikaleima-kenttään tulee tietokoneaika hetkellä, kun kohta Autoaika on rastittuna.
 6. Esimerkissä kierroksen pituus on 170 metriä, joten ensimmäinen sakkokierros päättyy noin 2.170 metrin kohdalla.
 7. ExTime himmentää ammuntapaikoista ne, joista tälle kilpailijalle ei saa sakkokierroksia merkata ja merkitsee oletuksena ensimmäisen merkkaamattoman sakkopaikan.
 1. Jos samannumeroisia kilpailijoita on useita, on alaosan valintalistasta valittava oikean sarjan kilpailija. Esimerkissä on vain yksi, ja ainoa rivi M60 Keijo Kuntola on siis automaattisesti valittuna. Tiesitkö, että sarjoja voidaan pudottaa pois numeron mukaan tapahtuvassa etsinnässä. Tarpeen, jos aamupäivällä ja iltapäivällä on käytössä samoja numeroita. (Valikko Ajanotto, toiminto Rajaa aktiivisia sarjoja).
 2. Napin CR (Lisää tehty kierros) painallus (tai pelkkä Enter-painallus) rekisteröi Keijolle kierroksen tehdyksi seinäkellon hetkellä 13:37:36 kuten oikealla näkyy. Samalla päivittyy kierrettyjen kierrosten määrä.
 3. ExTime listaa kilpailijan muuttuneen tilanteen historialistaan. Nimen ja seuran jälkeen näkyy esimerkissä, että kolmesta kierroksesta on 1 kierretty.
 4. Matka-arviota voi muuttaa ennen jälkimmäistä Enteriä, samoin voi korjata Aikaleimaa. Se saattaa olla tarpeen, jos kilpailijan numerossa tuli lyöntivirhe ja jälkeenpäin sakkokierros halutaan kirjata oikealle kilpailijalle. Kirjauksen poisto tapahtuu kirjoittamalla matka-arviokohtaan poistettavan paikan etäisyys ja painamalla nappia Poista kirjaus arvio-kohdasta. Aikaleiman korjaus (jos tarpeen) onnistuu vain poistamalla ensin väärä kirjaus ja tekemällä se sitten uudestaan, kun aikaleimakenttä on käsin korjattu.
 5. Kierroksen rekisteröinnin jälkeen ExTime valitsee kilpailijan numeroruudun sisällön uuden numeron antamista varten. Jos numero on sama, riittää pelkkä Enter, muuten annetaan uusi kilpailijan numero.
 1. Taas ExTime vastaa kilpailijan nimellä, seuralla ja päivitetyllä sakkotilanteella. Tässä ihanne esimerkissä näkyy, että urheilija on ampunut paikassa 2.0 km yhden sakkokierroksen, ja se on kirjattu, koska 2.170 km rivillä taustaväri vaihtui vihreäksi. Paikka 4.000 ohitetaan kokonaan, koska siitä ei tullut sakkoja.
 2. Saadut sakot näkyvät punaisella taustavärillä, valkoisella näkyvät suoritetut kierrokset, kunnes sakkomäärän ja kierrettyjen kierrosten  täsmätessä taustaväri vaihtuu vihreäksi. Yritin tehdä näytöstä selkeän, onnistuinko ?
 3. Jos ampumapaikkaa ei oltu valittu, tulee virheilmoitus Väärä ammuntapaikka.

Kun sakkomäärien kirjaus tapahtuu myöhemmin, kierrettyjä kierroksia ei ExTime osaa merkitä oikeiden sakkopaikkojen jälkeen. Silloin seurataan saatujen ja kierrettyjen suhdetta Sarjan tilanne-näytön avulla.

Historialista voidaan siivota Tyhjää lista-napilla.

Kertaan vielä: Numero, enter, toinen enter. Siinä on yhden kierroksen rekisteröinti, jos ei tullut virheitä. Sakkokierroksen arviopituus voidaan antaa joko tässä näytössä tai sitten Säädöt / Asetusarvot-näytön välilehdellä Sakkokierros. Siellä on paikat myös ohilaukauksen aikasakolle ja kierrettyjä sakkorinkejä rekisteröivän transponderilukijan aikakanavalle.

Sulje-napilla näyttö sulkeutuu ja ohjelmalla voidaan tehdä jotain muuta, vaikkapa maaliintulon tapahtumia tai tulosteita.

Takaisin sis. luetteloon


Sakkokierrosten rekisteröinti tunnistimia käyttäen

Joulukuussa 2015 ideoimme Mikkelissä ratkaisun, jossa tunnistimia voidaan käyttää kierrettyjen sakkorinkien rekisteröintiin. Ratkaisu olikin hyvin yksinkertainen. Lisäsin ExTimeen yhden aikakanavatyypin (Sakkoringin tagilukija). Muita käytettyjä aikakanaviahan ovat Lähtöportin aikakanava, Maaliviivan aikakanava, kierros- sekä väliaikapisteen aikakanava.

Tämän sakkoringin lukijan aikakanavia voi olla kaikkiaan 4, ne annetaan tällä hetkellä Säädöt valikon näytössä Asetusarvot. Tämä, sakkoa/hutilaukaus kentän oletusarvo ja sakkoringin pituus ovat omalla välilehdellään Sakkokierros.

Kun ExTime saa joltain tunnistimen lukijalta tapahtuman, jonka aikakanavana on jokin tuossa 4 merkin luettelossa oleva merkki, ExTime toimii seuraavasti:

Ajanoton päänäytöllä suoritetut kierrokset näkyvät näin kun ensimmäinen ammuntapaikka oli 2 km kohdalla ja sakkokierroksen pituus 170 metriä:

ja ajanoton loki-ikkunassa taas näin, uusin tapahtuma on ylimpänä:

Alimpana olevat rivit kertovat sakkojen kertymisen historiaa ja ylemmät sitten kierrettyjen sakkorinkien tapahtumat. Esimerkkikisani poikkeaa normaalista siinä, että ensin kirjasin sakot ja sitten vasta sakkorinkien kiertämiset. Normaalikisoissa tämä ei ole niin yksinkertaista, sakot ja sakkokierrosten kirjaukset muodostavat ihan kunnon sillisalaatin, varsinkin ihan paperilla käsin tehtynä. Äläkä esimerkissä ihmettele matkojen ja aikojen epäsuhtaa, esimerkki on ihan keksitty.

Miten eri tyyppisille lukijoille määritetään lukijan tässä kisassa käyttämä aikakanava on selitetty erillisessä laitekohtaisessa ohjeessa.

Takaisin sis. luetteloon


Sakkokierrosten valvonta

Kierrettyjen sakkokierrosten valvontaa helpottamaan tein yhden laskennallisen kentän lisää kilpailijan tietoihin. Sen nimi on Sakkoero ja se kuten uudet kentät Sakkoja ansaittu ja Sakkoja kierretty voidaan valita sarjan tilanteesta näytettäviin tietoihin.

Ohessa täydellisin malli, siinä näkyy selvästi, että en jaksanut syöttää toteutuneita kierroksia kaikille, lista on järjestetty Sakkoeron mukaan. Listan alussa on erona -3, eli ko. urheilijalle kirjattuna liikaa kierrettyjä sakkoja. Ilmeinen virhe siis.

Kun sakkoerona on nolla, on kaikki saadut sakot kuitattu kiertämällä sakkorinkiä oikea määrä.

Ja kertauksena, nämä tiedot saa tuohon Sarjan tilanne-näyttöön hiiren oikean napin avulla valitsemalla esiin tulevasta valikosta vaihtoehto Lisää tähän uusi sarake ja kahlaamalla sitten aakkosissa olevasta tietoluettelosta haluttu tieto, muuttamalla oma nimitys (jos tarpeen) näytettävän nimen paikalle ja valitsemalla Tämä lisätään.

ExTime muistaa tehdyt sarakemuutokset, kun saatuasi näytön mieleiseksesi talletat sen samaisella hiiren oikean puolen napin painalluksella komennolla Talleta nämä näytön asetukset

Takaisin sis. luetteloon


Tulostaulun käyttö

Imatralla on satsattu suorituspaikkaan, isolle tulostaululla voidaan näyttää sarjan tilannetta. Toki pienemmillä paikoilla tämä on mahdollista käyttämällä isoa televisioruutua vaikkapa kahviossa olevan ExTime-koneen lisänäyttönä. Tulostaulujen erillisohje löytyy täältä.

Uusimpana lisäyksenä tulostaulun alaosassa voidaan näyttää enimmillään kolmen urheilijan ammuntaa reaaliajassa, kun käytössä on Kurvisen automaattitaulut.

Oheisessa kuvassa oikealla on Videotaulun ohjausnäytössä valittu näytettäväksi rataa 5 ja painettu nappia Ratanäyttömuutos. Radalle tuleva urheilija luetaan Kurvisen taulujen automaatista. Yhtäaikaisia ratoja voi olla siis seurannassa 3 samanaikaisesti. Radan näyttö voidaan keskeyttää poistamalla ratanumero tai vaihtamalla se toiseksi. Muutos on aina kuitattava tuolla napilla Ratanäyttömuutos. Se aktivoituu, kun ruutuihin tehdään muutoksia.

Rasti kohdassa Kaikki valtaa koko taulun 30 radan näyttämistä varten. Sopii esimerkiksi yhteislähtöjen ensimmäisen ammunnan seuraamiseen. Varoituksen sana, kentällä tehty testaus puuttuu!!. Mallikuvaa seuraa alempana.

Alhaalla oikealla on näkyvissä radan 5 seuranta, kun ampumassa on numerolla 321 kilpaileva Suvi Minkkinen, jolla on yksi laukaus jäljellä ja taulu kolme ei ole pudonnut alas. Aikaa hän on käyttänyt ammuntaan 28.7 sekuntia siitä kun hän saapui ampumapaikalle.

Riville otetut tiedot alkusarakkeineen näkyvät oikealla. Tulos ja Sakkoerittely on tasattu sarakkeen oikeaan laitaan.

Taulun koko on 1800 pixeliä leveä ja 850 pixeliä korkea. Merkin koko oli 64 pixeliä, fonttina Arial. Mallikuva on pienennetty 650 pixeliin (noin kolmannekseen).

Tästä alkuperäisenä.

Urheilijan tietojen sijoittelu tässä ammunnan seurannassa noudattaa Sarjan tilannenäyttö-tietoja.

 • Urheilijan numero tulee samalle sarakkeelle sijaluvun tai numeron kanssa, kumpi on enemmän oikealla.
 • Urheilijan nimi tulee samalla tavalla tuin sarjan tilanteessakin.
 • Laukausten täpät tulevat samalle sarakkeelle tuloksen tai ero-kärkeen kanssa ja samalla tavalla tasattuna.
 • Välittömästi täppiä ennen tulostuu jäljellä olevien laukausten määrä.
 • Viimeiseen sarakkeeseen tulostuu ammuntaan käytetty aika, se päivittyy sekunnin välein. Varmista, että sarakkeen leveys on riittävä.
Tästä alkuperäisenä.

Yhteislähdöissä voidaan ottaa kaikki radat seurantaan rastimalla kohta Kaikki ohjausnäytössä. Radat tulostuvat joko 2 x 15 tai 3 x 10 taulukkoina, riippuen taululla käytettävissä olevasta rivimäärästä. Jos rivejä on alle 10, ei tätä näyttöä kannata käyttää ollenkaan.

Ammuntatäpät tulostuvat kunkin sarakkeen oikeaan reunaan tasattuina. Täppien korkeus on sama kuin näytölle valitun fontin korkeus. Täppiä edeltää enimmillään kolme tietokenttää neljästä mahdollisesta:

 1. Radan numero muodossa 01:
 2. Urheilijan kilpailunumero
 3. Urheilijan nimen lyhenne, etukirjain ja kaksi kirjainta sukunimestä. Emilia Irvankoski olisi EIR.
 4. Urheilijan jäljellä olevat laukaukset

Kuten oikealla olevasta kuvasta näkyy, näiden tietokenttien keskinäinen järjestys voidaan valita vapaasti. Kapeissa näytöissä kaikki kolme eivät välttämättä edes sovi yhtäaikaa näytettäviksi.

Alapuolella on esimerkkikuva, jossa näkyy yhteislähdössä urheilijan kilpailunumero ja ammunta on ollut jo hetken menossa. Kilpailija 384 on saanut kaikki taulut alas, kun taas 383 ei ole edes ehtinyt aloittaa. Tästä kuva näkyy alkuperäisenä.

Ensimmäiseen sarakkeeseen tulostuvat 3 x 10 taulukossa radat 1 - 10, toiseen 11 - 20 ja viimeiseeen 21 - 30. Jos jollain radalla ei ole urheilijaa, tulostuu tyhjä rivi. Alimmalla rivillä ovat siis aina ampumapaikat 10, 20 ja 30. 2 x 15 taulukossa vastaavasti siis radat 15 ja 30.

Takaisin sis. luetteloon


Erillinen grafiikka

Erillisellä grafiikalla tarkoitan kisasta lähetettävän liikkuvan kuvan päälle tuotettavaa tekstiä. Toki samaa grafiikkapalaa voidaan käyttää myös paikalla olevalle videotaululle näytettävän tekstin tekoon. Grafiikkatyöväline löytyy Tulokset-valikon kohdasta Grafiikan ohjaus. Grafiikan käytöstä on oma ohjeensa online-tulosten ohjeen yhteydessä täällä ja sieltä löytyy myös ampumahiihtoa/juoksua esittelevä esimerkki.

Takaisin sis. luetteloon


Tulosteet paperille

Paperitulosteita voidaan räätälöidä useallakin tapaa. Äärimmäisenä oikealla on malli kaksirivisestä tulostuksesta, jossa ylemmällä rivillä on sijoituksen, lähtönumeron ja nimen lisäksi mahdollisuus Piiri/alue-lyhenteeseen. Oikean reunan sarakkeilla on sitten loppuaika ja ero voittajaan.

Jälkimmäisellä rivillä on seuran lisäksi puhdas hiihtoaika (juoksuaika) sekä sakko erittely.

Tulostus on aseteltu menun valikoista kohdasta Listaukset / Asetukset ja tulostuksia löytyvän näytön avulla. Sama säätömahdollisuus löytyy Säädöt / Asetusarvot-ikkunan välilehdeltä Tulosliuskat.

Tässä esimerkissä on haluttu tulostaa urheilijoiden saamat varoitukset tulosliuskan loppuun, silloin toistetaan urheilijan sarja, numero, nimi ja seura sekä sitten alemmalla rivillä itse varoitusteksti.

Sija Nro Nimi               Piiri/Alue  Loppuaika     Ero
     Seura                Penalty  Nettoaika Sakkoeritt.

   Naiset 14 vuotta 4.2 km V
   =========================

 1. 94 Emilia Irvankoski                13.05,3
     Ounasvaaran Hiihtoseura             13.05,3    1+1=2
 2. 92 Sanni Haikara           KP      14.03,5   +0.58,2
     Nivalan Urheilijat                14.03,5    2+1=3
 3. 88 Tuuli Järviluoma          KP      14.07,9   +1.02,6
     Nivalan Urheilijat                14.07,9    3+2=5
 4. 90 Pinja Kotinurmi          LAHTI     14.08,4   +1.03,1
     Orimattilan Jymy                 14.08,4    0+2=2
 5. 100 Noora Pura             LAHTI     14.38,8   +1.33,5
     Joutsan Pommi                  14.38,8    1+1=2
 6. 97 Anniina Jokinen          LAHTI     14.41,0   +1.35,7
     Hollolan Urheilijat-46              14.41,0    1+2=3
 7. 89 Noora Nikkinen           KYMI     15.23,8   +2.18,5
     Kouvolan Hiihtoseura               15.23,8    2+4=6
 8. 93 Maria Hoskari           EP      15.34,9   +2.29,6
     Seinäjoen Hiihtoseura              15.34,9    2+2=4
 9. 95 Karissa Varma           PSAVO     15.47,3   +2.42,0
     Puijon Hiihtoseura                15.47,3    1+4=5
 10. 96 Kristiina Niemi                 15.54,9   +2.49,6
     Alavieskan Viri                 15.54,9    0+2=2
 11. 86 Kristiina Rantakömi        LAHTI     16.18,5   +3.13,2
     Hollolan Urheilijat-46              16.18,5    4+4=8
 12. 96 Kristiina Niemi                 16.24,9   +3.19,6
     Alavieskan Viri           0.30,0   15.54,9    0+2=2
 13. 87 Ella Halonen            PKAR     17.02,2   +3.56,9
     Kontiolahden Urheilijat             17.02,2    2+4=6
 14. 99 Pinja Peltoniemi          PKAR     17.24,9   +4.19,6
     Kontiolahden Urheilijat             17.24,9    5+2=7

 Poisjääneitä  1
 - 91. 34580376 Riina Riikola      Ylikiimingin Nuijamiehet
Varoitukset
N14 96 Kristiina Niemi
IBU 721 Aseenkäsittely virhe, +30 sek
 
Toisen esimerkin yksirivisessä tulosliuskassa on seuranimen tilaa lyhennetty ja loppuaikaa siirretty seuranimen lopun päälle.

Sakkoerittely näkyy oikeanpuoleisimmassa sarakkeessa.

Määrittelynäkymä tälle tulostukselle oli seuraava:

Tässä esimerkissä varoitukset tulostetaan suoraan urheilijan nimen alle. Lisäksi oli rastittuna osallistujatilastot.

Sija Kilpailijan nimi     Seura     Yhteensä     Ero Sakkoeritt.

   Naiset 14 vuotta 4.2 km V
   =========================

 1. Emilia Irvankoski    Ounasvaaran H  13.05,3           1+1=2
 2. Sanni Haikara      Nivalan Urhei  14.03,5   +0.58,2    2+1=3
 3. Tuuli Järviluoma     Nivalan Urhei  14.07,9   +1.02,6    3+2=5
 4. Pinja Kotinurmi     Orimattilan J  14.08,4   +1.03,1    0+2=2
 5. Noora Pura        Joutsan Pommi  14.38,8   +1.33,5    1+1=2
 6. Anniina Jokinen     Hollolan Urhe  14.41,0   +1.35,7    1+2=3
 7. Noora Nikkinen      Kouvolan Hiih  15.23,8   +2.18,5    2+4=6
 8. Maria Hoskari      Seinäjoen Hii  15.34,9   +2.29,6    2+2=4
 9. Karissa Varma      Puijon Hiihto  15.47,3   +2.42,0    1+4=5
 10. Kerttu Puranen      Saloisten Rei  16.03,3   +2.58,0    3+0=3
 11. Kristiina Rantakömi   Hollolan Urhe  16.18,5   +3.13,2    4+4=8
 12. Kristiina Niemi     Alavieskan Vi  16.24,9   +3.19,6    0+2=2
IBU 721 Aseenkäsittely virhe, +30 sek
 13. Ella Halonen       Kontiolahden  17.02,2   +3.56,9    2+4=6
 14. Pinja Peltoniemi     Kontiolahden  17.24,9   +4.19,6    5+2=7

 Poisjääneitä  1
 - 91. 34580376 Riina Riikola      Ylikiimingin Nuijamiehet
Osallistujia: 15 
Poisjääneitä: 1
Maaliin tulleita: 14 

Takaisin sis. luetteloon


Nettitulosteet

Nettitulosteet, varsinkin livetulosteet ovat korvanneet paperitulosteet ja onhan nettitulosteissa paljon paremmat säätömahdollisuudet. Ei olla kiinni paperiarkin leveydessä eikä korkeudessa ja värejäkin voidaan käyttää paljon vapaammin.

Tuossa äärimmäisenä oikealla on yhden listan määrittely ja keskellä sen Sakkoerittely-sarakkeen tarkempi määrittely. Tämän tarkemman määrittelyn avulla voidaan vaikka koko nettitulosteen kieli kääntää vaikkapa ruotsiksi kirjoittamalla joka sarakeen otsikot halutulla kielellä.

Tuon listamallin tulostusnäyte löytyy täältä.

Sen lähdekoodia tutkimalla selviää mm.

 • tyylitiedoston (ampumahiihtotyylit.css) ja
 • Header-tiedoston (html_ounasvaara_header.txt)

tiedostojen sisältö.


Mitä tästä ohjeesta puuttui, oli huonosti sanottu tai mikä hersytti ideoita? Kommentoi.

Takaisin ExTime-sivulle